Statistieken gemeente Maastricht

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Maastricht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Maastricht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Maastricht telt 125.285 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Maastricht.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Maastricht:

JaarAantal inwoners de gemeente Maastricht% verschil
2024125.2852,08%
2023122.7341,31%
2022121.1510,77%
2021120.227-1,11%
2020121.5750,01%
2019121.565-0,94%
2018122.723-0,02%
2017122.7530,18%
2016122.5330,11%
2015122.397-0,07%
2014122.4880,55%
2013121.8190,64%
2012121.0501,16%
2011119.6640,95%
2010118.5330,21%
2009118.2860,24%
2008118.004-0,87%
2007119.038-0,95%
2006120.175-1,05%
2005121.456-0,60%
2004122.1830,16%
2003121.982-0,02%
2002122.005-0,13%
2001122.1630,08%
2000122.0700,49%
1999121.4791,08%
1998120.1791,05%
1997118.9330,35%
1996118.5180,05%
1995118.454geen data

De bevolking van de gemeente Maastricht is met 6.831 personen gestegen van 118.454 personen in 1995 tot 125.285 personen in 2024 (dat is een toename van 5,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 236 personen (0,20%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Maastricht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Maastricht:

In 1995 telde de gemeente Maastricht 118.454 inwoners. In 2008 is het aantal gedaald tot 118.004 personen. Dit is een daling van 450 (-0,38%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2007) is het verschil -1.034 (-0,87%). Het aantal van 118.004 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 125.285 personen. De stijging ten opzichte van 2008 is 7.281 (6,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 2.551 (2,08%). Het aantal van 125.285 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Maastricht heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.012 hectare, waarvan 5.579 land en 433 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.577 adressen per km2. Er wonen 70.726 huishoudens in de gemeente Maastricht en de gemeente telt 1 woonplaats, 7 wijken en 44 buurten.

De naam Maastricht wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Maastricht. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Maastricht

Vlag van de gemeente Maastricht

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Maastricht
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Maastricht met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Buitenwijk Noordoost, 2: Buitenwijk Noordwest, 3: Buitenwijk Oost, 4: Buitenwijk West, 5: Centrum, 6: Buitenwijk Zuidwest, 7: Buitenwijk Zuidoost.

Woningkenmerken
Er zijn 64.382 woningen in de gemeente Maastricht.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maastricht in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Maastricht was €302.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Maastricht.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Maastricht:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Maastricht% verschil
2023€302.00017%
2022€258.0008,4%
2021€238.0006,2%
2020€224.0007,2%
2019€209.0006,6%
2018€196.0006,5%
2017€184.0002,79%
2016€179.0002,87%
2015€174.000-1,69%
2014€177.000-5,9%
2013€188.000-4,57%
2012€197.000-1,99%
2011€201.000-1,95%
2010€205.000-0,49%
2009€206.0002,49%
2008€201.0006,3%
2007€189.0006,8%
2006€177.0000%
2005€177.00038%
2004€128.0000%
2003€128.0000,79%
2002€127.0000,79%
2001€126.00059%
2000€79.0001,28%
1999€78.0000%
1998€78.0001,30%
1997€77.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Maastricht is met €225.000 gestegen van €77.000 in 1997 tot €302.000 in 2023 (dat is een toename van 292%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.653 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Maastricht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Maastricht.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Maastricht is €302.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 64.382 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), 7 wijken (oranje) en 41 buurten (blauw). De gemeente Maastricht wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Maastricht: er zijn 34.965 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Maastricht.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 76.834 totaal in de gemeente Maastricht

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Maastricht telt in totaal 76.834 adressen, met 76.509 verblijfsobjecten, 225 standplaatsen en 100 ligplaatsen. Alle adressen in gemeente Maastricht liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Maastricht
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Maastricht zijn er 67.527 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Maastricht.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 11.904 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Maastricht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Maastricht. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Maastricht

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Maastricht. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Maastricht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maastricht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Maastricht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Maastricht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Maastricht per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Maastricht:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202377.51124.49820.725
202279.67122.47019.010
202180.44721.54918.231
202081.30121.81718.457
201982.41021.21117.944
201883.61021.18817.925
201784.97020.46817.315
201685.96319.81116.759
201586.99319.17916.225
201487.72818.83015.930
201388.22518.19815.396
201288.94817.39014.712
201189.65816.25513.751
201090.39815.24112.894
200991.13614.70812.442
200891.80014.19512.009
200792.83314.19612.009
200693.81214.28112.082
200595.02714.31712.112
200495.68214.35612.145
200396.21313.95911.810
200296.74413.68411.577
200197.44313.39111.329
200097.77213.16311.135
199997.67112.89710.911
199897.11712.49310.569
199796.77212.00510.156
199697.07511.6169.827

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Maastricht als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europese landen: 20% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 9,8% en herkomst van buiten Europa: 8,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maastricht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Maastricht
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Maastricht in 2022 zijn Westers (26.965 inwoners) en Overig (10.021 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Maastricht: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Maastricht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Maastricht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maastricht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Maastricht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Maastricht.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Maastricht:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.900690
Tussenwoning2.6901.090
Hoekwoning2.8401.220
Twee onder één kap woning3.0801.420
Vrijstaande woning4.1701.960
Huurwoning2.030810
Eigen woning2.9101.170

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Maastricht zijn C (15.838 adressen) en A (11.883 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Maastricht. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Maastricht: 15.838 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maastricht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Maastricht voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Maastricht voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Maastricht
Bevolking5332.246
Adressen2.0552.577
Autos265828

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Maastricht ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 722 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Maastricht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Maastricht. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Maastricht vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

114 stembureaus

Er zijn 114 stembureaus in de gemeente Maastricht. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Maastricht
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Maastricht over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Maastricht.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Maastricht het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maastricht van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Maastricht
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Maastricht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Maastricht:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA10.15527%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV6.31917%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD3.91110%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA3.80410%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D663.6459,7%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt2.6287%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD2.0725,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC1.0932,91%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD9222,46%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP9022,40%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS7011,87%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB5371,43%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA211920,51%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU1910,51%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten1480,39%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL960,26%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP820,22%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD600,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN390,10%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio190,05%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV16.67926%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA13.91122%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD8.54814%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC7.29012%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D664.5767,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2.2493,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1.6422,60%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.5672,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1.5002,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1.4292,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.0151,61%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK9151,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS3960,63%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA213520,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ13000,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU2790,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1900,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter700,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF600,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten490,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP470,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN390,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport330,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN250,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP240,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GroenLinks6.41115%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV5.11312%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D664.48710%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA4.39510%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.0189,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.7188,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.3367,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3.0566,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.5535,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.7413,94%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.6383,71%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1.4343,25%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg9352,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU4050,92%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP2490,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Limburgse Senioren Partij (LSP)2470,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2270,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft950,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Omzien!850,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Hart voor Vrijheid270,06%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Maastricht12.30228%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk6.80216%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5.88214%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg4.0609,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.0777,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.0687,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2.5365,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.9594,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Heuvelland1.1412,63%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL7881,82%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor Water Veiligheid5521,27%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Parkstad3890,90%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Midden-Limburg3100,71%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Westelijke Mijnstreek3000,69%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venlo900,21%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venray en Maasduinen560,13%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Land van Weert + Leudal550,13%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Horst-Helden-Beesel350,08%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Seniorenpartij Maastricht (SPM)4.86911%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks4.60510%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664.59710%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA4.53810%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA4.0939,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij Veilig Maastricht3.4137,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.1527%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD2.5475,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Volt2.2184,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.1264,71%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.2322,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS1.0632,36%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SAB Sociaal Actieve Burgerpartij1.0552,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
M:OED9982,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Liberale Partij Maastricht9922,20%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD9642,14%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Maastrichtse Ondernemers Partij9262,05%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Maastricht Vooruit5951,32%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU3920,87%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BVNL2270,50%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
RE:SET2120,47%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Groep Gunther Maastricht2090,46%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (De Groof M.G.M.)1020,23%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Maastricht. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Maastricht


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Maastricht is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Maastricht is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Maastricht is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.700. Gemeente Maastricht telt 96.600 inkomensontvangers op 125.285 inwoners totaal.
9% van de huishoudens in de gemeente Maastricht heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Maastricht.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100) gemeente Maastricht


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Maastricht.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Sint Pieter heeft met €49.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Maastricht. En buurt Malpertuis heeft met €18.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Maastricht.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Maastricht. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Maastricht
Er zijn 1.112 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Maastricht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Maastricht op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.112 elektrische auto’s in de gemeente Maastricht. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Maastricht die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 52.798 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Maastricht in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Maastricht geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 66.216 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Maastricht (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 47.356 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Maastricht in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Maastricht geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Maastricht. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 7.768 misdrijven in de gemeente Maastricht geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Maastricht, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Maastricht zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 114.915 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Maastricht 7.768 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Maastricht in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.150 delicten) en Overige vermogensdelicten (904 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Maastricht.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 575 misdrijven in de gemeente Maastricht geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Maastricht met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Maastricht over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maastricht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 33,31 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Maastricht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Maastricht.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Maastricht. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Maastricht
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Maastricht dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Maastricht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Maastricht.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Maastricht genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Maastricht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Maastricht.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Maastricht ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Maastricht per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Maastricht geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Maastricht. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Maastricht is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Maastricht.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Maastricht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal13.460Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij50Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.145Aantal2023
G+I Handel en horeca2.780Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie880Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed945Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening3.275Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.570Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.815Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners125.285Aantal2024
Mannen59.684Aantal2024
Vrouwen65.601Aantal2024
0 tot 15 jaar12.785Aantal2024
15 tot 25 jaar26.247Aantal2024
25 tot 45 jaar30.214Aantal2024
45 tot 65 jaar28.396Aantal2024
65 jaar of ouder27.643Aantal2024
Ongehuwd69.796Aantal2024
Gehuwd38.224Aantal2024
Gescheiden10.631Aantal2024
Verweduwd6.634Aantal2024
Geboorte totaal815Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.323Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.246Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag24.100Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar38.520Aantal2022
Opleidingsniveau hoog34.450Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura2.760Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2022
WMO cliënten11.930Aantal2022
WMO cliënten relatief98Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.420Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2022
Adressen zonder energielabel10.204Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel20.883Aantal2024
Adressen met definitief energielabel45.747Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++189Aantal2024
Energielabels A+++807Aantal2024
Energielabels A++441Aantal2024
Energielabels A+972Aantal2024
Energielabels A11.883Aantal2024
Energielabels B9.678Aantal2024
Energielabels C15.838Aantal2024
Energielabels D7.316Aantal2024
Energielabels E6.162Aantal2024
Energielabels F5.996Aantal2024
Energielabels G7.346Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker21%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker13%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht3%percentage2022
Normaal gewicht49%percentage2022
Overgewicht48%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2022
Lopen naar school of werk30%percentage2022
Fietsen naar school of werk44%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2022
Emotioneel eenzaam37%percentage2022
Sociaal eenzaam42%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun9%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten60%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten29%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht19%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal70.726Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens39.713Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen17.584Aantal2023
Huishoudens met kinderen13.429Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie54%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers96.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen56%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€21x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand3.580Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO7.060Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW860Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW24.770Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland77.511Aantal2023
Herkomst buiten Nederland45.223Aantal2023
Herkomst Europa24.498Aantal2023
Herkomst buiten Europa20.725Aantal2023
Geboren in Nederland77.511Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa6.823Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa6.433Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa17.675Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa14.292Aantal2023
Autochtoon79.671Aantal2022
Westers totaal26.965Aantal2022
Niet-westers totaal14.515Aantal2022
Marokko1.721Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba722Aantal2022
Suriname363Aantal2022
Turkije1.688Aantal2022
Overig niet-westers10.021Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4.173Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven650Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting693Aantal2023
Verkeersovertredingen1.079Aantal2023
Vernieling674Aantal2023
Overige misdrijven498Aantal2023
Totaal misdrijven7.768Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km57Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km117Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km101Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km106Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km230Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km44,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km73Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km166Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0935Code2023
RegionaamMaastrichtNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode09350000Code2023
Oppervlakte totaal6.012Aantal hectaren2024
Oppervlakte land5.579Aantal hectaren2024
Oppervlakte water433Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.577Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal76.834Aantal2024
Adressen met postcode72.677Aantal2024
Adressen met woonfunctie67.527Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie818Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie480Aantal2024
Adressen met industriefunctie755Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.181Aantal2024
Adressen met logiesfunctie358Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie116Aantal2024
Adressen met sportfunctie72Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.688Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie4.396Aantal2024
Verblijfsobjecten76.509Aantal2024
Ligplaatsen100Aantal2024
Standplaatsen225Aantal2024
Panden met adres42.074Aantal2024
Adressen met pand76.184Aantal2024
Percelen met adres31.027Aantal2024
Adressen met perceel76.834Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom76.459Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom375Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom67.307Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom220Aantal2024
Panden met adres voor 1700269Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002.290Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19253.389Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19505.577Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197011.904Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19806.785Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19904.683Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.677Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.636Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.183Aantal2024
Panden met adres 2020 en later681Aantal2024
Adressen met pand voor 1700802Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19005.615Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19255.894Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19507.938Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197018.519Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198010.618Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19909.539Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20007.265Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104.272Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202.117Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3.605Aantal2024
Postcodegebied6211AA-6229ZENaam2024
Meest voorkomende postcode6211Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode14%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade82Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade637Aantal2022
Verkeersongevallen totaal722Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal46.216Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine39.685Aantal2023
Personenautos - overige brandstof6.530Aantal2023
Personenautos per huishouden0,65Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte828Aantal2023
Motorfietsen2.724Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad64.382Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€302.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning50%Percentage2023
Percentage meergezinswoning50%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen38%Percentage2023
Huurwoningen totaal61%Percentage2023
In bezit woningcorporatie34%Percentage2023
In bezit overige verhuurders27%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement34.965Aantal2024
Tussen of geschakelde woning19.841Aantal2024
Hoekwoning7.704Aantal2024
Tweeonder1kap3.189Aantal2024
Vrijstaande woning1.828Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.8.982Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maastricht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Maastricht: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (13.460 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Maastricht (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Maastricht voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Maastricht zijn in totaal 13.460 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 53 wijken en buurten in gemeente Maastricht. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Maastricht als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Maastricht als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities