Statistieken gemeente Landsmeer

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Landsmeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Landsmeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Landsmeer telt 11.661 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Landsmeer.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Landsmeer:

JaarAantal inwoners de gemeente Landsmeer% verschil
202411.661-0,38%
202311.7051,25%
202211.560-0,04%
202111.5650,64%
202011.4910,03%
201911.4880,46%
201811.4351,42%
201711.2752,71%
201610.9771,42%
201510.8233,63%
201410.444-0,10%
201310.4541,16%
201210.3340,79%
201110.2530,20%
201010.2330,93%
200910.139-0,33%
200810.173-0,89%
200710.264-0,36%
200610.3010,28%
200510.272-0,42%
200410.315-0,36%
200310.3520,54%
200210.2960,52%
200110.243-0,21%
200010.265-0,54%
199910.321-0,39%
199810.361-0,35%
199710.397-0,27%
199610.4250,40%
199510.383geen data

De bevolking van de gemeente Landsmeer is met 1.278 inwoners gegroeid van 10.383 inwoners in 1995 tot 11.661 inwoners in 2024 (dat is een grote toename van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 44 inwoners (0,41%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Landsmeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Landsmeer:

In 1995 waren er 10.383 inwoners in de gemeente Landsmeer. In 2009 is het aantal gedaald tot 10.139 inwoners. Dit is een daling van 244 (-2,35%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2008) is het verschil -34 (-0,33%). Het aantal van 10.139 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 11.705 inwoners. De stijging ten opzichte van 2009 is 1.566 (15%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 145 (1,25%). Het aantal van 11.705 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 waren er 11.661 inwoners in de gemeente Landsmeer.

Over de gemeente Landsmeer

De gemeente Landsmeer is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Landsmeer heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.650 hectare, waarvan 2.244 land en 407 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.041 adressen per km2. Er wonen 4.961 huishoudens in de gemeente Landsmeer en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 3 wijken en 10 buurten.

De naam Landsmeer wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Landsmeer en voor de wijk Landsmeer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Landsmeer

Vlag van de gemeente Landsmeer

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Landsmeer
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Landsmeer met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Purmerland, 2: Den Ilp, 3: Landsmeer.

Woningkenmerken
Er zijn 4.915 woningen in de gemeente Landsmeer.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Landsmeer in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Landsmeer was €580.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Landsmeer.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Landsmeer:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Landsmeer% verschil
2023€580.00018%
2022€490.0006,8%
2021€459.0003,61%
2020€443.00010%
2019€401.00014%
2018€351.00011%
2017€316.0009,7%
2016€288.0005,1%
2015€274.000-2,14%
2014€280.000-3,78%
2013€291.000-7,3%
2012€314.000-2,18%
2011€321.000-1,23%
2010€325.000-1,52%
2009€330.0004,43%
2008€316.0005,3%
2007€300.0006,8%
2006€281.0000%
2005€281.00057%
2004€179.0000,56%
2003€178.0000,56%
2002€177.0000%
2001€177.00069%
2000€105.0000,96%
1999€104.0000%
1998€104.0000%
1997€104.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Landsmeer is met €476.000 gestegen van €104.000 in 1997 tot €580.000 in 2023 (dat is een stijging van 458%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €18.307 (7,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Landsmeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Landsmeer.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Landsmeer is €580.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 4.915 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 10 buurten (blauw). De gemeente Landsmeer wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Landsmeer: er zijn 2.203 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Landsmeer.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.812 totaal in de gemeente Landsmeer

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Landsmeer telt in totaal 5.812 adressen, met 5.802 verblijfsobjecten, 3 standplaatsen en 7 ligplaatsen. 98% van de adressen in gemeente Landsmeer ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Landsmeer
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Landsmeer zijn er 4.998 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Landsmeer.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.629 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Landsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Landsmeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Landsmeer

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Landsmeer. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Landsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Landsmeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Landsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Landsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Landsmeer per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Landsmeer:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239.2088511.646
20229.3207631.477
20219.3917411.433
20209.4097101.372
20199.4436971.348
20189.4926621.281
20179.4296291.217
20169.2995721.106
20159.2085501.065
20148.994494956
20139.022488944
20128.971465898
20118.927452874
20108.922447864
20098.869433837
20088.943419811
20079.047415802
20069.103408790
20059.090403779
20049.153396766
20039.197394761
20029.178381737
20019.157370716
20009.203362700
19999.284353684
19989.338349674
19979.374349674
19969.417344664

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Landsmeer als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 7,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,30% en herkomst van buiten Europa: 6,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Landsmeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Landsmeer
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Landsmeer in 2022 zijn Westers (1.085 inwoners) en Overig (637 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Landsmeer: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Landsmeer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Landsmeer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Landsmeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Landsmeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Landsmeer.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Landsmeer:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.030680
Tussenwoning2.790980
Hoekwoning2.9301.220
Twee onder één kap woning3.7901.490
Vrijstaande woning4.5901.820
Huurwoning2.360870
Eigen woning3.4001.280

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Landsmeer zijn C (1.813 adressen) en A (1.218 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Landsmeer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Landsmeer: 1.813 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Landsmeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Landsmeer voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Landsmeer voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Landsmeer
Bevolking533520
Adressen2.0551.041
Autos265250

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Landsmeer ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 38 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Landsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Landsmeer. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Landsmeer vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

23 stembureaus

Er zijn 23 stembureaus in de gemeente Landsmeer. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Landsmeer
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Landsmeer over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Landsmeer.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Landsmeer het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Landsmeer van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Landsmeer
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Landsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Landsmeer:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA1.16425%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV94320%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD64414%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D664158,9%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD2966,4%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt2796%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1994,29%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1673,60%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1282,76%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP1242,67%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC992,13%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21551,19%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU370,80%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS240,52%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP220,47%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL200,43%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten130,28%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD50,11%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN40,09%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio10,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.86925%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.41419%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.37519%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC6769,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D665066,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2623,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2263,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2243,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2002,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1421,93%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1181,60%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1161,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU470,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21460,62%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL390,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS330,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1250,34%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP120,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten80,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN80,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF70,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter70,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN60,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport50,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB89316%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD80814%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA63711%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks5669,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D664287,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3706,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV3446%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213395,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2724,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1983,47%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1883,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1753,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1522,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU811,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL701,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH480,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP290,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten270,47%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK220,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje180,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)180,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.130,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft60,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA97817%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB94517%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
waterplatform Groen Water & Land82315%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD62611%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk5559,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4778,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Boeren Burgers Waterbelang4518%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1783,15%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1662,94%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1402,48%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1252,22%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU751,33%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen - Piraten390,69%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Actief voor Water240,43%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De VrijeLijst240,43%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)170,30%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Landsmeer1.63330%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6691917%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD74213%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks68612%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Positief Landsmeer61911%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA4718,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2885,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lijst Hop en Honing1392,53%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Landsmeer. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Landsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Landsmeer is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Landsmeer is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Landsmeer is €34.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.400. Gemeente Landsmeer telt 9.200 inkomensontvangers op 11.661 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de gemeente Landsmeer heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Landsmeer.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.900) gemeente Landsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Landsmeer.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Purmerland heeft met €41.885 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Landsmeer. En buurt Oude dorp heeft met €28.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Landsmeer.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Landsmeer. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Landsmeer
Er zijn 225 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Landsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Landsmeer op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 225 elektrische auto’s in de gemeente Landsmeer. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Landsmeer die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.797 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Landsmeer in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Landsmeer geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.950 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Landsmeer (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.689 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Landsmeer in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Landsmeer geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Landsmeer. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 489 misdrijven in de gemeente Landsmeer geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Landsmeer, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Landsmeer zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.458 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Voor 11% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.458 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Landsmeer 489 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Landsmeer in 2023 zijn Winkeldiefstal (89 delicten) en Overige vermogensdelicten (80 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Landsmeer.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 26 misdrijven in de gemeente Landsmeer geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Landsmeer met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Landsmeer over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Landsmeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 23,33 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Landsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Landsmeer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Landsmeer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Landsmeer
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Landsmeer dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Landsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Landsmeer.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Landsmeer genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Landsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Landsmeer.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Landsmeer ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Landsmeer per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Landsmeer geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Landsmeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Landsmeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Landsmeer.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Landsmeer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.045Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie260Aantal2023
G+I Handel en horeca280Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie195Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed205Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening505Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg320Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten240Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.661Aantal2024
Mannen5.628Aantal2024
Vrouwen6.033Aantal2024
0 tot 15 jaar1.993Aantal2024
15 tot 25 jaar1.241Aantal2024
25 tot 45 jaar2.330Aantal2024
45 tot 65 jaar3.407Aantal2024
65 jaar of ouder2.690Aantal2024
Ongehuwd5.529Aantal2024
Gehuwd4.752Aantal2024
Gescheiden811Aantal2024
Verweduwd569Aantal2024
Geboorte totaal89Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal98Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid520Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag1.700Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.340Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.340Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura285Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2022
WMO cliënten595Aantal2022
WMO cliënten relatief51Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.280Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel646Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.476Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.690Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++37Aantal2024
Energielabels A++20Aantal2024
Energielabels A+39Aantal2024
Energielabels A1.218Aantal2024
Energielabels B665Aantal2024
Energielabels C1.813Aantal2024
Energielabels D451Aantal2024
Energielabels E378Aantal2024
Energielabels F259Aantal2024
Energielabels G286Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters56%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk35%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.961Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.455Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.504Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.002Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,35Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers73%Percentage2022
Percentage zelfstandigen27%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers9.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen31%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€379x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO380Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.400Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland9.208Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.497Aantal2023
Herkomst Europa851Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.646Aantal2023
Geboren in Nederland9.208Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa473Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa909Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa378Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa737Aantal2023
Autochtoon9.320Aantal2022
Westers totaal1.085Aantal2022
Niet-westers totaal1.155Aantal2022
Marokko161Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba23Aantal2022
Suriname224Aantal2022
Turkije110Aantal2022
Overig niet-westers637Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal272Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven23Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting73Aantal2023
Verkeersovertredingen61Aantal2023
Vernieling44Aantal2023
Overige misdrijven13Aantal2023
Totaal misdrijven489Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km96Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km475Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km64Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km57Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0415Code2023
RegionaamLandsmeerNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode04150000Code2023
Oppervlakte totaal2.650Aantal hectaren2024
Oppervlakte land2.244Aantal hectaren2024
Oppervlakte water407Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.041Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.812Aantal2024
Adressen met postcode5.555Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.998Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie42Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie17Aantal2024
Adressen met industriefunctie174Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie75Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie74Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie484Aantal2024
Verblijfsobjecten5.802Aantal2024
Ligplaatsen7Aantal2024
Standplaatsen3Aantal2024
Panden met adres4.965Aantal2024
Adressen met pand5.800Aantal2024
Percelen met adres3.872Aantal2024
Adressen met perceel5.812Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.687Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom125Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.910Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom88Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190025Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925156Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950188Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.629Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.178Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990952Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000182Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010205Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020424Aantal2024
Panden met adres 2020 en later24Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190043Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925161Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950200Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.713Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.222Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.093Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000288Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010398Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020596Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later83Aantal2024
Postcodegebied1121AA-1451MPNaam2024
Meest voorkomende postcode1121Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode89%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade12Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2022
Verkeersongevallen totaal38Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.610Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.500Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.110Aantal2023
Personenautos per huishouden1,13Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte250Aantal2023
Motorfietsen570Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.915Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€580.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie26%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement798Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.203Aantal2024
Hoekwoning873Aantal2024
Tweeonder1kap305Aantal2024
Vrijstaande woning819Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.804Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Landsmeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Landsmeer: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (2.045 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Landsmeer (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Landsmeer voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Landsmeer zijn in totaal 2.045 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.045 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.040 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 17 wijken en buurten in gemeente Landsmeer. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Landsmeer als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Landsmeer als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities