Statistieken gemeente Beekdaelen

Aantal inwoners per jaar
(bijna gelijk gebleven: 35.922 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Beekdaelen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2018 berekend.

Het aantal inwoners in de gemeente Beekdaelen is met 35.922 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Beekdaelen heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.849 hectare, waarvan 7.830 land en 19 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 500 adressen per km2. Er wonen 16.290 huishoudens in de gemeente Beekdaelen en de gemeente telt 14 woonplaatsen, 7 wijken en 29 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2019 van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen tot de gemeente Beekdaelen.

De gemeente Beekdaelen (gemeentecode GM1954) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Beekdaelen overgegaan. De gegevens van de gemeente Beekdaelen voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Vlag van de gemeente Beekdaelen

Vlag van de gemeente Beekdaelen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Beekdaelen
Kaart van de gemeente Beekdaelen met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Beekdaelen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Onderbanken, 2: Amstenrade - Oirsbeek, 3: Wijk 05, 4: Nuth, 5: Schimmert, 6: Wijnandsrade, 7: Hulsberg.

Kenmerken van de 16.722 woningen in de gemeente Beekdaelen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Beekdaelen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

16.722 woningen & 18.649 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 33% naar €263.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Beekdaelen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Beekdaelen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Beekdaelen is met €65.276 toegenomen van €197.723 in 2013 tot €263.000 in 2022 (dat is 33%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 18.649 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Beekdaelen telt in totaal 18.649 adressen, met 18.626 verblijfsobjecten en 23 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Beekdaelen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Beekdaelen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

16.722 woningen & 18.649 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Beekdaelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Beekdaelen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Beekdaelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Beekdaelen
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Beekdaelen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 18.190 personen uit de gemeente Beekdaelen positief op Corona getest en er zijn 249 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 24 januari 2023, week 04 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Beekdaelen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Beekdaelen.

Gemiddeld overleden 8,71 personen per week uit de gemeente Beekdaelen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 01 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.200) gemeente Beekdaelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Beekdaelen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Oensel heeft met €39.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Beekdaelen. En buurt Schinveld heeft met €25.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Beekdaelen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Beekdaelen is €29.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.700. Gemeente Beekdaelen telt 29.700 inkomensontvangers op 35.922 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,50% procent van de huishoudens in gemeente Beekdaelen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Beekdaelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Beekdaelen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Beekdaelen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Beekdaelen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Beekdaelen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Beekdaelen vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Beekdaelen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Beekdaelen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Beekdaelen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Beekdaelen: 3.652 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beekdaelen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Beekdaelen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Beekdaelen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Beekdaelen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Beekdaelen is met 475 personen afgenomen van 30.721 in 2013 tot 30.246 in 2022 (dat is 1,55%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Beekdaelen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Beekdaelen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Beekdaelen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Beekdaelen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Vernieuwingsgroep4.01326%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Beekdaelen Lokaal3.40922%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.18720%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.81512%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.70211%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D668715,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA6764,31%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.96521%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.92217%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.96313%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.68712%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.7817,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.7537,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.5746,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD8883,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks8793,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA214531,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3261,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2801,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1860,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1600,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter670,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje660,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol580,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots530,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten450,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1380,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG360,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP360,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst340,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK330,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP210,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter140,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP110,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht80,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid10,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland10,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.04836%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.84216%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.26511%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD9418,3%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks7596,7%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6695,9%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4894,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D664293,77%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3803,34%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3182,79%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1311,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP660,58%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio160,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen130,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft100,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK80,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA3.84424%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.32714%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.97612%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.5419,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.4599,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.1627,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.0346,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D667244,51%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD7024,37%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5293,29%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg5233,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2141,33%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK230,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad4.73532%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek3.71725%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.49810%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.3168,8%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland9436,3%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg9166,1%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP6454,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6444,30%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg2391,60%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht1200,80%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo770,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal570,38%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen310,21%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel230,15%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Beekdaelen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Beekdaelen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Beekdaelen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Beekdaelen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Beekdaelen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (3.615 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Beekdaelen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Beekdaelen zijn in totaal 3.615 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Beekdaelen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Beekdaelen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Beekdaelen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de gemeente Beekdaelen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 14.680 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 14.680 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 14.514 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Beekdaelen 1.099 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Beekdaelen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Beekdaelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Beekdaelen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Beekdaelen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 51 wijken en buurten in gemeente Beekdaelen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Beekdaelen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Beekdaelen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Beekdaelen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Beekdaelen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.615Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij145Aantal2021
B-F Nijverheid en energie475Aantal2021
G+I Handel en horeca605Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie195Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed260Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening780Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg660Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten495Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners35.922Aantal2022
Mannen17.887Aantal2022
Vrouwen18.035Aantal2022
0 tot 15 jaar4.666Aantal2022
15 tot 25 jaar3.418Aantal2022
25 tot 45 jaar7.393Aantal2022
45 tot 65 jaar10.877Aantal2022
65 jaar of ouder9.568Aantal2022
Ongehuwd14.201Aantal2022
Gehuwd16.478Aantal2022
Gescheiden2.820Aantal2022
Verweduwd2.423Aantal2022
Westers totaal4.388Aantal2022
Geboorte totaal287Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal508Aantal2021
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid459,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag7.230Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar11.980Aantal2020
Opleidingsniveau hoog7.910Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura865Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2020
WMO cliënten2.575Aantal2021
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.280Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.490Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.690Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.100Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.450Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.630Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.720Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.290Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.850Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief8.128Aantal2023
Energielabels Voorlopig8.473Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.684Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++25Aantal2023
Energielabels A++18Aantal2023
Energielabels A+37Aantal2023
Energielabels A1.793Aantal2023
Energielabels B2.146Aantal2023
Energielabels C3.652Aantal2023
Energielabels D3.141Aantal2023
Energielabels E1.250Aantal2023
Energielabels F2.250Aantal2023
Energielabels G2.286Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk33%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk19%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal16.290Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens4.943Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen6.037Aantal2022
Huishoudens met kinderen5.310Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers29.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,80%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€143x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand500Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.960Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW320Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW8.750Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon30.246Aantal2022
Niet-westers totaal1.288Aantal2022
Marokko165Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba62Aantal2022
Suriname62Aantal2022
Turkije95Aantal2022
Overig niet-westers904Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal448Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven57Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting222Aantal2022
Verkeersovertredingen212Aantal2022
Vernieling115Aantal2022
Overige misdrijven34Aantal2022
Totaal misdrijven1.099Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand9,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand6,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand9,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km39Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km10,40Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km42Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km155Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,85Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,31Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,87Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,63Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,89Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,66Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,57Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,96Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,04Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,98Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand8,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand7,30Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1954Code2022
RegionaamBeekdaelenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode19540000Code2022
Oppervlakte totaal7.849Aantal hectaren2022
Oppervlakte land7.830Aantal hectaren2022
Oppervlakte water19Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid500Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal18.649Aantal2023
Adressen met postcode18.285Aantal2023
Adressen met woonfunctie17.003Aantal2023
Panden16.090Aantal2023
Percelen14.289Aantal2023
Panden voor 170054Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.014Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.150Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.752Aantal2023
Panden 1950 tot 19705.489Aantal2023
Panden 1970 tot 19803.538Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.309Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.199Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.044Aantal2023
Panden 2010 tot 2020449Aantal2023
Panden 2020 en later213Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade18Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade188Aantal2021
Verkeersongevallen totaal207Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal21.985Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine19.095Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.890Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte281Aantal2022
Motorfietsen1.950Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad16.722Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€263.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning85%Percentage2022
Percentage meergezinswoning15%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen73%Percentage2022
Huurwoningen totaal27%Percentage2022
In bezit woningcorporatie18%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Beekdaelen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Beekdaelen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Beekdaelen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beekdaelen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

De gegevens van de gemeente Beekdaelen voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Door de gemeentelijke herindeling van gemeente Beekdaelen is er vanuit de open data leveranciers niet of nauwelijks informatie beschikbaar voor en eerder. Dit maakt het vergelijken van cijfers over een langere tijdsperiode lastig. De cijfers voor de jaren tot en met zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de gemeente. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de gemeente. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn ook berekend. Door de gemeentelijkeherindeling zijn deze gegevens voor en eerder immers ook niet beschikbaar. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente gemeente Beekdaelen bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.