Statistieken gemeente Meierijstad

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Meierijstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Meierijstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Meierijstad telt 84.293 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Meierijstad.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Meierijstad:

JaarAantal inwoners de gemeente Meierijstad% verschil
202484.2930,69%
202383.7151,33%
202282.6131,18%
202181.6470,56%
202081.1940,47%
201980.8150,83%
201880.1480,35%
201779.869571%
201611.9050,68%
201511.8250,51%
201411.7650,13%
201311.750-85%
201278.4790,18%
201178.3380,47%
201077.9740,69%
200977.4410,56%
200877.0110,26%
200776.8150,07%
200676.759-0,07%
200576.811-0,39%
200477.1110,27%
200376.901-0,11%
200276.9820,71%
200176.4370,86%
200075.7860,87%
199975.1330,60%
199874.6850,70%
199774.1670,60%
199673.726-0,12%
199573.816geen data

De bevolking van de gemeente Meierijstad is met 10.477 inwoners gegroeid van 73.816 inwoners in 1995 tot 84.293 inwoners in 2024 (dat is een grote stijging van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 361 inwoners (17%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Meierijstad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Meierijstad:

In 1995 telde de gemeente Meierijstad 73.816 inwoners. In 2013 is het aantal gedaald tot 11.750 inwoners. Dit is een daling van 62.066 (-84%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2012) is het verschil -66.729 (-85%). Het aantal van 11.750 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 84.293 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 72.543 (617%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 578 (0,69%). Het aantal van 84.293 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Meierijstad heeft afgerond een totale oppervlakte van 18.552 hectare, waarvan 18.400 land en 152 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.012 adressen per km2. Er wonen 36.151 huishoudens in de gemeente Meierijstad en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 4 wijken en 93 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2017 van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot de gemeente Meierijstad.

De gemeente Meierijstad (gemeentecode GM1948) is in 2017 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Meierijstad overgegaan. De gegevens van de gemeente Meierijstad voor de jaren 1995 tot en met 2016 zijn berekend.

Vlag van de gemeente Meierijstad

Vlag van de gemeente Meierijstad

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Meierijstad
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Meierijstad met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Schijndel, 2: Veghel, 3: Erp, 4: Sint-Oedenrode.

Woningkenmerken
Er zijn 35.758 woningen in de gemeente Meierijstad.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Meierijstad in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Meierijstad was €405.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Meierijstad.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Meierijstad:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Meierijstad% verschil
2023€405.00017%
2022€345.00011%
2021€312.0006,5%
2020€293.0004,27%
2019€281.0008,1%
2018€260.0001,96%
2017€255.000-1,36%
2016€258.514-0,00%
2015€258.5192,97%
2014€251.062-6,1%
2013€267.301-7,2%
2012€288.138-4,19%
2011€300.724-1,60%
2010€305.6240,16%
2009€305.1412,76%
2008€296.9566,5%
2007€278.7515,1%
2006€265.1850,17%
2005€264.73658%
2004€167.7751,15%
2003€165.8730,46%
2002€165.1171,31%
2001€162.98160%
2000€102.139-0,05%
1999€102.1900,55%
1998€101.6320,21%
1997€101.423geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Meierijstad is met €303.577 gestegen van €101.423 in 1997 tot €405.000 in 2023 (dat is een toename van 299%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.676 (6,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Meierijstad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Meierijstad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Meierijstad is €405.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 35.758 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), 4 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 90 buurten (blauw). De gemeente Meierijstad wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Meierijstad: er zijn 11.370 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Meierijstad.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 42.254 totaal in de gemeente Meierijstad

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Meierijstad telt in totaal 42.254 adressen, met 42.253 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 90% van de adressen in gemeente Meierijstad ligt binnen de bebouwde kom en 10% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Meierijstad
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Meierijstad zijn er 37.126 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Meierijstad.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 8.060 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Meierijstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Meierijstad. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Meierijstad

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Meierijstad. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Meierijstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Meierijstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Meierijstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Meierijstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Meierijstad per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Meierijstad:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202369.6016.2417.873
202269.9355.6067.072
202169.5035.3706.774
202069.4535.1926.549
201969.4535.0246.338
201869.2004.8416.107
201769.1784.7275.964
201610.810484611
201510.775464586
201410.705469591
201310.762437551
201269.1954.1055.179
201169.2294.0285.081
201069.1073.9214.946
200968.9333.7624.746
200868.6733.6874.651
200768.6773.5994.539
200668.7293.5514.479
200568.8023.5414.468
200468.8463.6554.610
200368.7493.6054.547
200268.9103.5694.503
200168.7583.3964.283
200068.4603.2394.087
199968.0863.1163.931
199867.8383.0283.819
199767.5012.9483.718
199667.2282.8733.625

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Meierijstad als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 7,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,4% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 3,90% en herkomst van buiten Europa: 4,92%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Meierijstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Meierijstad
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Meierijstad in 2022 zijn Westers (6.824 inwoners) en Overig (2.869 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Meierijstad: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Meierijstad.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Meierijstad. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Meierijstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Meierijstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Meierijstad zijn C (10.746 adressen) en A (8.768 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Meierijstad. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Meierijstad: 10.746 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Meierijstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 521 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Meierijstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Meierijstad. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Meierijstad vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Meierijstad.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Meierijstad voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Meierijstad ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

100 stembureaus

Er zijn 100 stembureaus in de gemeente Meierijstad. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Meierijstad
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Meierijstad over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Meierijstad.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Meierijstad het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Meierijstad van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Meierijstad
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Meierijstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Meierijstad:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV14.87429%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD9.47718%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC7.05914%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA5.1189,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.2096,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D663.1396,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2.3874,61%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA2.2474,34%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK8171,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD8011,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt6521,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD6131,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA213660,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS3010,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL2690,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1300,25%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter610,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1420,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP380,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten280,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport260,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF180,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN180,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN160,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen120,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP70,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB8.62223%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD5.30114%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3.3819,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.0058,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.5356,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2.4136,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662.0845,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.9515,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.5044,06%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Brabant1.4083,80%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1.0082,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD9592,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS9182,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt8402,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3000,81%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie2600,70%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant1990,54%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP1880,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1790,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft140,04%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB9.23126%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk8.75825%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.56513%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.73310%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3.2049%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.1616,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.6054,49%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.3163,69%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Water6421,80%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2250,63%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Werken aan Water1970,55%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Bedrijfsbelangen750,21%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA5.73218%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
HIER4.58014%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal Meierijstad4.07613%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.97512%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP3.21110%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelang Meierijstad2.8098,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA/GroenLinks2.6098,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hart2.2557%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.9416%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD9472,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA5.27526%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD2.82714%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV2.64513%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP2.50912%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D662.44512%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA1.3696,8%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS1.2926,4%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks7143,54%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD6403,17%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP1420,70%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten1210,60%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50790,39%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij310,15%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu300,15%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen240,12%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft170,08%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij160,08%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud120,06%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij90,04%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Meierijstad: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.500) gemeente Meierijstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Meierijstad.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt De Scheifelaar heeft met €42.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Meierijstad. En buurt Hoevenbraak heeft met €22.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Meierijstad.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Meierijstad is €30.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.400. Gemeente Meierijstad telt 68.200 inkomensontvangers op 84.293 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,40% procent van de huishoudens in gemeente Meierijstad heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Meierijstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Meierijstad is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Meierijstad is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Meierijstad. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Meierijstad
Er zijn 1.759 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Meierijstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Meierijstad op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.759 elektrische auto’s in de gemeente Meierijstad. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Meierijstad die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 48.891 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Meierijstad in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Meierijstad geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 72.607 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Meierijstad (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 48.858 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Meierijstad in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Meierijstad geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Meierijstad. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2.765 misdrijven in de gemeente Meierijstad geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Meierijstad, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Meierijstad zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 36.922 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Meierijstad 2.765 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Meierijstad in 2023 zijn Horizontale fraude (377 delicten) en Ongevallen (weg) (292 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Meierijstad.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 236 misdrijven in de gemeente Meierijstad geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Meierijstad met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Meierijstad over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Meierijstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Meierijstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Meierijstad.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Meierijstad. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Meierijstad
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Meierijstad dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Meierijstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Meierijstad.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Meierijstad genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Meierijstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Meierijstad.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Meierijstad. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Meierijstad geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meierijstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meierijstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Meierijstad heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meierijstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meierijstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Meierijstad sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meierijstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meierijstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Meierijstad heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meierijstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meierijstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Meierijstad heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meierijstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meierijstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Meierijstad heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meierijstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meierijstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Meierijstad voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meierijstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meierijstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Meierijstad heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meierijstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meierijstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Meierijstad doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meierijstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meierijstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Meierijstad voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal11.130Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij670Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2.255Aantal2023
G+I Handel en horeca1.900Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie540Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.030Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2.065Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.540Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.130Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners84.293Aantal2024
Mannen42.194Aantal2023
Vrouwen41.521Aantal2023
0 tot 15 jaar12.714Aantal2023
15 tot 25 jaar9.574Aantal2023
25 tot 45 jaar19.638Aantal2023
45 tot 65 jaar23.535Aantal2023
65 jaar of ouder18.254Aantal2023
Ongehuwd38.496Aantal2023
Gehuwd34.775Aantal2023
Gescheiden5.996Aantal2023
Verweduwd4.448Aantal2023
Geboorte totaal799Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal778Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid455Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag17.950Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar28.320Aantal2022
Opleidingsniveau hoog16.740Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura2.135Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten5.275Aantal2022
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.350Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.280Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel5.015Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel15.114Aantal2024
Adressen met definitief energielabel22.125Aantal2024
Energielabels A+++++14Aantal2024
Energielabels A++++150Aantal2024
Energielabels A+++466Aantal2024
Energielabels A++319Aantal2024
Energielabels A+523Aantal2024
Energielabels A8.768Aantal2024
Energielabels B6.634Aantal2024
Energielabels C10.746Aantal2024
Energielabels D3.582Aantal2024
Energielabels E1.631Aantal2024
Energielabels F2.215Aantal2024
Energielabels G2.191Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal36.151Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens11.330Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen11.905Aantal2023
Huishoudens met kinderen12.916Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,29Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers68.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€250x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand860Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO3.540Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW590Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW16.430Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland69.601Aantal2023
Herkomst buiten Nederland14.114Aantal2023
Herkomst Europa6.241Aantal2023
Herkomst buiten Europa7.873Aantal2023
Geboren in Nederland69.601Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.041Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.601Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa4.200Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.272Aantal2023
Autochtoon69.935Aantal2022
Westers totaal6.824Aantal2022
Niet-westers totaal5.854Aantal2022
Marokko698Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba186Aantal2022
Suriname508Aantal2022
Turkije1.593Aantal2022
Overig niet-westers2.869Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.163Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven202Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting436Aantal2023
Verkeersovertredingen616Aantal2023
Vernieling189Aantal2023
Overige misdrijven157Aantal2023
Totaal misdrijven2.765Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1948Code2023
RegionaamMeierijstadNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode19480000Code2023
Oppervlakte totaal18.552Aantal hectaren2023
Oppervlakte land18.400Aantal hectaren2023
Oppervlakte water152Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.012Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal42.254Aantal2024
Adressen met postcode41.512Aantal2024
Adressen met woonfunctie37.126Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie409Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie582Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.867Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie483Aantal2024
Adressen met logiesfunctie574Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie64Aantal2024
Adressen met sportfunctie99Aantal2024
Adressen met winkelfunctie622Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.879Aantal2024
Verblijfsobjecten42.253Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres34.456Aantal2024
Adressen met pand42.237Aantal2024
Percelen met adres30.750Aantal2024
Adressen met perceel42.254Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom38.037Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom4.217Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom33.818Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom3.308Aantal2024
Panden met adres voor 170023Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900664Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925840Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.821Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19708.060Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807.208Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19905.132Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.936Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.821Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202.669Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.282Aantal2024
Adressen met pand voor 170026Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900974Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.012Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.132Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19708.833Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19807.812Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19905.840Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20005.507Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104.456Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203.603Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.042Aantal2024
Postcodegebied5461AA-5492VXNaam2024
Meest voorkomende postcode5482Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode18%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk5Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade85Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade431Aantal2022
Verkeersongevallen totaal521Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal47.211Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine37.575Aantal2023
Personenautos - overige brandstof9.635Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte257Aantal2023
Motorfietsen3.993Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad35.758Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€405.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200078%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement7.059Aantal2024
Tussen of geschakelde woning11.370Aantal2024
Hoekwoning5.890Aantal2024
Tweeonder1kap4.831Aantal2024
Vrijstaande woning7.976Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.5.127Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Meierijstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Meierijstad
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Meierijstad: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 865 patiënten in de gemeente Meierijstad met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Meierijstad
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Meierijstad.

Gemiddeld overleden 14,27 personen per week in de gemeente Meierijstad. Het aantal sterftes in de gemeente Meierijstad is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Meierijstad: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (11.130 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Meierijstad (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Meierijstad zijn in totaal 11.130 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 102 wijken en buurten in gemeente Meierijstad. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Meierijstad als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Meierijstad als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities