Statistieken gemeente Wormerland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Wormerland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Wormerland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Wormerland telt 16.552 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Wormerland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Wormerland:

JaarAantal inwoners de gemeente Wormerland% verschil
202416.552-0,36%
202316.6121,41%
202216.3810,29%
202116.3330,39%
202016.270-0,36%
201916.3292,09%
201815.9951,11%
201715.8201,00%
201615.664-0,48%
201515.740-0,23%
201415.7770,24%
201315.740-0,26%
201215.781-0,13%
201115.801-0,38%
201015.862-0,24%
200915.900-0,01%
200815.9010,28%
200715.8560,38%
200615.796-0,25%
200515.8360,45%
200415.7651,64%
200315.5100,28%
200215.4670,55%
200115.3831,19%
200015.2021,79%
199914.9351,01%
199814.7851,24%
199714.6040,83%
199614.4840,49%
199514.413geen data

De bevolking van de gemeente Wormerland is met 2.139 inwoners toegenomen van 14.413 inwoners in 1995 tot 16.552 inwoners in 2024 (dat is een grote stijging van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 74 inwoners (0,48%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Wormerland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Wormerland:

In 1995 waren er 14.413 inwoners in de gemeente Wormerland. Het aantal van 14.413 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 16.612 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 2.199 (15%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 231 (1,41%). Het aantal van 16.612 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 waren er 16.552 inwoners in de gemeente Wormerland.

Over de gemeente Wormerland

De gemeente Wormerland is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Wormerland heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.518 hectare, waarvan 3.851 land en 666 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.491 adressen per km2. Er wonen 7.360 huishoudens in de gemeente Wormerland en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 3 wijken en 14 buurten.

Vlag van de gemeente Wormerland

Vlag van de gemeente Wormerland

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Wormerland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Wormerland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Jisp, 2: Wormer, 3: Wijdewormer.

Woningkenmerken
Er zijn 7.145 woningen in de gemeente Wormerland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wormerland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Wormerland was €415.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Wormerland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Wormerland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Wormerland% verschil
2023€415.00019%
2022€350.0008%
2021€324.0009,1%
2020€297.00012%
2019€264.00012%
2018€236.0006,3%
2017€222.0001,37%
2016€219.0000,92%
2015€217.0000%
2014€217.000-9,6%
2013€240.000-2,44%
2012€246.000-3,15%
2011€254.000-3,05%
2010€262.0001,16%
2009€259.0002,78%
2008€252.0005%
2007€240.0007,1%
2006€224.0000%
2005€224.00059%
2004€141.0001,44%
2003€139.0000,72%
2002€138.000-1,43%
2001€140.00057%
2000€89.0000%
1999€89.0000%
1998€89.0000%
1997€89.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Wormerland is met €326.000 gegroeid van €89.000 in 1997 tot €415.000 in 2023 (dat is een stijging van 366%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €12.538 (7,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Wormerland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Wormerland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Wormerland is €415.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 7.145 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 5 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De gemeente Wormerland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Wormerland: er zijn 2.492 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Wormerland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 8.769 totaal in de gemeente Wormerland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Wormerland telt in totaal 8.769 adressen, met 8.631 verblijfsobjecten, 31 standplaatsen en 107 ligplaatsen. 93% van de adressen in gemeente Wormerland ligt binnen de bebouwde kom en 7% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Wormerland
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Wormerland zijn er 7.473 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Wormerland.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.809 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Wormerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Wormerland. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Wormerland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Wormerland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Wormerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Wormerland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Wormerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Wormerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Wormerland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Wormerland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202313.8928731.847
202213.9597771.645
202114.0027481.583
202013.9977301.543
201914.1147111.504
201813.9116691.415
201713.7826541.384
201613.7536131.298
201513.8376111.292
201413.9135981.266
201313.8815971.262
201213.9715811.229
201114.0315681.202
201014.0895691.204
200914.1495621.189
200814.1695561.176
200714.1455491.162
200614.1255361.135
200514.1665361.134
200414.1295251.111
200313.9285081.074
200213.9005031.064
200113.8594891.035
200013.7284731.001
199913.516455964
199813.387449949
199713.212447945
199613.147429908

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Wormerland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 5,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 2,96% en herkomst van buiten Europa: 6,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Wormerland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Wormerland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Wormerland in 2022 zijn Westers (1.045 inwoners) en Overig (715 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Wormerland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Wormerland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Wormerland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Wormerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Wormerland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Wormerland.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Wormerland:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.820720
Tussenwoning2.600920
Hoekwoning2.7401.070
Twee onder één kap woning2.8701.220
Vrijstaande woning3.7801.620
Huurwoning1.980810
Eigen woning3.0101.150

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Wormerland zijn C (2.126 adressen) en A (1.372 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Wormerland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Wormerland: 2.126 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wormerland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Wormerland voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Wormerland voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Wormerland
Bevolking533430
Adressen2.0551.491
Autos265213

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Wormerland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 115 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Wormerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Wormerland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Wormerland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

27 stembureaus

Er zijn 27 stembureaus in de gemeente Wormerland. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1994-2023 voor de gemeente Wormerland
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Wormerland over de jaren 1994-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1994-2023 voor de gemeente Wormerland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Wormerland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Wormerland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1994 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 10 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Wormerland
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Wormerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Wormerland:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA1.42123%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.13118%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD84614%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D664978%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA4276,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB4036,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD2924,68%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt2794,47%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC2443,91%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1562,50%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP1542,47%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU1221,95%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS811,30%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP500,80%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21470,75%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL400,64%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten260,42%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD170,27%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN70,11%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio10,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV2.64325%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.86317%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.70416%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.30212%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D666626,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB5635,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP4614,29%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA2902,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2452,28%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2392,22%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1691,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1261,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1111,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS920,86%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21890,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL550,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP400,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1280,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter160,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN120,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten120,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN100,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport90,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF40,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP40,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.67720%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.04713%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA91811%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks7128,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5166,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA214475,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV4475,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D663484,21%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3344,04%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA3183,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3133,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2583,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2052,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1932,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1351,63%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1011,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH981,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje560,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten440,53%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK380,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)230,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft180,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.140,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.57219%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
waterplatform Groen Water & Land1.52319%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA95512%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD7749,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD6257,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Boeren Burgers Waterbelang5486,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk5076,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP4445,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA3183,88%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3113,80%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2392,92%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU2042,49%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen - Piraten720,88%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Actief voor Water410,50%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)360,44%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De VrijeLijst250,31%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor Ouderen en Veiligheid2.06628%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.54421%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.52021%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.07115%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA6759,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664576,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Wormerland. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Wormerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Wormerland is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Wormerland is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Wormerland is €31.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.200. Gemeente Wormerland telt 13.600 inkomensontvangers op 16.552 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de gemeente Wormerland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Wormerland.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.200) gemeente Wormerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Wormerland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Jisp heeft met €45.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Wormerland. En Molenbuurt heeft met €26.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Wormerland.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Wormerland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Wormerland
Er zijn 266 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Wormerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Wormerland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 266 elektrische auto’s in de gemeente Wormerland. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Wormerland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 9.080 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Wormerland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Wormerland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 12.376 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Wormerland (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.370 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Wormerland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Wormerland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Wormerland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 361 misdrijven in de gemeente Wormerland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Wormerland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Wormerland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.245 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Voor 11% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.245 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Wormerland 361 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Wormerland in 2023 zijn Ongevallen (weg) (61 delicten) en Horizontale fraude (60 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Wormerland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 39 misdrijven in de gemeente Wormerland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Wormerland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Wormerland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Wormerland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,37 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de gemeente Wormerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Wormerland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Wormerland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Wormerland
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Wormerland dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Wormerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Wormerland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Wormerland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Wormerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Wormerland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Wormerland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Wormerland per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Wormerland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Wormerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Wormerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Wormerland.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Wormerland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.040Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2023
B-F Nijverheid en energie400Aantal2023
G+I Handel en horeca275Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie145Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed185Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening470Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg250Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten240Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners16.552Aantal2024
Mannen8.190Aantal2024
Vrouwen8.362Aantal2024
0 tot 15 jaar2.355Aantal2024
15 tot 25 jaar1.944Aantal2024
25 tot 45 jaar3.422Aantal2024
45 tot 65 jaar4.880Aantal2024
65 jaar of ouder3.951Aantal2024
Ongehuwd7.456Aantal2024
Gehuwd6.931Aantal2024
Gescheiden1.207Aantal2024
Verweduwd958Aantal2024
Geboorte totaal136Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal167Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid430Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag2.770Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar6.040Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.370Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura390Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,8%Percentage2022
WMO cliënten570Aantal2019
WMO cliënten relatief35Aantal per 1000 inwoners2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.150Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.286Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.843Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.640Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++50Aantal2024
Energielabels A+++127Aantal2024
Energielabels A++36Aantal2024
Energielabels A+89Aantal2024
Energielabels A1.372Aantal2024
Energielabels B1.176Aantal2024
Energielabels C2.126Aantal2024
Energielabels D1.032Aantal2024
Energielabels E490Aantal2024
Energielabels F311Aantal2024
Energielabels G674Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters54%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam33%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.360Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.407Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.322Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.631Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,24Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers13.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€236x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand230Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO690Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.630Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland13.892Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.720Aantal2023
Herkomst Europa873Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.847Aantal2023
Geboren in Nederland13.892Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa433Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa919Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa440Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa928Aantal2023
Autochtoon13.959Aantal2022
Westers totaal1.045Aantal2022
Niet-westers totaal1.377Aantal2022
Marokko115Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba64Aantal2022
Suriname237Aantal2022
Turkije246Aantal2022
Overig niet-westers715Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal93Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven34Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting73Aantal2023
Verkeersovertredingen122Aantal2023
Vernieling29Aantal2023
Overige misdrijven10Aantal2023
Totaal misdrijven361Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km142Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0880Code2023
RegionaamWormerlandNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode08800000Code2023
Oppervlakte totaal4.518Aantal hectaren2024
Oppervlakte land3.851Aantal hectaren2024
Oppervlakte water666Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.491Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal8.769Aantal2024
Adressen met postcode8.581Aantal2024
Adressen met woonfunctie7.473Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie72Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie140Aantal2024
Adressen met industriefunctie246Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie135Aantal2024
Adressen met logiesfunctie185Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie21Aantal2024
Adressen met winkelfunctie65Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie546Aantal2024
Verblijfsobjecten8.631Aantal2024
Ligplaatsen107Aantal2024
Standplaatsen31Aantal2024
Panden met adres6.312Aantal2024
Adressen met pand8.629Aantal2024
Percelen met adres5.349Aantal2024
Adressen met perceel8.769Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom8.185Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom584Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.107Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom366Aantal2024
Panden met adres voor 170011Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190085Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925419Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950516Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.809Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980663Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990821Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000905Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010395Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020419Aantal2024
Panden met adres 2020 en later269Aantal2024
Adressen met pand voor 170014Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900160Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925495Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950539Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.565Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980715Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990971Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.402Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010544Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020788Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later436Aantal2024
Postcodegebied1456AA-1546MDNaam2024
Meest voorkomende postcode1531Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode80%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade22Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade93Aantal2022
Verkeersongevallen totaal115Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal8.201Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine6.825Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.380Aantal2023
Personenautos per huishouden1,11Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte213Aantal2023
Motorfietsen1.002Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.145Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€415.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning75%Percentage2023
Percentage meergezinswoning25%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen64%Percentage2023
Huurwoningen totaal36%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement1.970Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.492Aantal2024
Hoekwoning1.163Aantal2024
Tweeonder1kap720Aantal2024
Vrijstaande woning1.128Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.158Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Wormerland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Wormerland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (2.040 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Wormerland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Wormerland voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Wormerland zijn in totaal 2.040 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 23 wijken en buurten in gemeente Wormerland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Wormerland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Wormerland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities