Statistieken gemeente Huizen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Huizen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Huizen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Huizen telt 41.205 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Huizen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Huizen:

JaarAantal inwoners de gemeente Huizen% verschil
202441.205-0,11%
202341.2520,77%
202240.938-0,37%
202141.090-0,44%
202041.2730%
201941.273-0,23%
201841.369-0,03%
201741.3820,02%
201641.3730,14%
201541.3150,17%
201441.245-0,48%
201341.445-0,31%
201241.574-0,36%
201141.726-0,50%
201041.934-0,25%
200942.0400,38%
200841.880-0,11%
200741.927-0,39%
200642.091-0,02%
200542.0980,30%
200441.974-0,36%
200342.125-0,25%
200242.2300,31%
200142.099-0,10%
200042.1410,47%
199941.9420,60%
199841.6920,91%
199741.317-0,08%
199641.351-0,62%
199541.611geen data

De bevolking van de gemeente Huizen is met 406 inwoners afgenomen van 41.611 inwoners in 1995 tot 41.205 inwoners in 2024 (dat is een kleine daling van 0,98%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -14 inwoners (-0,03%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Huizen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Huizen:

In 1995 telde de gemeente Huizen 41.611 inwoners. In 2002 is het aantal gestegen tot 42.230 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 619 (1,49%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2001) is 131 (0,31%). Het aantal van 42.230 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2022 is het aantal gedaald tot 40.938 inwoners. Dit is een daling van 1.292 (-3,06%) ten opzichte van 2002, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -152 (-0,37%). Het aantal van 40.938 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 waren er 41.205 inwoners in de gemeente Huizen.

Over de gemeente Huizen

De gemeente Huizen is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Huizen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.332 hectare, waarvan 1.581 land en 751 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.054 adressen per km2. Er wonen 18.799 huishoudens in de gemeente Huizen en de gemeente telt 1 woonplaats, 13 wijken en 30 buurten.

De naam Huizen wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Huizen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Huizen

Vlag van de gemeente Huizen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Huizen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Huizen met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Havengebied, 2: Huizermaat Noord, 3: Huizermaat West en Zuid, 4: Bovenmaten, 5: Hogemaat ...Toon meer... Kaart van de gemeente Huizen met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Havengebied, 2: Huizermaat Noord, 3: Huizermaat West en Zuid, 4: Bovenmaten, 5: Hogemaat, 6: Oude Dorp, 7: Westereng, 8: Zenderwijk en Bovenweg, 9: Staatslieden en Componistenbuurt, 10: Bijvanck, 11: Stad en Lande, 12: Erica en Tafelberg, 13: Buitenwijken ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 19.128 woningen in de gemeente Huizen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Huizen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Huizen was €448.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Huizen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Huizen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Huizen% verschil
2023€448.00014%
2022€392.00010%
2021€355.0007,6%
2020€330.0007,8%
2019€306.0007,7%
2018€284.0006%
2017€268.0002,68%
2016€261.0001,16%
2015€258.000-3,73%
2014€268.000-5,3%
2013€283.000-5,7%
2012€300.000-2,28%
2011€307.000-4,06%
2010€320.0000,95%
2009€317.0004,62%
2008€303.0008,6%
2007€279.0003,33%
2006€270.0000%
2005€270.00042%
2004€190.0000%
2003€190.0000%
2002€190.0000,53%
2001€189.00077%
2000€107.0000,94%
1999€106.0000,95%
1998€105.0000,96%
1997€104.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Huizen is met €344.000 toegenomen van €104.000 in 1997 tot €448.000 in 2023 (dat is een toename van 331%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.230 (6,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Huizen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Huizen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Huizen is €448.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 19.128 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 13 wijken (oranje) en 27 buurten (blauw). De gemeente Huizen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Huizen: er zijn 7.505 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Huizen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 21.371 totaal in de gemeente Huizen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Huizen telt in totaal 21.371 adressen, met 21.365 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 98% van de adressen in gemeente Huizen ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Huizen
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Huizen zijn er 19.478 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Huizen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.590 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Huizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Huizen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Huizen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Huizen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Huizen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Huizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Huizen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Huizen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202331.3422.9017.009
202232.0052.6156.318
202132.2372.5926.261
202032.5332.5596.181
201932.6762.5176.080
201832.8532.4936.023
201733.0662.4345.882
201633.1622.4045.807
201533.2152.3715.729
201433.2592.3385.648
201333.4872.3305.628
201233.6282.3265.620
201133.8472.3065.573
201034.0712.3025.561
200934.2312.2865.523
200834.1952.2505.435
200734.2762.2405.411
200634.4212.2455.425
200534.4482.2395.411
200434.4052.2165.353
200334.6042.2025.319
200234.7662.1855.279
200134.7642.1475.188
200034.8262.1415.174
199934.7412.1085.093
199834.6942.0494.949
199734.5041.9944.819
199634.6461.9634.742

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Huizen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 7% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 4,75% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Huizen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Huizen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Huizen in 2022 zijn Westers (4.126 inwoners) en Overig (2.183 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Huizen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Huizen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Huizen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Huizen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Huizen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Huizen zijn C (8.919 adressen) en B (2.783 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Huizen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Huizen: 8.919 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Huizen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 142 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Huizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Huizen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Huizen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Huizen.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Huizen voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Huizen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

47 stembureaus

Er zijn 47 stembureaus in de gemeente Huizen. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Huizen
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Huizen over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Huizen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Huizen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Huizen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Huizen
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Huizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Huizen:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV5.52921%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD5.43521%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.30713%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA3.15712%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.8027%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.0774,18%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU8923,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB6742,62%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD6542,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6442,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD5322,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK5312,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP4471,74%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt3951,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211960,76%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1620,63%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1560,61%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1470,18%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter350,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN170,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport160,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF130,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN120,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten110,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP90,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD3.02416%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.69714%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.4947,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.4627,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.4577,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.4327,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.4197,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661.2806,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV9735%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD8994,63%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD7123,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6213,20%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt5843,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP4842,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1971,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1700,88%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH1450,75%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK1080,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje830,43%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.770,40%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten680,35%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)360,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.17417%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.15816%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk2.62014%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.02411%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.8529,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.6458,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.5067,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.3487%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS7423,88%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL7243,78%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen3201,67%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
DRPP270,14%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.86916%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar Huizen2.64615%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Dorpsbelangen Huizen2.30913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.18512%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.07011%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.6449,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.5748,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.3377,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP8334,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Transparant Huizen6823,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.19517%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD1.99815%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA1.92615%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV1.52912%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP1.50712%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA9287,1%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks7896%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP7485,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD5744,39%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS5434,15%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50930,71%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten880,67%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij540,41%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft330,25%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij290,22%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen240,18%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu150,11%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud70,05%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij30,02%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Huizen: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.500) gemeente Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Huizen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Flevo heeft met €90.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Huizen. En buurt Bovenmaat-Oost heeft met €26.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Huizen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Huizen is €33.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.600. Gemeente Huizen telt 33.100 inkomensontvangers op 41.205 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,4% procent van de huishoudens in gemeente Huizen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Huizen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Huizen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Huizen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Huizen
Er zijn 732 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Huizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Huizen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 732 elektrische auto’s in de gemeente Huizen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Huizen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 21.258 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Huizen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Huizen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 27.626 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Huizen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 21.778 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Huizen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Huizen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Huizen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.038 misdrijven in de gemeente Huizen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Huizen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Huizen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 18.560 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Huizen 1.038 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Huizen in 2023 zijn Horizontale fraude (180 delicten) en Ongevallen (weg) (150 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Huizen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 83 misdrijven in de gemeente Huizen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Huizen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Huizen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Huizen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,28 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Huizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Huizen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Huizen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Huizen
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Huizen dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Huizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Huizen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Huizen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Huizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Huizen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Huizen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Huizen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Huizen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Huizen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Huizen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Huizen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Huizen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Huizen sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Huizen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Huizen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Huizen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Huizen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Huizen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Huizen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Huizen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Huizen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Huizen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Huizen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Huizen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Huizen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Huizen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Huizen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Huizen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Huizen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Huizen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Huizen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Huizen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Huizen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Huizen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.805Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie775Aantal2023
G+I Handel en horeca820Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie460Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed560Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.590Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.015Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten575Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners41.205Aantal2024
Mannen19.889Aantal2023
Vrouwen21.363Aantal2023
0 tot 15 jaar6.182Aantal2023
15 tot 25 jaar4.413Aantal2023
25 tot 45 jaar8.492Aantal2023
45 tot 65 jaar11.704Aantal2023
65 jaar of ouder10.461Aantal2023
Ongehuwd18.170Aantal2023
Gehuwd17.036Aantal2023
Gescheiden3.731Aantal2023
Verweduwd2.315Aantal2023
Geboorte totaal355Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal416Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.609Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag7.520Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar12.910Aantal2022
Opleidingsniveau hoog10.000Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.060Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten2.480Aantal2022
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.916Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.505Aantal2024
Adressen met definitief energielabel12.950Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++128Aantal2024
Energielabels A++144Aantal2024
Energielabels A+96Aantal2024
Energielabels A2.556Aantal2024
Energielabels B2.783Aantal2024
Energielabels C8.919Aantal2024
Energielabels D1.776Aantal2024
Energielabels E886Aantal2024
Energielabels F1.084Aantal2024
Energielabels G1.079Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal18.799Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens6.836Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.712Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.251Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers33.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€217x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand720Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.630Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW310Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW9.450Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland31.342Aantal2023
Herkomst buiten Nederland9.910Aantal2023
Herkomst Europa2.901Aantal2023
Herkomst buiten Europa7.009Aantal2023
Geboren in Nederland31.342Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.381Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.561Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.520Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.448Aantal2023
Autochtoon32.005Aantal2022
Westers totaal4.126Aantal2022
Niet-westers totaal4.807Aantal2022
Marokko1.408Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba193Aantal2022
Suriname356Aantal2022
Turkije667Aantal2022
Overig niet-westers2.183Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal300Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven120Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting227Aantal2023
Verkeersovertredingen235Aantal2023
Vernieling110Aantal2023
Overige misdrijven45Aantal2023
Totaal misdrijven1.038Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0406Code2023
RegionaamHuizenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode04060000Code2023
Oppervlakte totaal2.332Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.581Aantal hectaren2023
Oppervlakte water751Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.054Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal21.371Aantal2024
Adressen met postcode21.303Aantal2024
Adressen met woonfunctie19.478Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie148Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie473Aantal2024
Adressen met industriefunctie312Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie303Aantal2024
Adressen met logiesfunctie17Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie27Aantal2024
Adressen met sportfunctie28Aantal2024
Adressen met winkelfunctie270Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie893Aantal2024
Verblijfsobjecten21.365Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres15.652Aantal2024
Adressen met pand21.325Aantal2024
Percelen met adres12.796Aantal2024
Adressen met perceel21.371Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom21.044Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom327Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom19.168Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom310Aantal2024
Panden met adres voor 170019Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900123Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925704Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.294Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704.590Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.471Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903.558Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.052Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010431Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020268Aantal2024
Panden met adres 2020 en later142Aantal2024
Adressen met pand voor 170037Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900166Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925783Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.432Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.884Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804.019Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19905.860Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.635Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.330Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020650Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later529Aantal2024
Postcodegebied1271AA-1277ERNaam2024
Meest voorkomende postcode1271Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode23%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade127Aantal2022
Verkeersongevallen totaal142Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal21.754Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine17.810Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.945Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.376Aantal2023
Motorfietsen1.579Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad19.128Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€448.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning71%Percentage2023
Percentage meergezinswoning29%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement5.714Aantal2024
Tussen of geschakelde woning7.505Aantal2024
Hoekwoning3.430Aantal2024
Tweeonder1kap1.724Aantal2024
Vrijstaande woning1.105Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.887Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Huizen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Huizen
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Huizen: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 200 patiënten in de gemeente Huizen met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Huizen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Huizen.

Gemiddeld overleden 8,41 personen per week in de gemeente Huizen. Het aantal sterftes in de gemeente Huizen is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Huizen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (5.805 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Huizen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Huizen zijn in totaal 5.805 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 45 wijken en buurten in gemeente Huizen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Huizen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Huizen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities