Statistieken gemeente Veenendaal

Aantal inwoners per jaar
(grote stijging van 27% naar 68.525 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Veenendaal. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Veenendaal is met 14.498 personen gestegen van 54.027 in 1995 tot 68.525 in 2023 (dat is 27%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Veenendaal

De gemeente Veenendaal is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Veenendaal heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.972 hectare, waarvan 1.942 land en 30 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.222 adressen per km2. Er wonen 28.679 huishoudens in de gemeente Veenendaal en de gemeente telt 1 woonplaats, 6 wijken en 38 buurten.

De naam Veenendaal wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Veenendaal. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Veenendaal

Vlag van de gemeente Veenendaal

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Veenendaal
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Veenendaal met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Noordwest, 2: West, 3: Noordoost, 4: Centrum, 5: Zuidwest, 6: Zuidoost.

Woningkenmerken
Er zijn 29.268 woningen in de gemeente Veenendaal.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Veenendaal in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 46% naar €302.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Veenendaal. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Veenendaal, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Veenendaal is met €95.000 toegenomen van €207.000 in 2005 tot €302.000 in 2022 (dat is 46%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Veenendaal.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 34.224 totaal in de gemeente Veenendaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Veenendaal telt in totaal 34.224 adressen, met 34.185 verblijfsobjecten en 39 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Veenendaal. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Veenendaal. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Veenendaal

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Veenendaal. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Veenendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Veenendaal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Veenendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Veenendaal. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Veenendaal, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Veenendaal is met 6.489 personen gestegen van 48.218 in 1996 tot 54.707 in 2022 (dat is 13%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Veenendaal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Veenendaal
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Veenendaal in 2022 zijn Westers (4.197 inwoners) en Marokko (3.655 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Veenendaal: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Veenendaal.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Veenendaal. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Veenendaal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Veenendaal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Veenendaal zijn C (8.442 adressen) en A (7.590 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Veenendaal. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Veenendaal: 8.442 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veenendaal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Veenendaal
Er waren 328 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Veenendaal. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Veenendaal vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Veenendaal.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Veenendaal voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Veenendaal ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Veenendaal
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Veenendaal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Veenendaal:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
ProVeenendaal6.05320%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU5.72519%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP4.63516%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.6018,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal Veenendaal2.5498,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.3547,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.3484,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.2234,12%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.0283,46%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA8762,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
JouwVeenendaal7192,42%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK5972,01%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD8.64921%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU5.65214%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.18610%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP4.10910%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.9049,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.6098,8%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.9704,82%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.6764,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.2783,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.1612,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.1402,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA219892,42%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD7151,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4851,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3150,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA3140,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1440,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1190,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11100,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter860,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots550,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten490,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG440,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter230,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol220,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft210,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht170,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP140,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP130,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU SGP7.01633%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.56912%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.56112%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.37911%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.25710%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.1865,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667713,58%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6683,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6543,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4742,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3681,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK2951,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2060,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft540,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio260,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen230,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU5.65019%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD4.08314%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP3.81013%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.35311%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.07910%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.7606%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.6095,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.3414,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.1073,75%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.0903,69%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS9243,13%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK8052,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5551,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
U26 GEMEENTEN3441,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU6.01521%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP4.30115%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.73113%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.57013%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk2.4298,6%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.1697,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.0367,2%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer2.0187,1%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.8496,5%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP2060,73%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Veenendaal op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Veenendaal. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Veenendaal: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Veenendaal.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Veenendaal het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veenendaal van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100) gemeente Veenendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Veenendaal.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Salamander heeft met €38.951 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Veenendaal. En buurt Engelenburg heeft met €20.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Veenendaal.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Veenendaal is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.200. Gemeente Veenendaal telt 52.200 inkomensontvangers op 68.525 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,5% procent van de huishoudens in gemeente Veenendaal heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Veenendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Veenendaal is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Veenendaal is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Veenendaal. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Veenendaal
Er zijn 945 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Veenendaal op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 945 elektrische auto’s in de gemeente Veenendaal. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Veenendaal die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 33.217 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Veenendaal in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Veenendaal geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 45.151 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Veenendaal (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 33.702 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Veenendaal in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Veenendaal geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Veenendaal. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 2.217 misdrijven in de gemeente Veenendaal geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Veenendaal, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Veenendaal zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 30.748 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 30.748 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 30.111 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Veenendaal 2.217 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Veenendaal in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (257 delicten) en Horizontale fraude (244 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Veenendaal.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 188 misdrijven in de gemeente Veenendaal geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Veenendaal met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Veenendaal over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Veenendaal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Veenendaal.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Veenendaal. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Veenendaal.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Veenendaal genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Veenendaal.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Veenendaal. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veenendaal geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veenendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veenendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Veenendaal heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veenendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veenendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veenendaal voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veenendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veenendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veenendaal heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veenendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veenendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Veenendaal heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veenendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veenendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veenendaal heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veenendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veenendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Veenendaal voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veenendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veenendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veenendaal heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veenendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veenendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Veenendaal doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veenendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veenendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Veenendaal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7.805Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.035Aantal2022
G+I Handel en horeca1.550Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie615Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed720Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.805Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.285Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten760Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners68.525Aantal2023
Mannen33.981Aantal2023
Vrouwen34.544Aantal2023
0 tot 15 jaar12.368Aantal2023
15 tot 25 jaar8.518Aantal2023
25 tot 45 jaar17.540Aantal2023
45 tot 65 jaar17.278Aantal2023
65 jaar of ouder12.821Aantal2023
Ongehuwd31.012Aantal2023
Gehuwd29.595Aantal2023
Gescheiden4.813Aantal2023
Verweduwd3.105Aantal2023
Westers totaal4.197Aantal2022
Geboorte totaal814Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal597Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid3.484Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag13.900Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar22.820Aantal2021
Opleidingsniveau hoog13.210Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura2.495Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2020
WMO cliënten4.815Aantal2021
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.170Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.650Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.290Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.240Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.140Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.140Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.580Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming7%Percentage2021
Energielabels Definitief21.194Aantal2023
Energielabels Voorlopig9.392Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.358Aantal2023
Energielabels A+++++4Aantal2023
Energielabels A++++12Aantal2023
Energielabels A+++190Aantal2023
Energielabels A++268Aantal2023
Energielabels A+376Aantal2023
Energielabels A7.590Aantal2023
Energielabels B5.640Aantal2023
Energielabels C8.442Aantal2023
Energielabels D2.763Aantal2023
Energielabels E2.117Aantal2023
Energielabels F1.509Aantal2023
Energielabels G1.675Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal28.679Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens9.472Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen8.663Aantal2022
Huishoudens met kinderen10.544Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers52.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,8%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,5%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,9%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€98x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.230Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO2.930Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW500Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW11.550Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon54.707Aantal2022
Niet-westers totaal8.767Aantal2022
Marokko3.655Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba393Aantal2022
Suriname352Aantal2022
Turkije838Aantal2022
Overig niet-westers3.529Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal964Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven185Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting348Aantal2022
Verkeersovertredingen405Aantal2022
Vernieling224Aantal2022
Overige misdrijven47Aantal2022
Totaal misdrijven2.217Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand8,70Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand8,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km52Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km65Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km44Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km54Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km40Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km48Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand23,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand38,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0345Code2022
RegionaamVeenendaalNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode03450000Code2022
Oppervlakte totaal1.972Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.942Aantal hectaren2023
Oppervlakte water30Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.222Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal34.067Aantal2023
Adressen met postcode33.944Aantal2023
Adressen met woonfunctie30.216Aantal2023
Panden20.655Aantal2023
Percelen18.015Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190034Aantal2023
Panden 1900 tot 1925900Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.437Aantal2023
Panden 1950 tot 19706.475Aantal2023
Panden 1970 tot 19805.883Aantal2023
Panden 1980 tot 19904.717Aantal2023
Panden 1990 tot 20005.687Aantal2023
Panden 2000 tot 20102.535Aantal2023
Panden 2010 tot 20203.468Aantal2023
Panden 2020 en later1.738Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade45Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade282Aantal2021
Verkeersongevallen totaal328Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal32.780Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine26.090Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof6.690Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.688Aantal2022
Motorfietsen2.290Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad29.268Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€302.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning60%Percentage2022
Percentage meergezinswoning40%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen59%Percentage2022
Huurwoningen totaal41%Percentage2022
In bezit woningcorporatie31%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200079%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Veenendaal. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Veenendaal
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Veenendaal: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 477 patiënten in de gemeente Veenendaal met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Veenendaal
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Veenendaal.

Gemiddeld overleden 10,17 personen per week in de gemeente Veenendaal. Het aantal sterftes in de gemeente Veenendaal is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Veenendaal: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (7.805 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Veenendaal (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Veenendaal zijn in totaal 7.805 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 46 wijken en buurten in gemeente Veenendaal. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Veenendaal als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Veenendaal als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities