Statistieken gemeente Medemblik

Aantal inwoners per jaar
(zeer grote stijging van 526% naar 45.464 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Medemblik. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Medemblik is met 38.207 personen toegenomen van 7.257 in 1996 tot 45.464 in 2022 (dat is 526%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Medemblik

De gemeente Medemblik is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Medemblik heeft afgerond een totale oppervlakte van 25.756 hectare, waarvan 12.123 land en 13.633 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 527 adressen per km2. Er wonen 19.442 huishoudens in de gemeente Medemblik en de gemeente telt 16 woonplaatsen, 16 wijken en 61 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2011 van de gemeenten Andijk en Wervershoof aan de gemeente Medemblik.

De naam Medemblik wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Medemblik en voor de wijk Medemblik. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Medemblik (gemeentecode GM0420) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeenten Andijk en Wervershoof. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Medemblik overgegaan.

Vlag van de gemeente Medemblik

Vlag van de gemeente Medemblik

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Medemblik
Kaart van de gemeente Medemblik met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Medemblik met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Opperdoes, 2: Medemblik, 3: Lambertschaag, 4: Twisk, 5: Andijk ...Toon meer... Kaart van de gemeente Medemblik met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Opperdoes, 2: Medemblik, 3: Lambertschaag, 4: Twisk, 5: Andijk, 6: Abbekerk, 7: Wervershoof, 8: Oostwoud, 9: Midwoud, 10: Sijbekarspel, 11: Hauwert, 12: Benningbroek, 13: Zwaagdijk-Oost, 14: Nibbixwoud, 15: Wognum, 16: Zwaagdijk-West ...Toon minder...

Kenmerken van de 19.387 woningen in de gemeente Medemblik
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Medemblik in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

19.387 woningen & 23.941 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 70% naar €325.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Medemblik. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Medemblik, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Medemblik is met €134.000 toegenomen van €191.000 in 2005 tot €325.000 in 2022 (dat is 70%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 23.941 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Medemblik telt in totaal 23.941 adressen, met 23.438 verblijfsobjecten, 502 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Medemblik. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Medemblik. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

19.387 woningen & 23.941 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Medemblik


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Medemblik bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Medemblik


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Medemblik
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Medemblik: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 20.931 personen uit de gemeente Medemblik positief op Corona getest en er zijn 301 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 24 januari 2023, week 04 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Medemblik
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Medemblik.

Gemiddeld overleden 8,49 personen per week uit de gemeente Medemblik (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 01 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.900) gemeente Medemblik


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Medemblik.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Oostwoud Buitengebied heeft met €37.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Medemblik. En buurt Medemblik Randwijk en Gildenwijk heeft met €21.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Medemblik.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Medemblik is €27.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.600. Gemeente Medemblik telt 36.700 inkomensontvangers op 45.464 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,40% procent van de huishoudens in gemeente Medemblik heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Medemblik


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Medemblik is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Medemblik is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Medemblik
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Medemblik. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Medemblik vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Medemblik voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Medemblik ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Medemblik. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Medemblik: 5.552 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Medemblik bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Medemblik.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Medemblik. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Medemblik, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Medemblik is met 32.677 personen toegenomen van 6.385 in 1996 tot 39.062 in 2022 (dat is 512%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Medemblik: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Medemblik
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Medemblik.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Medemblik:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Hart voor Medemblik3.73520%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.18617%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GemeenteBelangen2.99116%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.84115%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
MORGEN!2.45613%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.6448,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks9835,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU6823,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.45427%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.80114%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.36612%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.24312%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.7876,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.4805,3%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.1414,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD9443,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA218923,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks8633,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU7032,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4251,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB4121,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3451,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP2170,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1330,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1260,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1090,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots720,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1630,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten530,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG390,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter330,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol320,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst260,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP150,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP140,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht130,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft80,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA60,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu10,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.51018%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.35417%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.16216%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.90914%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks9316,8%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS8346,1%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667335,3%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP5884,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV5263,82%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4753,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4072,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2261,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK400,29%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft310,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio250,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen180,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.74119%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.33217%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.72214%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.4727,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.4617,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.3086,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.2696,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP9564,95%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU8214,25%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD7483,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland5172,68%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen4682,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje3651,89%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK920,48%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA310,16%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land4.11022%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.78715%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.50914%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.07311%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.96111%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW1.7099,2%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.4167,6%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.0735,8%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU8784,74%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Medemblik. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Medemblik: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Medemblik.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Medemblik het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Medemblik van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (5.915 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Medemblik (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Medemblik zijn in totaal 5.915 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.915 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.920 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Medemblik.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Medemblik. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Medemblik, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de gemeente Medemblik zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 16.111 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 16.111 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 15.822 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Medemblik 1.257 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Medemblik.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Medemblik


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Medemblik.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Medemblik. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 94 wijken en buurten in gemeente Medemblik. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Medemblik als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Medemblik als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Medemblik: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Medemblik voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.915Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij480Aantal2021
B-F Nijverheid en energie1.490Aantal2021
G+I Handel en horeca885Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie300Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed485Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.070Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg685Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten525Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45.464Aantal2022
Mannen23.110Aantal2022
Vrouwen22.354Aantal2022
0 tot 15 jaar7.043Aantal2022
15 tot 25 jaar5.431Aantal2022
25 tot 45 jaar9.776Aantal2022
45 tot 65 jaar13.175Aantal2022
65 jaar of ouder10.039Aantal2022
Ongehuwd21.037Aantal2022
Gehuwd18.921Aantal2022
Gescheiden3.228Aantal2022
Verweduwd2.278Aantal2022
Westers totaal3.912Aantal2022
Geboorte totaal456Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal483Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid375,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag11.360Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar15.610Aantal2020
Opleidingsniveau hoog7.200Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.075Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2020
WMO cliënten2.490Aantal2021
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.480Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.500Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.420Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.110Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.670Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief10.987Aantal2023
Energielabels Voorlopig9.043Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.840Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++11Aantal2023
Energielabels A+++130Aantal2023
Energielabels A++118Aantal2023
Energielabels A+144Aantal2023
Energielabels A5.253Aantal2023
Energielabels B3.423Aantal2023
Energielabels C5.552Aantal2023
Energielabels D1.630Aantal2023
Energielabels E433Aantal2023
Energielabels F1.005Aantal2023
Energielabels G2.330Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal19.442Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens6.113Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen6.394Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.935Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers79%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers36.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,40%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€165x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand500Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO2.230Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW400Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW9.200Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon39.062Aantal2022
Niet-westers totaal2.490Aantal2022
Marokko90Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba209Aantal2022
Suriname236Aantal2022
Turkije501Aantal2022
Overig niet-westers1.454Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal338Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven128Aantal2022
Milieu overtredingen8Aantal2022
Oplichting290Aantal2022
Verkeersovertredingen278Aantal2022
Vernieling161Aantal2022
Overige misdrijven28Aantal2022
Totaal misdrijven1.257Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand13,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand11,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand13,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,80Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand8,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand13,70Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand12,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand10,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0420Code2022
RegionaamMedemblikNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode04200000Code2022
Oppervlakte totaal25.756Aantal hectaren2022
Oppervlakte land12.123Aantal hectaren2022
Oppervlakte water13.633Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid527Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal23.941Aantal2023
Adressen met postcode23.870Aantal2023
Adressen met woonfunctie19.646Aantal2023
Panden20.165Aantal2023
Percelen17.483Aantal2023
Panden voor 170062Aantal2023
Panden 1700 tot 1900678Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.720Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.414Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.778Aantal2023
Panden 1970 tot 19804.405Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.487Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.502Aantal2023
Panden 2000 tot 20102.797Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.762Aantal2023
Panden 2020 en later745Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade46Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade209Aantal2021
Verkeersongevallen totaal258Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal24.310Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine19.325Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof4.985Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte201Aantal2022
Motorfietsen2.660Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad19.387Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€325.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning86%Percentage2022
Percentage meergezinswoning14%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen70%Percentage2022
Huurwoningen totaal30%Percentage2022
In bezit woningcorporatie23%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200080%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Medemblik. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Medemblik:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Medemblik. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Medemblik. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!