Statistieken woonplaats Veenendaal

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Veenendaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Veenendaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Veenendaal telt 69.440 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Veenendaal.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Veenendaal:

JaarAantal inwoners de woonplaats Veenendaal% verschil
202469.4401,34%
202368.5251,26%
202267.6711,13%
202166.9120,63%
202066.4931,38%
201965.5891,03%
201864.9181,00%
201764.2770,72%
201663.8160,59%
201563.4400,30%
201463.2520,35%
201363.0320,26%
201262.8700,97%
201162.2670,34%
201062.0530,07%
200962.0080,39%
200861.7690,10%
200761.7060,06%
200661.6690,47%
200561.3810,44%
200461.1110,26%
200360.9530,47%
200260.6690,46%
200160.3920,86%
200059.8751,23%
199959.1491,74%
199858.1392,56%
199756.6882,46%
199655.3252,40%
199554.027geen data

De bevolking van de woonplaats Veenendaal is met 15.413 personen gestegen van 54.027 personen in 1995 tot 69.440 personen in 2024 (dat is een zeer grote groei van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 531 personen (0,87%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Veenendaal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Veenendaal:

In 1995 waren er 54.027 inwoners in de woonplaats Veenendaal. Het aantal van 54.027 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 69.440 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 15.413 (29%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 915 (1,34%). Het aantal van 69.440 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over woonplaats Veenendaal

Woonplaats Veenendaal heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.972 hectare, waarvan 1.942 land en 30 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Veenendaal telt 34.685 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.226 adressen per km2. Er wonen 29.071 huishoudens en er zijn in totaal 29.268 woningen. De woonplaats telt 33.046 auto's en 8.215 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Veenendaal ligt in de gemeente Veenendaal.

De brondata voor woonplaats Veenendaal is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Veenendaal zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De gemeente Veenendaal bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente Veenendaal en voor woonplaats Veenendaal zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Veenendaal zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veenendaal. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Veenendaal
Kaart van de woonplaats Veenendaal. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Veenendaal binnen de gemeente Veenendaal.

Woningkenmerken
Er zijn 29.268 woningen in de woonplaats Veenendaal.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Veenendaal in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Veenendaal was €375.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Veenendaal.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Veenendaal:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Veenendaal% verschil
2023€375.00024%
2022€303.00010%
2021€275.0007,4%
2020€256.0008,9%
2019€235.0007,8%
2018€218.0004,81%
2017€208.0001,46%
2016€205.0001,99%
2015€201.000-4,29%
2014€210.000-6,2%
2013€224.000-6,3%
2012€239.000-1,65%
2011€243.000-3,19%
2010€251.0002,45%
2009€245.0003,81%
2008€236.0005,8%
2007€223.0007,2%
2006€208.0000,48%
2005€207.00047%
2004€141.0000%
2003€141.0000%
2002€141.0000,71%
2001€140.00056%
2000€90.0001,12%
1999€89.0000%
1998€89.0000%
1997€89.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Veenendaal is met €286.000 gegroeid van €89.000 in 1997 tot €375.000 in 2023 (dat is een toename van 321%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.000 (6,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Veenendaal.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Veenendaal.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Veenendaal is €375.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 29.268 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Veenendaal (geel), 6 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De woonplaats Veenendaal wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Veenendaal: er zijn 12.526 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Veenendaal.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 34.685 totaal in de woonplaats Veenendaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Veenendaal telt in totaal 34.685 adressen, met 34.646 verblijfsobjecten en 39 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Veenendaal ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Veenendaal
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Veenendaal zijn er 30.867 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Veenendaal.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.861 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de woonplaats Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Veenendaal. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Veenendaal

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Veenendaal. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Veenendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Veenendaal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Veenendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Veenendaal per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Veenendaal:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202354.3283.36910.828
202254.7073.0769.888
202154.2343.0099.669
202054.1222.9369.435
201953.5712.8529.166
201853.2112.7788.929
201752.9512.6888.638
201652.8092.6128.395
201552.7302.5428.168
201452.6212.5238.108
201352.6082.4747.950
201252.5852.4417.844
201152.2282.3827.657
201052.1062.3607.587
200952.1872.3317.490
200851.9922.3207.457
200752.0672.2877.352
200652.0952.2727.302
200551.9932.2287.160
200451.9812.1676.963
200352.0002.1256.828
200251.9992.0576.613
200151.9731.9986.421
200051.8101.9146.151
199951.3901.8415.918
199850.6321.7815.726
199749.3751.7355.578
199648.2181.6875.420

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Veenendaal als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 4,92% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 3,05% en herkomst van buiten Europa: 9,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Veenendaal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Veenendaal
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Veenendaal in 2022 zijn Westers (4.197 inwoners) en Marokko (3.655 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Veenendaal: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Veenendaal.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Veenendaal. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Veenendaal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Veenendaal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Veenendaal.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Veenendaal:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.120640
Tussenwoning2.750880
Hoekwoning2.9701.040
Twee onder één kap woning3.3501.200
Vrijstaande woning4.4901.700
Huurwoning2.170710
Eigen woning3.0301.000

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Veenendaal zijn C (8.500 adressen) en A (7.667 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Veenendaal. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Veenendaal: 8.500 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veenendaal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Veenendaal voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Veenendaal voor 2024:

DichtheidNederlandWoonplaats Veenendaal
Bevolking5333.576
Adressen2.0552.226
Autos2651.702

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Veenendaal ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 321 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Veenendaal. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Veenendaal vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Veenendaal

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 33 stembureaus in de woonplaats Veenendaal. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 33 stembureaus in de woonplaats Veenendaal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 33 stembureaus in de woonplaats Veenendaal.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 83 stembureaus in de gemeente Veenendaal en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veenendaal. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Veenendaal.

Stembureaus Veenendaal
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Veenendaal.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Veenendaal was in 2022 €28.600.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (8.215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Veenendaal (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Veenendaal voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Veenendaal zijn in totaal 8.215 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Veenendaal. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Veenendaal
Er zijn 1.223 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Veenendaal op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.223 elektrische auto’s in de woonplaats Veenendaal. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Veenendaal die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 33.161 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Veenendaal in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Veenendaal geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 45.983 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Veenendaal (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 34.589 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Veenendaal in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Veenendaal geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Veenendaal. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2.317 misdrijven in de woonplaats Veenendaal geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Veenendaal, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Veenendaal zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 33.228 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Veenendaal 2.317 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Veenendaal in 2023 zijn Horizontale fraude (314 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (281 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Veenendaal.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 136 misdrijven in de woonplaats Veenendaal geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Veenendaal met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Veenendaal over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Veenendaal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,34 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Veenendaal.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Veenendaal. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Veenendaal.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Veenendaal genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Veenendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Veenendaal.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Veenendaal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal8.215Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.095Aantal2023
G+I Handel en horeca1.565Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie650Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed720Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.910Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.455Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten780Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners69.440Aantal2024
Mannen34.521Aantal2024
Vrouwen34.919Aantal2024
0 tot 15 jaar12.462Aantal2024
15 tot 25 jaar8.540Aantal2024
25 tot 45 jaar18.039Aantal2024
45 tot 65 jaar17.234Aantal2024
65 jaar of ouder13.165Aantal2024
Ongehuwd31.579Aantal2024
Gehuwd29.849Aantal2024
Gescheiden4.887Aantal2024
Verweduwd3.125Aantal2024
Geboorte totaal806Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal577Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.576Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag14.050Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar23.030Aantal2022
Opleidingsniveau hoog13.370Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura2.685Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten4.765Aantal2022
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.000Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming7%Percentage2022
Adressen zonder energielabel3.345Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel8.667Aantal2024
Adressen met definitief energielabel22.673Aantal2024
Energielabels A+++++9Aantal2024
Energielabels A++++46Aantal2024
Energielabels A+++675Aantal2024
Energielabels A++602Aantal2024
Energielabels A+757Aantal2024
Energielabels A7.667Aantal2024
Energielabels B5.450Aantal2024
Energielabels C8.500Aantal2024
Energielabels D2.520Aantal2024
Energielabels E1.985Aantal2024
Energielabels F1.489Aantal2024
Energielabels G1.640Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal29.071Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens9.720Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen8.683Aantal2023
Huishoudens met kinderen10.668Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,33Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers53.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€156x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.980Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW370Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW11.620Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland54.328Aantal2023
Herkomst buiten Nederland14.197Aantal2023
Herkomst Europa3.369Aantal2023
Herkomst buiten Europa10.828Aantal2023
Geboren in Nederland54.328Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.518Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5.456Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.851Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5.372Aantal2023
Autochtoon54.707Aantal2022
Westers totaal4.197Aantal2022
Niet-westers totaal8.767Aantal2022
Marokko3.655Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba393Aantal2022
Suriname352Aantal2022
Turkije838Aantal2022
Overig niet-westers3.529Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal996Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven164Aantal2023
Milieu overtredingen6Aantal2023
Oplichting403Aantal2023
Verkeersovertredingen436Aantal2023
Vernieling214Aantal2023
Overige misdrijven98Aantal2023
Totaal misdrijven2.317Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand38,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2048Code2024
RegionaamVeenendaalNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.972Aantal hectaren2024
Oppervlakte land1.942Aantal hectaren2024
Oppervlakte water30Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.226Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal34.685Aantal2024
Adressen met postcode34.559Aantal2024
Adressen met woonfunctie30.867Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie224Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie238Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.108Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie649Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie42Aantal2024
Adressen met sportfunctie49Aantal2024
Adressen met winkelfunctie623Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.109Aantal2024
Verblijfsobjecten34.646Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen39Aantal2024
Panden met adres20.930Aantal2024
Adressen met pand34.614Aantal2024
Percelen met adres17.927Aantal2024
Adressen met perceel34.685Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom34.436Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom249Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom30.630Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom237Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190029Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925716Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.257Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.406Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.792Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903.548Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.861Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.257Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202.012Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.052Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190034Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925909Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.444Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19706.466Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805.788Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19904.711Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20005.720Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.538Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203.475Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.529Aantal2024
Postcodegebied3901AA-3907NZNaam2024
Meest voorkomende postcode3905Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode22%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade32Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade288Aantal2022
Verkeersongevallen totaal321Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal33.046Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine26.055Aantal2023
Personenautos - overige brandstof6.995Aantal2023
Personenautos per huishouden1,14Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.702Aantal2023
Motorfietsen2.374Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad29.268Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€375.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning60%Percentage2023
Percentage meergezinswoning40%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200079%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement12.526Aantal2024
Tussen of geschakelde woning9.599Aantal2024
Hoekwoning4.020Aantal2024
Tweeonder1kap2.893Aantal2024
Vrijstaande woning1.829Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.779Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!