Statistieken gemeente Oude IJsselstreek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Oude IJsselstreek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Oude IJsselstreek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Oude IJsselstreek telt 39.402 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oude IJsselstreek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oude IJsselstreek:

JaarAantal inwoners de gemeente Oude IJsselstreek% verschil
202439.402-0,53%
202339.6130,57%
202239.3870,10%
202139.346-0,11%
202039.388-0,22%
201939.473-0,12%
201839.520-0,12%
201739.568-0,22%
201639.6570,25%
201539.558-0,09%
201439.595-0,46%
201339.779-0,15%
201239.839-0,21%
201139.9220,06%
201039.897-0,28%
200940.0100,26%
200839.905-0,41%
200740.068-0,36%
200640.214-0,40%
200540.377geen data

De bevolking van de gemeente Oude IJsselstreek is met 975 personen gedaald van 40.377 personen in 2005 tot 39.402 personen in 2024 (dat is een kleine afname van 2,41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2005 tot en met 2024 was -51 personen (-0,13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek:

In 2005 waren er 40.377 inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek. Het aantal van 40.377 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2005 tot en met 2024. In 2021 is het aantal gedaald tot 39.346 personen. Dit is een daling van 1.031 (-2,55%) ten opzichte van 2005, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -42 (-0,11%). Het aantal van 39.346 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 waren er 39.402 inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek.

Over de gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Oude IJsselstreek heeft afgerond een totale oppervlakte van 13.795 hectare, waarvan 13.607 land en 188 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 657 adressen per km2. Er wonen 17.346 huishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente telt 14 woonplaatsen, 4 wijken en 32 buurten.

Vlag van de gemeente Oude IJsselstreek

Vlag van de gemeente Oude IJsselstreek

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Oude IJsselstreek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Oude IJsselstreek met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Varsseveld, 2: Silvolde-Terborg, 3: Ulft-Etten, 4: Overig Gendringen.

Woningkenmerken
Er zijn 17.651 woningen in de gemeente Oude IJsselstreek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Oude IJsselstreek was €309.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Oude IJsselstreek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oude IJsselstreek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Oude IJsselstreek% verschil
2023€309.00014%
2022€270.00013%
2021€239.0006,7%
2020€224.0004,19%
2019€215.0008,6%
2018€198.0002,59%
2017€193.0001,05%
2016€191.0001,06%
2015€189.000-4,06%
2014€197.000-7,5%
2013€213.000-3,62%
2012€221.000-5,6%
2011€234.000-0,43%
2010€235.0000,43%
2009€234.0002,18%
2008€229.0005,5%
2007€217.0005,3%
2006€206.0000,49%
2005€205.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Oude IJsselstreek is met €104.000 gestegen van €205.000 in 2005 tot €309.000 in 2023 (dat is een groei van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2005 tot en met 2023 was €5.777 (2,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Oude IJsselstreek.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Oude IJsselstreek is €309.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 17.651 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 14 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 32 buurten (blauw). De gemeente Oude IJsselstreek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Oude IJsselstreek: er zijn 4.766 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 19.526 totaal in de gemeente Oude IJsselstreek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Oude IJsselstreek telt in totaal 19.526 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 88% van de adressen in gemeente Oude IJsselstreek ligt binnen de bebouwde kom en 12% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Oude IJsselstreek
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Oude IJsselstreek zijn er 17.882 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.575 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Oude IJsselstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Oude IJsselstreek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Oude IJsselstreek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Oude IJsselstreek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Oude IJsselstreek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oude IJsselstreek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Oude IJsselstreek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2005 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Oude IJsselstreek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oude IJsselstreek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202333.7182.6233.272
202233.9192.4333.035
202133.9972.3802.969
202034.0022.3972.989
201934.1052.3892.979
201834.2242.3562.940
201734.3122.3392.917
201634.4402.3212.896
201534.4132.2892.856
201434.4442.2922.859
201334.6012.3042.874
201234.5892.3362.914
201134.6492.3462.927
201034.6172.3492.931
200934.7172.3552.938
200834.6692.3302.906
200734.8112.3392.918
200634.9312.3512.932
200535.0672.3632.947

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 6,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,3% En in 2005 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 7,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oude IJsselstreek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Oude IJsselstreek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Oude IJsselstreek in 2022 zijn Westers (2.819 inwoners) en Turkije (1.515 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Oude IJsselstreek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Oude IJsselstreek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Oude IJsselstreek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oude IJsselstreek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Oude IJsselstreek zijn C (4.993 adressen) en A (2.893 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Oude IJsselstreek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Oude IJsselstreek: 4.993 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 173 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Oude IJsselstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Oude IJsselstreek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Oude IJsselstreek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Oude IJsselstreek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Oude IJsselstreek voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Oude IJsselstreek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

72 stembureaus

Er zijn 72 stembureaus in de gemeente Oude IJsselstreek. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Oude IJsselstreek
Opkomst: 80,0%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Oude IJsselstreek. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Oude IJsselstreek:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer (landelijk)
PVV24%6.24337
NSC18%4.54220
VVD14%3.50924
BBB13%3.2937
GL-PvdA10%2.69625
CDA4,10%1.0585
D664,10%1.0599
SP3,50%9055
DENK1,90%4793
FvD1,90%4863
PvdD1,30%3233
Volt0,90%2182
CU0,80%1983
JA210,70%1731
50PLUS0,50%1240
BVNL0,50%1200
SGP0,20%503
BIJ10,20%390
Piraten0,10%130
SAMEN0,10%330
Splinter0,10%180
PLAN0%110
LEF0%70
LP0%70

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Oude IJsselstreek
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Oude IJsselstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Oude IJsselstreek:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV6.24324%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC4.54218%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD3.50914%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.29313%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.69611%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.0594,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.0584,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP9053,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4861,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK4791,87%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3231,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2180,85%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1980,77%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211730,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1240,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1200,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP500,20%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1390,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN330,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter180,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten130,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN110,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7.94541%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.8789,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.8299,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.6928,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks8844,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV8054,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP6483,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D666143,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5352,73%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA215092,60%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD4802,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4052,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt3861,97%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU3831,95%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland3601,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1000,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland910,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP530,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB7.29938%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.66414%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk2.57113%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.90910%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
OndernemendWater1.7789,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.3757,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Vrienden van de Berkel6713,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS5052,64%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP3571,87%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal belang6.52738%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DorpEnPlattelandBeweging2.35714%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.03412%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.78110%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PRO!1.5989,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.3638%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Achterhoeks Democratisch Alternatief8014,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D666713,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.79323%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.69822%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.54313%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.24710%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks7776,4%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D665854,82%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5424,46%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP5424,46%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV4573,76%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3693,04%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2462,03%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK1861,53%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt1221,00%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen130,11%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten110,09%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft100,08%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Oude IJsselstreek op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Oude IJsselstreek. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.200) gemeente Oude IJsselstreek


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Oude IJsselstreek.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Heelweg heeft met €30.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Oude IJsselstreek. En buurt Sinderen heeft met €22.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Oude IJsselstreek.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Oude IJsselstreek is €27.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.100. Gemeente Oude IJsselstreek telt 32.600 inkomensontvangers op 39.402 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,80% procent van de huishoudens in gemeente Oude IJsselstreek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Oude IJsselstreek


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Oude IJsselstreek is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Oude IJsselstreek is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Oude IJsselstreek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Oude IJsselstreek
Er zijn 526 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Oude IJsselstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Oude IJsselstreek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 526 elektrische auto’s in de gemeente Oude IJsselstreek. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Oude IJsselstreek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 24.119 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Oude IJsselstreek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Oude IJsselstreek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 33.701 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Oude IJsselstreek (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 22.960 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Oude IJsselstreek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Oude IJsselstreek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Oude IJsselstreek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 924 misdrijven in de gemeente Oude IJsselstreek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Oude IJsselstreek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Oude IJsselstreek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 11.992 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Oude IJsselstreek 924 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Oude IJsselstreek in 2023 zijn Horizontale fraude (187 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (120 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Oude IJsselstreek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 62 misdrijven in de gemeente Oude IJsselstreek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Oude IJsselstreek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Oude IJsselstreek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,44 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Oude IJsselstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Oude IJsselstreek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Oude IJsselstreek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Oude IJsselstreek
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Oude IJsselstreek dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Oude IJsselstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Oude IJsselstreek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Oude IJsselstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oude IJsselstreek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Oude IJsselstreek heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oude IJsselstreek voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oude IJsselstreek heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Oude IJsselstreek heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oude IJsselstreek heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Oude IJsselstreek voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oude IJsselstreek heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Oude IJsselstreek doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Oude IJsselstreek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.510Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij380Aantal2023
B-F Nijverheid en energie750Aantal2023
G+I Handel en horeca850Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie215Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed450Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening755Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg625Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten490Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners39.402Aantal2024
Mannen19.907Aantal2024
Vrouwen19.495Aantal2024
0 tot 15 jaar5.166Aantal2024
15 tot 25 jaar4.460Aantal2024
25 tot 45 jaar7.950Aantal2024
45 tot 65 jaar11.641Aantal2024
65 jaar of ouder10.185Aantal2024
Ongehuwd16.851Aantal2024
Gehuwd17.188Aantal2024
Gescheiden2.738Aantal2024
Verweduwd2.625Aantal2024
Geboorte totaal296Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal527Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid290Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag9.150Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar14.420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.140Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.160Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten2.925Aantal2022
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.364Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel8.389Aantal2024
Adressen met definitief energielabel9.773Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++184Aantal2024
Energielabels A+++119Aantal2024
Energielabels A++102Aantal2024
Energielabels A+170Aantal2024
Energielabels A2.893Aantal2024
Energielabels B2.877Aantal2024
Energielabels C4.993Aantal2024
Energielabels D1.798Aantal2024
Energielabels E821Aantal2024
Energielabels F1.571Aantal2024
Energielabels G2.633Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.346Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.635Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.902Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.809Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,23Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers32.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€169x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand650Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.960Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW200Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW9.060Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland33.718Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.895Aantal2023
Herkomst Europa2.623Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.272Aantal2023
Geboren in Nederland33.718Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.549Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.508Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.074Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.764Aantal2023
Autochtoon33.919Aantal2022
Westers totaal2.819Aantal2022
Niet-westers totaal2.649Aantal2022
Marokko38Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba101Aantal2022
Suriname42Aantal2022
Turkije1.515Aantal2022
Overig niet-westers953Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal293Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven88Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting214Aantal2023
Verkeersovertredingen151Aantal2023
Vernieling121Aantal2023
Overige misdrijven55Aantal2023
Totaal misdrijven924Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand34,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand48,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand40Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1509Code2023
RegionaamOude IJsselstreekNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode15090000Code2023
Oppervlakte totaal13.795Aantal hectaren2024
Oppervlakte land13.607Aantal hectaren2024
Oppervlakte water188Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid657Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal19.526Aantal2024
Adressen met postcode19.522Aantal2024
Adressen met woonfunctie17.882Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie186Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie134Aantal2024
Adressen met industriefunctie861Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie219Aantal2024
Adressen met logiesfunctie118Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie34Aantal2024
Adressen met sportfunctie40Aantal2024
Adressen met winkelfunctie391Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie423Aantal2024
Verblijfsobjecten19.526Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres16.792Aantal2024
Adressen met pand19.518Aantal2024
Percelen met adres14.277Aantal2024
Adressen met perceel19.526Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom17.131Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2.395Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom15.626Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2.256Aantal2024
Panden met adres voor 170010Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900777Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.105Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.702Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704.575Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.297Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.305Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.306Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010804Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020622Aantal2024
Panden met adres 2020 en later289Aantal2024
Adressen met pand voor 170010Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900904Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.252Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.849Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.731Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.462Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.768Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.695Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.392Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020977Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later478Aantal2024
Postcodegebied7011ET-7084CGNaam2024
Meest voorkomende postcode7071Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode28%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade26Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade146Aantal2022
Verkeersongevallen totaal173Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal22.188Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine18.665Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.525Aantal2023
Personenautos per huishouden1,28Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte163Aantal2023
Motorfietsen2.187Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17.651Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€309.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement2.782Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.020Aantal2024
Hoekwoning2.826Aantal2024
Tweeonder1kap3.488Aantal2024
Vrijstaande woning4.766Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.644Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oude IJsselstreek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Oude IJsselstreek
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Oude IJsselstreek: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 373 patiënten in de gemeente Oude IJsselstreek met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Oude IJsselstreek
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Oude IJsselstreek.

Gemiddeld overleden 9,17 personen per week in de gemeente Oude IJsselstreek. Het aantal sterftes in de gemeente Oude IJsselstreek is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Oude IJsselstreek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (4.510 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Oude IJsselstreek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Oude IJsselstreek zijn in totaal 4.510 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.510 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.515 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 51 wijken en buurten in gemeente Oude IJsselstreek. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Oude IJsselstreek als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Oude IJsselstreek als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities