Statistieken gemeente Vught

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Vught. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Vught. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Vught telt 32.356 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Vught.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Vught:

JaarAantal inwoners de gemeente Vught% verschil
202432.3560,76%
202332.1131,04%
202231.7830,36%
202131.6690,78%
202031.4250,72%
201931.2000,05%
201831.1851,05%
201730.8601,11%
201630.5200,63%
201530.3300,63%
201430.1400,13%
201330.100-1,15%
201230.4500,43%
201130.3190,85%
201030.0630,28%
200929.980-0,23%
200830.0490,32%
200729.952-0,06%
200629.969-0,11%
200530.0010,13%
200429.961-0,39%
200330.079-1,21%
200230.4480,52%
200130.2890,56%
200030.1190,78%
199929.8860,24%
199829.814-0,24%
199729.8863,27%
199628.9399,6%
199526.408geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Vught is met 5.948 inwoners toegenomen van 26.408 inwoners in 1995 tot 32.356 inwoners in 2024 (dat is een grote groei van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 205 inwoners (0,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Vught.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Vught:

In 1995 telde de gemeente Vught 26.408 inwoners. Het aantal van 26.408 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 32.356 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 5.948 (23%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 243 (0,76%). Het aantal van 32.356 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Vught

De gemeente Vught is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Vught heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.112 hectare, waarvan 6.002 land en 110 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.174 adressen per km2. Er wonen 13.708 huishoudens in de gemeente Vught en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 4 wijken en 23 buurten. Gemeentelijke herindeling: splisting in 2021 van de gemeente Haaren in de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

De naam Vught wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Vught en voor de wijk Vught. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Vught (gemeentecode GM0865) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 34% naar de nieuwe gemeente Vught overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Boxtel en Tilburg. De gegevens van de gemeente Vught voor de jaren 1995 tot en met 2020 zijn berekend.

Vlag van de gemeente Vught

Vlag van de gemeente Vught

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Vught
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Vught met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Vught, 2: Cromvoirt, 3: Helvoirt, 4: Vught-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 13.952 woningen in de gemeente Vught.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vught in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Vught was €496.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Vught.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Vught:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Vught% verschil
2023€496.00014%
2022€437.0007,6%
2021€406.0006,2%
2020€382.2436,8%
2019€357.8474,31%
2018€343.0586%
2017€323.7623,48%
2016€312.876-1,68%
2015€318.216-2,89%
2014€327.677-4,28%
2013€342.336-2,82%
2012€352.267-2,72%
2011€362.109-1,85%
2010€368.9400,32%
2009€367.7593,64%
2008€354.8386,6%
2007€332.83511%
2006€300.266-0,57%
2005€301.97455%
2004€194.3950,44%
2003€193.548-0,44%
2002€194.3980,95%
2001€192.57059%
2000€120.9940,73%
1999€120.118-0,02%
1998€120.1390,12%
1997€119.997geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Vught is met €376.003 gegroeid van €119.997 in 1997 tot €496.000 in 2023 (dat is een toename van 313%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €14.461 (6,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Vught.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Vught.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Vught is €496.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 13.952 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 22 buurten (blauw). De gemeente Vught wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Vught: er zijn 4.282 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Vught.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 16.685 totaal in de gemeente Vught

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Vught telt in totaal 16.685 adressen, met 16.666 verblijfsobjecten en 19 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 91% van de adressen in gemeente Vught ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Vught
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Vught zijn er 14.392 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Vught.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.137 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Vught.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Vught. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Vught

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Vught. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Vught


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vught bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Vught


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Vught.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Vught per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Vught:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202327.1271.8673.119
202227.4261.6312.726
202127.3981.5992.672
202027.2251.5732.627
201927.1551.5152.530
201827.2101.4882.487
201726.9901.4492.421
201626.7851.3992.336
201526.6851.3652.280
201426.4221.3922.326
201326.3911.3892.320
201226.6811.4122.358
201126.5351.4162.367
201026.4191.3652.279
200926.4401.3252.215
200826.5701.3032.176
200726.5881.2592.105
200626.6611.2382.070
200526.7491.2182.034
200426.7771.1931.991
200326.8851.1961.998
200226.9531.3082.187
200126.8501.2872.152
200026.6531.2982.168
199926.6561.2102.020
199826.5971.2052.012
199726.5911.2342.062
199626.0231.0921.824

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Vught als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 5,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,7% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,77% en herkomst van buiten Europa: 6,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vught naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Vught
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Vught in 2022 zijn Westers (2.736 inwoners) en Overig (1.123 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Vught: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Vught.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Vught. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vught:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Vught. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Vught.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Vught:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.050700
Tussenwoning2.7001.020
Hoekwoning2.9601.230
Twee onder één kap woning3.5801.480
Vrijstaande woning4.7201.990
Huurwoning2.240840
Eigen woning3.5001.410

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Vught zijn C (3.876 adressen) en A (2.768 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Vught. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Vught: 3.876 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vught bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Vught voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Vught voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Vught
Bevolking533539
Adressen2.0551.174
Autos265269

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Vught ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 226 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Vught.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Vught. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Vught vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

37 stembureaus

Er zijn 37 stembureaus in de gemeente Vught. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Vught
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Vught over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Vught.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Vught het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vught van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Vught
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2020) in de gemeente Vught.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 18 november 2020.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Vught:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA2.90023%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD2.17917%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D661.65713%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.63613%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.28810%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt9337,4%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB4163,28%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD4063,20%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC3672,89%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP3102,44%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1921,51%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS1371,08%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU740,58%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21630,50%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP350,28%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten340,27%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL280,22%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD180,14%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio80,06%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN60,05%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD4.75723%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV3.81819%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA3.39817%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.37712%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662.13911%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP7803,85%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA7253,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB5962,94%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt4462,20%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD4112,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2991,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211030,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU960,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS850,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL720,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK580,29%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1280,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP210,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter120,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN110,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport110,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF80,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.80418%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661.93312%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.90712%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.5049,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.3338,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.0436,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA8425,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7124,58%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt6744,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV6294,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Brabant5703,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA214923,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD3112,0%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2541,64%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie1851,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP1210,78%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1120,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP570,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant420,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft80,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk4.06527%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.71918%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.82912%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.75212%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.4089,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.2838,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP8535,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4252,82%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3332,21%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Werken aan Water2851,89%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Water710,47%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Bedrijfsbelangen510,34%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Gemeentebelangen3.16425%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
D662.67921%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
VVD2.41219%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
GL-PvdA2.25418%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
CDA1.56012%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
SP6455,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Vught. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Vught


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Vught is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Vught is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Vught is €37.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €46.100. Gemeente Vught telt 24.800 inkomensontvangers op 32.356 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de gemeente Vught heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Vught.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€37.300) gemeente Vught


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Vught.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Villapark heeft met €63.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Vught. En buurt Voorburg en omgeving heeft met €26.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Vught.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Vught. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Vught
Er zijn 698 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Vught.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Vught op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 698 elektrische auto’s in de gemeente Vught. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Vught die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 15.472 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Vught in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Vught geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 21.819 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Vught (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 16.521 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Vught in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Vught geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Vught. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.056 misdrijven in de gemeente Vught geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Vught, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Vught zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 13.827 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Vught 1.056 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Vught in 2023 zijn Horizontale fraude (148 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (141 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Vught.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 86 misdrijven in de gemeente Vught geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Vught met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Vught over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vught.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,96 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Vught.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Vught.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Vught. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Vught
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Vught dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Vught.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Vught.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Vught genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Vught.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Vught.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Vught ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Vught per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Vught geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Vught. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Vught is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Vught.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Vught voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.930Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij105Aantal2023
B-F Nijverheid en energie585Aantal2023
G+I Handel en horeca630Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie260Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed630Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.340Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg960Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten430Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners32.356Aantal2024
Mannen16.145Aantal2024
Vrouwen16.211Aantal2024
0 tot 15 jaar5.434Aantal2024
15 tot 25 jaar3.108Aantal2024
25 tot 45 jaar7.165Aantal2024
45 tot 65 jaar9.214Aantal2024
65 jaar of ouder7.435Aantal2024
Ongehuwd15.280Aantal2024
Gehuwd12.773Aantal2024
Gescheiden2.436Aantal2024
Verweduwd1.867Aantal2024
Geboorte totaal299Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal385Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid539Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag5.320Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.950Aantal2022
Opleidingsniveau hoog10.040Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura750Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,4%Percentage2022
WMO cliënten1.750Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.410Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.030Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.136Aantal2024
Adressen met definitief energielabel9.519Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++44Aantal2024
Energielabels A+++286Aantal2024
Energielabels A++237Aantal2024
Energielabels A+163Aantal2024
Energielabels A2.768Aantal2024
Energielabels B2.151Aantal2024
Energielabels C3.876Aantal2024
Energielabels D1.592Aantal2024
Energielabels E1.014Aantal2024
Energielabels F1.158Aantal2024
Energielabels G1.363Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters58%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk37%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.708Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.529Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.270Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.909Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,26Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers24.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€46.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€37.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar44%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€288x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand280Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.250Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW220Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.570Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland27.127Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.986Aantal2023
Herkomst Europa1.867Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.119Aantal2023
Geboren in Nederland27.127Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa884Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.587Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa983Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.532Aantal2023
Autochtoon27.426Aantal2022
Westers totaal2.736Aantal2022
Niet-westers totaal1.621Aantal2022
Marokko120Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba146Aantal2022
Suriname120Aantal2022
Turkije112Aantal2022
Overig niet-westers1.123Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal484Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven83Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting175Aantal2023
Verkeersovertredingen163Aantal2023
Vernieling80Aantal2023
Overige misdrijven71Aantal2023
Totaal misdrijven1.056Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,13Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,39Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,88Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,08Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,13Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,32Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,45Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,21Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,61Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0865Code2023
RegionaamVughtNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode08650000Code2023
Oppervlakte totaal6.112Aantal hectaren2024
Oppervlakte land6.002Aantal hectaren2024
Oppervlakte water110Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.174Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal16.685Aantal2024
Adressen met postcode16.610Aantal2024
Adressen met woonfunctie14.392Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie185Aantal2024
Adressen met celfunctie9Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie108Aantal2024
Adressen met industriefunctie402Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie300Aantal2024
Adressen met logiesfunctie431Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie24Aantal2024
Adressen met sportfunctie38Aantal2024
Adressen met winkelfunctie226Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie903Aantal2024
Verblijfsobjecten16.666Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen19Aantal2024
Panden met adres13.057Aantal2024
Adressen met pand16.646Aantal2024
Percelen met adres10.363Aantal2024
Adressen met perceel16.685Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom15.241Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.444Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom13.558Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom834Aantal2024
Panden met adres voor 170013Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900167Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925606Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.884Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.137Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.365Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.892Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.184Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010420Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020863Aantal2024
Panden met adres 2020 en later526Aantal2024
Adressen met pand voor 170015Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900211Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925772Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.024Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.604Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.662Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.389Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.768Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.004Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.332Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later865Aantal2024
Postcodegebied5261AA-5268LWNaam2024
Meest voorkomende postcode5262Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode42%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade19Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade206Aantal2022
Verkeersongevallen totaal226Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal16.169Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine12.780Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.390Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte269Aantal2023
Motorfietsen1.033Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.952Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€496.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement3.396Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.282Aantal2024
Hoekwoning2.381Aantal2024
Tweeonder1kap1.809Aantal2024
Vrijstaande woning2.524Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.274Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vught. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Vught: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (4.930 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Vught (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Vught voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Vught zijn in totaal 4.930 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.930 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.940 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 31 wijken en buurten in gemeente Vught. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Vught als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Vught als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities