Statistieken gemeente Kaag en Braassem

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Kaag en Braassem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Kaag en Braassem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Kaag en Braassem telt 29.168 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Kaag en Braassem.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Kaag en Braassem:

JaarAantal inwoners de gemeente Kaag en Braassem% verschil
202429.1682,08%
202328.5732,43%
202227.8951,29%
202127.5410,89%
202027.2971,60%
201926.8660,91%
201826.6250,95%
201726.3741,02%
201626.1081,02%
201525.8440,38%
201425.7450,12%
201325.715-0,09%
201225.737-0,03%
201125.7440,40%
201025.6420,91%
200925.4120,63%
200825.2520,11%
200725.225-0,33%
200625.3090,24%
200525.2480,30%
200425.1730,37%
200325.0810,12%
200225.052-0,09%
200125.075-0,42%
200025.180-0,19%
199925.228-0,20%
199825.2780,05%
199725.2660,27%
199625.1980,12%
199525.167geen data

De bevolking van de gemeente Kaag en Braassem is met 4.001 inwoners gestegen van 25.167 inwoners in 1995 tot 29.168 inwoners in 2024 (dat is een grote groei van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 138 inwoners (0,51%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Kaag en Braassem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Kaag en Braassem:

In 1995 telde de gemeente Kaag en Braassem 25.167 inwoners. In 2002 is het aantal gedaald tot 25.052 inwoners. Dit is een daling van 115 (-0,46%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2001) is het verschil -23 (-0,09%). Het aantal van 25.052 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 29.168 inwoners. De stijging ten opzichte van 2002 is 4.116 (16%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 595 (2,08%). Het aantal van 29.168 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Kaag en Braassem heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.224 hectare, waarvan 6.313 land en 910 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 664 adressen per km2. Er wonen 12.377 huishoudens in de gemeente Kaag en Braassem en de gemeente telt 10 woonplaatsen, 5 wijken en 27 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2009 van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude tot de gemeente Kaag en Braassem.

De gemeente Kaag en Braassem (gemeentecode GM1884) is in 2009 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Alkemade en Jacobswoude. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Kaag en Braassem overgegaan.

Vlag van de gemeente Kaag en Braassem

Vlag van de gemeente Kaag en Braassem

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Kaag en Braassem
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Kaag en Braassem met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Leimuiden, 2: Roelofarendsveen, 3: Rijnsaterwoude, 4: Overig Alkemade, 5: Woubrugge.

Woningkenmerken
Er zijn 12.378 woningen in de gemeente Kaag en Braassem.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Kaag en Braassem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Kaag en Braassem was €447.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Kaag en Braassem.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Kaag en Braassem:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Kaag en Braassem% verschil
2023€447.00018%
2022€379.0009,2%
2021€347.0006,8%
2020€325.0009,1%
2019€298.00013%
2018€263.0000%
2017€263.0001,94%
2016€258.0001,18%
2015€255.000-4,14%
2014€266.000-6,3%
2013€284.000-6%
2012€302.000-3,21%
2011€312.000-1,58%
2010€317.0001,60%
2009€312.0004,60%
2008€298.2803,50%
2007€288.1866,4%
2006€270.9140,81%
2005€268.73043%
2004€188.3420,69%
2003€187.0540,55%
2002€186.0250,08%
2001€185.86876%
2000€105.695-0,00%
1999€105.6991,51%
1998€104.124-1,05%
1997€105.226geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Kaag en Braassem is met €341.774 gegroeid van €105.226 in 1997 tot €447.000 in 2023 (dat is een groei van 325%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.145 (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Kaag en Braassem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Kaag en Braassem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Kaag en Braassem is €447.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 12.378 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 10 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 25 buurten (blauw). De gemeente Kaag en Braassem wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Kaag en Braassem: er zijn 4.569 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Kaag en Braassem.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 16.037 totaal in de gemeente Kaag en Braassem

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Kaag en Braassem telt in totaal 16.037 adressen, met 15.550 verblijfsobjecten, 263 standplaatsen en 224 ligplaatsen. 89% van de adressen in gemeente Kaag en Braassem ligt binnen de bebouwde kom en 11% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Kaag en Braassem
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Kaag en Braassem zijn er 12.977 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Kaag en Braassem.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.764 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Kaag en Braassem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Kaag en Braassem. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Kaag en Braassem

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Kaag en Braassem. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Kaag en Braassem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Kaag en Braassem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Kaag en Braassem


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Kaag en Braassem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Kaag en Braassem per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Kaag en Braassem:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202324.1401.8582.575
202224.1531.5682.174
202124.0641.4572.020
202024.0381.3661.893
201923.8241.2751.767
201823.7311.2131.681
201723.6721.1321.570
201623.6431.0331.432
201523.5399661.339
201423.5909031.252
201323.6378711.207
201223.6948561.187
201123.7668291.149
201023.7527921.098
200923.6177521.043
200823.540718994
200723.542705978
200623.629704976
200523.621682945
200423.582667924
200323.524653904
200223.562625865
200123.568632875
200023.738604838
199923.768612848
199823.835605838
199723.851593822
199623.803585810

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Kaag en Braassem als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 6,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 9% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 2,32% en herkomst van buiten Europa: 3,21%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Kaag en Braassem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Kaag en Braassem
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Kaag en Braassem in 2022 zijn Westers (1.991 inwoners) en Overig (1.122 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Kaag en Braassem: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Kaag en Braassem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Kaag en Braassem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Kaag en Braassem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Kaag en Braassem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Kaag en Braassem zijn C (3.585 adressen) en A (3.215 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Kaag en Braassem. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Kaag en Braassem: 3.585 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Kaag en Braassem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 324 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Kaag en Braassem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Kaag en Braassem. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Kaag en Braassem vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Kaag en Braassem.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Kaag en Braassem voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Kaag en Braassem ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

34 stembureaus

Er zijn 34 stembureaus in de gemeente Kaag en Braassem. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Kaag en Braassem
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Kaag en Braassem over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Kaag en Braassem.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Kaag en Braassem het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Kaag en Braassem van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Kaag en Braassem
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Kaag en Braassem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Kaag en Braassem:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV4.94126%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD4.10022%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.25712%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.8209,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.2946,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.2026,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA8804,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4212,25%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3992,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3191,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2481,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211790,96%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1380,74%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1350,72%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1260,67%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1050,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP620,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1290,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter240,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport180,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN130,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten110,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP80,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen50,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.57025%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.15215%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.3999,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D669957%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA219596,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks8846,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV7835,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6614,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4893,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD4563,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4533,21%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3672,60%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2681,90%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2291,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1551,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1491,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP780,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD480,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK300,21%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.22730%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.80613%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.45310%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.40810%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.1948,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD8776,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA217135,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP6314,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water4973,55%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4543,25%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3462,47%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP2952,11%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD850,61%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PRO Kaag en Braassem4.19235%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.41420%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Samen voor Kaag & Braassem2.12318%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.71914%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.62513%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.88020%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.77119%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.41715%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.29514%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D666877,3%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks6236,6%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5095,4%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV3373,56%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3143,32%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP2152,27%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2082,20%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt1751,85%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten160,17%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen90,10%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft90,10%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK60,06%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Kaag en Braassem op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Kaag en Braassem. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.700) gemeente Kaag en Braassem


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Kaag en Braassem.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Kaag heeft met €42.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Kaag en Braassem. En buurt Burgemeesterswijk heeft met €23.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Kaag en Braassem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Kaag en Braassem is €32.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.400. Gemeente Kaag en Braassem telt 22.900 inkomensontvangers op 29.168 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,60% procent van de huishoudens in gemeente Kaag en Braassem heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Kaag en Braassem


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Kaag en Braassem is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Kaag en Braassem is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Kaag en Braassem. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Kaag en Braassem
Er zijn 678 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Kaag en Braassem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Kaag en Braassem op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 678 elektrische auto’s in de gemeente Kaag en Braassem. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Kaag en Braassem die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 16.789 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Kaag en Braassem in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Kaag en Braassem geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 23.284 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Kaag en Braassem (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 15.855 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Kaag en Braassem in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Kaag en Braassem geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Kaag en Braassem. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 677 misdrijven in de gemeente Kaag en Braassem geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Kaag en Braassem, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Kaag en Braassem zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 9.299 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Kaag en Braassem 677 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Kaag en Braassem in 2023 zijn Horizontale fraude (131 delicten) en Ongevallen (weg) (85 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Kaag en Braassem.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 60 misdrijven in de gemeente Kaag en Braassem geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Kaag en Braassem met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Kaag en Braassem over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Kaag en Braassem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,48 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de gemeente Kaag en Braassem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Kaag en Braassem.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Kaag en Braassem. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Kaag en Braassem
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Kaag en Braassem dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Kaag en Braassem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Kaag en Braassem.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Kaag en Braassem genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Kaag en Braassem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Kaag en Braassem.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Kaag en Braassem ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Kaag en Braassem per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Kaag en Braassem geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Kaag en Braassem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Kaag en Braassem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Kaag en Braassem.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Kaag en Braassem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.970Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij290Aantal2023
B-F Nijverheid en energie660Aantal2023
G+I Handel en horeca570Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie250Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed410Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening905Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg505Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten380Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners29.168Aantal2024
Mannen14.709Aantal2024
Vrouwen14.459Aantal2024
0 tot 15 jaar4.568Aantal2024
15 tot 25 jaar3.086Aantal2024
25 tot 45 jaar6.984Aantal2024
45 tot 65 jaar8.180Aantal2024
65 jaar of ouder6.350Aantal2024
Ongehuwd13.439Aantal2024
Gehuwd12.361Aantal2024
Gescheiden1.942Aantal2024
Verweduwd1.426Aantal2024
Geboorte totaal287Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal222Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid462Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag5.870Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar9.420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.080Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura830Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.150Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel3.642Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4.666Aantal2024
Adressen met definitief energielabel7.729Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++229Aantal2024
Energielabels A+++322Aantal2024
Energielabels A++135Aantal2024
Energielabels A+91Aantal2024
Energielabels A3.215Aantal2024
Energielabels B1.906Aantal2024
Energielabels C3.585Aantal2024
Energielabels D1.116Aantal2024
Energielabels E478Aantal2024
Energielabels F633Aantal2024
Energielabels G682Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk35%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.377Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.751Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.163Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.463Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,29Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers22.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€268x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand340Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO770Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.530Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland24.140Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.433Aantal2023
Herkomst Europa1.858Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.575Aantal2023
Geboren in Nederland24.140Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa661Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.197Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.197Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.378Aantal2023
Autochtoon24.153Aantal2022
Westers totaal1.991Aantal2022
Niet-westers totaal1.751Aantal2022
Marokko212Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba86Aantal2022
Suriname241Aantal2022
Turkije90Aantal2022
Overig niet-westers1.122Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal151Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven87Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting144Aantal2023
Verkeersovertredingen189Aantal2023
Vernieling75Aantal2023
Overige misdrijven30Aantal2023
Totaal misdrijven677Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km83Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km79Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1884Code2023
RegionaamKaag en BraassemNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode18840000Code2023
Oppervlakte totaal7.224Aantal hectaren2024
Oppervlakte land6.313Aantal hectaren2024
Oppervlakte water910Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid664Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal16.037Aantal2024
Adressen met postcode15.951Aantal2024
Adressen met woonfunctie12.977Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie141Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie57Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.037Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie164Aantal2024
Adressen met logiesfunctie674Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie16Aantal2024
Adressen met sportfunctie27Aantal2024
Adressen met winkelfunctie139Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie726Aantal2024
Verblijfsobjecten15.550Aantal2024
Ligplaatsen224Aantal2024
Standplaatsen263Aantal2024
Panden met adres12.460Aantal2024
Adressen met pand15.537Aantal2024
Percelen met adres10.201Aantal2024
Adressen met perceel16.037Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom14.301Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.736Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom12.227Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom750Aantal2024
Panden met adres voor 170046Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900266Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925301Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950576Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.712Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.764Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.941Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000855Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.130Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.062Aantal2024
Panden met adres 2020 en later807Aantal2024
Adressen met pand voor 170052Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900286Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925378Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950613Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.970Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.135Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.328Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.214Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.592Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.579Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.390Aantal2024
Postcodegebied2159BA-2481XXNaam2024
Meest voorkomende postcode2371Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode36%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade73Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade251Aantal2022
Verkeersongevallen totaal324Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal15.140Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine12.635Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.505Aantal2023
Personenautos per huishouden1,22Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte240Aantal2023
Motorfietsen1.487Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad12.378Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€447.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie27%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement2.556Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.569Aantal2024
Hoekwoning2.202Aantal2024
Tweeonder1kap1.323Aantal2024
Vrijstaande woning2.327Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.573Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Kaag en Braassem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Kaag en Braassem
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Kaag en Braassem: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 145 patiënten in de gemeente Kaag en Braassem met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Kaag en Braassem
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Kaag en Braassem.

Gemiddeld overleden 4,16 personen per week in de gemeente Kaag en Braassem. Het aantal sterftes in de gemeente Kaag en Braassem is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Kaag en Braassem: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (3.970 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Kaag en Braassem (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Kaag en Braassem zijn in totaal 3.970 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 43 wijken en buurten in gemeente Kaag en Braassem. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Kaag en Braassem als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Kaag en Braassem als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities