Statistieken buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek telt 685 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek% verschil
20236851,48%
20226750%
2021675-1,46%
20206853,79%
2019660-0,75%
2018665-0,75%
20176700,75%
2016665-0,75%
2015670-2,19%
20146850,74%
2013680geen data

Het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is met 5 inwoners gestegen van 680 inwoners in 2013 tot 685 inwoners in 2023 (dat is een groei van 0,74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 0 inwoners (0,09%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hilvarenbeek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek:

In 2013 telde de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek 680 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 685 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 5 (0,74%). Het aantal van 685 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2019 is het aantal gedaald tot 660 inwoners. Dit is een daling van 25 (-3,65%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -5 (-0,75%). Het aantal van 660 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 685 inwoners. De stijging ten opzichte van 2019 is 25 (3,79%). In 2023 was het aantal ook op het hoogste punt van 685 inwoners.

Over de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek

Buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.955 hectare, waarvan 2.830 land en 125 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 125 adressen per km2. Er wonen 265 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Postcode 5081 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Hilvarenbeek. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek: De Witte Duinen, De Bunt, De Roethoop, Reeënbosschen, Slingerland, De IJzer, Rovertsche Bunt, Horstakker, Witvennen, Rondbosch, De Warande, Galgenberg, De Geul, De Noordpaal, Noordbosch, Donkven, Kraanbraken, Goirlese Weiden, De Huisvennen, Fortweide, Moonesweide, Nonnenbosschen, Molenbosschen en Oude Heimolen. De volgende landgoeden vallen binnen de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek: De Hilverhoeve en Gorp en Roovert.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hilvarenbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Hilvarenbeek, 2: Hilvarenbeek.

Woningkenmerken
Er zijn 257 woningen in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hilvarenbeek in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek was €603.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek% verschil
2023€603.0008,5%
2022€556.00021%
2021€461.0001,99%
2020€452.0004,39%
2019€433.00021%
2018€359.0001,41%
2017€354.0002,61%
2016€345.0000%
2015€345.000-3,09%
2014€356.000-6,1%
2013€379.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is met €224.000 gestegen van €379.000 in 2013 tot €603.000 in 2023 (dat is een stijging van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €22.400 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hilvarenbeek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is €603.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 257 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Hilvarenbeek (geel), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek: er zijn 228 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 800 totaal in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek telt in totaal 800 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 3% van de adressen in buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek ligt binnen de bebouwde kom en 97% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hilvarenbeek
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek zijn er 471 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel logiesfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 228 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hilvarenbeek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236402520
20226252822
20216302520
20206352822
20196202218
20186202520
20176252520
20166252218
20156302218
20146372721
20136392318

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 3,65% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,92% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,38% en herkomst van buiten Europa: 2,65%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hilvarenbeek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek in 2022 zijn Westers (40 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hilvarenbeek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hilvarenbeek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek zijn A+ (205 adressen) en G (70 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A+ komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek: 205 adressen hebben energielabel A+. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hilvarenbeek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 54 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Herberg Den Hemel in Hilvarenbeek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Herberg Den Hemel in Hilvarenbeek is uitgebracht. Stembureau Herberg Den Hemel in Hilvarenbeek was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hilvarenbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Herberg Den Hemel in Hilvarenbeek bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 36 stembureaus in de gemeente Hilvarenbeek en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hilvarenbeek. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hilvarenbeek.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hilvarenbeek: Verspreide huizen Hilvarenbeek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is €32.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.800. Buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek telt 600 inkomensontvangers op 685 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,70% procent van de huishoudens in buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hilvarenbeek: Verspreide huizen Hilvarenbeek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (175 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek zijn in totaal 175 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 175 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 185 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek
Er zijn 23 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 23 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 751 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.068 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 763 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 200 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.237 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek 200 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek in 2023 zijn Drugshandel (74 delicten) en Overige vermogensdelicten (38 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hilvarenbeek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 119,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
41% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
43% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
38% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal175Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca25Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners685Aantal2023
Mannen365Aantal2023
Vrouwen320Aantal2023
0 tot 15 jaar85Aantal2023
15 tot 25 jaar115Aantal2023
25 tot 45 jaar110Aantal2023
45 tot 65 jaar230Aantal2023
65 jaar of ouder145Aantal2023
Ongehuwd305Aantal2023
Gehuwd320Aantal2023
Gescheiden35Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid24Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag80Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar270Aantal2022
Opleidingsniveau hoog180Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,4%Percentage2022
WMO cliënten25Aantal2022
WMO cliënten relatief37Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.820Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel291Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel203Aantal2024
Adressen met definitief energielabel306Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+205Aantal2024
Energielabels A38Aantal2024
Energielabels B25Aantal2024
Energielabels C49Aantal2024
Energielabels D37Aantal2024
Energielabels E18Aantal2024
Energielabels F65Aantal2024
Energielabels G70Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker11%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn55%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam20%percentage2020
Sociaal eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen6%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk36%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal265Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens65Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen85Aantal2023
Huishoudens met kinderen115Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2022
Percentage werknemers61%Percentage2022
Percentage zelfstandigen39%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen39%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,50%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€689x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW130Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland640Aantal2023
Herkomst buiten Nederland45Aantal2023
Herkomst Europa25Aantal2023
Herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland640Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon625Aantal2022
Westers totaal40Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal82Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen17Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven79Aantal2023
Totaal misdrijven200Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07980009Code2023
RegionaamVerspreide huizen HilvarenbeekNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07980009Code2023
Oppervlakte totaal2.955Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.830Aantal hectaren2023
Oppervlakte water125Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid125Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal800Aantal2024
Adressen met postcode777Aantal2024
Adressen met woonfunctie273Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie13Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie66Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie471Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie29Aantal2024
Verblijfsobjecten800Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres690Aantal2024
Adressen met pand800Aantal2024
Percelen met adres310Aantal2024
Adressen met perceel800Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom24Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom776Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom19Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom254Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190036Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192513Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195067Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197085Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198041Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990141Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200018Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201019Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020228Aantal2024
Panden met adres 2020 en later40Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190038Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192513Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195067Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197086Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198042Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990141Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200018Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201019Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020229Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later145Aantal2024
Postcodegebied5081AL-5085NNNaam2024
Meest voorkomende postcode5081Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade49Aantal2022
Verkeersongevallen totaal54Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal440Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine340Aantal2023
Personenautos - overige brandstof105Aantal2023
Personenautos per huishouden1,66Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte16Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad257Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€603.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning99%Percentage2023
Percentage meergezinswoning1%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen84%Percentage2023
Huurwoningen totaal16%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement4Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4Aantal2024
Hoekwoning5Aantal2024
Tweeonder1kap32Aantal2024
Vrijstaande woning228Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.527Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hilvarenbeek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek
Tabel met 800 adressen in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hilvarenbeek.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akkerstraat15084HLBiest-Houtakker2
Ambrosiusweg1 t/m 155081NVHilvarenbeek16
Beekse Bergen1 t/m 355081NJHilvarenbeek142
Blauwe Hoef15081NHHilvarenbeek1
Bolakker19 t/m 325081EHHilvarenbeek11
Bosscheweg1 t/m 35081XEHilvarenbeek3
Boterpad65081NPHilvarenbeek1
Breehees--Hilvarenbeek0
De Geul2 t/m 45081XRHilvarenbeek3
De Romein--Hilvarenbeek0
Diessenseweg1065081ALHilvarenbeek1
Driehuizen1 t/m 125081XDHilvarenbeek14
Esbeekseweg1 t/m 135081EC t/m 5081EDHilvarenbeek9
Gasthuisweg1 t/m 85081EGHilvarenbeek2
Goirlesedijk1 t/m 315081HG t/m 5081NDHilvarenbeek38
Gorp1 t/m 95081NBHilvarenbeek13
Gorp aan de Ley1 t/m 35081NZHilvarenbeek4
Groenendaal1 t/m 45081AMHilvarenbeek4
Groot Loo1 t/m 285081BK t/m 5081BLHilvarenbeek36
Groot Westerwijksestraat1 t/m 165081NEHilvarenbeek14
Grote Voort1 t/m 185081HEHilvarenbeek18
Hakvoortseweg1 t/m 165081HA t/m 5081HBHilvarenbeek6
Hakvoortseweg9 t/m 185084HA t/m 5084HBBiest-Houtakker3
Handelaarsstraatje--Hilvarenbeek0
Heistraat--Hilvarenbeek0
Het Broekstraatje--Hilvarenbeek0
Het Heiligstraatje15081XXHilvarenbeek1
Het Koelstraatje--Hilvarenbeek0
Hilvarenbeekseweg825081XAHilvarenbeek1
Hoevensekanaaldijk1755081NXHilvarenbeek1
Honcoopseweg1 t/m 25081XSHilvarenbeek2
Hoog Spul2 t/m 135081EBHilvarenbeek10
Klein Westerwijksestraat1 t/m 85081HC t/m 5081HDHilvarenbeek14
Kleine Voort1 t/m 125081XGHilvarenbeek13
Kommerstraat15081NMHilvarenbeek1
Laag Spul5 t/m 105081EAHilvarenbeek8
Lange Dijk--Hilvarenbeek0
Leisenweg--Hilvarenbeek0
Leizerweg--Hilvarenbeek0
Molenaarpad10 t/m 125081EZHilvarenbeek2
Nestven1 t/m 45081XTHilvarenbeek3
Oude Tilburgseweg1 t/m 55081XVHilvarenbeek6
Provinciale weg10-Hilvarenbeek1
Roovert1 t/m 55081NAHilvarenbeek9
Roovertsedijk2 t/m 35081BWHilvarenbeek3
Schaapsstraat--Hilvarenbeek0
Spaaneindsestraat455085NNEsbeek1
Tilburgseweg18 t/m 515081NG t/m 5081XJHilvarenbeek347
Touwslager1 t/m 65081EXHilvarenbeek4
Veldbraken25081NLHilvarenbeek1
Veldhoven1 t/m 175081BD t/m 5081NKHilvarenbeek19
Westrik2 t/m 285081XKHilvarenbeek11
Weverpark85081EWHilvarenbeek1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 53 openbare ruimtes en 800 adressen in de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Hilvarenbeek
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5081771
Postcode numeriek50845
Postcode numeriek50851
GehuchtDriehuizen5
BuurtschapGorp9
BuurtschapGroot Loo23
BuurtschapGrote Voort21
BuurtschapHoog Spul17
BuurtschapKleine Voort13
BuurtschapLaag Spul17
BuurtschapRovert7
BuurtschapWesterwijk26
WoonkernHilvarenbeek24
WoonplaatsBiest-Houtakker5
WoonplaatsEsbeek1
WoonplaatsHilvarenbeek804
WijkHilvarenbeek810
GemeenteHilvarenbeek810
ProvincieNoord-Brabant810
WaterschapWaterschap De Dommel810
LandNederland810

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Hilvarenbeek en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven