Statistieken wijk Overig Smallingerland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Overig Smallingerland in de gemeente Smallingerland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Overig Smallingerland in de gemeente Smallingerland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Overig Smallingerland telt 11.105 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Overig Smallingerland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Overig Smallingerland:

JaarAantal inwoners de wijk Overig Smallingerland% verschil
202311.105-0,49%
202211.160-0,09%
202111.1700,86%
202011.0752,88%
201910.765-0,37%
201810.8050,46%
201710.755-0,23%
201610.780-1,51%
201510.9450,46%
201410.8950,14%
201310.880geen data

Het aantal inwoners in de wijk Overig Smallingerland is met 225 personen toegenomen van 10.880 personen in 2013 tot 11.105 personen in 2023 (dat is een kleine groei van 2,07%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 22 personen (0,21%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Smallingerland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Overig Smallingerland:

In 2013 telde de wijk Overig Smallingerland 10.880 inwoners. In 2017 is het aantal gedaald tot 10.755 personen. Dit is een daling van 125 (-1,15%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -25 (-0,23%). Het aantal van 10.755 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 11.170 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 415 (3,86%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 95 (0,86%). Het aantal van 11.170 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 11.105 inwoners in de wijk Overig Smallingerland.

Over de wijk Overig Smallingerland

Wijk Overig Smallingerland heeft afgerond een totale oppervlakte van 10.197 hectare, waarvan 9.404 land en 792 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 177 adressen per km2. De wijk Overig Smallingerland ligt in de gemeente Smallingerland.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Overig Smallingerland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Overig Smallingerland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Tike, 2: Houtigehage, 3: Rottevalle, 4: Opeinde, 5: Drachtstercompagnie ...Toon meer... Kaart van de wijk Overig Smallingerland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Tike, 2: Houtigehage, 3: Rottevalle, 4: Opeinde, 5: Drachtstercompagnie, 6: Nijega, 7: Oudega, 8: Smalle Ee, 9: De Wilgen, 10: De Veenhoop, 11: Goëngahuizen, 12: Boornbergum, 13: Kortehemmen ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 4.417 woningen in de wijk Overig Smallingerland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Smallingerland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Overig Smallingerland was €372.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Overig Smallingerland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Overig Smallingerland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Overig Smallingerland% verschil
2023€372.00017%
2022€319.00011%
2021€288.0006,3%
2020€271.0006,3%
2019€255.0008,5%
2018€235.0004,91%
2017€224.0002,75%
2016€218.0000%
2015€218.000-5,2%
2014€230.000-6,9%
2013€247.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Overig Smallingerland is met €125.000 gestegen van €247.000 in 2013 tot €372.000 in 2023 (dat is een stijging van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.500 (4,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Smallingerland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Smallingerland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Overig Smallingerland is €372.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 4.417 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Smallingerland (geel), 14 woonplaatsen (groen), wijk (oranje) en 30 buurten (blauw). De wijk Overig Smallingerland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de wijk Overig Smallingerland: er zijn 2.815 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Overig Smallingerland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.074 totaal in de wijk Overig Smallingerland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Overig Smallingerland telt in totaal 5.074 adressen, met 5.001 verblijfsobjecten, 13 standplaatsen en 60 ligplaatsen. 76% van de adressen in wijk Overig Smallingerland ligt binnen de bebouwde kom en 24% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Smallingerland
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Overig Smallingerland zijn er 4.483 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Overig Smallingerland.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 860 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Overig Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Overig Smallingerland. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Overig Smallingerland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Overig Smallingerland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Overig Smallingerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Smallingerland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Overig Smallingerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Overig Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Overig Smallingerland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Overig Smallingerland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202310.295225590
202210.340226594
202110.290243637
202010.225235615
201910.125177463
201810.140184481
201710.125174456
201610.095189496
201510.155218572
201410.132211552
201310.227180473

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Overig Smallingerland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 2,03% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,3% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 1,65% en herkomst van buiten Europa: 4,35%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Smallingerland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Overig Smallingerland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Overig Smallingerland in 2022 zijn Overig (450 inwoners) en Westers (305 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Overig Smallingerland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Overig Smallingerland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Overig Smallingerland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Smallingerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Smallingerland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Overig Smallingerland.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Overig Smallingerland:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.650970
Tussenwoning2.180970
Hoekwoning2.150970
Twee onder één kap woning2.4901.120
Vrijstaande woning3.5401.540
Huurwoning2.2701.070
Eigen woning3.3701.450

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Overig Smallingerland zijn A (887 adressen) en G (882 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Overig Smallingerland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Overig Smallingerland: 887 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Overig Smallingerland voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Overig Smallingerland voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Overig Smallingerland
Bevolking533118
Adressen2.055177
Autos26568

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Overig Smallingerland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 119 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Overig Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Overig Smallingerland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Overig Smallingerland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk Overig Smallingerland

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de wijk Overig Smallingerland. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 9 stembureaus in de wijk Overig Smallingerland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de wijk Overig Smallingerland.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 63 stembureaus in de gemeente Smallingerland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Smallingerland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland.

Stembureaus Smallingerland

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Overig Smallingerland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Smallingerland: wijk Overig Smallingerland is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Overig Smallingerland is €28.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.400. Wijk Overig Smallingerland telt 8.700 inkomensontvangers op 11.105 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de wijk Overig Smallingerland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Smallingerland.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.525 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Overig Smallingerland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Overig Smallingerland voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Overig Smallingerland zijn in totaal 1.525 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Overig Smallingerland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Overig Smallingerland
Er zijn 143 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Overig Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Overig Smallingerland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 143 elektrische auto’s in de wijk Overig Smallingerland. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Overig Smallingerland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.791 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Overig Smallingerland in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Overig Smallingerland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.492 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Overig Smallingerland (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.684 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Overig Smallingerland in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Overig Smallingerland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Overig Smallingerland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 290 misdrijven in de wijk Overig Smallingerland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Overig Smallingerland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Overig Smallingerland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.515 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Overig Smallingerland 290 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Overig Smallingerland in 2023 zijn Horizontale fraude (59 delicten) en Ongevallen (weg) (33 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Overig Smallingerland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 19 misdrijven in de wijk Overig Smallingerland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Overig Smallingerland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Overig Smallingerland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Smallingerland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,66 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de wijk Overig Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Overig Smallingerland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Overig Smallingerland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Overig Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Overig Smallingerland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Overig Smallingerland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Overig Smallingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Overig Smallingerland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Overig Smallingerland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Overig Smallingerland per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Overig Smallingerland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Overig Smallingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Overig Smallingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Overig Smallingerland.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Overig Smallingerland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.525Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij185Aantal2023
B-F Nijverheid en energie295Aantal2023
G+I Handel en horeca260Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed100Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening285Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg225Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.105Aantal2023
Mannen5.700Aantal2023
Vrouwen5.410Aantal2023
0 tot 15 jaar1.775Aantal2023
15 tot 25 jaar1.430Aantal2023
25 tot 45 jaar2.245Aantal2023
45 tot 65 jaar3.370Aantal2023
65 jaar of ouder2.290Aantal2023
Ongehuwd5.100Aantal2023
Gehuwd4.870Aantal2023
Gescheiden650Aantal2023
Verweduwd490Aantal2023
Geboorte totaal105Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal60Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid118Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.160Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.020Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.230Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura250Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2022
WMO cliënten515Aantal2022
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.450Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel635Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.172Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.267Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++5Aantal2024
Energielabels A+++30Aantal2024
Energielabels A++18Aantal2024
Energielabels A+26Aantal2024
Energielabels A887Aantal2024
Energielabels B862Aantal2024
Energielabels C819Aantal2024
Energielabels D462Aantal2024
Energielabels E136Aantal2024
Energielabels F312Aantal2024
Energielabels G882Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters45%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk36%percentage2022
Lopen naar school of werk12%percentage2022
Fietsen naar school of werk28%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam22%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk34%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten50%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.375Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.110Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.515Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.755Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€260x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO400Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.040Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland10.295Aantal2023
Herkomst buiten Nederland815Aantal2023
Herkomst Europa225Aantal2023
Herkomst buiten Europa590Aantal2023
Geboren in Nederland10.290Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa130Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa215Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa375Aantal2023
Autochtoon10.340Aantal2022
Westers totaal305Aantal2022
Niet-westers totaal515Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers450Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal58Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven37Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting74Aantal2023
Verkeersovertredingen65Aantal2023
Vernieling32Aantal2023
Overige misdrijven24Aantal2023
Totaal misdrijven290Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand15,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand22,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK009001Code2023
RegionaamOverig SmallingerlandNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode00900100Code2023
Oppervlakte totaal10.197Aantal hectaren2023
Oppervlakte land9.404Aantal hectaren2023
Oppervlakte water792Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid177Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.074Aantal2024
Adressen met postcode5.064Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.483Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie59Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie56Aantal2024
Adressen met industriefunctie411Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie64Aantal2024
Adressen met logiesfunctie38Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie11Aantal2024
Adressen met sportfunctie13Aantal2024
Adressen met winkelfunctie58Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie135Aantal2024
Verblijfsobjecten5.001Aantal2024
Ligplaatsen60Aantal2024
Standplaatsen13Aantal2024
Panden met adres4.749Aantal2024
Adressen met pand5.000Aantal2024
Percelen met adres4.120Aantal2024
Adressen met perceel5.074Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.859Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.215Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.459Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.024Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900241Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925414Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950552Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970860Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980549Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990413Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000857Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010434Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020262Aantal2024
Panden met adres 2020 en later163Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900270Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925424Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950559Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970892Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980558Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990415Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000881Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010468Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020316Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later213Aantal2024
Postcodegebied8497NH-9223NPNaam2024
Meest voorkomende postcode9216Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode16%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade109Aantal2022
Verkeersongevallen totaal119Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal6.370Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.500Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.870Aantal2023
Personenautos per huishouden1,46Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte68Aantal2023
Motorfietsen675Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.417Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€372.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning97%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen76%Percentage2023
Huurwoningen totaal24%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement146Aantal2024
Tussen of geschakelde woning283Aantal2024
Hoekwoning296Aantal2024
Tweeonder1kap943Aantal2024
Vrijstaande woning2.815Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.518Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Smallingerland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Overig Smallingerland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!