Informatie gemeente Borger-Odoorn:

Informatie gemeente Borger-Odoorn:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Borger-Odoorn! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Borger-Odoorn!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 25.678 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Borger-Odoorn. Gegevens voor de jaren 1998 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Borger-Odoorn, 1998 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Borger-Odoorn is met 25.678 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 1998. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Borger-Odoorn
Kaart van de gemeente Borger-Odoorn met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Borger-Odoorn met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Drouwenermond, 2: Drouwenerveen, 3: Bronnegerveen, 4: Nieuw-Buinen, 5: Drouwen ...Toon meer... Kaart van de gemeente Borger-Odoorn met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Drouwenermond, 2: Drouwenerveen, 3: Bronnegerveen, 4: Nieuw-Buinen, 5: Drouwen, 6: Bronneger, 7: Buinerveen, 8: 1e Exloërmond, 9: Borger, 10: Buinen, 11: Zandberg, 12: 2e Exloërmond, 13: Westdorp, 14: Ees, 15: Exloërveen, 16: Ellertshaar, 17: 2e Valthermond, 18: Eesergroen, 19: Exloo, 20: Valthermond, 21: Eeserveen, 22: Odoorn, 23: Valthe, 24: Odoornerveen, 25: Klijndijk ...Toon minder...

Over de gemeente Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn is een gemeente in de provincie Drenthe. Gemeente Borger-Odoorn heeft afgerond een totale oppervlakte van 27.789 hectare, waarvan 27.453 land en 336 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 264 adressen per km2. Er wonen 11.260 huishoudens in de gemeente Borger-Odoorn en de gemeente telt 25 woonplaatsen, 25 wijken en 58 buurten.

Kenmerken van de 11.224 woningen in de gemeente Borger-Odoorn
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Borger-Odoorn in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

11.224 woningen & 14.047 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 15% naar €209.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Borger-Odoorn. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Borger-Odoorn, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Borger-Odoorn is met €28.000 toegenomen van €181.000 in 2005 tot €209.000 in 2020 (dat is 15%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 14.047 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Borger-Odoorn telt in totaal 14.047 adressen, met 13.324 verblijfsobjecten en 723 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Borger-Odoorn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Borger-Odoorn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.224 woningen & 14.047 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Borger-Odoorn






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Borger-Odoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Borger-Odoorn






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Borger-Odoorn
Cumulatieve cijfers per week






Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!







Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Borger-Odoorn: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 9.362 personen uit de gemeente Borger-Odoorn positief op Corona getest, er zijn 121 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 28 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 25 mei 2022, week 21 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Borger-Odoorn
Aantal overleden personen per week






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Borger-Odoorn.

Gemiddeld overleden 5,43 personen per week uit de gemeente Borger-Odoorn (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 18 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.600) gemeente Borger-Odoorn






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Borger-Odoorn.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Bronneger heeft met €35.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Borger-Odoorn. En buurt 2e Exloërmond West heeft met €21.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Borger-Odoorn.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Borger-Odoorn is €25.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.800. Gemeente Borger-Odoorn telt 21.000 inkomensontvangers op 25.678 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,00% procent van de huishoudens in gemeente Borger-Odoorn heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Drenthe gemeente Borger-Odoorn






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Drenthe (gemeente Borger-Odoorn is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Drenthe. De positie van gemeente Borger-Odoorn is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2






Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Borger-Odoorn voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Borger-Odoorn ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik






Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!







Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Borger-Odoorn.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Borger-Odoorn. Gegevens voor de jaren 1999 tot en met 2021.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Borger-Odoorn, 1999 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Borger-Odoorn is met 1.050 personen gedaald van 25.009 in 1999 tot 23.959 in 2021 (dat is 4,20%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Bevolking in gemeente Borger-Odoorn: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Borger-Odoorn
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Borger-Odoorn.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!







Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Borger-Odoorn:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Gemeentebelangen Borger-Odoorn3.39831,07%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.73315,85%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar Borger-Odoorn1.40812,88%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.38512,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.31612,03%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks7386,75%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664844,43%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU4734,33%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.47920,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV2.34914,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.88111,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.6389,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.6289,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.4358,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD9765,83%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU5763,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD5703,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks5173,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB4572,73%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213792,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1801,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1751,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1220,73%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht790,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots610,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje550,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter440,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst290,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG230,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1220,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten220,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter160,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol100,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft80,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK50,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP50,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.90323,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.15614,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.12713,77%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.08713,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks5857,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP4345,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3954,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3694,51%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D663564,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV3344,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3233,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt740,90%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft160,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio140,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen100,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK30,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.83315,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.69214,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.55112,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.1039,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.0068,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Sterk Lokaal9417,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks7906,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP7246,00%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU6085,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D665384,46%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4864,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4273,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Onafhankelijke Partij Drenthe1651,37%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP960,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Belang940,78%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK90,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3.25828,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.91916,82%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.65614,52%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.32511,62%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.24810,94%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.1129,75%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU7486,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij1251,10%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP110,10%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 850,04%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Borger-Odoorn. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Borger-Odoorn: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1998-2021 voor de gemeente Borger-Odoorn.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Borger-Odoorn het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Borger-Odoorn van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1998 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 8 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (2.405 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Borger-Odoorn.

Gemeente Borger-Odoorn telt in totaal 2.405 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Borger-Odoorn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Borger-Odoorn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Borger-Odoorn, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Borger-Odoorn zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 5.648 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.648 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.483 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Borger-Odoorn 584 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict





Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Borger-Odoorn.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Borger-Odoorn






Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!







Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Borger-Odoorn. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 109 wijken en buurten in gemeente Borger-Odoorn. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Borger-Odoorn als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Borger-Odoorn als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Borger-Odoorn: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Borger-Odoorn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.405Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij320Aantal2020
B-F Nijverheid en energie425Aantal2020
G+I Handel en horeca540Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie145Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed170Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening485Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten320Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners25.678Aantal2022
Mannen12.812Aantal2021
Vrouwen12.786Aantal2021
0 tot 15 jaar3.511Aantal2021
15 tot 25 jaar2.661Aantal2021
25 tot 45 jaar4.799Aantal2021
45 tot 65 jaar8.195Aantal2021
65 jaar of ouder6.432Aantal2021
Ongehuwd10.163Aantal2021
Gehuwd12.021Aantal2021
Gescheiden1.880Aantal2021
Verweduwd1.534Aantal2021
Westers totaal1.081Aantal2021
Geboorte totaal178Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal278Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid93Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag5.600Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar9.600Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.230Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura620Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,70%Percentage2020
WMO cliënten2.075Aantal2020
WMO cliënten relatief81Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.460Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.540Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.660Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.330Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.380Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.640Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement930Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.260Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.320Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.750Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht40%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters38%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk32%percentage2020
Lopen naar school of werk15%percentage2020
Fietsen naar school of werk23%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam23%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.260Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens3.143Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen4.497Aantal2021
Huishoudens met kinderen3.620Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2020
Percentage werknemers81%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers21.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.800Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.600Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen43,10%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen15,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,90%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen35,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11,30%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€80x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand490Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.280Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW360Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.850Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon23.959Aantal2021
Niet-westers totaal558Aantal2021
Marokko15Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba49Aantal2021
Suriname51Aantal2021
Turkije16Aantal2021
Overig niet-westers427Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand11,60Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand11,60Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand11,60Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand4,20Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Café afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km3,50Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand15,80Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand16,60Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand10,70Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand47,40Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand6,30Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand10,30Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand40Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand10,50Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand5,10Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km25Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1681Code2021
RegionaamBorger-OdoornNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode16810000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal27.789Aantal hectaren2021
Oppervlakte land27.453Aantal hectaren2021
Oppervlakte water336Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid264Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode14.012Aantal2021
Adressen totaal14.047Aantal2021
Panden12.319Aantal2021
Percelen11.000Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal15.630Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine11.780Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.850Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte57Aantal2020
Motorfietsen1.770Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.224Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€209.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning93%Percentage2020
Percentage meergezinswoning7%Percentage2020
Percentage bewoond95%Percentage2020
Percentage onbewoond5%Percentage2020
Koopwoningen74%Percentage2021
Huurwoningen totaal26%Percentage2021
In bezit woningcorporatie20%Percentage2020
In bezit overige verhuurders6%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200088%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Borger-Odoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Borger-Odoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Borger-Odoorn. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Borger-Odoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!