Statistieken gemeente Zoeterwoude

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Zoeterwoude. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Zoeterwoude. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Zoeterwoude telt 9.732 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Zoeterwoude.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Zoeterwoude:

JaarAantal inwoners de gemeente Zoeterwoude% verschil
20249.7323,06%
20239.4431,52%
20229.3025,2%
20218.8432,77%
20208.6051,83%
20198.4500,24%
20188.4300,75%
20178.3673,05%
20168.1190,06%
20158.1140,48%
20148.075-0,58%
20138.122-0,60%
20128.1710,50%
20118.1300,15%
20108.118-0,92%
20098.193-1,32%
20088.303-1,15%
20078.400-1,19%
20068.501-0,09%
20058.509-0,20%
20048.526-0,78%
20038.593-0,76%
20028.659-0,28%
20018.6830,05%
20008.6790,91%
19998.601-0,17%
19988.6160,16%
19978.6020,70%
19968.5420,41%
19958.507geen data

De bevolking van de gemeente Zoeterwoude is met 1.225 personen toegenomen van 8.507 personen in 1995 tot 9.732 personen in 2024 (dat is een grote groei van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 42 personen (0,48%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zoeterwoude.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Zoeterwoude:

In 1995 waren er 8.507 inwoners in de gemeente Zoeterwoude. In 2014 is het aantal gedaald tot 8.075 personen. Dit is een daling van 432 (-5,1%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2013) is het verschil -47 (-0,58%). Het aantal van 8.075 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 9.732 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 1.657 (21%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 289 (3,06%). Het aantal van 9.732 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Zoeterwoude heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.196 hectare, waarvan 2.116 land en 80 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 840 adressen per km2. Er wonen 3.910 huishoudens in de gemeente Zoeterwoude en de gemeente telt 2 woonplaatsen, 7 wijken en 20 buurten.

De naam Zoeterwoude wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Zoeterwoude. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Zoeterwoude

Vlag van de gemeente Zoeterwoude

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zoeterwoude
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zoeterwoude met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Zoeterwoude-Rijndijk, 2: Zoeterwoude-Dorp, 3: Westeinde, 4: Verspreide huizen, 5: Weipoort, 6: Zuidbuurt, 7: Gelderswoude.

Woningkenmerken
Er zijn 3.944 woningen in de gemeente Zoeterwoude.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zoeterwoude in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Zoeterwoude was €454.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Zoeterwoude.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Zoeterwoude:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Zoeterwoude% verschil
2023€454.00013%
2022€403.0009,5%
2021€368.0005,4%
2020€349.0008,7%
2019€321.00013%
2018€283.0004,43%
2017€271.0000,37%
2016€270.000-1,46%
2015€274.000-3,86%
2014€285.000-5,6%
2013€302.000-0,33%
2012€303.000-2,26%
2011€310.000-2,82%
2010€319.0001,92%
2009€313.0000,64%
2008€311.0008,4%
2007€287.0005,5%
2006€272.0000%
2005€272.00051%
2004€180.0000%
2003€180.0000,56%
2002€179.000-0,56%
2001€180.00096%
2000€92.0000%
1999€92.0000%
1998€92.0001,10%
1997€91.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Zoeterwoude is met €363.000 gegroeid van €91.000 in 1997 tot €454.000 in 2023 (dat is een stijging van 399%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.961 (7,8%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zoeterwoude.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zoeterwoude.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zoeterwoude is €454.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 3.944 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 2 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 20 buurten (blauw). De gemeente Zoeterwoude wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Zoeterwoude: er zijn 1.654 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Zoeterwoude.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.551 totaal in de gemeente Zoeterwoude

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Zoeterwoude telt in totaal 5.551 adressen, met 5.537 verblijfsobjecten, 7 standplaatsen en 7 ligplaatsen. 92% van de adressen in gemeente Zoeterwoude ligt binnen de bebouwde kom en 8% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Zoeterwoude
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Zoeterwoude zijn er 4.604 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Zoeterwoude.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 924 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Zoeterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Zoeterwoude. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Zoeterwoude

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Zoeterwoude. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Zoeterwoude


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zoeterwoude bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Zoeterwoude


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Zoeterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Zoeterwoude per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Zoeterwoude:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.983469991
20228.043404855
20217.675375793
20207.482361762
20197.396339715
20187.407329694
20177.378318671
20167.202295622
20157.227285602
20147.234270571
20137.305262555
20127.348264559
20117.316261553
20107.325255538
20097.433244516
20087.537246520
20077.629248523
20067.715252534
20057.744246519
20047.769243514
20037.835243515
20027.909241509
20017.944237502
20007.936239504
19997.899226476
19987.937218461
19977.933215454
19967.871216455

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Zoeterwoude als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 4,97% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 2,53% en herkomst van buiten Europa: 5,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zoeterwoude naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Zoeterwoude
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Zoeterwoude in 2022 zijn Westers (612 inwoners) en Overig (351 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Zoeterwoude: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Zoeterwoude.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Zoeterwoude. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zoeterwoude:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Zoeterwoude. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Zoeterwoude.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Zoeterwoude:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.340580
Tussenwoning2.740890
Hoekwoning2.9401.100
Twee onder één kap woning3.5501.260
Vrijstaande woning3.9801.620
Huurwoning2.290700
Eigen woning3.0501.020

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Zoeterwoude zijn C (1.248 adressen) en A (1.156 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Zoeterwoude. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Zoeterwoude: 1.248 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zoeterwoude bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Zoeterwoude voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Zoeterwoude voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Zoeterwoude
Bevolking533460
Adressen2.055840
Autos265213

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Zoeterwoude ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 73 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Zoeterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Zoeterwoude. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Zoeterwoude vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

12 stembureaus

Er zijn 12 stembureaus in de gemeente Zoeterwoude. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Zoeterwoude
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Zoeterwoude over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Zoeterwoude.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Zoeterwoude het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zoeterwoude van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Zoeterwoude
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Zoeterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Zoeterwoude:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA84321%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD62315%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV60315%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA46512%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D663528,7%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB3258%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt2145,3%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD1573,89%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC1273,15%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP731,81%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD581,44%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP501,24%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU431,06%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS320,79%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21240,59%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL210,52%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten130,32%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD70,17%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN70,17%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio10,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.34522%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.12218%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA97016%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC70611%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D664677,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB4477,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA3195,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1562,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1232,00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1141,85%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD961,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU621,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK580,94%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21560,91%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP320,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL200,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS190,31%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ190,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten70,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN60,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter60,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN50,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.19725%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD63213%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA4549,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks4539,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D663797,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3467,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2084,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2074,29%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211863,86%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1553,21%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1362,82%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1132,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1052,18%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU951,97%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP581,20%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP380,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL270,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD200,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK150,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.30827%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk62913%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA56312%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD55712%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA54311%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3767,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2244,69%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA211543,22%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1292,70%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water1012,11%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP1002,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL581,21%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD340,71%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Progressief Zoeterwoude (PZ)1.69740%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.51736%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD70517%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Senioren Belangen Zoeterwoude3317,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Zoeterwoude. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Zoeterwoude


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Zoeterwoude is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Zoeterwoude is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Zoeterwoude is €34.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.700. Gemeente Zoeterwoude telt 7.300 inkomensontvangers op 9.732 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de gemeente Zoeterwoude heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Zoeterwoude.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.400) gemeente Zoeterwoude


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Zoeterwoude.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Westeinde heeft met €40.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zoeterwoude. En buurt Gelderswoude heeft met €3.134 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zoeterwoude.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Zoeterwoude. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Zoeterwoude
Er zijn 162 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Zoeterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Zoeterwoude op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 162 elektrische auto’s in de gemeente Zoeterwoude. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Zoeterwoude die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.241 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Zoeterwoude in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Zoeterwoude geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.345 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Zoeterwoude (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.715 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Zoeterwoude in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Zoeterwoude geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Zoeterwoude. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 259 misdrijven in de gemeente Zoeterwoude geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Zoeterwoude, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Zoeterwoude zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.103 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Voor 3,22% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 3.103 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Zoeterwoude 259 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Zoeterwoude in 2023 zijn Ongevallen (weg) (36 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (35 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Zoeterwoude.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 19 misdrijven in de gemeente Zoeterwoude geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Zoeterwoude met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Zoeterwoude over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zoeterwoude.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Zoeterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Zoeterwoude.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Zoeterwoude. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Zoeterwoude
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Zoeterwoude dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Zoeterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Zoeterwoude.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Zoeterwoude genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Zoeterwoude.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Zoeterwoude.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Zoeterwoude ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Zoeterwoude per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Zoeterwoude geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zoeterwoude. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zoeterwoude is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Zoeterwoude.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zoeterwoude voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.265Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2023
B-F Nijverheid en energie220Aantal2023
G+I Handel en horeca205Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed135Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening265Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg185Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.732Aantal2024
Mannen4.834Aantal2024
Vrouwen4.898Aantal2024
0 tot 15 jaar1.468Aantal2024
15 tot 25 jaar1.104Aantal2024
25 tot 45 jaar2.393Aantal2024
45 tot 65 jaar2.653Aantal2024
65 jaar of ouder2.114Aantal2024
Ongehuwd4.733Aantal2024
Gehuwd3.994Aantal2024
Gescheiden556Aantal2024
Verweduwd449Aantal2024
Geboorte totaal88Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal87Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid460Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag1.690Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.920Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.410Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura285Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten345Aantal2022
WMO cliënten relatief37Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.020Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.136Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.799Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.616Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++13Aantal2024
Energielabels A+++254Aantal2024
Energielabels A++92Aantal2024
Energielabels A+71Aantal2024
Energielabels A1.156Aantal2024
Energielabels B523Aantal2024
Energielabels C1.248Aantal2024
Energielabels D371Aantal2024
Energielabels E198Aantal2024
Energielabels F157Aantal2024
Energielabels G330Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht49%percentage2022
Overgewicht49%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2022
Wekelijkse sporters58%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk43%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.910Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.132Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.334Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.444Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,31Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€339x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO450Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.830Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.983Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.460Aantal2023
Herkomst Europa469Aantal2023
Herkomst buiten Europa991Aantal2023
Geboren in Nederland7.983Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa202Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa499Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa267Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa492Aantal2023
Autochtoon8.043Aantal2022
Westers totaal612Aantal2022
Niet-westers totaal647Aantal2022
Marokko74Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba44Aantal2022
Suriname94Aantal2022
Turkije84Aantal2022
Overig niet-westers351Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal114Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting41Aantal2023
Verkeersovertredingen58Aantal2023
Vernieling25Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven259Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km79Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km105Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km130Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km75Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0638Code2023
RegionaamZoeterwoudeNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode06380000Code2023
Oppervlakte totaal2.196Aantal hectaren2024
Oppervlakte land2.116Aantal hectaren2024
Oppervlakte water80Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid840Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.551Aantal2024
Adressen met postcode5.454Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.604Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie46Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie89Aantal2024
Adressen met industriefunctie396Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie79Aantal2024
Adressen met logiesfunctie17Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie109Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie360Aantal2024
Verblijfsobjecten5.537Aantal2024
Ligplaatsen7Aantal2024
Standplaatsen7Aantal2024
Panden met adres3.678Aantal2024
Adressen met pand5.534Aantal2024
Percelen met adres3.177Aantal2024
Adressen met perceel5.551Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.132Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom419Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.272Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom332Aantal2024
Panden met adres voor 170016Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900132Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925154Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950202Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970824Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980924Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990553Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000254Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010126Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020322Aantal2024
Panden met adres 2020 en later171Aantal2024
Adressen met pand voor 170020Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900152Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925166Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950219Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970880Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.088Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990649Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000382Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010345Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020675Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later958Aantal2024
Postcodegebied2381AA-2735PDNaam2024
Meest voorkomende postcode2381Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode51%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade25Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade46Aantal2022
Verkeersongevallen totaal73Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.515Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.715Aantal2023
Personenautos - overige brandstof800Aantal2023
Personenautos per huishouden1,15Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte213Aantal2023
Motorfietsen484Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.944Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€454.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement1.654Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.542Aantal2024
Hoekwoning673Aantal2024
Tweeonder1kap310Aantal2024
Vrijstaande woning425Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.933Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zoeterwoude. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Zoeterwoude: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (1.265 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Zoeterwoude (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Zoeterwoude voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Zoeterwoude zijn in totaal 1.265 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 30 wijken en buurten in gemeente Zoeterwoude. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Zoeterwoude als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Zoeterwoude als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities