Statistieken gemeente Sittard-Geleen

Aantal inwoners per jaar
(afname van 5,8% naar 92.234 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Sittard-Geleen. Gegevens voor de jaren 2001 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is met 5.716 personen gedaald van 97.950 in 2001 tot 92.234 in 2023 (dat is 5,8%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Sittard-Geleen heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.058 hectare, waarvan 7.861 land en 197 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.511 adressen per km2. Er wonen 45.314 huishoudens in de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente telt 13 woonplaatsen, 8 wijken en 37 buurten.

Vlag van de gemeente Sittard-Geleen

Vlag van de gemeente Sittard-Geleen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Sittard-Geleen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Sittard-Geleen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Obbicht en Papenhoven, 2: Holtum-Born, 3: Guttecoven, 4: Overhoven, 5: Limbrichterveld, 6: Sittard, 7: Munstergeleen, 8: Geleen.

Woningkenmerken
Er zijn 47.011 woningen in de gemeente Sittard-Geleen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Sittard-Geleen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 34% naar €218.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Sittard-Geleen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Sittard-Geleen, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Sittard-Geleen is met €55.000 toegenomen van €163.000 in 2005 tot €218.000 in 2022 (dat is 34%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Sittard-Geleen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 54.637 totaal in de gemeente Sittard-Geleen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Sittard-Geleen telt in totaal 54.637 adressen, met 54.440 verblijfsobjecten, 181 standplaatsen en 16 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Sittard-Geleen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Sittard-Geleen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Sittard-Geleen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Sittard-Geleen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Sittard-Geleen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Sittard-Geleen. Gegevens voor de jaren 2002 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Sittard-Geleen, 2002 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is met 5.914 personen gedaald van 76.907 in 2002 tot 70.993 in 2022 (dat is 7,7%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Sittard-Geleen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Sittard-Geleen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Sittard-Geleen in 2022 zijn Westers (13.588 inwoners) en Overig (4.133 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Sittard-Geleen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Sittard-Geleen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Sittard-Geleen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Sittard-Geleen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Sittard-Geleen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Sittard-Geleen zijn C (10.346 adressen) en B (8.386 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Sittard-Geleen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Sittard-Geleen: 10.346 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Sittard-Geleen
Er waren 734 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Sittard-Geleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Sittard-Geleen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Sittard-Geleen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Sittard-Geleen.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Sittard-Geleen voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Sittard-Geleen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Sittard-Geleen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Sittard-Geleen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Sittard-Geleen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
G.O.B.10.63528%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA6.58817%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks4.84713%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Stadspartij2.7207,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV2.1175,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.7974,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.6174,26%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Samen Politiek Actief (S.P.A.)1.5654,12%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal Sittard-Geleen-Born1.4983,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.4333,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.2103,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PIT1.1903,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Engelhart J.G.J.)7421,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD10.32519%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV10.04218%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D666.97012%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA5.88711%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD4.4287,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP4.3057,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.1217,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2.5594,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD2.1153,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA219831,76%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS8301,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt8061,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK4940,89%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU3900,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1980,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1650,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1630,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11550,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1520,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1270,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten1140,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG800,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol770,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst760,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP580,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht510,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter470,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP450,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP250,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland110,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA8.59632%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA3.56613%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.40313%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.2288,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2.2228,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.9407,1%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661.2004,42%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.1304,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.0884,01%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.0193,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt3271,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1920,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1180,43%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio440,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft410,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen290,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6.28616%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA5.99816%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD5.58614%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3.6709,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.3858,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP3.2618,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.5736,7%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D662.3346%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.8144,69%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.5984,13%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg1.4063,64%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU4451,15%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK3090,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek19.84955%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3.5819,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.3539,3%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg2.0665,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.9385,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg1.8785,2%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.5374,27%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland5391,50%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad4101,14%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht3110,86%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo2370,66%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal1780,49%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen840,23%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel490,14%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Sittard-Geleen op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Sittard-Geleen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Sittard-Geleen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 2002-2021 voor de gemeente Sittard-Geleen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Sittard-Geleen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sittard-Geleen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 2002 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 7 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000) gemeente Sittard-Geleen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Sittard-Geleen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Kollenberg-Park Leyenbroek heeft met €41.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Sittard-Geleen. En buurt Industrieterrein Bergerweg-Rosengarten heeft met €11.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Sittard-Geleen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Sittard-Geleen is €28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.100. Gemeente Sittard-Geleen telt 75.800 inkomensontvangers op 92.234 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,7% procent van de huishoudens in gemeente Sittard-Geleen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Sittard-Geleen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Sittard-Geleen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Sittard-Geleen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Sittard-Geleen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Sittard-Geleen
Er zijn 1.531 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente Sittard-Geleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Sittard-Geleen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.531 elektrische auto’s in de gemeente Sittard-Geleen. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Sittard-Geleen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 57.338 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Sittard-Geleen in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Sittard-Geleen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 79.390 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Sittard-Geleen (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 53.847 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Sittard-Geleen in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Sittard-Geleen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Sittard-Geleen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 4.596 misdrijven in de gemeente Sittard-Geleen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Sittard-Geleen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Sittard-Geleen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 69.668 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 69.668 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 68.541 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Sittard-Geleen 4.596 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Sittard-Geleen in 2022 zijn Ongevallen (weg) (553 delicten) en Horizontale fraude (490 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Sittard-Geleen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 408 misdrijven in de gemeente Sittard-Geleen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Sittard-Geleen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Sittard-Geleen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,65 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Sittard-Geleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Sittard-Geleen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Sittard-Geleen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Sittard-Geleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Sittard-Geleen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Sittard-Geleen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Sittard-Geleen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Sittard-Geleen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Sittard-Geleen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Sittard-Geleen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Sittard-Geleen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Sittard-Geleen voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Sittard-Geleen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Sittard-Geleen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Sittard-Geleen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Sittard-Geleen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Sittard-Geleen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Sittard-Geleen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sittard-Geleen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Sittard-Geleen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal9.445Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij90Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.230Aantal2022
G+I Handel en horeca1.940Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie550Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed645Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening2.060Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.780Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.155Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners92.234Aantal2023
Mannen45.772Aantal2023
Vrouwen46.462Aantal2023
0 tot 15 jaar11.464Aantal2023
15 tot 25 jaar9.515Aantal2023
25 tot 45 jaar21.248Aantal2023
45 tot 65 jaar26.782Aantal2023
65 jaar of ouder23.225Aantal2023
Ongehuwd41.109Aantal2023
Gehuwd35.785Aantal2023
Gescheiden9.210Aantal2023
Verweduwd6.130Aantal2023
Westers totaal13.588Aantal2022
Geboorte totaal777Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal1.273Aantal2021
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.167Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag21.450Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar29.150Aantal2021
Opleidingsniveau hoog19.690Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura2.565Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2020
WMO cliënten8.655Aantal2021
WMO cliënten relatief94Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.030Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.130Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.250Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.670Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.230Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.010Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.580Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2021
Energielabels Definitief27.474Aantal2023
Energielabels Voorlopig20.956Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.159Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++11Aantal2023
Energielabels A+++74Aantal2023
Energielabels A++160Aantal2023
Energielabels A+280Aantal2023
Energielabels A7.216Aantal2023
Energielabels B8.386Aantal2023
Energielabels C10.346Aantal2023
Energielabels D6.250Aantal2023
Energielabels E4.852Aantal2023
Energielabels F6.346Aantal2023
Energielabels G4.507Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam31%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt37%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal45.314Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens18.436Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen14.166Aantal2022
Huishoudens met kinderen12.712Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers75.800Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,7%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€69x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand2.600Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO6.870Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW940Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW20.880Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon70.993Aantal2022
Niet-westers totaal7.138Aantal2022
Marokko1.733Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba387Aantal2022
Suriname330Aantal2022
Turkije555Aantal2022
Overig niet-westers4.133Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.905Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven436Aantal2022
Milieu overtredingen13Aantal2022
Oplichting569Aantal2022
Verkeersovertredingen876Aantal2022
Vernieling447Aantal2022
Overige misdrijven232Aantal2022
Totaal misdrijven4.596Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km63Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km63Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km6,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km104Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand8,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1883Code2022
RegionaamSittard-GeleenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode18830000Code2022
Oppervlakte totaal8.058Aantal hectaren2023
Oppervlakte land7.861Aantal hectaren2023
Oppervlakte water197Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.511Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal54.660Aantal2023
Adressen met postcode51.589Aantal2023
Adressen met woonfunctie47.712Aantal2023
Panden38.896Aantal2023
Percelen32.429Aantal2023
Panden voor 1700235Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.718Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.752Aantal2023
Panden 1925 tot 19506.272Aantal2023
Panden 1950 tot 197015.336Aantal2023
Panden 1970 tot 19807.312Aantal2023
Panden 1980 tot 19906.291Aantal2023
Panden 1990 tot 20005.372Aantal2023
Panden 2000 tot 20104.009Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.156Aantal2023
Panden 2020 en later894Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade43Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade690Aantal2021
Verkeersongevallen totaal734Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal52.565Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine44.860Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof7.710Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte669Aantal2022
Motorfietsen3.765Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad47.011Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€218.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning68%Percentage2022
Percentage meergezinswoning32%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen59%Percentage2022
Huurwoningen totaal41%Percentage2022
In bezit woningcorporatie28%Percentage2022
In bezit overige verhuurders13%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Sittard-Geleen
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Sittard-Geleen: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 725 patiënten in de gemeente Sittard-Geleen met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Sittard-Geleen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Sittard-Geleen.

Gemiddeld overleden 21,98 personen per week in de gemeente Sittard-Geleen. Het aantal sterftes in de gemeente Sittard-Geleen is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Sittard-Geleen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (9.445 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Sittard-Geleen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Sittard-Geleen zijn in totaal 9.445 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 9.445 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 9.450 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 59 wijken en buurten in gemeente Sittard-Geleen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Sittard-Geleen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Sittard-Geleen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities