Statistieken gemeente Sint-Michielsgestel

Aantal inwoners per jaar
(zeer grote groei van 141% naar 30.131 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is met 17.617 personen gestegen van 12.514 in 1995 tot 30.131 in 2023 (dat is 141%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Sint-Michielsgestel heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.934 hectare, waarvan 5.835 land en 99 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 647 adressen per km2. Er wonen 12.323 huishoudens in de gemeente Sint-Michielsgestel en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 5 wijken en 23 buurten.

De naam Sint-Michielsgestel wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Sint-Michielsgestel, voor de buurt Sint-Michielsgestel en voor de wijk Sint-Michielsgestel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Sint-Michielsgestel

Vlag van de gemeente Sint-Michielsgestel

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Sint-Michielsgestel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Sint-Michielsgestel met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Berlicum, 2: Middelrode, 3: Den Dungen, 4: Sint-Michielsgestel, 5: Gemonde.

Woningkenmerken
Er zijn 12.438 woningen in de gemeente Sint-Michielsgestel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Sint-Michielsgestel in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 35% naar €393.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Sint-Michielsgestel, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Sint-Michielsgestel is met €102.000 gestegen van €291.000 in 2005 tot €393.000 in 2022 (dat is 35%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 13.822 totaal in de gemeente Sint-Michielsgestel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Sint-Michielsgestel telt in totaal 13.822 adressen, met 13.811 verblijfsobjecten en 11 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Sint-Michielsgestel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Sint-Michielsgestel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Sint-Michielsgestel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Sint-Michielsgestel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Sint-Michielsgestel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Sint-Michielsgestel, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is met 1.276 personen gestegen van 25.742 in 1996 tot 27.018 in 2022 (dat is 4,96%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Sint-Michielsgestel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Sint-Michielsgestel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Sint-Michielsgestel in 2022 zijn Westers (1.628 inwoners) en Overig (773 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Sint-Michielsgestel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Sint-Michielsgestel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Sint-Michielsgestel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Sint-Michielsgestel op 3 januari 2023 zijn C (3.479 adressen) en A (2.700 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Sint-Michielsgestel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Sint-Michielsgestel: 3.479 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sint-Michielsgestel bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel
Er waren 73 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Sint-Michielsgestel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Sint-Michielsgestel.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Sint-Michielsgestel voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Sint-Michielsgestel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Sint-Michielsgestel
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Sint-Michielsgestel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Sint-Michielsgestel:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PPA3.75829%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.15317%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DorpsGoed1.71113%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks PvdA1.57912%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
De Gestelse Coalitie1.0828,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.0808,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D668136,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Podium54253,30%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (van Asch R.W.G.T.)2862,22%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.46629%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.30117%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.20212%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV2.02511%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.5768,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA7674,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks6753,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD6663,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD5803,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3882,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213711,97%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1881,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1510,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1470,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter560,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje550,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1360,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG340,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots300,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten250,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK210,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP190,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP190,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol180,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst160,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter140,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP90,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA90,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.05123%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.57618%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.41216%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks8279,3%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD7748,7%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667208,1%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3734,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3353,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2973,33%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2833,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1721,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP740,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen190,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio100,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft50,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK40,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.15217%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.95016%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.53912%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.52712%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.1619,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.1118,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA8416,7%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV8086,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4183,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4103,28%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant2582,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant1090,87%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP1070,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant630,50%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje300,24%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK70,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk4.30637%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.92417%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.85916%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.46913%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS8127%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water5024,32%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP4143,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water2712,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU680,58%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Sint-Michielsgestel op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Sint-Michielsgestel: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Sint-Michielsgestel.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Sint-Michielsgestel het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sint-Michielsgestel van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.400) gemeente Sint-Michielsgestel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Sint-Michielsgestel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Theereheide en Zegenwerp heeft met €52.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Sint-Michielsgestel. En buurt Middelrode heeft met €28.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Sint-Michielsgestel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Sint-Michielsgestel is €31.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.600. Gemeente Sint-Michielsgestel telt 23.600 inkomensontvangers op 30.131 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,10% procent van de huishoudens in gemeente Sint-Michielsgestel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Sint-Michielsgestel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Sint-Michielsgestel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Sint-Michielsgestel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Sint-Michielsgestel
Er zijn 391 elektrische auto’s in mei 2023 in de gemeente Sint-Michielsgestel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Sint-Michielsgestel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 391 elektrische auto’s in de gemeente Sint-Michielsgestel. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Sint-Michielsgestel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 16.738 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Sint-Michielsgestel in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Sint-Michielsgestel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 23.867 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Sint-Michielsgestel (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 16.484 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Sint-Michielsgestel in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Sint-Michielsgestel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Sint-Michielsgestel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 758 misdrijven in de gemeente Sint-Michielsgestel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Sint-Michielsgestel, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Sint-Michielsgestel zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 8.611 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 8.611 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 8.475 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Sint-Michielsgestel 758 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Sint-Michielsgestel in 2022 zijn Horizontale fraude (147 delicten) en Ongevallen (weg) (104 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Sint-Michielsgestel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 39 misdrijven in de gemeente Sint-Michielsgestel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Sint-Michielsgestel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Sint-Michielsgestel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Sint-Michielsgestel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,26 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Sint-Michielsgestel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Sint-Michielsgestel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Sint-Michielsgestel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Sint-Michielsgestel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Sint-Michielsgestel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Sint-Michielsgestel heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Sint-Michielsgestel heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Sint-Michielsgestel voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Sint-Michielsgestel doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Sint-Michielsgestel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Sint-Michielsgestel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.270Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij190Aantal2022
B-F Nijverheid en energie760Aantal2022
G+I Handel en horeca615Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie210Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed425Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening965Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg700Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten405Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners30.131Aantal2023
Mannen14.957Aantal2022
Vrouwen14.774Aantal2022
0 tot 15 jaar4.805Aantal2022
15 tot 25 jaar3.350Aantal2022
25 tot 45 jaar6.192Aantal2022
45 tot 65 jaar8.756Aantal2022
65 jaar of ouder6.628Aantal2022
Ongehuwd13.202Aantal2022
Gehuwd13.052Aantal2022
Gescheiden1.821Aantal2022
Verweduwd1.656Aantal2022
Westers totaal1.628Aantal2022
Geboorte totaal259Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal298Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid510Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag5.560Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar9.110Aantal2021
Opleidingsniveau hoog7.170Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura610Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2020
WMO cliënten1.700Aantal2021
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.450Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.690Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.470Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.670Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.300Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.740Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.400Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.210Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.820Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief6.709Aantal2023
Energielabels Voorlopig6.154Aantal2023
Energielabels Onbepaald874Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++163Aantal2023
Energielabels A++35Aantal2023
Energielabels A+38Aantal2023
Energielabels A2.700Aantal2023
Energielabels B2.026Aantal2023
Energielabels C3.479Aantal2023
Energielabels D1.734Aantal2023
Energielabels E464Aantal2023
Energielabels F1.151Aantal2023
Energielabels G1.070Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters56%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.323Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens3.506Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen4.129Aantal2022
Huishoudens met kinderen4.688Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers79%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers23.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,90%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,9%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€253x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand240Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.110Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW230Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW6.100Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon27.018Aantal2022
Niet-westers totaal1.085Aantal2022
Marokko64Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname126Aantal2022
Turkije67Aantal2022
Overig niet-westers773Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal279Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven57Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting173Aantal2022
Verkeersovertredingen128Aantal2022
Vernieling91Aantal2022
Overige misdrijven17Aantal2022
Totaal misdrijven758Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand9,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand6,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand9,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km43Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand7,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,30Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand7,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0845Code2022
RegionaamSint-MichielsgestelNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode08450000Code2022
Oppervlakte totaal5.934Aantal hectaren2022
Oppervlakte land5.835Aantal hectaren2022
Oppervlakte water99Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid647Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal13.822Aantal2023
Adressen met postcode13.737Aantal2023
Adressen met woonfunctie12.763Aantal2023
Panden11.898Aantal2023
Percelen11.302Aantal2023
Panden voor 170043Aantal2023
Panden 1700 tot 1900396Aantal2023
Panden 1900 tot 1925502Aantal2023
Panden 1925 tot 1950898Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.511Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.088Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.028Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.418Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.042Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.289Aantal2023
Panden 2020 en later444Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade65Aantal2021
Verkeersongevallen totaal73Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal16.130Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine12.825Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof3.305Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte276Aantal2022
Motorfietsen1.380Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad12.438Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€393.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning87%Percentage2022
Percentage meergezinswoning13%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen74%Percentage2022
Huurwoningen totaal25%Percentage2022
In bezit woningcorporatie16%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend1%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Sint-Michielsgestel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Sint-Michielsgestel
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Sint-Michielsgestel: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 264 patiënten in de gemeente Sint-Michielsgestel met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 5 juni 2023, week 23 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Sint-Michielsgestel
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Gemiddeld overleden 5,43 personen per week in de gemeente Sint-Michielsgestel. Het aantal sterftes in de gemeente Sint-Michielsgestel is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 20 (15 tot en met 21 mei) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Sint-Michielsgestel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (4.270 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Sint-Michielsgestel zijn in totaal 4.270 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 33 wijken en buurten in gemeente Sint-Michielsgestel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Sint-Michielsgestel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Sint-Michielsgestel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!