Statistieken gemeente Ede

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Ede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Ede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Ede telt 123.532 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Ede.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Ede:

JaarAantal inwoners de gemeente Ede% verschil
2024123.5321,25%
2023122.0121,69%
2022119.9861,23%
2021118.5301,17%
2020117.1651,26%
2019115.7100,90%
2018114.6821,11%
2017113.4210,88%
2016112.4270,76%
2015111.5750,83%
2014110.6560,76%
2013109.8230,97%
2012108.7630,44%
2011108.2850,49%
2010107.7560,12%
2009107.623-0,06%
2008107.6860,17%
2007107.5000,42%
2006107.0480,59%
2005106.4160,87%
2004105.4950,69%
2003104.7711,02%
2002103.7081,27%
2001102.4050,69%
2000101.7000,16%
1999101.5420,22%
1998101.3190,39%
1997100.9271,00%
199699.9270,78%
199599.158geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Ede is met 24.374 inwoners gestegen van 99.158 inwoners in 1995 tot 123.532 inwoners in 2024 (dat is een grote stijging van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 840 inwoners (0,76%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Ede.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Ede:

In 1995 waren er 99.158 inwoners in de gemeente Ede. Het aantal van 99.158 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 123.532 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 24.374 (25%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 1.520 (1,25%). Het aantal van 123.532 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Ede

De gemeente Ede is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Ede heeft afgerond een totale oppervlakte van 31.862 hectare, waarvan 31.815 land en 48 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.616 adressen per km2. Er wonen 51.714 huishoudens in de gemeente Ede en de gemeente telt 10 woonplaatsen, 17 wijken en 71 buurten.

De naam Ede wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Ede. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Ede

Vlag van de gemeente Ede

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Ede
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Ede met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Harskamp, 2: Wekerom, 3: Lunteren, 4: Otterlo, 5: Ederveen ...Toon meer... Kaart van de gemeente Ede met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Harskamp, 2: Wekerom, 3: Lunteren, 4: Otterlo, 5: Ederveen, 6: Kernhem, 7: Buitengebied Ede-Stad, 8: Ede-Oost, 9: Ede-Veldhuizen, 10: De Klomp, 11: Ede-West, 12: Veluwse Poort, 13: Bedrijventerrein, 14: Ede-Zuid, 15: Rietkampen, 16: Maandereng, 17: Bennekom ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 51.718 woningen in de gemeente Ede.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ede in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Ede was €387.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Ede.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Ede:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Ede% verschil
2023€387.00016%
2022€335.0008,1%
2021€310.0006,5%
2020€291.0007,4%
2019€271.00011%
2018€244.0004,27%
2017€234.0003,54%
2016€226.0000%
2015€226.000-2,59%
2014€232.000-8,7%
2013€254.000-4,51%
2012€266.000-3,27%
2011€275.000-5,8%
2010€292.0001,04%
2009€289.0003,58%
2008€279.0009,8%
2007€254.0008,1%
2006€235.0000%
2005€235.00045%
2004€162.000-0,61%
2003€163.0000%
2002€163.0001,24%
2001€161.00081%
2000€89.0000%
1999€89.0000%
1998€89.0000%
1997€89.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Ede is met €298.000 gegroeid van €89.000 in 1997 tot €387.000 in 2023 (dat is een toename van 335%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.461 (6,9%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Ede.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Ede.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Ede is €387.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 51.718 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 9 woonplaatsen (groen), 17 wijken (oranje) en 65 buurten (blauw). De gemeente Ede wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Ede: er zijn 18.188 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Ede.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 62.862 totaal in de gemeente Ede

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Ede telt in totaal 62.862 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 88% van de adressen in gemeente Ede ligt binnen de bebouwde kom en 12% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Ede
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Ede zijn er 53.881 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Ede.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 8.560 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Ede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Ede. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Ede

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Ede. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Ede


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Ede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Ede


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Ede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Ede per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Ede:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202399.7816.27815.953
2022100.0625.62714.297
202199.3795.40813.743
202098.4805.27713.408
201997.6345.10512.971
201896.8005.05012.832
201796.0734.89912.449
201695.5414.76912.117
201595.0284.67311.874
201494.3264.61211.718
201393.8064.52311.494
201293.1534.40811.202
201192.8084.37111.106
201092.4884.31210.956
200992.4694.27910.875
200892.6384.25010.798
200792.4904.23910.771
200692.0954.22310.730
200591.6084.18210.626
200490.9004.12210.473
200390.4284.05010.293
200289.6393.97310.096
200188.8243.8359.746
200088.4643.7389.498
199988.5353.6739.334
199888.4963.6219.202
199788.3043.5659.058
199687.6323.4728.823

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Ede als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 5,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 3,47% en herkomst van buiten Europa: 8,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Ede naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Ede
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Ede in 2022 zijn Westers (8.836 inwoners) en Overig (5.256 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Ede: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Ede.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Ede. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Ede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Ede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Ede.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Ede:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.990590
Tussenwoning2.660830
Hoekwoning2.880990
Twee onder één kap woning3.3001.280
Vrijstaande woning4.2601.800
Huurwoning2.140670
Eigen woning3.1501.140

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Ede zijn C (15.058 adressen) en A (14.917 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Ede. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Ede: 15.058 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ede bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Ede voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Ede voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Ede
Bevolking533388
Adressen2.0551.616
Autos265193

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Ede ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 868 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Ede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Ede. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Ede vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

124 stembureaus

Er zijn 124 stembureaus in de gemeente Ede. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Ede
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Ede over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Ede.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Ede het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ede van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Ede
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Ede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Ede:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
SGP9.87519%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA7.94215%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV7.08014%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA4.8929,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU4.3528,4%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD4.3068,3%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D663.0065,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB2.5574,95%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC1.7063,31%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt1.7033,30%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD1.6163,13%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1.0382,01%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP5971,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS2780,54%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA212660,52%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL1520,29%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten1320,26%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN520,10%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD510,10%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio130,03%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV14.61119%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD10.07313%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP9.73913%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA9.20612%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC8.70911%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU5.2786,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D663.6884,82%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.5564,65%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA3.2874,29%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1.5892,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1.5492,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.4291,87%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1.3891,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt9431,23%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA214830,63%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL3470,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS2830,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ11490,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten610,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter570,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN380,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN340,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF290,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP280,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB11.97120%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP8.99615%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU7.33312%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.8968%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA4.1746,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks4.0806,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3.4705,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662.6514,35%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212.2103,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.1203,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.9503,20%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1.8142,97%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1.5802,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.3662,24%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.0161,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland8031,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3480,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland2170,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB11.90820%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP9.91817%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU7.21812%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk5.7879,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP4.6137,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.4907,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA4.4237,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3.4255,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.8904,81%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer1.9563,26%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.6252,71%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1.1381,90%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water6491,08%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP9.16416%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU7.86114%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GemeenteBelangen Ede7.19213%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D665.2069,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA5.0649,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Burgerbelangen4.8018,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks4.2457,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.5206,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.6804,82%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Mens en Milieu Ede1.7343,12%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Democratische Partij Ede1.4672,64%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.2342,22%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BVNL8371,51%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GBP5861,05%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Ede. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Ede


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Ede is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Ede is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Ede is €29.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.000. Gemeente Ede telt 94.200 inkomensontvangers op 123.532 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de gemeente Ede heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Ede.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.600) gemeente Ede


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Ede.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Dikkenberg heeft met €41.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Ede. En buurt Deelen heeft met €5.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Ede.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Ede. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Ede
Er zijn 3.471 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Ede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Ede op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 3.471 elektrische auto’s in de gemeente Ede. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Ede die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 62.661 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Ede in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Ede geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 95.978 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Ede (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 63.677 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Ede in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Ede geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Ede. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 4.562 misdrijven in de gemeente Ede geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Ede, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Ede zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 59.675 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Ede 4.562 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Ede in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (727 delicten) en Horizontale fraude (578 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Ede.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 370 misdrijven in de gemeente Ede geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Ede met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Ede over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Ede.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,94 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Ede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Ede.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Ede. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Ede
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Ede dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Ede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Ede.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Ede genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Ede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Ede.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Ede ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Ede per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Ede geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Ede. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Ede is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Ede.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Ede voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal16.150Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij910Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2.770Aantal2023
G+I Handel en horeca2.540Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.090Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.375Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening3.430Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.600Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.435Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners123.532Aantal2024
Mannen61.310Aantal2024
Vrouwen62.222Aantal2024
0 tot 15 jaar21.785Aantal2024
15 tot 25 jaar16.014Aantal2024
25 tot 45 jaar31.368Aantal2024
45 tot 65 jaar30.638Aantal2024
65 jaar of ouder23.727Aantal2024
Ongehuwd57.840Aantal2024
Gehuwd52.307Aantal2024
Gescheiden7.846Aantal2024
Verweduwd5.539Aantal2024
Geboorte totaal1.413Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.026Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid388Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag23.710Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar38.140Aantal2022
Opleidingsniveau hoog27.720Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura3.215Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2022
WMO cliënten8.165Aantal2022
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.140Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming11%Percentage2022
Adressen zonder energielabel8.007Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel19.527Aantal2024
Adressen met definitief energielabel35.328Aantal2024
Energielabels A+++++34Aantal2024
Energielabels A++++101Aantal2024
Energielabels A+++581Aantal2024
Energielabels A++1.003Aantal2024
Energielabels A+930Aantal2024
Energielabels A14.917Aantal2024
Energielabels B8.237Aantal2024
Energielabels C15.058Aantal2024
Energielabels D4.135Aantal2024
Energielabels E2.818Aantal2024
Energielabels F3.077Aantal2024
Energielabels G3.964Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2022
Drinker76%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters50%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk41%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk29%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal51.714Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens18.138Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen15.504Aantal2023
Huishoudens met kinderen18.072Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,32Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers94.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€192x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.860Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO4.780Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW550Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW20.820Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland99.781Aantal2023
Herkomst buiten Nederland22.231Aantal2023
Herkomst Europa6.278Aantal2023
Herkomst buiten Europa15.953Aantal2023
Geboren in Nederland99.781Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.589Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa7.753Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.689Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa8.200Aantal2023
Autochtoon100.062Aantal2022
Westers totaal8.836Aantal2022
Niet-westers totaal11.088Aantal2022
Marokko2.593Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba324Aantal2022
Suriname657Aantal2022
Turkije2.258Aantal2022
Overig niet-westers5.256Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.216Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven303Aantal2023
Milieu overtredingen11Aantal2023
Oplichting685Aantal2023
Verkeersovertredingen740Aantal2023
Vernieling408Aantal2023
Overige misdrijven199Aantal2023
Totaal misdrijven4.562Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand37,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0228Code2023
RegionaamEdeNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02280000Code2023
Oppervlakte totaal31.862Aantal hectaren2024
Oppervlakte land31.815Aantal hectaren2024
Oppervlakte water48Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.616Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal62.862Aantal2024
Adressen met postcode61.534Aantal2024
Adressen met woonfunctie53.881Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie687Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie554Aantal2024
Adressen met industriefunctie2.547Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.141Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2.317Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie110Aantal2024
Adressen met sportfunctie85Aantal2024
Adressen met winkelfunctie875Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2.881Aantal2024
Verblijfsobjecten62.862Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres43.655Aantal2024
Adressen met pand62.851Aantal2024
Percelen met adres37.385Aantal2024
Adressen met perceel62.862Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom55.100Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom7.762Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom49.033Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom4.848Aantal2024
Panden met adres voor 170018Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900462Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.313Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19504.318Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19708.560Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19806.104Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907.000Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.562Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103.810Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20205.390Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2.118Aantal2024
Adressen met pand voor 170019Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900556Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.820Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19505.297Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197012.608Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19808.472Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19908.978Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20006.959Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20106.404Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20207.862Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3.876Aantal2024
Postcodegebied6711AA-7352TCNaam2024
Meest voorkomende postcode6717Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode14%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk8Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade141Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade719Aantal2022
Verkeersongevallen totaal868Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal61.462Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine47.115Aantal2023
Personenautos - overige brandstof14.350Aantal2023
Personenautos per huishouden1,19Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte193Aantal2023
Motorfietsen4.781Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad51.718Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€387.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning67%Percentage2023
Percentage meergezinswoning33%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200074%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2023
Appartement18.188Aantal2024
Tussen of geschakelde woning15.115Aantal2024
Hoekwoning6.590Aantal2024
Tweeonder1kap5.031Aantal2024
Vrijstaande woning8.957Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.8.981Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ede. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Ede: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (16.150 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Ede (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Ede voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Ede zijn in totaal 16.150 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 99 wijken en buurten in gemeente Ede. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Ede als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Ede als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities