Statistieken gemeente Hilvarenbeek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Hilvarenbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Hilvarenbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Hilvarenbeek telt 15.961 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hilvarenbeek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hilvarenbeek:

JaarAantal inwoners de gemeente Hilvarenbeek% verschil
202415.9610,08%
202315.9490,88%
202215.8100,71%
202115.6981,16%
202015.5181,20%
201915.334-0,21%
201815.3660,54%
201715.2830,78%
201615.1640,81%
201515.042-0,33%
201415.0920,04%
201315.0860,26%
201215.0470,08%
201115.0350,38%
201014.978-0,42%
200915.041-0,44%
200815.1070%
200715.1070,25%
200615.069-0,02%
200515.0720,37%
200415.0161,10%
200314.8520,01%
200214.8510,32%
200114.8041,20%
200014.6290,92%
199914.4960,30%
199814.4520,41%
199714.39342%
199610.1360,90%
199510.046geen data

De bevolking van de gemeente Hilvarenbeek is met 5.915 inwoners toegenomen van 10.046 inwoners in 1995 tot 15.961 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote stijging van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 204 inwoners (1,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hilvarenbeek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Hilvarenbeek:

In 1995 waren er 10.046 inwoners in de gemeente Hilvarenbeek. Het aantal van 10.046 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 15.961 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 5.915 (59%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 12 (0,08%). Het aantal van 15.961 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Hilvarenbeek heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.651 hectare, waarvan 9.487 land en 164 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 595 adressen per km2. Er wonen 6.838 huishoudens in de gemeente Hilvarenbeek en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 5 wijken en 11 buurten.

De naam Hilvarenbeek wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Hilvarenbeek, voor de buurt Hilvarenbeek en voor de wijk Hilvarenbeek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Hilvarenbeek

Vlag van de gemeente Hilvarenbeek

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Hilvarenbeek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hilvarenbeek met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Biest-Houtakker, 2: Haghorst, 3: Hilvarenbeek, 4: Diessen, 5: Esbeek.

Woningkenmerken
Er zijn 7.030 woningen in de gemeente Hilvarenbeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hilvarenbeek in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Hilvarenbeek was €452.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Hilvarenbeek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hilvarenbeek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Hilvarenbeek% verschil
2023€452.00013%
2022€399.00012%
2021€355.0006%
2020€335.0006%
2019€316.0006,8%
2018€296.0003,14%
2017€287.0001,77%
2016€282.000-0,70%
2015€284.000-3,07%
2014€293.000-4,56%
2013€307.000-4,95%
2012€323.000-1,82%
2011€329.000-2,95%
2010€339.000-2,31%
2009€347.0003,27%
2008€336.0007%
2007€314.0008,3%
2006€290.0000,69%
2005€288.00057%
2004€183.0001,10%
2003€181.0000%
2002€181.0000%
2001€181.00056%
2000€116.0000%
1999€116.0000%
1998€116.0000%
1997€116.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Hilvarenbeek is met €336.000 toegenomen van €116.000 in 1997 tot €452.000 in 2023 (dat is een stijging van 290%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €12.923 (6,3%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hilvarenbeek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hilvarenbeek.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Hilvarenbeek is €452.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 7.030 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 11 buurten (blauw). De gemeente Hilvarenbeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Hilvarenbeek: er zijn 2.453 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Hilvarenbeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 8.745 totaal in de gemeente Hilvarenbeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Hilvarenbeek telt in totaal 8.745 adressen, met 8.741 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 80% van de adressen in gemeente Hilvarenbeek ligt binnen de bebouwde kom en 20% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hilvarenbeek
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Hilvarenbeek zijn er 7.223 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Hilvarenbeek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.411 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Hilvarenbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Hilvarenbeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Hilvarenbeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Hilvarenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hilvarenbeek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Hilvarenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Hilvarenbeek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Hilvarenbeek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202314.391823735
202214.466710634
202114.366704628
202014.256667595
201914.120641573
201814.157639570
201714.127611545
201614.080573511
201514.036531475
201414.112518462
201314.124508454
201214.102499446
201114.112488435
201014.074478426
200914.119487435
200814.181489437
200714.170495442
200614.139491439
200514.151487434
200414.117475424
200313.978462412
200213.961470420
200113.922466416
200013.798439392
199913.667438391
199813.641428383
199713.611413369
19969.512330294

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Hilvarenbeek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 5,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,61% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,26% en herkomst van buiten Europa: 2,90%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hilvarenbeek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Hilvarenbeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Hilvarenbeek in 2022 zijn Westers (912 inwoners) en Overig (327 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Hilvarenbeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Hilvarenbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Hilvarenbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hilvarenbeek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hilvarenbeek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Hilvarenbeek.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Hilvarenbeek:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.910740
Tussenwoning2.6801.010
Hoekwoning2.9201.130
Twee onder één kap woning3.2001.300
Vrijstaande woning4.2201.710
Huurwoning2.260920
Eigen woning3.5501.400

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Hilvarenbeek zijn C (1.975 adressen) en A (1.635 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Hilvarenbeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Hilvarenbeek: 1.975 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hilvarenbeek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Hilvarenbeek voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Hilvarenbeek voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Hilvarenbeek
Bevolking533168
Adressen2.055595
Autos26598

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Hilvarenbeek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 105 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Hilvarenbeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Hilvarenbeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

22 stembureaus

Er zijn 22 stembureaus in de gemeente Hilvarenbeek. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Hilvarenbeek
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Hilvarenbeek over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Hilvarenbeek.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Hilvarenbeek het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hilvarenbeek van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Hilvarenbeek
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Hilvarenbeek:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA1.18618%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.05116%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV96715%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD92414%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB65510%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D665458,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt2503,88%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC2443,79%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD1902,95%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP1231,91%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1091,69%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS811,26%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU340,53%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21270,42%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL150,23%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten130,20%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN120,19%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD50,08%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP50,08%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio50,08%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV2.34021%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.25921%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.61815%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.40313%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB9268,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D667697%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA5124,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3563,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1661,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1421,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1321,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21790,72%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS570,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL430,39%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU350,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK210,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter160,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport120,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP80,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ170,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN50,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.22226%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.32516%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6037,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA5947%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP5796,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks5436,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665276,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV3684,33%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213223,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3183,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Brabant2903,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2182,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1952,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1281,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie871,02%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL550,65%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP530,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP360,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant270,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft30,04%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.97924%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.86223%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.23615%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA85410%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6537,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5116,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP3644,42%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3434,16%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Werken aan Water1852,24%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1662,01%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Water660,80%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Bedrijfsbelangen240,29%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
HOI Werkt3.87951%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.29530%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.36118%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Hilvarenbeek. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Hilvarenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Hilvarenbeek is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Hilvarenbeek is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Hilvarenbeek is €32.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.400. Gemeente Hilvarenbeek telt 13.200 inkomensontvangers op 15.961 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de gemeente Hilvarenbeek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Hilvarenbeek.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.600) gemeente Hilvarenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Hilvarenbeek.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Esbeek heeft met €39.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hilvarenbeek. En buurt Baarschot heeft met €28.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hilvarenbeek.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Hilvarenbeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Hilvarenbeek
Er zijn 314 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Hilvarenbeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 314 elektrische auto’s in de gemeente Hilvarenbeek. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Hilvarenbeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 9.728 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Hilvarenbeek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Hilvarenbeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 15.216 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Hilvarenbeek (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 9.524 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Hilvarenbeek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Hilvarenbeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Hilvarenbeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 574 misdrijven in de gemeente Hilvarenbeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Hilvarenbeek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Hilvarenbeek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.998 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Voor 19% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 6.998 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Hilvarenbeek 574 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Hilvarenbeek in 2023 zijn Drugshandel (80 delicten) en Overige vermogensdelicten (70 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Hilvarenbeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 20 misdrijven in de gemeente Hilvarenbeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Hilvarenbeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Hilvarenbeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hilvarenbeek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,66 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Hilvarenbeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Hilvarenbeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Hilvarenbeek
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Hilvarenbeek dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Hilvarenbeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Hilvarenbeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Hilvarenbeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Hilvarenbeek ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Hilvarenbeek per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hilvarenbeek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Hilvarenbeek.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Hilvarenbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.375Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij270Aantal2023
B-F Nijverheid en energie360Aantal2023
G+I Handel en horeca405Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed190Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening465Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg355Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten235Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners15.961Aantal2024
Mannen7.979Aantal2024
Vrouwen7.982Aantal2024
0 tot 15 jaar2.299Aantal2024
15 tot 25 jaar1.720Aantal2024
25 tot 45 jaar3.285Aantal2024
45 tot 65 jaar4.741Aantal2024
65 jaar of ouder3.916Aantal2024
Ongehuwd6.876Aantal2024
Gehuwd7.217Aantal2024
Gescheiden964Aantal2024
Verweduwd904Aantal2024
Geboorte totaal143Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal144Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid168Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag2.650Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.270Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.920Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura290Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,6%Percentage2022
WMO cliënten1.035Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.153Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.752Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.840Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++10Aantal2024
Energielabels A+++33Aantal2024
Energielabels A++30Aantal2024
Energielabels A+253Aantal2024
Energielabels A1.635Aantal2024
Energielabels B1.241Aantal2024
Energielabels C1.975Aantal2024
Energielabels D884Aantal2024
Energielabels E333Aantal2024
Energielabels F661Aantal2024
Energielabels G535Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker13%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk35%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam23%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.838Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.005Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.441Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.392Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,31Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers13.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,0%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€384x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO500Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.450Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland14.391Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.558Aantal2023
Herkomst Europa823Aantal2023
Herkomst buiten Europa735Aantal2023
Geboren in Nederland14.391Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa393Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa309Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa430Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa426Aantal2023
Autochtoon14.466Aantal2022
Westers totaal912Aantal2022
Niet-westers totaal432Aantal2022
Marokko23Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba32Aantal2022
Suriname27Aantal2022
Turkije23Aantal2022
Overig niet-westers327Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal234Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven37Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting90Aantal2023
Verkeersovertredingen87Aantal2023
Vernieling29Aantal2023
Overige misdrijven94Aantal2023
Totaal misdrijven574Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0798Code2023
RegionaamHilvarenbeekNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode07980000Code2023
Oppervlakte totaal9.651Aantal hectaren2024
Oppervlakte land9.487Aantal hectaren2024
Oppervlakte water164Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid595Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal8.745Aantal2024
Adressen met postcode8.613Aantal2024
Adressen met woonfunctie7.223Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie91Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie32Aantal2024
Adressen met industriefunctie559Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie102Aantal2024
Adressen met logiesfunctie718Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie11Aantal2024
Adressen met sportfunctie33Aantal2024
Adressen met winkelfunctie121Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie221Aantal2024
Verblijfsobjecten8.741Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres7.624Aantal2024
Adressen met pand8.717Aantal2024
Percelen met adres6.513Aantal2024
Adressen met perceel8.745Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7.008Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.737Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.348Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom875Aantal2024
Panden met adres voor 17007Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900151Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925219Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.411Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.351Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.254Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000967Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010582Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020866Aantal2024
Panden met adres 2020 en later315Aantal2024
Adressen met pand voor 17007Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900158Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925226Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950566Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.563Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.370Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.380Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.092Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010772Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.085Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later498Aantal2024
Postcodegebied5081AA-5091WBNaam2024
Meest voorkomende postcode5081Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode59%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade17Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade86Aantal2022
Verkeersongevallen totaal105Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal9.290Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine7.355Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.935Aantal2023
Personenautos per huishouden1,36Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte98Aantal2023
Motorfietsen846Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.030Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€452.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie14%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement876Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.563Aantal2024
Hoekwoning1.047Aantal2024
Tweeonder1kap1.284Aantal2024
Vrijstaande woning2.453Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.518Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hilvarenbeek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Hilvarenbeek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (2.375 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Hilvarenbeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Hilvarenbeek voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Hilvarenbeek zijn in totaal 2.375 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.375 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.380 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 22 wijken en buurten in gemeente Hilvarenbeek. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Hilvarenbeek als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Hilvarenbeek als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities