Statistieken gemeente Rijswijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Rijswijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Rijswijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Rijswijk telt 59.642 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Rijswijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Rijswijk:

JaarAantal inwoners de gemeente Rijswijk% verschil
202459.6422,84%
202357.9971,85%
202256.9413,12%
202155.2201,41%
202054.4501,84%
201953.4672,41%
201852.2082,31%
201751.0273,44%
201649.3282,31%
201548.2161,22%
201447.6340,55%
201347.3720,81%
201246.9900,68%
201146.671-0,00%
201046.672-0,18%
200946.758-0,16%
200846.833-0,44%
200747.041-0,24%
200647.152-0,48%
200547.379-0,66%
200447.693-0,83%
200348.094-1,45%
200248.803-8,2%
200153.1672,40%
200051.9222,50%
199950.6584,48%
199848.4883,43%
199746.8791,78%
199646.059-0,77%
199546.415geen data

De bevolking van de gemeente Rijswijk is met 13.227 inwoners gegroeid van 46.415 inwoners in 1995 tot 59.642 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote stijging van 28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 456 inwoners (0,90%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rijswijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Rijswijk:

In 1995 waren er 46.415 inwoners in de gemeente Rijswijk. In 1996 is het aantal gedaald tot 46.059 inwoners. Dit is een daling van 356 (-0,77%) ten opzichte van 1995. Het aantal van 46.059 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 59.642 inwoners. De stijging ten opzichte van 1996 is 13.583 (29%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 1.645 (2,84%). Het aantal van 59.642 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Rijswijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.450 hectare, waarvan 1.398 land en 53 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.197 adressen per km2. Er wonen 27.995 huishoudens in de gemeente Rijswijk en de gemeente telt 1 woonplaats, 11 wijken en 32 buurten.

De naam Rijswijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Rijswijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Rijswijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Rijswijk met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijk 01, 2: Wijk 02, 3: Wijk 03, 4: Wijk 04, 5: Wijk 06 ...Toon meer... Kaart van de gemeente Rijswijk met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijk 01, 2: Wijk 02, 3: Wijk 03, 4: Wijk 04, 5: Wijk 06, 6: Wijk 05, 7: Wijk 08, 8: Wijk 11, 9: Wijk 07, 10: Wijk 09, 11: Wijk 10 ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 28.137 woningen in de gemeente Rijswijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rijswijk in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Rijswijk was €346.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Rijswijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Rijswijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Rijswijk% verschil
2023€346.00015%
2022€302.00011%
2021€271.0007,1%
2020€253.00013%
2019€224.00011%
2018€201.0006,3%
2017€189.0005%
2016€180.0002,86%
2015€175.000-3,85%
2014€182.000-5,7%
2013€193.000-3,02%
2012€199.000-1,49%
2011€202.000-3,35%
2010€209.0000,48%
2009€208.0000,97%
2008€206.0009%
2007€189.0009,2%
2006€173.0000%
2005€173.00047%
2004€118.000-1,67%
2003€120.0000%
2002€120.000-3,23%
2001€124.00061%
2000€77.000-1,28%
1999€78.0001,30%
1998€77.0002,67%
1997€75.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Rijswijk is met €271.000 gestegen van €75.000 in 1997 tot €346.000 in 2023 (dat is een toename van 361%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.423 (6,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rijswijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rijswijk.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Rijswijk is €346.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 28.137 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 11 wijken (oranje) en 28 buurten (blauw). De gemeente Rijswijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Rijswijk: er zijn 22.050 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Rijswijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 35.466 totaal in de gemeente Rijswijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Rijswijk telt in totaal 35.466 adressen, met 35.422 verblijfsobjecten en 44 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in gemeente Rijswijk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rijswijk
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Rijswijk zijn er 30.885 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Rijswijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.702 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Rijswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Rijswijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Rijswijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Rijswijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Rijswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rijswijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Rijswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Rijswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Rijswijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Rijswijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202333.9666.29817.733
202234.7015.82916.411
202134.4175.45215.351
202034.4355.24514.770
201934.4424.98614.039
201833.9814.77713.450
201733.7114.53812.778
201633.2434.21611.869
201532.8694.02211.325
201432.7643.89710.973
201332.8733.80010.699
201232.9733.67410.343
201133.0233.57710.071
201033.3013.5049.867
200933.7433.4119.604
200834.1673.3199.347
200734.6403.2509.151
200634.9853.1898.978
200535.3833.1448.852
200435.7413.1328.820
200336.2803.0968.718
200237.1393.0578.607
200140.6353.2849.248
200040.1053.0978.720
199939.3342.9688.356
199837.9962.7507.742
199736.9412.6057.333
199636.5342.4967.029

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Rijswijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 59%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 31% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europa: 5,4% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rijswijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Rijswijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Rijswijk in 2022 zijn Westers (8.624 inwoners) en Overig (6.005 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Rijswijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Rijswijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Rijswijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rijswijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rijswijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Rijswijk zijn C (6.275 adressen) en A (5.229 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Rijswijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Rijswijk: 6.275 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rijswijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 648 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Rijswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Rijswijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Rijswijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Rijswijk.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Rijswijk voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Rijswijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

52 stembureaus

Er zijn 52 stembureaus in de gemeente Rijswijk. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Rijswijk
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Rijswijk over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Rijswijk.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Rijswijk het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rijswijk van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Rijswijk
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Rijswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Rijswijk:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV7.97526%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA5.10217%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD5.05617%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.23211%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662.4027,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1.2554,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP8632,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA7882,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD7492,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD7222,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt5641,85%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB5121,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU3871,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212230,73%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1570,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1430,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1100,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ11070,35%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter560,18%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport360,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN240,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten240,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF120,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP110,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN100,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD3.18215%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks2.52312%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.40611%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662.0369,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2.0039,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.6287,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.2055,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.1895,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.1765,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD8023,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP7563,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6653,04%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt6322,89%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU5272,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP3271,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK3001,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2771,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP1250,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD890,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft290,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.47716%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.88813%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2.85613%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk2.70612%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.40511%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.18710%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.6487,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1.0914,96%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA219724,42%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS7263,30%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP6913,14%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD3311,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BETER VOOR RIJSWIJK (BVR)3.31616%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks3.03115%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
RijswijksBelang (RB)2.78614%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Wij.2.65513%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.51412%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.19011%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.4507,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.1535,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU7233,52%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
P. Gelijkheid & Rechtvaardigheid6473,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
STOUDT600,29%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.96617%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.92017%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.42014%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.84911%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D661.4708,6%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.4698,6%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS8655,1%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV8414,93%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD7644,48%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP4752,79%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP4542,66%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt3271,92%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK1470,86%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten370,22%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen250,15%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft230,13%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Rijswijk op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Rijswijk. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.100) gemeente Rijswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Rijswijk.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Leeuwendaal heeft met €49.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Rijswijk. En buurt Havenkwartier heeft met €19.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Rijswijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Rijswijk is €32.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.300. Gemeente Rijswijk telt 44.400 inkomensontvangers op 59.642 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7% procent van de huishoudens in gemeente Rijswijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Rijswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Rijswijk is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Rijswijk is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Rijswijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Rijswijk
Er zijn 1.058 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Rijswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Rijswijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.058 elektrische auto’s in de gemeente Rijswijk. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Rijswijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 26.287 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Rijswijk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Rijswijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 34.646 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Rijswijk (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 26.083 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Rijswijk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Rijswijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Rijswijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 3.322 misdrijven in de gemeente Rijswijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Rijswijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Rijswijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 41.111 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Rijswijk 3.322 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Rijswijk in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (463 delicten) en Overige vermogensdelicten (333 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Rijswijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 282 misdrijven in de gemeente Rijswijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Rijswijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Rijswijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rijswijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 27,13 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Rijswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Rijswijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Rijswijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Rijswijk
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Rijswijk dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Rijswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Rijswijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Rijswijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Rijswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Rijswijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Rijswijk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Rijswijk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Rijswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Rijswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Rijswijk heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Rijswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Rijswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Rijswijk gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Rijswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Rijswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Rijswijk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Rijswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Rijswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Rijswijk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Rijswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Rijswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Rijswijk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Rijswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Rijswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Rijswijk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Rijswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Rijswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Rijswijk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Rijswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Rijswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Rijswijk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Rijswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Rijswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Rijswijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7.800Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij80Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.230Aantal2023
G+I Handel en horeca1.070Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie750Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed485Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2.005Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.455Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten720Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners59.642Aantal2024
Mannen28.819Aantal2024
Vrouwen30.823Aantal2024
0 tot 15 jaar10.349Aantal2024
15 tot 25 jaar5.768Aantal2024
25 tot 45 jaar17.014Aantal2024
45 tot 65 jaar14.177Aantal2024
65 jaar of ouder12.334Aantal2024
Ongehuwd30.934Aantal2024
Gehuwd20.378Aantal2024
Gescheiden5.371Aantal2024
Verweduwd2.959Aantal2024
Geboorte totaal675Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal626Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.266Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag9.440Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar15.940Aantal2022
Opleidingsniveau hoog16.510Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.565Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten3.650Aantal2022
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning930Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel6.118Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel7.544Aantal2024
Adressen met definitief energielabel21.804Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++239Aantal2024
Energielabels A+++406Aantal2024
Energielabels A++477Aantal2024
Energielabels A+284Aantal2024
Energielabels A5.229Aantal2024
Energielabels B3.511Aantal2024
Energielabels C6.275Aantal2024
Energielabels D3.636Aantal2024
Energielabels E5.125Aantal2024
Energielabels F1.953Aantal2024
Energielabels G2.213Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam34%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal27.995Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens11.762Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen7.379Aantal2023
Huishoudens met kinderen8.854Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,05Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers44.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€91x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.490Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.240Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW380Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW11.010Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland33.966Aantal2023
Herkomst buiten Nederland24.031Aantal2023
Herkomst Europa6.298Aantal2023
Herkomst buiten Europa17.733Aantal2023
Geboren in Nederland33.966Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.355Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa8.387Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.943Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa9.346Aantal2023
Autochtoon34.701Aantal2022
Westers totaal8.624Aantal2022
Niet-westers totaal13.616Aantal2022
Marokko2.240Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.033Aantal2022
Suriname2.954Aantal2022
Turkije1.384Aantal2022
Overig niet-westers6.005Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.618Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven261Aantal2023
Milieu overtredingen9Aantal2023
Oplichting380Aantal2023
Verkeersovertredingen654Aantal2023
Vernieling236Aantal2023
Overige misdrijven164Aantal2023
Totaal misdrijven3.322Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km68Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km92Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km380Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km155Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km59Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km259Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km71Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km315Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km18,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km88Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km172Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km152Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km68Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km74Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km58Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km38Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0603Code2023
RegionaamRijswijkNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode06030000Code2023
Oppervlakte totaal1.450Aantal hectaren2024
Oppervlakte land1.398Aantal hectaren2024
Oppervlakte water53Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.197Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal35.466Aantal2024
Adressen met postcode35.032Aantal2024
Adressen met woonfunctie30.885Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie188Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie78Aantal2024
Adressen met industriefunctie702Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie566Aantal2024
Adressen met logiesfunctie8Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie42Aantal2024
Adressen met sportfunctie28Aantal2024
Adressen met winkelfunctie525Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2.493Aantal2024
Verblijfsobjecten35.422Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen44Aantal2024
Panden met adres13.664Aantal2024
Adressen met pand35.373Aantal2024
Percelen met adres10.295Aantal2024
Adressen met perceel35.466Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom35.463Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom30.885Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190091Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.720Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.432Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.702Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.041Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.069Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.576Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010375Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.844Aantal2024
Panden met adres 2020 en later813Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900103Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252.377Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.595Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197012.785Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805.287Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.067Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003.193Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.864Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202.853Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.248Aantal2024
Postcodegebied2281AA-2289EZNaam2024
Meest voorkomende postcode2282Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode19%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade232Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade416Aantal2022
Verkeersongevallen totaal648Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal25.194Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine20.480Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.715Aantal2023
Personenautos per huishouden0,90Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.802Aantal2023
Motorfietsen1.739Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad28.137Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€346.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning30%Percentage2023
Percentage meergezinswoning70%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen49%Percentage2023
Huurwoningen totaal50%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders18%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement22.050Aantal2024
Tussen of geschakelde woning6.032Aantal2024
Hoekwoning2.050Aantal2024
Tweeonder1kap382Aantal2024
Vrijstaande woning371Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.4.537Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rijswijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Rijswijk
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Rijswijk: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 534 patiënten in de gemeente Rijswijk met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Rijswijk
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Rijswijk.

Gemiddeld overleden 11,75 personen per week in de gemeente Rijswijk. Het aantal sterftes in de gemeente Rijswijk is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 20 (13 tot en met 19 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Rijswijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (7.800 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Rijswijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Rijswijk zijn in totaal 7.800 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 7.800 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 7.795 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 45 wijken en buurten in gemeente Rijswijk. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Rijswijk als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Rijswijk als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities