Statistieken gemeente Smallingerland

Aantal inwoners per jaar
(groei van 12% naar 56.098 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Smallingerland. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Smallingerland is met 5.840 personen toegenomen van 50.258 in 1995 tot 56.098 in 2023 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Smallingerland

De gemeente Smallingerland is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Smallingerland heeft afgerond een totale oppervlakte van 12.617 hectare, waarvan 11.717 land en 900 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.344 adressen per km2. Er wonen 25.176 huishoudens in de gemeente Smallingerland en de gemeente telt 14 woonplaatsen, 2 wijken en 31 buurten.

Vlag van de gemeente Smallingerland

Vlag van de gemeente Smallingerland

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Smallingerland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Smallingerland met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Overig Smallingerland, 2: Drachten.

Woningkenmerken
Er zijn 26.241 woningen in de gemeente Smallingerland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Smallingerland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 51% naar €234.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Smallingerland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Smallingerland, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Smallingerland is met €79.000 gestegen van €155.000 in 2005 tot €234.000 in 2022 (dat is 51%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Smallingerland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 31.185 totaal in de gemeente Smallingerland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Smallingerland telt in totaal 31.185 adressen, met 31.056 verblijfsobjecten, 52 standplaatsen en 77 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Smallingerland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Smallingerland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Smallingerland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Smallingerland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Smallingerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Smallingerland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Smallingerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Smallingerland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Smallingerland, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Smallingerland is met 2.508 personen toegenomen van 46.611 in 1996 tot 49.119 in 2022 (dat is 5,4%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Smallingerland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Smallingerland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Smallingerland in 2022 zijn Westers (2.939 inwoners) en Overig (2.762 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Smallingerland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Smallingerland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Smallingerland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Smallingerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Smallingerland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Smallingerland zijn C (8.153 adressen) en A (6.302 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Smallingerland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Smallingerland: 8.153 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Smallingerland
Er waren 389 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Smallingerland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Smallingerland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Smallingerland.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Smallingerland voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Smallingerland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Smallingerland
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Smallingerland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Smallingerland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
CDA3.37915%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU3.23814%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.83912%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.2539,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Eérste Lokale Partij2.1729,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Smallingerlands Belang2.1419,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.9568,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.6937,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.6457,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP1.2375,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft4191,82%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.24215%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.59913%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.97012%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.62211%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2.9868,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.9708,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.7007,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2.6597,8%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.3643,99%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.0423,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP6381,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215321,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB4511,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3681,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2790,82%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1090,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1070,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje880,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten880,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter830,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1810,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG480,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft390,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter300,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol270,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA200,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht180,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland100,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP90,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij voor de Republiek70,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
De Groenen10,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.12022%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.66314%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2.62814%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.06211%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.8209,9%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.3687,4%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP8984,87%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667914,29%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6383,46%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD5713,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5442,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1790,97%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft730,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK290,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen260,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio260,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA3.56514%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3.48013%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU3.11212%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD3.08212%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.2128,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.9027,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.7086,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.6406,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FNP1.4095,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.1314,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Provinciaal Belang Fryslân7502,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD7222,77%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6862,63%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP4261,64%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk Fryslân1810,69%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK480,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3.86015%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU3.74015%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3.68415%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.65915%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP2.92912%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger2.55510%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.9797,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.5746,3%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.1054,41%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Smallingerland op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Smallingerland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Smallingerland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Smallingerland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Smallingerland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Smallingerland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.300) gemeente Smallingerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Smallingerland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt De Wilgen heeft met €40.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Smallingerland. En buurt De Wiken heeft met €19.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Smallingerland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Smallingerland is €25.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.100. Gemeente Smallingerland telt 44.200 inkomensontvangers op 56.098 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,1% procent van de huishoudens in gemeente Smallingerland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Smallingerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Smallingerland is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Smallingerland is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Smallingerland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Smallingerland
Er zijn 3.033 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Smallingerland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 3.033 elektrische auto’s in de gemeente Smallingerland. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Smallingerland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 31.525 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Smallingerland in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Smallingerland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 49.905 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Smallingerland (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 35.565 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Smallingerland in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Smallingerland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Smallingerland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 2.032 misdrijven in de gemeente Smallingerland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Smallingerland, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Smallingerland zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 26.717 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 26.717 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 26.009 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Smallingerland 2.032 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Smallingerland in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (258 delicten) en Horizontale fraude (229 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Smallingerland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 196 misdrijven in de gemeente Smallingerland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Smallingerland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Smallingerland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Smallingerland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,32 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Smallingerland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Smallingerland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Smallingerland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Smallingerland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Smallingerland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Smallingerland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Smallingerland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Smallingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Smallingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Smallingerland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Smallingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Smallingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Smallingerland voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Smallingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Smallingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Smallingerland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Smallingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Smallingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Smallingerland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Smallingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Smallingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Smallingerland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Smallingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Smallingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Smallingerland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Smallingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Smallingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Smallingerland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Smallingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Smallingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Smallingerland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Smallingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Smallingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Smallingerland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.760Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij205Aantal2022
B-F Nijverheid en energie905Aantal2022
G+I Handel en horeca1.225Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie345Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed360Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.180Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg995Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten540Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners56.098Aantal2023
Mannen27.963Aantal2023
Vrouwen28.135Aantal2023
0 tot 15 jaar8.791Aantal2023
15 tot 25 jaar6.558Aantal2023
25 tot 45 jaar12.790Aantal2023
45 tot 65 jaar15.457Aantal2023
65 jaar of ouder12.502Aantal2023
Ongehuwd26.339Aantal2023
Gehuwd21.915Aantal2023
Gescheiden4.765Aantal2023
Verweduwd3.079Aantal2023
Westers totaal2.939Aantal2022
Geboorte totaal566Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal554Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid477Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag11.880Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar19.160Aantal2021
Opleidingsniveau hoog10.290Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.665Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten4.660Aantal2021
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.600Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.550Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.640Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.450Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement940Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.490Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.040Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.160Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.640Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief17.081Aantal2023
Energielabels Voorlopig9.922Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.987Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++25Aantal2023
Energielabels A+++82Aantal2023
Energielabels A++30Aantal2023
Energielabels A+70Aantal2023
Energielabels A6.302Aantal2023
Energielabels B4.680Aantal2023
Energielabels C8.153Aantal2023
Energielabels D3.261Aantal2023
Energielabels E1.429Aantal2023
Energielabels F1.164Aantal2023
Energielabels G1.805Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters43%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal25.176Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens9.365Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen7.438Aantal2022
Huishoudens met kinderen8.373Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers44.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,5%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€70x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.690Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO2.670Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW570Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW11.310Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon49.119Aantal2022
Niet-westers totaal3.837Aantal2022
Marokko208Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba402Aantal2022
Suriname344Aantal2022
Turkije121Aantal2022
Overig niet-westers2.762Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal747Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven223Aantal2022
Milieu overtredingen9Aantal2022
Oplichting268Aantal2022
Verkeersovertredingen424Aantal2022
Vernieling267Aantal2022
Overige misdrijven49Aantal2022
Totaal misdrijven2.032Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,90Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand18,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand26,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand25,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0090Code2022
RegionaamSmallingerlandNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode00900000Code2022
Oppervlakte totaal12.617Aantal hectaren2023
Oppervlakte land11.717Aantal hectaren2023
Oppervlakte water900Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.344Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal31.034Aantal2023
Adressen met postcode30.990Aantal2023
Adressen met woonfunctie26.519Aantal2023
Panden24.328Aantal2023
Percelen20.095Aantal2023
Panden voor 17007Aantal2023
Panden 1700 tot 1900422Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.114Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.333Aantal2023
Panden 1950 tot 19708.899Aantal2023
Panden 1970 tot 19805.930Aantal2023
Panden 1980 tot 19903.614Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.582Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.336Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.081Aantal2023
Panden 2020 en later525Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade58Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade331Aantal2021
Verkeersongevallen totaal389Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal34.110Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine24.145Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof9.965Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte291Aantal2022
Motorfietsen2.265Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad26.241Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€234.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning79%Percentage2022
Percentage meergezinswoning21%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen60%Percentage2022
Huurwoningen totaal40%Percentage2022
In bezit woningcorporatie30%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Smallingerland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Smallingerland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Smallingerland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 303 patiënten in de gemeente Smallingerland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Smallingerland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Smallingerland.

Gemiddeld overleden 10,03 personen per week in de gemeente Smallingerland. Het aantal sterftes in de gemeente Smallingerland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Smallingerland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (5.760 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Smallingerland (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Smallingerland zijn in totaal 5.760 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 5.760 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.755 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 48 wijken en buurten in gemeente Smallingerland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Smallingerland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Smallingerland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities