Statistieken wijk Holtum-Born

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Holtum-Born in de gemeente Sittard-Geleen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Holtum-Born in de gemeente Sittard-Geleen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Holtum-Born telt 8.985 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Holtum-Born.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Holtum-Born:

JaarAantal inwoners de wijk Holtum-Born% verschil
20238.985-0,17%
20229.000-0,50%
20219.0450,06%
20209.040-0,17%
20199.055-0,39%
20189.090-0,11%
20179.100-0,82%
20169.1750,05%
20159.1700,05%
20149.1650,05%
20139.160geen data

De bevolking van de wijk Holtum-Born is met 175 inwoners gedaald van 9.160 inwoners in 2013 tot 8.985 inwoners in 2023 (dat is een kleine afname van 1,91%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -18 inwoners (-0,19%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Sittard-Geleen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Holtum-Born:

In 2013 waren er 9.160 inwoners in de wijk Holtum-Born. In 2016 is het aantal gestegen tot 9.175 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 15 (0,16%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 5 (0,05%). Het aantal van 9.175 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 8.985 inwoners. Dit is een daling van 190 (-2,07%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -15 (-0,17%). Het aantal van 8.985 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de wijk Holtum-Born

Wijk Holtum-Born heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.103 hectare, waarvan 1.978 land en 125 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 721 adressen per km2. De wijk Holtum-Born ligt in de gemeente Sittard-Geleen.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Holtum-Born
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Holtum-Born met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Industriegebied, 2: Holtum, 3: Buchten, 4: Hondsbroek, 5: Omgeving Limbrichterbos-Wolfrath, 6: Born, 7: Graetheide.

Woningkenmerken
Er zijn 4.132 woningen in de wijk Holtum-Born.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Sittard-Geleen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Holtum-Born was €284.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Holtum-Born.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Holtum-Born:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Holtum-Born% verschil
2023€284.00015%
2022€246.0004,24%
2021€236.0007,3%
2020€220.0009,5%
2019€201.0009,2%
2018€184.0002,79%
2017€179.0002,87%
2016€174.0000,58%
2015€173.000-2,81%
2014€178.000-6,8%
2013€191.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Holtum-Born is met €93.000 toegenomen van €191.000 in 2013 tot €284.000 in 2023 (dat is een stijging van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.300 (4,23%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Sittard-Geleen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Sittard-Geleen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Holtum-Born is €284.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 4.132 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Sittard-Geleen (geel), 13 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 34 buurten (blauw). De wijk Holtum-Born wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Holtum-Born: er zijn 1.244 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Holtum-Born.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.673 totaal in de wijk Holtum-Born

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Holtum-Born telt in totaal 4.673 adressen, met 4.646 verblijfsobjecten, 18 standplaatsen en 9 ligplaatsen. 98% van de adressen in wijk Holtum-Born ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Sittard-Geleen
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Holtum-Born zijn er 4.155 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Holtum-Born.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.034 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Holtum-Born.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Holtum-Born. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Holtum-Born

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Holtum-Born. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Holtum-Born


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Sittard-Geleen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Holtum-Born


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Holtum-Born.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Holtum-Born per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Holtum-Born:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.475970540
20227.560925515
20217.615919511
20207.625909506
20197.650903502
20187.715883492
20177.735877488
20167.790890495
20157.820867483
20147.790883492
20137.786883491

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Holtum-Born als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 9,6% en herkomst van buiten Europa: 5,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Sittard-Geleen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Holtum-Born
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Holtum-Born in 2022 zijn Westers (1.085 inwoners) en Overig (225 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Holtum-Born: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Holtum-Born.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Holtum-Born. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Sittard-Geleen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Sittard-Geleen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Holtum-Born.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Holtum-Born:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.050760
Tussenwoning2.8801.030
Hoekwoning2.9801.140
Twee onder één kap woning3.1001.270
Vrijstaande woning3.8201.630
Huurwoning2.180870
Eigen woning3.3201.300

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Holtum-Born zijn C (1.102 adressen) en B (875 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Holtum-Born. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Holtum-Born: 1.102 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Holtum-Born voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Holtum-Born voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Holtum-Born
Bevolking533454
Adressen2.055721
Autos265268

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Holtum-Born ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 177 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Holtum-Born.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Holtum-Born. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Holtum-Born vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk Holtum-Born

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Holtum-Born. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de wijk Holtum-Born.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Holtum-Born.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 91 stembureaus in de gemeente Sittard-Geleen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sittard-Geleen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen.

Stembureaus Sittard-Geleen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Holtum-Born.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Sittard-Geleen: wijk Holtum-Born is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Holtum-Born is €30.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.300. Wijk Holtum-Born telt 7.400 inkomensontvangers op 8.985 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de wijk Holtum-Born heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Sittard-Geleen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (920 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Holtum-Born (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Holtum-Born voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Holtum-Born zijn in totaal 920 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 920 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 915 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Holtum-Born. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Holtum-Born
Er zijn 105 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Holtum-Born.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Holtum-Born op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 105 elektrische auto’s in de wijk Holtum-Born. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Holtum-Born die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.767 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Holtum-Born in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Holtum-Born geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.475 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Holtum-Born (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.499 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Holtum-Born in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Holtum-Born geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Holtum-Born. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 361 misdrijven in de wijk Holtum-Born geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Holtum-Born, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Holtum-Born zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.318 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Holtum-Born 361 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Holtum-Born in 2023 zijn Ongevallen (weg) (56 delicten) en Overige vermogensdelicten (46 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Holtum-Born.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 20 misdrijven in de wijk Holtum-Born geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Holtum-Born met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Holtum-Born over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de wijk Holtum-Born.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Holtum-Born.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Holtum-Born. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Holtum-Born.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Holtum-Born.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Holtum-Born genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Holtum-Born.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Holtum-Born.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
67% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Holtum-Born ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Holtum-Born per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Holtum-Born geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Holtum-Born. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Holtum-Born is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Holtum-Born.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Holtum-Born voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal920Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie140Aantal2023
G+I Handel en horeca180Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie70Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening195Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg170Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.985Aantal2023
Mannen4.490Aantal2023
Vrouwen4.490Aantal2023
0 tot 15 jaar1.240Aantal2023
15 tot 25 jaar855Aantal2023
25 tot 45 jaar1.950Aantal2023
45 tot 65 jaar2.660Aantal2023
65 jaar of ouder2.280Aantal2023
Ongehuwd3.655Aantal2023
Gehuwd3.985Aantal2023
Gescheiden800Aantal2023
Verweduwd545Aantal2023
Geboorte totaal80Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal95Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid454Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.350Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.670Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.780Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura260Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten680Aantal2022
WMO cliënten relatief76Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.300Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel408Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.949Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.316Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++5Aantal2024
Energielabels A+++8Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A671Aantal2024
Energielabels B875Aantal2024
Energielabels C1.102Aantal2024
Energielabels D707Aantal2024
Energielabels E182Aantal2024
Energielabels F365Aantal2024
Energielabels G340Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht57%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2022
Wekelijkse sporters50%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk33%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk24%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam27%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk20%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.030Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.230Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.440Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.360Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€179x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO580Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.060Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.475Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.510Aantal2023
Herkomst Europa970Aantal2023
Herkomst buiten Europa540Aantal2023
Geboren in Nederland7.475Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa665Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa265Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa310Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa270Aantal2023
Autochtoon7.560Aantal2022
Westers totaal1.085Aantal2022
Niet-westers totaal355Aantal2022
Marokko55Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers225Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal110Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven37Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting41Aantal2023
Verkeersovertredingen113Aantal2023
Vernieling35Aantal2023
Overige misdrijven25Aantal2023
Totaal misdrijven361Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand12,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand12,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK188306Code2023
RegionaamHoltum-BornNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode18830600Code2023
Oppervlakte totaal2.103Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.978Aantal hectaren2023
Oppervlakte water125Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid721Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.673Aantal2024
Adressen met postcode4.527Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.155Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie51Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie19Aantal2024
Adressen met industriefunctie144Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie73Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie11Aantal2024
Adressen met winkelfunctie56Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie187Aantal2024
Verblijfsobjecten4.646Aantal2024
Ligplaatsen9Aantal2024
Standplaatsen18Aantal2024
Panden met adres3.977Aantal2024
Adressen met pand4.643Aantal2024
Percelen met adres3.457Aantal2024
Adressen met perceel4.673Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.602Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom71Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.124Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom31Aantal2024
Panden met adres voor 170020Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190047Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192586Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950278Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.034Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980968Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990610Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000445Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010367Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202085Aantal2024
Panden met adres 2020 en later37Aantal2024
Adressen met pand voor 170029Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190049Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925100Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950321Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.169Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.091Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990658Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000497Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010469Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020223Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later37Aantal2024
Postcodegebied6121BK-6167RLNaam2024
Meest voorkomende postcode6121Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode65%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade170Aantal2022
Verkeersongevallen totaal177Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.295Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.500Aantal2023
Personenautos - overige brandstof795Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte268Aantal2023
Motorfietsen445Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.132Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€284.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement603Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.244Aantal2024
Hoekwoning680Aantal2024
Tweeonder1kap768Aantal2024
Vrijstaande woning860Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.491Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Holtum-Born: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!