Statistieken buurt Oudega

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oudega in de gemeente Smallingerland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oudega in de gemeente Smallingerland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Oudega telt 1.670 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oudega.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oudega:

JaarAantal inwoners de buurt Oudega% verschil
20231.670-0,89%
20221.6850,60%
20211.6750%
20201.675-0,30%
20191.680-0,59%
20181.690-0,59%
20171.700-0,87%
20161.7150,59%
20151.7051,79%
20141.675-1,18%
20131.695geen data

De bevolking van de buurt Oudega is met 25 personen gedaald van 1.695 personen in 2013 tot 1.670 personen in 2023 (dat is een daling van 1,47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 personen (-0,14%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Smallingerland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Oudega:

In 2013 telde de buurt Oudega 1.695 inwoners. In 2016 is het aantal gestegen tot 1.715 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 20 (1,18%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 10 (0,59%). Het aantal van 1.715 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 1.670 personen. Dit is een daling van 45 (-2,62%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -15 (-0,89%). Het aantal van 1.670 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Oudega

Buurt Oudega heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.100 hectare, waarvan 1.901 land en 200 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 149 adressen per km2. Er wonen 690 huishoudens in de buurt Oudega. Postcode 9216 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oudega. De buurt Oudega ligt binnen Overig Smallingerland in de gemeente Smallingerland. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Oudega: de polder Jan Durkspolder, de polder Polder De Gealanden en de streek Westerzanding.

De naam Oudega wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Oudega. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oudega
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Overig Smallingerland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Tike, 2: Houtigehage, 3: Rottevalle, 4: Opeinde, 5: Drachtstercompagnie ...Toon meer... Kaart van de wijk Overig Smallingerland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Tike, 2: Houtigehage, 3: Rottevalle, 4: Opeinde, 5: Drachtstercompagnie, 6: Nijega, 7: Oudega, 8: Smalle Ee, 9: De Wilgen, 10: De Veenhoop, 11: Goëngahuizen, 12: Boornbergum, 13: Kortehemmen ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 697 woningen in de buurt Oudega.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Smallingerland in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Oudega was €350.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Oudega.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oudega:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Oudega% verschil
2023€350.00017%
2022€300.00015%
2021€262.0005,2%
2020€249.0006,9%
2019€233.0009,4%
2018€213.0003,90%
2017€205.0003,02%
2016€199.000-0,50%
2015€200.000-4,76%
2014€210.000-6,7%
2013€225.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Oudega is met €125.000 toegenomen van €225.000 in 2013 tot €350.000 in 2023 (dat is een toename van 56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.500 (4,76%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Smallingerland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oudega met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Smallingerland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oudega is €350.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 697 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Smallingerland (geel), 14 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 29 buurten (blauw). De buurt Oudega wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Oudega: er zijn 426 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oudega.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 817 totaal in de buurt Oudega

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Oudega telt in totaal 817 adressen, met 764 verblijfsobjecten en 53 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 70% van de adressen in buurt Oudega ligt binnen de bebouwde kom en 30% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Smallingerland
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Oudega zijn er 711 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Oudega.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 141 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Oudega.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oudega. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Oudega

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oudega. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oudega


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Smallingerland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oudega


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Oudega.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Oudega per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oudega:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.5754550
20221.6103639
20211.6103134
20201.6152832
20191.6302426
20181.6302832
20171.6452629
20161.6602629
20151.6552426
20141.6252426
20131.6442427

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Oudega als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europese landen: 2,69% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,99% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,42% en herkomst van buiten Europa: 1,59%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Smallingerland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oudega
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oudega in 2022 zijn Westers (50 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oudega: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Oudega.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oudega. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Smallingerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Smallingerland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Oudega.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Oudega:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.3801.220
Tussenwoning1.820960
Hoekwoning1.9301.110
Twee onder één kap woning2.6001.120
Vrijstaande woning3.4001.520
Huurwoning2.2201.070
Eigen woning3.3001.450

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oudega zijn C (161 adressen) en G (159 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oudega. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Oudega: 161 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oudega voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oudega voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Oudega
Bevolking53388
Adressen2.055149
Autos26548

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Oudega ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Oudega.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oudega. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oudega vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau MFC Oudega

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau MFC Oudega is uitgebracht. Stembureau MFC Oudega was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Oudega.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau MFC Oudega bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Oudega stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 63 stembureaus in de gemeente Smallingerland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Smallingerland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Smallingerland.

Stembureaus Smallingerland

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oudega.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Smallingerland: Oudega is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Oudega is €25.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.300. Buurt Oudega telt 1.400 inkomensontvangers op 1.670 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Oudega heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Smallingerland.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (210 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Oudega (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Oudega voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Oudega zijn in totaal 210 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oudega. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Oudega
Er zijn 16 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Oudega.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oudega op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 16 elektrische auto’s in de buurt Oudega. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oudega die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 992 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oudega in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oudega geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.513 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oudega (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 983 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oudega in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oudega geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oudega. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 17 misdrijven in de buurt Oudega geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oudega, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oudega zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 314 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Oudega 17 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oudega in 2023 zijn Horizontale fraude (5 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Oudega.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Oudega geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oudega met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oudega over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Smallingerland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,59 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Oudega.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Oudega.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oudega. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oudega.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oudega.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oudega genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oudega.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oudega.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Oudega ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Oudega per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oudega geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oudega. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oudega is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Oudega.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oudega voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal210Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.670Aantal2023
Mannen875Aantal2023
Vrouwen790Aantal2023
0 tot 15 jaar260Aantal2023
15 tot 25 jaar220Aantal2023
25 tot 45 jaar280Aantal2023
45 tot 65 jaar525Aantal2023
65 jaar of ouder380Aantal2023
Ongehuwd775Aantal2023
Gehuwd705Aantal2023
Gescheiden100Aantal2023
Verweduwd85Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid88Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag380Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar620Aantal2022
Opleidingsniveau hoog270Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,6%Percentage2022
WMO cliënten90Aantal2022
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.450Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel138Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel350Aantal2024
Adressen met definitief energielabel329Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++11Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A104Aantal2024
Energielabels B117Aantal2024
Energielabels C161Aantal2024
Energielabels D56Aantal2024
Energielabels E20Aantal2024
Energielabels F49Aantal2024
Energielabels G159Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters43%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk36%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk26%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam23%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk33%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten51%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal690Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens195Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen240Aantal2023
Huishoudens met kinderen255Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€255x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW340Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.575Aantal2023
Herkomst buiten Nederland95Aantal2023
Herkomst Europa45Aantal2023
Herkomst buiten Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland1.575Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Autochtoon1.610Aantal2022
Westers totaal50Aantal2022
Niet-westers totaal25Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven17Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand10,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand15,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand8Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00900130Code2023
RegionaamOudegaNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00900130Code2023
Oppervlakte totaal2.100Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.901Aantal hectaren2023
Oppervlakte water200Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid149Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal817Aantal2024
Adressen met postcode817Aantal2024
Adressen met woonfunctie711Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie15Aantal2024
Adressen met industriefunctie38Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie8Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie9Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie20Aantal2024
Verblijfsobjecten764Aantal2024
Ligplaatsen53Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres716Aantal2024
Adressen met pand764Aantal2024
Percelen met adres647Aantal2024
Adressen met perceel817Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom574Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom243Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom541Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom170Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190040Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192589Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195075Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970141Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198077Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199073Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000130Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201064Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202017Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190047Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192594Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195079Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970157Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198079Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199074Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000130Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201064Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202019Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later19Aantal2024
Postcodegebied9216VA-9216XZNaam2024
Meest voorkomende postcode9216Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal910Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine670Aantal2023
Personenautos - overige brandstof235Aantal2023
Personenautos per huishouden1,32Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte48Aantal2023
Motorfietsen75Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad697Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€350.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning5%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement45Aantal2024
Tussen of geschakelde woning48Aantal2024
Hoekwoning38Aantal2024
Tweeonder1kap154Aantal2024
Vrijstaande woning426Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.53Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Smallingerland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oudega: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oudega
Tabel met 817 adressen in de buurt Oudega.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oudega. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Smallingerland.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterwei1 t/m 399216VHOudega34
Aldegeasterdyk1 t/m 139216VNOudega4
Arkepôlle1 t/m 39216XGOudega2
Buorren1 t/m 559216WB t/m 9216WEOudega60
De Geasten1 t/m 109216XTOudega5
De Koai1 t/m 39216XNOudega4
De Tsjollen49216XGOudega2
De Wear1 t/m 509216WJOudega27
Ds Carsjenssingel2 t/m 899216VVOudega60
Dwarssingel1 t/m 419216WL t/m 9216WNOudega30
Dykfinne2 t/m 169216XLOudega9
Eastersânning1 t/m 379216WT t/m 9216WVOudega22
Eksteursreed1 t/m 29216XKOudega2
Fabrykswei1 t/m 399216WR t/m 9216WSOudega21
Gariperwei1 t/m 759216VJ t/m 9216VKOudega53
Gealânswei1 t/m 49216XXOudega5
Geau2 t/m 3219216XJOudega25
Goartersreed19216VAOudega1
Goudtsjepoel1 t/m 69216XWOudega3
Great Haersmawei1 t/m 199216WGOudega25
Headammen1 t/m 3219216XPOudega30
Hegewarren1 t/m 409216XROudega22
It Krûmdeel2 t/m 749216VP t/m 9216VROudega30
It Soal2 t/m 69216WVOudega3
It West1 t/m 769216XD t/m 9216XEOudega55
Jachtweide3 t/m 169216WKOudega10
Langdeel1 t/m 309216WXOudega24
Manjepetswei3 t/m 199216XCOudega11
Mounehoek2 t/m 119216VDOudega5
Mounpaed19216VGOudega1
N31--Oudega0
Op ’e Wâl1 t/m 109216WP t/m 9216WROudega22
Opperbuorren-East1 t/m 99216VLOudega11
Opperbuorren-West1 t/m 59216VMOudega4
Pasterijereed59216VAOudega1
Potskipper1 t/m 79216VSOudega8
Roundeel1 t/m 729216WZ t/m 9216XAOudega39
Skeane Heawei1 t/m 259216XSOudega15
Skieppekampen6 t/m 89216XVOudega3
Skoallereed1 t/m 169216VEOudega9
Slotsingel5 t/m 329216WHOudega16
Smidterij2 t/m 429216VTOudega21
Sytebuorren1 t/m 39216XZOudega3
Sânbuorren1 t/m 539216VB t/m 9216VCOudega42
Utein2 t/m 349216XBOudega13
Weinmakkerij1 t/m 109216VWOudega9
Westersânning1 t/m 269216XHOudega9
Wolwarren1 t/m 189216XMOudega7

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 48 openbare ruimtes en 817 adressen in de buurt Oudega. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Smallingerland
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oudega. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oudega ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek9216817
GehuchtSiteburen2
Gehuchtnaam FriesSytebuorren2
BuurtschapDe Gaasten7
BuurtschapDe Kooi8
BuurtschapHooidammen19
BuurtschapOpperburen15
BuurtschapUiteinde12
Buurtschapnaam FriesDe Geasten7
Buurtschapnaam FriesDe Koai8
Buurtschapnaam FriesHeadammen19
Buurtschapnaam FriesIt Utein12
Buurtschapnaam FriesOpperbuorren15
WoonkernOudega574
Woonkernnaam FriesAldegea574
WoonplaatsOudega818
WijkOverig Smallingerland818
GemeenteSmallingerland818
ProvincieFriesland818
WaterschapWetterskip Fryslân818
LandNederland818

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oudega ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oudega dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oudega ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oudega en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven