Statistieken gemeente Ermelo

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Ermelo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Ermelo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Ermelo telt 27.856 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Ermelo.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Ermelo:

JaarAantal inwoners de gemeente Ermelo% verschil
202427.8561,31%
202327.4960,87%
202227.2580,90%
202127.0160,03%
202027.0080,56%
201926.8580,24%
201826.7930,76%
201726.5900,31%
201626.5071,21%
201526.1900,56%
201426.045-0,29%
201326.120-0,03%
201226.127-0,02%
201126.133-0,50%
201026.264-0,16%
200926.3060,14%
200826.270-0,13%
200726.3050,21%
200626.251-0,62%
200526.414-0,66%
200426.590-0,62%
200326.755-0,02%
200226.760-0,09%
200126.7840,09%
200026.760-0,01%
199926.762-0,91%
199827.0080%
199727.0081,08%
199626.719-0,16%
199526.762geen data

De bevolking van de gemeente Ermelo is met 1.094 inwoners gestegen van 26.762 inwoners in 1995 tot 27.856 inwoners in 2024 (dat is een kleine stijging van 4,09%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 38 inwoners (0,14%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Ermelo.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Ermelo:

In 1995 telde de gemeente Ermelo 26.762 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 26.045 inwoners. Dit is een daling van 717 (-2,68%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2013) is het verschil -75 (-0,29%). Het aantal van 26.045 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 27.856 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 1.811 (7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 360 (1,31%). Het aantal van 27.856 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Ermelo heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.733 hectare, waarvan 8.564 land en 169 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 933 adressen per km2. Er wonen 11.620 huishoudens in de gemeente Ermelo en de gemeente telt 1 woonplaats, 6 wijken en 20 buurten.

De naam Ermelo wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Ermelo. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Ermelo

Vlag van de gemeente Ermelo

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Ermelo
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Ermelo met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Tonsel en Veldzicht, 2: Buitengebied west, 3: Centrum Ermelo, 4: Schil rondom het centrum, 5: Buitengebied midden, 6: Buitengebied oost.

Woningkenmerken
Er zijn 11.647 woningen in de gemeente Ermelo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ermelo in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Ermelo was €430.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Ermelo.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Ermelo:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Ermelo% verschil
2023€430.00017%
2022€367.0007,3%
2021€342.0006,5%
2020€321.0005,6%
2019€304.0007,8%
2018€282.0004,44%
2017€270.0002,66%
2016€263.0002,33%
2015€257.000-1,91%
2014€262.000-4,03%
2013€273.000-3,87%
2012€284.000-3,07%
2011€293.000-2,01%
2010€299.0000,34%
2009€298.0001,71%
2008€293.0005%
2007€279.0007,7%
2006€259.0001,17%
2005€256.00051%
2004€169.000-0,59%
2003€170.0000%
2002€170.0001,19%
2001€168.00077%
2000€95.0001,06%
1999€94.0000%
1998€94.0000%
1997€94.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Ermelo is met €336.000 gestegen van €94.000 in 1997 tot €430.000 in 2023 (dat is een stijging van 357%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €12.923 (7,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Ermelo.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Ermelo.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Ermelo is €430.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 11.647 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 6 wijken (oranje) en 20 buurten (blauw). De gemeente Ermelo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Ermelo: er zijn 3.097 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Ermelo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 17.378 totaal in de gemeente Ermelo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Ermelo telt in totaal 17.378 adressen, met 16.088 verblijfsobjecten en 1.290 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 70% van de adressen in gemeente Ermelo ligt binnen de bebouwde kom en 30% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Ermelo
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Ermelo zijn er 12.167 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Ermelo.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.449 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Ermelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Ermelo. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Ermelo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Ermelo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Ermelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Ermelo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Ermelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Ermelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Ermelo per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Ermelo:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202323.7941.2842.418
202224.0851.1012.072
202123.9541.0622.000
202023.9941.0451.969
201923.9361.0131.909
201823.9609831.850
201723.8549491.787
201623.8259301.752
201523.6238901.677
201423.5278731.645
201323.6008741.646
201223.6288671.632
201123.6638571.613
201023.7998551.610
200923.8798421.585
200823.8928251.553
200723.9898031.513
200623.9817871.483
200524.1167971.501
200424.2658061.519
200324.3318411.583
200224.3858241.551
200124.5167871.481
200024.5497671.444
199924.6077471.408
199824.8977321.379
199724.9717071.330
199624.7836711.265

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Ermelo als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 4,67% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,8% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 2,51% en herkomst van buiten Europa: 4,73%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Ermelo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Ermelo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Ermelo in 2022 zijn Westers (1.644 inwoners) en Overig (1.013 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Ermelo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Ermelo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Ermelo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Ermelo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ermelo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Ermelo zijn C (3.698 adressen) en A (3.221 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Ermelo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Ermelo: 3.698 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ermelo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 136 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Ermelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Ermelo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Ermelo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Ermelo.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Ermelo voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Ermelo ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

39 stembureaus

Er zijn 39 stembureaus in de gemeente Ermelo. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Ermelo
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Ermelo over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Ermelo.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Ermelo het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ermelo van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Ermelo
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Ermelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Ermelo:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV3.49119%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.61415%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.47514%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.7819,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1.4257,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1.3837,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.2406,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.0345,8%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668004,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4172,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3491,94%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3281,82%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1911,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211140,63%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK930,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL860,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS690,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1230,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter220,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN140,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF110,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten100,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN50,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.17722%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.96513%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.53411%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP1.3519,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.2778,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks7585,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA7154,90%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA215884,03%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5433,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV4973,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D664863,33%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD4132,83%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt3702,54%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3102,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2451,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland1891,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1000,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland630,43%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.22723%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.97414%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.61311%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.51011%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP1.44710%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.1418%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP8355,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7054,92%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA5954,16%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer5133,58%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3722,60%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2691,88%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water1140,80%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.93922%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
één-Ermelo2.77721%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.95615%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Progressief Ermelo1.87814%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.56912%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.35310%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BurgerBelangen Ermelo8036%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP2.56425%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.88218%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.30513%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.27612%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.10611%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks6446,2%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D664194,03%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3373,24%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2952,84%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV2392,30%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP1901,83%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt910,87%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft240,23%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen110,11%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten110,11%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK80,08%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Ermelo op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Ermelo. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.500) gemeente Ermelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Ermelo.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Ermelo - Noord heeft met €40.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Ermelo. En buurt Verspreide huizen Leuvenum heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Ermelo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Ermelo is €30.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.800. Gemeente Ermelo telt 21.400 inkomensontvangers op 27.856 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in gemeente Ermelo heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Ermelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Ermelo is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Ermelo is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Ermelo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Ermelo
Er zijn 411 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Ermelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Ermelo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 411 elektrische auto’s in de gemeente Ermelo. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Ermelo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 14.713 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Ermelo in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Ermelo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 20.876 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Ermelo (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 14.612 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Ermelo in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Ermelo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Ermelo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 828 misdrijven in de gemeente Ermelo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Ermelo, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Ermelo zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 13.530 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Ermelo 828 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Ermelo in 2023 zijn Horizontale fraude (105 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (87 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Ermelo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 101 misdrijven in de gemeente Ermelo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Ermelo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Ermelo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Ermelo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,95 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Ermelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Ermelo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Ermelo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Ermelo
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Ermelo dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Ermelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Ermelo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Ermelo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Ermelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Ermelo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Ermelo. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Ermelo geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Ermelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Ermelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Ermelo heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Ermelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Ermelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Ermelo voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Ermelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Ermelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Ermelo heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Ermelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Ermelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Ermelo heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Ermelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Ermelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Ermelo heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Ermelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Ermelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Ermelo voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Ermelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Ermelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Ermelo heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Ermelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Ermelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
37% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Ermelo doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Ermelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Ermelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Ermelo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.630Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij115Aantal2023
B-F Nijverheid en energie500Aantal2023
G+I Handel en horeca645Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie190Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed345Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening770Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg705Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten360Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners27.856Aantal2024
Mannen13.817Aantal2024
Vrouwen14.039Aantal2024
0 tot 15 jaar4.179Aantal2024
15 tot 25 jaar3.266Aantal2024
25 tot 45 jaar6.043Aantal2024
45 tot 65 jaar7.573Aantal2024
65 jaar of ouder6.795Aantal2024
Ongehuwd12.019Aantal2024
Gehuwd12.253Aantal2024
Gescheiden2.041Aantal2024
Verweduwd1.543Aantal2024
Geboorte totaal224Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal339Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid325Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag5.490Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar8.810Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.850Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura790Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten2.105Aantal2022
WMO cliënten relatief77Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.330Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel3.997Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.690Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.691Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++52Aantal2024
Energielabels A+++111Aantal2024
Energielabels A++67Aantal2024
Energielabels A+107Aantal2024
Energielabels A3.221Aantal2024
Energielabels B2.329Aantal2024
Energielabels C3.698Aantal2024
Energielabels D1.311Aantal2024
Energielabels E574Aantal2024
Energielabels F905Aantal2024
Energielabels G1.006Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk35%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.620Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.022Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.720Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.878Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,25Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers21.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€221x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand340Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.620Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW150Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.040Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland23.794Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.702Aantal2023
Herkomst Europa1.284Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.418Aantal2023
Geboren in Nederland23.794Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa532Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.115Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa752Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.303Aantal2023
Autochtoon24.085Aantal2022
Westers totaal1.644Aantal2022
Niet-westers totaal1.529Aantal2022
Marokko149Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba59Aantal2022
Suriname139Aantal2022
Turkije169Aantal2022
Overig niet-westers1.013Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal305Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven77Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting128Aantal2023
Verkeersovertredingen180Aantal2023
Vernieling90Aantal2023
Overige misdrijven48Aantal2023
Totaal misdrijven828Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand26,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand47,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0233Code2023
RegionaamErmeloNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02330000Code2023
Oppervlakte totaal8.733Aantal hectaren2024
Oppervlakte land8.564Aantal hectaren2024
Oppervlakte water169Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid933Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal17.378Aantal2024
Adressen met postcode17.341Aantal2024
Adressen met woonfunctie12.167Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie92Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie333Aantal2024
Adressen met industriefunctie412Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie190Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2.586Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie19Aantal2024
Adressen met sportfunctie18Aantal2024
Adressen met winkelfunctie230Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie741Aantal2024
Verblijfsobjecten16.088Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1.290Aantal2024
Panden met adres13.127Aantal2024
Adressen met pand16.084Aantal2024
Percelen met adres9.714Aantal2024
Adressen met perceel17.378Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom12.102Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom5.276Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.582Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.585Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190089Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925222Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.001Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.449Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.713Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.837Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.724Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010823Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020853Aantal2024
Panden met adres 2020 en later410Aantal2024
Adressen met pand voor 17008Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900109Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925271Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.123Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.711Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.070Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.242Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.045Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.525Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.306Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later674Aantal2024
Postcodegebied3851AA-3853XJNaam2024
Meest voorkomende postcode3851Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode37%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade19Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade114Aantal2022
Verkeersongevallen totaal136Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal14.011Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine11.345Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.665Aantal2023
Personenautos per huishouden1,21Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte164Aantal2023
Motorfietsen1.305Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.647Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€430.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen62%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement2.883Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.097Aantal2024
Hoekwoning1.824Aantal2024
Tweeonder1kap1.390Aantal2024
Vrijstaande woning2.973Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.921Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ermelo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Ermelo
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Ermelo: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 250 patiënten in de gemeente Ermelo met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Ermelo
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Ermelo.

Gemiddeld overleden 5,86 personen per week in de gemeente Ermelo. Het aantal sterftes in de gemeente Ermelo is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Ermelo: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (3.630 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Ermelo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Ermelo zijn in totaal 3.630 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 28 wijken en buurten in gemeente Ermelo. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Ermelo als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Ermelo als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities