Statistieken buurt Hilvarenbeek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hilvarenbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hilvarenbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Hilvarenbeek telt 8.115 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hilvarenbeek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hilvarenbeek:

JaarAantal inwoners de buurt Hilvarenbeek% verschil
20238.1150,31%
20228.0900,12%
20218.0800,81%
20208.0150,88%
20197.945-0,44%
20187.9800,95%
20177.9050,64%
20167.8550,64%
20157.805-0,13%
20147.815-0,13%
20137.825geen data

De bevolking van de buurt Hilvarenbeek is met 290 personen gegroeid van 7.825 personen in 2013 tot 8.115 personen in 2023 (dat is een kleine stijging van 3,71%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 29 personen (0,37%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hilvarenbeek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hilvarenbeek:

In 2013 waren er 7.825 inwoners in de buurt Hilvarenbeek. In 2015 is het aantal gedaald tot 7.805 personen. Dit is een daling van 20 (-0,26%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -10 (-0,13%). Het aantal van 7.805 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 8.115 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 310 (3,97%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 25 (0,31%). Het aantal van 8.115 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Hilvarenbeek

Buurt Hilvarenbeek heeft afgerond een totale oppervlakte van 311 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 974 adressen per km2. Er wonen 3.575 huishoudens in de buurt Hilvarenbeek. Postcode 5081 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hilvarenbeek. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Hilvarenbeek. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Hilvarenbeek: Veldhoven, Loosche Akkers en Het Raak. Het park Slibbroek ligt binnen de buurt Hilvarenbeek.

De naam Hilvarenbeek wordt 4 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Hilvarenbeek, voor de gemeente Hilvarenbeek en voor de wijk Hilvarenbeek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hilvarenbeek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hilvarenbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Hilvarenbeek, 2: Hilvarenbeek.

Woningkenmerken
Er zijn 3.794 woningen in de buurt Hilvarenbeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hilvarenbeek in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hilvarenbeek was €417.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hilvarenbeek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hilvarenbeek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hilvarenbeek% verschil
2023€417.00014%
2022€367.00012%
2021€327.0006,2%
2020€308.0006,9%
2019€288.0001,77%
2018€283.0002,54%
2017€276.0002,22%
2016€270.0000%
2015€270.000-3,57%
2014€280.000-5,4%
2013€296.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hilvarenbeek is met €121.000 gegroeid van €296.000 in 2013 tot €417.000 in 2023 (dat is een stijging van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.100 (3,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hilvarenbeek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hilvarenbeek is €417.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 3.794 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Hilvarenbeek (geel), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Hilvarenbeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Hilvarenbeek: er zijn 1.113 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hilvarenbeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.304 totaal in de buurt Hilvarenbeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Hilvarenbeek telt in totaal 4.304 adressen, met 4.300 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in buurt Hilvarenbeek ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hilvarenbeek
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Hilvarenbeek zijn er 3.914 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Hilvarenbeek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 788 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hilvarenbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Hilvarenbeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hilvarenbeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hilvarenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hilvarenbeek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hilvarenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hilvarenbeek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hilvarenbeek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.215430470
20227.270392428
20217.255394431
20207.220380415
20197.170370405
20187.200373407
20177.150361394
20167.135344376
20157.140318347
20147.190299326
20137.199299327

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hilvarenbeek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 5,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 3,82% en herkomst van buiten Europa: 4,18%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hilvarenbeek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hilvarenbeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hilvarenbeek in 2022 zijn Westers (550 inwoners) en Overig (220 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hilvarenbeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Hilvarenbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hilvarenbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hilvarenbeek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hilvarenbeek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hilvarenbeek zijn C (1.120 adressen) en A (832 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hilvarenbeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Hilvarenbeek: 1.120 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hilvarenbeek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 19 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hilvarenbeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hilvarenbeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Hilvarenbeek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hilvarenbeek voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hilvarenbeek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Hilvarenbeek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Hilvarenbeek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt Hilvarenbeek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hilvarenbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Hilvarenbeek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 36 stembureaus in de gemeente Hilvarenbeek en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hilvarenbeek. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hilvarenbeek.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hilvarenbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hilvarenbeek: Hilvarenbeek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Hilvarenbeek is €32.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.400. Buurt Hilvarenbeek telt 6.700 inkomensontvangers op 8.115 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,30% procent van de huishoudens in buurt Hilvarenbeek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hilvarenbeek: Hilvarenbeek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.060 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Hilvarenbeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Hilvarenbeek zijn in totaal 1.060 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hilvarenbeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Hilvarenbeek
Er zijn 124 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hilvarenbeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 124 elektrische auto’s in de buurt Hilvarenbeek. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hilvarenbeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.109 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hilvarenbeek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hilvarenbeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.833 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hilvarenbeek (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.181 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hilvarenbeek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hilvarenbeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hilvarenbeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 231 misdrijven in de buurt Hilvarenbeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hilvarenbeek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hilvarenbeek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.786 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Hilvarenbeek 231 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hilvarenbeek in 2023 zijn Horizontale fraude (33 delicten) en Ongevallen (weg) (30 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Hilvarenbeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 18 misdrijven in de buurt Hilvarenbeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hilvarenbeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hilvarenbeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hilvarenbeek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,05 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Hilvarenbeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hilvarenbeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hilvarenbeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hilvarenbeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hilvarenbeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Hilvarenbeek. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hilvarenbeek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hilvarenbeek heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
63% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hilvarenbeek sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hilvarenbeek heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hilvarenbeek heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hilvarenbeek heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hilvarenbeek voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hilvarenbeek heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hilvarenbeek doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hilvarenbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.060Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie140Aantal2023
G+I Handel en horeca200Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed80Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening255Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg200Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.115Aantal2023
Mannen3.950Aantal2023
Vrouwen4.165Aantal2023
0 tot 15 jaar1.190Aantal2023
15 tot 25 jaar825Aantal2023
25 tot 45 jaar1.550Aantal2023
45 tot 65 jaar2.350Aantal2023
65 jaar of ouder2.195Aantal2023
Ongehuwd3.335Aantal2023
Gehuwd3.620Aantal2023
Gescheiden575Aantal2023
Verweduwd580Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal90Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.609Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.340Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.380Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.110Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura145Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,6%Percentage2022
WMO cliënten665Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel392Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.806Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.106Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++8Aantal2024
Energielabels A+++21Aantal2024
Energielabels A++13Aantal2024
Energielabels A+33Aantal2024
Energielabels A832Aantal2024
Energielabels B648Aantal2024
Energielabels C1.120Aantal2024
Energielabels D484Aantal2024
Energielabels E239Aantal2024
Energielabels F301Aantal2024
Energielabels G213Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters57%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.575Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.140Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.265Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.170Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€341x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO280Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.020Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.215Aantal2023
Herkomst buiten Nederland900Aantal2023
Herkomst Europa430Aantal2023
Herkomst buiten Europa470Aantal2023
Geboren in Nederland7.215Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa250Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa190Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa280Aantal2023
Autochtoon7.270Aantal2022
Westers totaal550Aantal2022
Niet-westers totaal270Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers220Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal114Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting44Aantal2023
Verkeersovertredingen35Aantal2023
Vernieling17Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven231Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07980000Code2023
RegionaamHilvarenbeekNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07980000Code2023
Oppervlakte totaal311Aantal hectaren2023
Oppervlakte land311Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid974Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.304Aantal2024
Adressen met postcode4.266Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.914Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie35Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie16Aantal2024
Adressen met industriefunctie128Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie43Aantal2024
Adressen met logiesfunctie10Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie12Aantal2024
Adressen met winkelfunctie93Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie96Aantal2024
Verblijfsobjecten4.300Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres3.538Aantal2024
Adressen met pand4.285Aantal2024
Percelen met adres3.061Aantal2024
Adressen met perceel4.304Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.268Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom36Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.885Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom29Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190057Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925112Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950188Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970743Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980788Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990628Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000429Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010219Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020244Aantal2024
Panden met adres 2020 en later128Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190061Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925117Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950237Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970870Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980796Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990720Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000553Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010364Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020388Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later177Aantal2024
Postcodegebied5081AA-5081ZMNaam2024
Meest voorkomende postcode5081Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal19Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.420Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.575Aantal2023
Personenautos - overige brandstof845Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.421Aantal2023
Motorfietsen345Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.794Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€417.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement690Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.113Aantal2024
Hoekwoning693Aantal2024
Tweeonder1kap658Aantal2024
Vrijstaande woning760Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.386Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hilvarenbeek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hilvarenbeek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hilvarenbeek
Tabel met 4.304 adressen in de buurt Hilvarenbeek.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hilvarenbeek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hilvarenbeek.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achter de Kerk2 t/m 425081CXHilvarenbeek21
Achter de Valk2 t/m 285081JWHilvarenbeek14
Achter ’t Raadhuis1 t/m 85081BAHilvarenbeek6
Adrianus Loefflaan1 t/m 165081SHHilvarenbeek15
Aldrinstraat1 t/m 55081GHHilvarenbeek5
Alidapad1 t/m 35081EJHilvarenbeek2
Anton van Duinkerkenlaan1 t/m 235081SGHilvarenbeek19
Antoon Coolenlaan1 t/m 105081STHilvarenbeek8
Apollostraat1 t/m 185081GSHilvarenbeek14
Armstrongstraat1 t/m 65081GJHilvarenbeek6
Beerten1 t/m 255081ANHilvarenbeek24
Biedonk1 t/m 155081XWHilvarenbeek8
Biedonkpad--Hilvarenbeek0
Blazoen1 t/m 235081PTHilvarenbeek21
Bloemenstraat2 t/m 455081CR t/m 5081CSHilvarenbeek63
Bodepad1 t/m 105081MKHilvarenbeek9
Bolakker1 t/m 265081EHHilvarenbeek23
Buizerdhorst1 t/m 115081WLHilvarenbeek7
Bukkumweg1 t/m 385081CTHilvarenbeek73
Burgstad2 t/m 185081XBHilvarenbeek9
Cantorijstraat1 t/m 355081AR t/m 5081ASHilvarenbeek27
Collinsstraat1 t/m 85081GEHilvarenbeek8
De Wip1 t/m 225081PVHilvarenbeek18
Dekanijstraat1 t/m 295081BX t/m 5081BZHilvarenbeek19
Deken Cauthalsstraat1 t/m 705081JM t/m 5081JNHilvarenbeek51
Diessenseweg1 t/m 1055081AE t/m 5081ALHilvarenbeek139
Doelenstraat1 t/m 825081CJ t/m 5081CMHilvarenbeek130
Doornboomplein1 t/m 115081GRHilvarenbeek11
Doornboomstraat2 t/m 285081GPHilvarenbeek14
Dr. P. C. de Brouwerlaan1 t/m 265081SJHilvarenbeek22
Ds. van Heusdenstraat1 t/m 235081VKHilvarenbeek23
D’n Oliepint2 t/m 85081NTHilvarenbeek4
Eekhool1 t/m 735081RP t/m 5081RRHilvarenbeek69
Eendenkom1 t/m 235081RLHilvarenbeek16
Eijzerkeistraat--Hilvarenbeek0
Eksterbos1 t/m 305081WN t/m 5081WPHilvarenbeek28
Elsakkersstraat1 t/m 635081GL t/m 5081GNHilvarenbeek45
Elsthof1 t/m 255081ZLHilvarenbeek20
Elstpad2 t/m 325081MDHilvarenbeek16
Emiel van Hemeldoncklaan1 t/m 105081SKHilvarenbeek9
Ernest Claeshof1 t/m 55081SNHilvarenbeek5
Esbeekseweg15081ECHilvarenbeek1
Faffestraatje2 t/m 85081CGHilvarenbeek4
Felix Timmermanslaan1 t/m 125081SMHilvarenbeek9
Frankenbocht1 t/m 65081SVHilvarenbeek5
Gagarinstraat1 t/m 75081GDHilvarenbeek6
Gebr. Aartspad1 t/m 265081MCHilvarenbeek22
Gelderstraat1 t/m 1005081AA t/m 5081ADHilvarenbeek133
Gement1 t/m 55081WBHilvarenbeek3
Gerstakker2 t/m 205081MJHilvarenbeek10
Gildelaan1 t/m 1255081PH t/m 5081PSHilvarenbeek108
Giselbert Backstraat1 t/m 155081JBHilvarenbeek16
Glennstraat1 t/m 245081TKHilvarenbeek16
Godfried Bomanslaan1 t/m 65081SPHilvarenbeek5
Goordijk1 t/m 405081WDHilvarenbeek31
Goropiuslaan1 t/m 315081EKHilvarenbeek21
Grissomstraat1 t/m 165081TLHilvarenbeek13
Groot Loo2 t/m 45081BLHilvarenbeek16
Hakvoortseweg2 t/m 125081HAHilvarenbeek6
Handboog1 t/m 75081PZHilvarenbeek7
Haverakker1 t/m 145081MLHilvarenbeek12
Heerkenslaan1 t/m 115081ELHilvarenbeek11
Heezemanspad--Hilvarenbeek0
Hellebaard1 t/m 275081RSHilvarenbeek25
Hendrik Pannecoeckstraat1 t/m 35081JJHilvarenbeek2
Herlaerstraat1 t/m 775081BH t/m 5081BJHilvarenbeek47
Hertog Janstraat1 t/m 145081BRHilvarenbeek12
Het Doel1 t/m 215081PWHilvarenbeek20
Het Juweel1 t/m 535081PP t/m 5081XNHilvarenbeek49
Het Lopertje1 t/m 295081PNHilvarenbeek15
Het Schild1 t/m 175081RWHilvarenbeek11
Hilverhof--Hilvarenbeek0
Hilverstraat1 t/m 1095081AVHilvarenbeek80
Hof ter Loo1 t/m 35081VMHilvarenbeek2
Holstraat1 t/m 145081CCHilvarenbeek20
Imkerpark1 t/m 265081ESHilvarenbeek20
J. F. Kennedylaan1 t/m 305081GKHilvarenbeek48
Jachtlust1 t/m 295081ATHilvarenbeek28
Jacob van Oudenhovenplein1 t/m 65081SRHilvarenbeek6
Jan Wolfspad1 t/m 485081MG t/m 5081MHHilvarenbeek46
Jan van Dongenpad1 t/m 195081MBHilvarenbeek15
Johanna van Brabantlaan1 t/m 615081SC t/m 5081SEHilvarenbeek56
Jupiterstraat1 t/m 205081TEHilvarenbeek15
Kaasmaker--Hilvarenbeek0
Kapittelstraat1 t/m 115081CZHilvarenbeek8
Kasteelstraat1 t/m 185081BEHilvarenbeek22
Kievitswei1 t/m 265081RJHilvarenbeek18
Klein Loo1 t/m 145081BGHilvarenbeek24
Klompenmaker1 t/m 135081ENHilvarenbeek7
Koestraat2 t/m 775081BB t/m 5081BTHilvarenbeek84
Kokkestraat1 t/m 245081CNHilvarenbeek22
Koningskruis1 t/m 285081XMHilvarenbeek22
Kornet1 t/m 145081PL t/m 5081XLHilvarenbeek13
Korte Dijk2 t/m 575081WG t/m 5081WHHilvarenbeek39
Kosmonautenplein1 t/m 155081GTHilvarenbeek15
Kraaienhorst1 t/m 165081RGHilvarenbeek9
Kromstraat1 t/m 55081EEHilvarenbeek4
Kruisboog4 t/m 395081PXHilvarenbeek23
Laag Spul1 t/m 45081EA t/m 5081SLHilvarenbeek4
Lange Akker1 t/m 295081MR t/m 5081MSHilvarenbeek27
Langecruysstraat2 t/m 355081JAHilvarenbeek33
Lijsterboog1 t/m 635081RMHilvarenbeek45
Looier2 t/m 85081EVHilvarenbeek4
Loostraat1 t/m 225081VBHilvarenbeek24
Marsstraat1 t/m 205081THHilvarenbeek16
Mercuriusstraat1 t/m 135081TDHilvarenbeek13
Molenaarpad2 t/m 85081EZHilvarenbeek4
Molendries2 t/m 65081WJHilvarenbeek3
Molenstraat155081ZMHilvarenbeek1
Nicolaas Busiusstraat1 t/m 85081JCHilvarenbeek8
Ooievaarshoek1 t/m 495081RKHilvarenbeek43
Paardenstraat1 t/m 615081CG t/m 5081CHHilvarenbeek55
Papenhof1 t/m 155081JSHilvarenbeek13
Papenstraat1 t/m 905081JP t/m 5081JVHilvarenbeek185
Pastoor van Beijnenstraat1 t/m 225081APHilvarenbeek20
Petershemstraat1 t/m 395081ZA t/m 5081ZBHilvarenbeek58
Planetenstraat1 t/m 205081TJHilvarenbeek17
Plein 40-451 t/m 95081VAHilvarenbeek12
Plutostraat2 t/m 205081TGHilvarenbeek10
Putwei1 t/m 275081MPHilvarenbeek22
Roggeakker1 t/m 185081MNHilvarenbeek14
Rogier van Leefdaelstraat1 t/m 325081JK t/m 5081JLHilvarenbeek48
Roodloop1 t/m 65081XZHilvarenbeek6
Roovertsedijk15081BWHilvarenbeek1
Saturnusstraat1 t/m 135081TCHilvarenbeek13
Schoenmaker1 t/m 235081EPHilvarenbeek16
Schoolstraat1 t/m 535081VE t/m 5081VHHilvarenbeek58
Schorsmolenpad2 t/m 125081CVHilvarenbeek6
Schutsboom1 t/m 1085081PA t/m 5081PDHilvarenbeek79
Schuttersweg1 t/m 445081PE t/m 5081PGHilvarenbeek46
Shepardstraat1 t/m 105081TMHilvarenbeek9
Sint Barbarastraat1 t/m 165081VDHilvarenbeek10
Sint Catharinastraat2 t/m 245081VJHilvarenbeek21
Sint Crispijnstraat1 t/m 385081GAHilvarenbeek25
Sint Jorisstraat1 t/m 445081ZDHilvarenbeek26
Sint Lambertusstraat1 t/m 185081VCHilvarenbeek16
Sint Sebastiaanstraat4 t/m 505081ZE t/m 5081ZGHilvarenbeek42
Slibbroek1 t/m 505081NR t/m 5081NSHilvarenbeek64
Spoetnikstraat1 t/m 85081GGHilvarenbeek8
Sprenger van Eijkstraat1 t/m 85081VLHilvarenbeek8
Standaard1 t/m 415081RT t/m 5081RVHilvarenbeek33
Tamboer1 t/m 235081RZHilvarenbeek18
Theo Vogelspad1 t/m 665081MAHilvarenbeek62
Tilburgseweg1 t/m 295081XH t/m 5081XJHilvarenbeek65
Touwslager25081EXHilvarenbeek1
Uilenburg1 t/m 215081RHHilvarenbeek15
Uranusstraat1 t/m 205081TBHilvarenbeek13
Valentina Tereshkovastraat2 t/m 485081GB t/m 5081GCHilvarenbeek44
Valkhof1 t/m 135081WKHilvarenbeek7
Van Aldeneyckstraat1 t/m 275081JG t/m 5081JHHilvarenbeek26
Van Hirtumpad--Hilvarenbeek0
Van Hoornstraat1 t/m 365081CD t/m 5081CEHilvarenbeek28
Van Merodelaan1 t/m 75081SBHilvarenbeek11
Van Ryckelstraat1 t/m 165081JEHilvarenbeek14
Van Spreeuwelstraat1 t/m 295081ZCHilvarenbeek20
Van der Heijdenstraat1 t/m 75081CWHilvarenbeek6
Varkensmarkt1 t/m 615081CPHilvarenbeek62
Veldhoven3 t/m 55081BDHilvarenbeek2
Vendellaan1 t/m 235081RXHilvarenbeek16
Venusstraat2 t/m 85081TAHilvarenbeek5
Vinkenslag1 t/m 185081RNHilvarenbeek19
Voortsepad1 t/m 795081ZH t/m 5081ZKHilvarenbeek61
Vrijthof1 t/m 335081CA t/m 5081CBHilvarenbeek33
Wagenmaker1 t/m 125081ERHilvarenbeek7
Weverpark1 t/m 65081EWHilvarenbeek5
Wijkpark Slibbroek--Hilvarenbeek0
Wildeman1 t/m 435081PK t/m 5081XPHilvarenbeek60
Willem Bonnaertsstraat1 t/m 125081JDHilvarenbeek10
Wouwerdries1 t/m 1065081VW t/m 5081VZHilvarenbeek85
Wouwerstraat1 t/m 665081BM t/m 5081BPHilvarenbeek48
Ypelaerstraat1 t/m 185081BSHilvarenbeek34
Zadelmaker1 t/m 605081EMHilvarenbeek45
Zuiderbeek1 t/m 135081JXHilvarenbeek13

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 173 openbare ruimtes en 4.304 adressen in de buurt Hilvarenbeek. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Hilvarenbeek
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hilvarenbeek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hilvarenbeek ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek50814266
BuurtschapHoog Spul6
BuurtschapKlein Loo16
BuurtschapLaag Spul2
WoonkernHilvarenbeek4268
WoonplaatsHilvarenbeek4311
WijkHilvarenbeek4311
GemeenteHilvarenbeek4311
ProvincieNoord-Brabant4311
WaterschapWaterschap De Dommel4311
LandNederland4311

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hilvarenbeek ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hilvarenbeek dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hilvarenbeek ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hilvarenbeek en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven