Statistieken gemeente Veere

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Veere. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Veere. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Veere telt 22.067 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Veere.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Veere:

JaarAantal inwoners de gemeente Veere% verschil
202422.0670,10%
202322.0450,89%
202221.850-0,47%
202121.9530,33%
202021.8800,21%
201921.835-0,15%
201821.867-0,15%
201721.900-0,27%
201621.9600,16%
201521.9260,27%
201421.868-0,16%
201321.903-0,26%
201221.9590,15%
201121.9260,05%
201021.914-0,21%
200921.960-0,17%
200821.9980,22%
200721.9500,02%
200621.946-0,42%
200522.039-0,41%
200422.1300,19%
200322.0870,46%
200221.985-0,21%
200122.031-0,17%
200022.069-0,12%
199922.096-0,39%
199822.1830,38%
199722.100334%
19965.0890,97%
19955.040geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Veere is met 17.027 inwoners gegroeid van 5.040 inwoners in 1995 tot 22.067 inwoners in 2024 (dat is een uitzonderlijk grote stijging van 338%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 587 inwoners (12%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Veere.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Veere:

In 1995 telde de gemeente Veere 5.040 inwoners. Het aantal van 5.040 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 1998 is het aantal gestegen tot 22.183 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 17.143 (340%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (1997) is 83 (0,38%). Het aantal van 22.183 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 waren er 22.067 inwoners in de gemeente Veere.

Over de gemeente Veere

De gemeente Veere is een gemeente in de provincie Zeeland. Gemeente Veere heeft afgerond een totale oppervlakte van 20.655 hectare, waarvan 13.299 land en 7.356 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 350 adressen per km2. Er wonen 9.665 huishoudens in de gemeente Veere en de gemeente telt 13 woonplaatsen, 13 wijken en 38 buurten.

De naam Veere wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Veere, voor de buurt Veere en voor de wijk Veere. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Veere

Vlag van de gemeente Veere

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Veere
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Veere met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Vrouwenpolder, 2: Oostkapelle, 3: Domburg, 4: Serooskerke, 5: Gapinge ...Toon meer... Kaart van de gemeente Veere met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Vrouwenpolder, 2: Oostkapelle, 3: Domburg, 4: Serooskerke, 5: Gapinge, 6: Aagtekerke, 7: Veere, 8: Westkapelle, 9: Grijpskerke, 10: Meliskerke, 11: Zoutelande, 12: Biggekerke, 13: Koudekerke ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 11.066 woningen in de gemeente Veere.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Veere in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Veere was €388.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Veere.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Veere:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Veere% verschil
2023€388.00014%
2022€340.0008,6%
2021€313.0005,7%
2020€296.0004,96%
2019€282.0006%
2018€266.0001,92%
2017€261.0001,56%
2016€257.000-0,39%
2015€258.000-1,15%
2014€261.000-2,97%
2013€269.000-2,18%
2012€275.000-1,79%
2011€280.0000,36%
2010€279.0000,72%
2009€277.0002,21%
2008€271.0009,3%
2007€248.00019%
2006€208.0000,48%
2005€207.00054%
2004€134.0000,75%
2003€133.0001,53%
2002€131.0000,77%
2001€130.00041%
2000€92.0002,22%
1999€90.0000%
1998€90.0001,12%
1997€89.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Veere is met €299.000 gestegen van €89.000 in 1997 tot €388.000 in 2023 (dat is een stijging van 336%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.500 (6,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Veere.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Veere.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Veere is €388.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 11.066 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), 13 woonplaatsen (groen), 13 wijken (oranje) en 34 buurten (blauw). De gemeente Veere wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Veere: er zijn 4.284 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Veere.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 18.046 totaal in de gemeente Veere

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Veere telt in totaal 18.046 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 82% van de adressen in gemeente Veere ligt binnen de bebouwde kom en 18% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Veere
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Veere zijn er 11.213 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Veere.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.367 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Veere.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Veere. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Veere

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Veere. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Veere


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Veere bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Veere


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Veere.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Veere per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Veere:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202319.6361.3411.068
202219.8271.126897
202119.9811.098874
202019.9511.074855
201919.9431.053839
201819.9711.055841
201720.0161.049835
201620.0971.037826
201520.1061.013807
201420.098985785
201320.176961766
201220.246954759
201120.281916729
201020.292903719
200920.388875697
200820.413882703
200720.419852679
200620.446835665
200520.548830661
200420.592856682
200320.579839669
200220.537806642
200120.599797635
200020.666781622
199920.735758603
199820.845745593
199720.770740590
19964.792165132

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Veere als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,84% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,24% en herkomst van buiten Europa: 2,59%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Veere naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Veere
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Veere in 2022 zijn Westers (1.422 inwoners) en Overig (488 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Veere: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Veere.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Veere. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Veere:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Veere. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Veere zijn C (3.502 adressen) en A (3.040 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Veere. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Veere: 3.502 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veere bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 165 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Veere.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Veere. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Veere vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Veere.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Veere voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Veere ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

42 stembureaus

Er zijn 42 stembureaus in de gemeente Veere. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Veere
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Veere over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Veere.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Veere het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veere van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Veere
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Veere.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Veere:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD2.57217%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV2.29015%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2.19615%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.84412%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.73512%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB9786,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA8925,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D666764,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU5613,72%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3112,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD3092,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3012,00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1130,75%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1020,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21810,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS540,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN170,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1120,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK120,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP80,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter80,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten60,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2.28518%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.19017%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA/GroenLinks1.73413%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.61512%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.40911%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU6484,99%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665354,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVZ4763,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4483,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213822,94%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV3232,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD3142,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2852,20%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1331,02%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1020,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1010,78%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.37918%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP2.35218%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PVZ1.33610%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.2369,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.1819,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.0678,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.0177,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU7075,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP6995,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD6445%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1491,16%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Onbekend1020,79%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP2.57720%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA/GroenLinks2.13717%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
HART VOOR VEERE (HVV)2.05116%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.63013%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.38711%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV)1.1499,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D669007,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU8476,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP2.16523%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.57217%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.55917%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.28714%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD7387,9%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks6006,4%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D663473,70%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3153,36%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2873,06%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV2002,13%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP1351,44%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt1291,37%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen160,17%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten150,16%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft140,15%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK70,07%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Veere op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Veere. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.200) gemeente Veere


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Veere.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Randduin heeft met €44.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Veere. En buurt Meliskerke heeft met €20.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Veere.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Veere is €30.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.100. Gemeente Veere telt 18.000 inkomensontvangers op 22.067 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,20% procent van de huishoudens in gemeente Veere heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zeeland gemeente Veere


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zeeland (gemeente Veere is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zeeland. De positie van gemeente Veere is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Veere. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Veere
Er zijn 334 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Veere.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Veere op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 334 elektrische auto’s in de gemeente Veere. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Veere die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.447 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Veere in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Veere geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 19.957 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Veere (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 12.397 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Veere in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Veere geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Veere. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 628 misdrijven in de gemeente Veere geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Veere, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Veere zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 8.300 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Veere 628 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Veere in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (96 delicten) en Horizontale fraude (91 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Veere.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 61 misdrijven in de gemeente Veere geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Veere met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Veere over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Veere.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,14 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Veere.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Veere.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Veere. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Veere
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Veere dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Veere.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Veere.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Veere genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Veere.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Veere.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Veere. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veere geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veere. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veere is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veere heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veere. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veere is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veere voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veere. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veere is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veere heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veere. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veere is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Veere heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veere. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veere is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veere heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veere. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veere is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
45% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Veere voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veere. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veere is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Veere heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veere. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veere is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
36% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Veere doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Veere. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Veere is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Veere voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.325Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij330Aantal2023
B-F Nijverheid en energie535Aantal2023
G+I Handel en horeca790Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie120Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed325Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening545Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg425Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners22.067Aantal2024
Mannen10.911Aantal2024
Vrouwen11.156Aantal2024
0 tot 15 jaar3.361Aantal2024
15 tot 25 jaar2.178Aantal2024
25 tot 45 jaar4.149Aantal2024
45 tot 65 jaar6.020Aantal2024
65 jaar of ouder6.359Aantal2024
Ongehuwd8.608Aantal2024
Gehuwd10.751Aantal2024
Gescheiden1.346Aantal2024
Verweduwd1.362Aantal2024
Geboorte totaal193Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal245Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid166Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag3.310Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.510Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.980Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura440Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2022
WMO cliënten1.165Aantal2022
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel3.461Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel8.285Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.300Aantal2024
Energielabels A+++++7Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++63Aantal2024
Energielabels A++26Aantal2024
Energielabels A+37Aantal2024
Energielabels A3.040Aantal2024
Energielabels B2.291Aantal2024
Energielabels C3.502Aantal2024
Energielabels D1.671Aantal2024
Energielabels E773Aantal2024
Energielabels F1.409Aantal2024
Energielabels G1.764Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn55%percentage2020
Wekelijkse sporters43%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk36%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.665Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.085Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.611Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.969Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,25Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers73%Percentage2022
Percentage zelfstandigen27%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers18.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€318x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand170Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO580Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.690Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland19.636Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.409Aantal2023
Herkomst Europa1.341Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.068Aantal2023
Geboren in Nederland19.636Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa472Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa490Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa869Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa578Aantal2023
Autochtoon19.827Aantal2022
Westers totaal1.422Aantal2022
Niet-westers totaal601Aantal2022
Marokko14Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba36Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije18Aantal2022
Overig niet-westers488Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal268Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven32Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting103Aantal2023
Verkeersovertredingen111Aantal2023
Vernieling82Aantal2023
Overige misdrijven31Aantal2023
Totaal misdrijven628Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km12,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km42Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km86Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand97,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km10Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0717Code2023
RegionaamVeereNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode07170000Code2023
Oppervlakte totaal20.655Aantal hectaren2024
Oppervlakte land13.299Aantal hectaren2024
Oppervlakte water7.356Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid350Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal18.046Aantal2024
Adressen met postcode17.870Aantal2024
Adressen met woonfunctie11.213Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie270Aantal2024
Adressen met celfunctie3Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie66Aantal2024
Adressen met industriefunctie975Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie88Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4.759Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie19Aantal2024
Adressen met sportfunctie38Aantal2024
Adressen met winkelfunctie243Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie959Aantal2024
Verblijfsobjecten18.046Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres15.380Aantal2024
Adressen met pand18.013Aantal2024
Percelen met adres13.750Aantal2024
Adressen met perceel18.046Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom14.775Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3.271Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.920Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.293Aantal2024
Panden met adres voor 170055Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900612Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.056Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.355Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.367Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.092Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.608Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.752Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010998Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.035Aantal2024
Panden met adres 2020 en later450Aantal2024
Adressen met pand voor 170063Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900750Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.114Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.494Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.686Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.421Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.744Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.052Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.482Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.597Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later610Aantal2024
Postcodegebied4351AA-4374XZNaam2024
Meest voorkomende postcode4356Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode14%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade34Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade129Aantal2022
Verkeersongevallen totaal165Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal12.266Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine10.035Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.230Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte92Aantal2023
Motorfietsen1.152Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.066Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€388.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning87%Percentage2023
Percentage meergezinswoning13%Percentage2023
Percentage bewoond85%Percentage2023
Percentage onbewoond15%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie10%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement1.203Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.256Aantal2024
Hoekwoning1.626Aantal2024
Tweeonder1kap1.844Aantal2024
Vrijstaande woning4.284Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.6.833Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Veere. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Veere
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Veere: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 157 patiënten in de gemeente Veere met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Veere
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Veere.

Gemiddeld overleden 4,52 personen per week in de gemeente Veere. Het aantal sterftes in de gemeente Veere is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 20 (13 tot en met 19 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Veere: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (3.325 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Veere (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Veere zijn in totaal 3.325 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.325 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.330 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 65 wijken en buurten in gemeente Veere. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Veere als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Veere als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities