Statistieken gemeente Leidschendam-Voorburg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 59 gebieden Leidschendam-Voorburg / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine stijging van 3,47% naar 76.659 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Gegevens voor de jaren 2002 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Leidschendam-Voorburg, 2002 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Leidschendam-Voorburg is met 2.574 personen toegenomen van 74.085 in 2002 tot 76.659 in 2022 (dat is 3,47%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Leidschendam-Voorburg
Kaart van de gemeente Leidschendam-Voorburg met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leidschendam-Voorburg met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: De Zijde / Duivenvoorde / Park Veursehout, 2: Prinsenhof, 3: Stompwijk, 4: ’t Lien / De Rietvink, 5: De Heuvel / Amstelwijk ...Toon meer... Kaart van de gemeente Leidschendam-Voorburg met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: De Zijde / Duivenvoorde / Park Veursehout, 2: Prinsenhof, 3: Stompwijk, 4: ’t Lien / De Rietvink, 5: De Heuvel / Amstelwijk, 6: Essesteijn, 7: Damsigt en omgeving, 8: Bovenveen, 9: Leidschendam - Zuid en omgeving, 10: Voorburg Midden, 11: Voorburg Noord, 12: Voorburg Oud, 13: Voorburg West / Park Leeuwenbergh ...Toon minder...

Over de gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.562 hectare, waarvan 3.261 land en 301 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.949 adressen per km2. Er wonen 36.944 huishoudens in de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente telt 2 woonplaatsen, 13 wijken en 43 buurten.

Vlag van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Vlag van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Kenmerken van de 37.202 woningen in de gemeente Leidschendam-Voorburg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leidschendam-Voorburg in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

37.202 woningen & 42.317 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 47% naar €315.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Leidschendam-Voorburg, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Leidschendam-Voorburg is met €100.000 toegenomen van €215.000 in 2005 tot €315.000 in 2021 (dat is 47%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 42.317 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Leidschendam-Voorburg telt in totaal 42.317 adressen, met 42.271 verblijfsobjecten, 35 standplaatsen en 11 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

37.202 woningen & 42.317 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Leidschendam-Voorburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Leidschendam-Voorburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Leidschendam-Voorburg
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Leidschendam-Voorburg: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 33.401 personen uit de gemeente Leidschendam-Voorburg positief op Corona getest, er zijn 370 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 112 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 30 september 2022, week 39 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Leidschendam-Voorburg
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Gemiddeld overleden 15,21 personen per week uit de gemeente Leidschendam-Voorburg (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 37 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.400) gemeente Leidschendam-Voorburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Park Leeuwenbergh heeft met €49.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Leidschendam-Voorburg. En buurt De Heuvel noord heeft met €17.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Leidschendam-Voorburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Leidschendam-Voorburg is €32.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.500. Gemeente Leidschendam-Voorburg telt 59.900 inkomensontvangers op 76.659 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,70% procent van de huishoudens in gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Leidschendam-Voorburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Leidschendam-Voorburg is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Leidschendam-Voorburg is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Leidschendam-Voorburg voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Leidschendam-Voorburg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Leidschendam-Voorburg.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Gegevens voor de jaren 2002 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Leidschendam-Voorburg, 2002 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Leidschendam-Voorburg is met 5.332 personen gedaald van 55.998 in 2002 tot 50.666 in 2022 (dat is 10%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Leidschendam-Voorburg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Leidschendam-Voorburg
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Leidschendam-Voorburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Leidschendam-Voorburg:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD6.84422,36%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GBLV/Gemeentebelangen6.68721,85%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664.49814,70%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks4.42814,47%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.06410,01%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.4457,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.4684,80%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.1723,83%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD12.29427,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D668.55919,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV4.3239,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.5897,98%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.3595,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2.1764,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2.0224,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.9344,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.7163,81%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.2862,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.1242,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU9142,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK5571,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS4561,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje3810,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ12620,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB2100,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1940,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1390,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1370,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten780,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst760,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG680,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol340,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter330,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP310,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft230,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht120,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Modern Nederland70,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu60,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD6.05422,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA4.84317,70%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.07511,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.6839,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662.6839,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2.6259,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.1694,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.0753,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV9573,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP6982,55%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP6792,48%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt5712,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1170,43%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen520,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio400,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft360,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD7.19721,44%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD5.20315,50%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663.94411,75%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3.1339,33%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.9038,65%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.7758,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.9555,82%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.5904,74%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.5584,64%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.1903,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.0373,09%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
LPZH4611,37%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2790,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1770,53%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje900,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA720,21%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD7.57123,28%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk4.77614,69%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4.28413,17%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP3.87411,91%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.60411,08%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3.49810,76%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.5047,70%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP1.2143,73%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR7592,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots1990,61%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal1260,39%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC570,18%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 11550,17%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Leidschendam-Voorburg: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 2002-2021 voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Leidschendam-Voorburg het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 2002 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 7 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (8.160 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Leidschendam-Voorburg (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn in totaal 8.160 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 8.160 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 8.155 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Leidschendam-Voorburg, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 36.542 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 36.542 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 35.766 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Leidschendam-Voorburg 3.158 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Leidschendam-Voorburg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Leidschendam-Voorburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 59 wijken en buurten in gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Leidschendam-Voorburg als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Leidschendam-Voorburg als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Leidschendam-Voorburg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Leidschendam-Voorburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal8.160Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij105Aantal2021
B-F Nijverheid en energie950Aantal2021
G+I Handel en horeca1.145Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie600Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed625Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening2.285Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.520Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten925Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners76.659Aantal2022
Mannen36.934Aantal2022
Vrouwen39.725Aantal2022
0 tot 15 jaar12.313Aantal2022
15 tot 25 jaar7.440Aantal2022
25 tot 45 jaar18.390Aantal2022
45 tot 65 jaar20.672Aantal2022
65 jaar of ouder17.844Aantal2022
Ongehuwd36.976Aantal2022
Gehuwd28.462Aantal2022
Gescheiden6.931Aantal2022
Verweduwd4.290Aantal2022
Westers totaal11.577Aantal2022
Geboorte totaal697Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal806Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.351,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag12.800Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar20.000Aantal2020
Opleidingsniveau hoog23.090Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.700Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,20%Percentage2020
WMO cliënten3.710Aantal2020
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.500Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.340Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.990Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.520Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.910Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.540Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.020Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.270Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief25.074Aantal2022
Energielabels Voorlopig13.239Aantal2022
Energielabels Onbepaald3.984Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++50Aantal2022
Energielabels A+++101Aantal2022
Energielabels A++222Aantal2022
Energielabels A+376Aantal2022
Energielabels A3.781Aantal2022
Energielabels B4.103Aantal2022
Energielabels C10.329Aantal2022
Energielabels D5.155Aantal2022
Energielabels E6.394Aantal2022
Energielabels F3.673Aantal2022
Energielabels G4.129Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam32%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal36.944Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens15.421Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen10.014Aantal2022
Huishoudens met kinderen11.509Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers59.900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.500Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.400Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen27,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar35,90%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen37,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen24,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,50%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,70%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,60%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12,20%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€82x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.960Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.490Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW960Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW16.320Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon50.666Aantal2022
Niet-westers totaal14.416Aantal2022
Marokko1.418Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.017Aantal2022
Suriname2.483Aantal2022
Turkije893Aantal2022
Overig niet-westers8.605Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km47Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km84Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km249Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km91Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km58Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km197Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km96Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km319Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km20,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km83Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km150Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km101Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km70Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km43Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km53Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km41Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km30Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand10,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km27Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km47Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand4,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1916Code2022
RegionaamLeidschendam-VoorburgNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode19160000Code2022
Oppervlakte totaal3.562Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.261Aantal hectaren2022
Oppervlakte water301Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.949Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode42.297Aantal2022
Adressen totaal42.317Aantal2022
Adressen met woonfunctie38.114Aantal2022
Panden19.550Aantal2022
Percelen17.139Aantal2022
Panden voor 170034Aantal2022
Panden 1700 tot 1900568Aantal2022
Panden 1900 tot 19252.999Aantal2022
Panden 1925 tot 19506.927Aantal2022
Panden 1950 tot 197013.533Aantal2022
Panden 1970 tot 19805.735Aantal2022
Panden 1980 tot 19904.706Aantal2022
Panden 1990 tot 20003.594Aantal2022
Panden 2000 tot 20102.010Aantal2022
Panden 2010 en later1.644Aantal2020
Panden 2010 tot 20201.050Aantal2022
Panden 2020 en later1.079Aantal2022
Diefstal1.257Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven334Aantal2021
Milieu overtredingen4Aantal2021
Oplichting581Aantal2021
Verkeersovertredingen525Aantal2021
Vernieling300Aantal2021
Overige misdrijven84Aantal2021
Totaal misdrijven3.158Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal35.635Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine30.895Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.740Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.095Aantal2020
Motorfietsen2.320Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad37.202Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€315.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning39%Percentage2021
Percentage meergezinswoning61%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen58%Percentage2021
Huurwoningen totaal42%Percentage2021
In bezit woningcorporatie25%Percentage2021
In bezit overige verhuurders17%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200092%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Leidschendam-Voorburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Leidschendam-Voorburg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!