Statistieken gemeente Venlo

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Venlo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Venlo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Venlo telt 103.789 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Venlo.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Venlo:

JaarAantal inwoners de gemeente Venlo% verschil
2024103.7890,45%
2023103.3281,17%
2022102.1360,15%
2021101.9880,18%
2020101.8020,20%
2019101.6030,41%
2018101.1920,13%
2017101.0590,69%
2016100.371-0,16%
2015100.5360,11%
2014100.4280,27%
2013100.1590,13%
2012100.0270,23%
201199.793-0,51%
2010100.3010,12%
2009100.178-0,43%
2008100.615-0,25%
2007100.871-0,04%
2006100.916-0,24%
2005101.1550,19%
2004100.9640,23%
2003100.7280,36%
2002100.3620,88%
200199.49034%
200073.9820,45%
199973.6510,25%
199873.4690,05%
199773.434-0,49%
199673.793-0,45%
199574.125geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Venlo is met 29.664 inwoners gestegen van 74.125 inwoners in 1995 tot 103.789 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote groei van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 1.023 inwoners (1,33%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Venlo.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Venlo:

In 1995 waren er 74.125 inwoners in de gemeente Venlo. In 1997 is het aantal gedaald tot 73.434 inwoners. Dit is een daling van 691 (-0,93%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (1996) is het verschil -359 (-0,49%). Het aantal van 73.434 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 103.789 inwoners. De stijging ten opzichte van 1997 is 30.355 (41%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 461 (0,45%). Het aantal van 103.789 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Venlo

De gemeente Venlo is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Venlo heeft afgerond een totale oppervlakte van 12.899 hectare, waarvan 12.416 land en 483 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.681 adressen per km2. Er wonen 49.298 huishoudens in de gemeente Venlo en de gemeente telt 7 woonplaatsen, 21 wijken en 114 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2010 van de gemeente Arcen en Velden aan de gemeente Venlo.

De naam Venlo wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Venlo. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Venlo (gemeentecode GM0983) is bij een gemeentelijke herindeling in 2010 groter geworden vanuit de gemeente Arcen en Velden. Hierbij is de gemeente Arcen en Velden volledig naar de nieuwe gemeente Venlo overgegaan.

Vlag van de gemeente Venlo

Vlag van de gemeente Venlo

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Venlo
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Venlo met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Arcen, 2: Lomm, 3: Velden, 4: Trade-Port, 5: Het Ven ...Toon meer... Kaart van de gemeente Venlo met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Arcen, 2: Lomm, 3: Velden, 4: Trade-Port, 5: Het Ven, 6: Venlo-Noord, 7: Boekend, 8: Klingerberg, 9: Blerick-Noord, 10: Venlo-Centrum, 11: Venlo-Oost-Noord, 12: Blerick-Midden, 13: Vossener, 14: Blerick-Zuid, 15: Hout-Blerick, 16: Venlo-Zuid, 17: Venlo-Oost-Zuid, 18: Tegelen-Centrum, 19: Steyl, 20: Op de Hei, 21: Belfeld ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 48.553 woningen in de gemeente Venlo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Venlo in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Venlo was €285.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Venlo.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Venlo:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Venlo% verschil
2023€285.00018%
2022€241.0006,6%
2021€226.0005,1%
2020€215.0007,5%
2019€200.0006,4%
2018€188.0006,2%
2017€177.0001,14%
2016€175.0002,94%
2015€170.000-3,41%
2014€176.000-3,30%
2013€182.000-3,19%
2012€188.000-3,09%
2011€194.000-3,0%
2010€200.0000,38%
2009€199.2510,99%
2008€197.292-0,54%
2007€198.36920%
2006€164.8400,09%
2005€164.69236%
2004€121.0200,83%
2003€120.0280,05%
2002€119.9700,78%
2001€119.04777%
2000€67.2672,95%
1999€65.338-0,14%
1998€65.4290,15%
1997€65.329geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Venlo is met €219.671 gestegen van €65.329 in 1997 tot €285.000 in 2023 (dat is een stijging van 336%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.448 (6,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Venlo.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Venlo.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Venlo is €285.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 48.553 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), 7 woonplaatsen (groen) en 21 wijken (oranje). De gemeente Venlo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Venlo: er zijn 16.404 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Venlo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 59.485 totaal in de gemeente Venlo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Venlo telt in totaal 59.485 adressen, met 58.518 verblijfsobjecten en 967 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 94% van de adressen in gemeente Venlo ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Venlo
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Venlo zijn er 49.690 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Venlo.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 10.738 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Venlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Venlo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Venlo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Venlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Venlo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Venlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Venlo per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Venlo:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202370.47516.98615.867
202271.40515.88914.842
202171.85715.57914.552
202072.34015.23314.229
201972.73514.92613.942
201873.10214.52313.567
201773.31114.34713.401
201673.46213.91312.996
201573.55413.95113.031
201473.84913.74212.837
201373.99313.52912.637
201274.26713.31912.441
201174.46013.09812.235
201074.90313.13212.266
200975.19712.91612.065
200875.61912.92412.072
200775.91312.90412.054
200676.09812.83211.986
200576.45712.77011.928
200476.46412.66711.833
200376.60512.47211.651
200276.67312.24811.441
200176.58411.84311.063
200057.1898.6828.111
199957.1848.5147.953
199857.2808.3707.819
199757.4238.2787.733
199657.7538.2937.747

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Venlo als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 16% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 10%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Venlo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Venlo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Venlo in 2022 zijn Westers (17.913 inwoners) en Overig (4.831 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Venlo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Venlo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Venlo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Venlo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Venlo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Venlo zijn C (13.568 adressen) en A (9.361 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Venlo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Venlo: 13.568 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Venlo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 998 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Venlo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Venlo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Venlo.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Venlo voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Venlo ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

102 stembureaus

Er zijn 102 stembureaus in de gemeente Venlo. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Venlo
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Venlo over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Venlo.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Venlo het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Venlo van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Venlo
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Venlo:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV20.05536%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD7.70614%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC7.21313%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA6.79312%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662.7244,93%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1.9493,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.8703,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.6743,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.4392,60%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1.1902,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD7821,41%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt4850,88%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS3190,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212880,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL2390,43%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1810,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1890,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP760,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter500,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten390,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport360,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN320,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF240,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP190,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN180,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV5.29914%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.85113%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.17411%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks3.4829,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3.2888,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.2678,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg2.3696,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2.3456,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662.2315,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.6024,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1.3133,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Limburgse Senioren Partij (LSP)1.2253,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.0592,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6481,71%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2700,71%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2570,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1300,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Omzien!910,24%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venlo12.42134%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk6.32617%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg4.47212%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.93911%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.6637,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.3576,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.0082,75%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS8182,23%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL7612,08%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Midden-Limburg5831,59%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor Water Veiligheid4691,28%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Parkstad2670,73%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venray en Maasduinen1550,42%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Horst-Helden-Beesel1190,32%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Westelijke Mijnstreek1000,27%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Heuvelland770,21%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Land van Weert + Leudal540,15%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Maastricht430,12%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
EENLokaal7.29219%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA6.40317%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA4.77013%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks3.87210%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.84410%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VSP (Venlose Senioren Partij)3.5549,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.6487,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV2.4016,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.0292,75%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK9472,53%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS6791,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA7.96630%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA3.65314%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.10112%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.76411%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.8957,2%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.8297%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.0614,04%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP1.0363,95%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D669903,77%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD7812,98%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK5452,08%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt3201,22%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1970,75%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten370,14%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen310,12%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft280,11%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Venlo op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Venlo. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.400) gemeente Venlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Venlo.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Stalberg (midden) heeft met €55.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Venlo. En buurt Vastenavondkamp-Noord heeft met €17.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Venlo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Venlo is €27.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.600. Gemeente Venlo telt 84.500 inkomensontvangers op 103.789 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,5% procent van de huishoudens in gemeente Venlo heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Venlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Venlo is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Venlo is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Venlo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Venlo
Er zijn 1.149 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Venlo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.149 elektrische auto’s in de gemeente Venlo. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Venlo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 54.213 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Venlo in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Venlo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 70.411 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Venlo (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 52.486 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Venlo in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Venlo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Venlo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 6.443 misdrijven in de gemeente Venlo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Venlo, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Venlo zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 79.377 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Venlo 6.443 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Venlo in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (943 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (742 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Venlo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 483 misdrijven in de gemeente Venlo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Venlo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Venlo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Venlo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,48 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Venlo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Venlo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Venlo
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Venlo dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Venlo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Venlo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Venlo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk nog veel meer de data op de aparte pagina met meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid in de gemeente Venlo.

Inwoners met een goede gezondheid
65% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Venlo ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Venlo per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Venlo geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Venlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Venlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Venlo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal11.055Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij220Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.455Aantal2023
G+I Handel en horeca2.550Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie745Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed880Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2.035Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.845Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.315Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners103.789Aantal2024
Mannen51.929Aantal2024
Vrouwen51.860Aantal2024
0 tot 15 jaar14.269Aantal2024
15 tot 25 jaar11.622Aantal2024
25 tot 45 jaar25.370Aantal2024
45 tot 65 jaar28.581Aantal2024
65 jaar of ouder23.947Aantal2024
Ongehuwd48.271Aantal2024
Gehuwd40.427Aantal2024
Gescheiden9.357Aantal2024
Verweduwd5.734Aantal2024
Geboorte totaal864Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.018Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid836Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag26.090Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar33.850Aantal2022
Opleidingsniveau hoog18.470Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura2.595Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten8.815Aantal2022
WMO cliënten relatief86Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.240Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel8.735Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel19.104Aantal2024
Adressen met definitief energielabel31.646Aantal2024
Energielabels A+++++12Aantal2024
Energielabels A++++142Aantal2024
Energielabels A+++244Aantal2024
Energielabels A++165Aantal2024
Energielabels A+444Aantal2024
Energielabels A9.361Aantal2024
Energielabels B9.140Aantal2024
Energielabels C13.568Aantal2024
Energielabels D5.245Aantal2024
Energielabels E4.414Aantal2024
Energielabels F4.197Aantal2024
Energielabels G3.818Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Roker20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Mist emotionele steun7%percentage2022
Eenzaam51%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam31%percentage2022
Sociaal eenzaam38%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven0%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren0%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid65%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2022
Psychische klachten24%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht49%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie0%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking0%percentage2020
Gezichtsbeperking0%percentage2020
Mobiliteitsbeperking0%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen0%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal49.298Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens19.389Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen15.089Aantal2023
Huishoudens met kinderen14.820Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,07Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers84.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€103x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand2.730Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO4.710Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW21.070Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland70.475Aantal2023
Herkomst buiten Nederland32.853Aantal2023
Herkomst Europa16.986Aantal2023
Herkomst buiten Europa15.867Aantal2023
Geboren in Nederland70.475Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa6.761Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa7.268Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10.225Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa8.599Aantal2023
Autochtoon71.405Aantal2022
Westers totaal17.913Aantal2022
Niet-westers totaal12.818Aantal2022
Marokko3.096Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba368Aantal2022
Suriname476Aantal2022
Turkije4.047Aantal2022
Overig niet-westers4.831Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3.060Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven509Aantal2023
Milieu overtredingen19Aantal2023
Oplichting725Aantal2023
Verkeersovertredingen1.067Aantal2023
Vernieling538Aantal2023
Overige misdrijven525Aantal2023
Totaal misdrijven6.443Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km68Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km78Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand52,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km21Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0983Code2023
RegionaamVenloNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode09830000Code2023
Oppervlakte totaal12.899Aantal hectaren2024
Oppervlakte land12.416Aantal hectaren2024
Oppervlakte water483Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.681Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal59.485Aantal2024
Adressen met postcode56.482Aantal2024
Adressen met woonfunctie49.690Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie684Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie455Aantal2024
Adressen met industriefunctie2.054Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie731Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.035Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie85Aantal2024
Adressen met sportfunctie94Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.188Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3.746Aantal2024
Verblijfsobjecten58.518Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen967Aantal2024
Panden met adres40.943Aantal2024
Adressen met pand58.489Aantal2024
Percelen met adres34.033Aantal2024
Adressen met perceel59.485Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom56.212Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3.273Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom48.442Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.248Aantal2024
Panden met adres voor 170030Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900490Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252.442Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19504.957Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197010.738Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19806.865Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19906.156Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.210Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.481Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.675Aantal2024
Panden met adres 2020 en later899Aantal2024
Adressen met pand voor 170052Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900658Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19253.178Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19505.724Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197016.197Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19808.766Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19908.790Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20006.186Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104.473Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202.633Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.832Aantal2024
Postcodegebied5911AA-5951RANaam2024
Meest voorkomende postcode5931Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode9%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk4Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade30Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade964Aantal2022
Verkeersongevallen totaal998Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal50.361Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine42.665Aantal2023
Personenautos - overige brandstof7.695Aantal2023
Personenautos per huishouden1,02Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte406Aantal2023
Motorfietsen3.301Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad48.553Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€285.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning68%Percentage2023
Percentage meergezinswoning32%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal41%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement16.071Aantal2024
Tussen of geschakelde woning16.404Aantal2024
Hoekwoning7.647Aantal2024
Tweeonder1kap4.150Aantal2024
Vrijstaande woning5.418Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.8.828Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Venlo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Venlo
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Venlo: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 716 patiënten in de gemeente Venlo met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Venlo
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Venlo.

Gemiddeld overleden 19,34 personen per week in de gemeente Venlo. Het aantal sterftes in de gemeente Venlo is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Venlo: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (11.055 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Venlo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Venlo zijn in totaal 11.055 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 11.055 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 11.045 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 143 wijken en buurten in gemeente Venlo. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Venlo als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Venlo als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities