Statistieken gemeente Pijnacker-Nootdorp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Pijnacker-Nootdorp telt 57.932 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

JaarAantal inwoners de gemeente Pijnacker-Nootdorp% verschil
202457.9320,45%
202357.6721,94%
202256.5721,61%
202155.6740,66%
202055.3081,80%
201954.3311,30%
201853.6341,86%
201752.6561,47%
201651.8941,35%
201551.2030,26%
201451.0711,22%
201350.4540,70%
201250.1031,66%
201149.2862,65%
201048.0134,60%
200945.9004,89%
200843.7622,32%
200742.7692,58%
200641.6954,55%
200539.8825,8%
200437.6965,1%
200335.8552,08%
200235.123geen data

De bevolking van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is met 22.809 personen toegenomen van 35.123 personen in 2002 tot 57.932 personen in 2024 (dat is een zeer grote groei van 65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2002 tot en met 2024 was 1.037 personen (2,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

In 2002 telde de gemeente Pijnacker-Nootdorp 35.123 inwoners. Het aantal van 35.123 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 57.932 personen. De stijging ten opzichte van 2002 is 22.809 (65%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 260 (0,45%). Het aantal van 57.932 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2002 tot en met 2024.

Over de gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.862 hectare, waarvan 3.687 land en 174 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.580 adressen per km2. Er wonen 22.680 huishoudens in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 3 wijken en 32 buurten.

Vlag van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Vlag van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Pijnacker-Nootdorp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Pijnacker-Nootdorp met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Nootdorp, 2: Pijnacker, 3: Delfgauw.

Woningkenmerken
Er zijn 22.451 woningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Pijnacker-Nootdorp was €482.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Pijnacker-Nootdorp% verschil
2023€482.00019%
2022€404.0009,8%
2021€368.0006,4%
2020€346.0007,8%
2019€321.00011%
2018€290.0007,4%
2017€270.0001,50%
2016€266.0003,10%
2015€258.000-4,09%
2014€269.000-3,93%
2013€280.000-2,44%
2012€287.000-2,05%
2011€293.000-1,68%
2010€298.0000,34%
2009€297.0007,6%
2008€276.0003,76%
2007€266.0006,8%
2006€249.0000,81%
2005€247.00049%
2004€166.0003,11%
2003€161.000-4,17%
2002€168.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is met €314.000 gestegen van €168.000 in 2002 tot €482.000 in 2023 (dat is een groei van 187%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2002 tot en met 2023 was €14.952 (5,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is €482.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 22.451 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Pijnacker-Nootdorp: er zijn 9.985 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 25.963 totaal in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Pijnacker-Nootdorp telt in totaal 25.963 adressen, met 25.960 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 96% van de adressen in gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Pijnacker-Nootdorp
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn er 23.525 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.695 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Pijnacker-Nootdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2002 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Pijnacker-Nootdorp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202343.2794.06810.325
202243.5173.6909.365
202143.2083.5238.943
202043.1583.4348.716
201942.8513.2458.235
201842.5603.1307.944
201742.1592.9677.530
201641.8882.8287.178
201541.6072.7126.884
201441.6702.6576.744
201341.3962.5606.498
201241.2872.4926.324
201140.8032.3986.085
201040.0742.2445.695
200938.7872.0105.103
200837.4661.7794.517
200736.7731.6954.301
200636.0211.6044.070
200534.6231.4863.773
200432.9161.3513.429
200331.5921.2053.058
200231.0981.1382.887

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 7,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2002 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 3,24% en herkomst van buiten Europa: 8,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Pijnacker-Nootdorp naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Pijnacker-Nootdorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2022 zijn Westers (5.075 inwoners) en Overig (3.866 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Pijnacker-Nootdorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Pijnacker-Nootdorp:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn A (9.123 adressen) en B (4.859 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Pijnacker-Nootdorp: 9.123 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 244 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Pijnacker-Nootdorp.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Pijnacker-Nootdorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

51 stembureaus

Er zijn 51 stembureaus in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Pijnacker-Nootdorp
Opkomst: 82,5%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer (landelijk)
PVV24%8.44337
VVD22%7.56924
GL-PvdA13%4.64325
NSC11%3.92520
D667,9%2.7529
CDA4,0%1.3895
BBB3,10%1.0607
SP2,10%7135
FvD1,90%6693
Volt1,80%6272
CU1,80%6213
PvdD1,70%6073
DENK1,40%5003
JA210,90%3241
SGP0,80%2663
50PLUS0,60%1970
BVNL0,40%1380
Splinter0,20%570
BIJ10,20%770
PLAN0,10%350
PartijvdSport0,10%320
Piraten0,10%270
LEF0%120
LP0%70
Politieke Partij voor Basisinkomen0%50
SAMEN0%80

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Pijnacker-Nootdorp
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV8.44324%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD7.56922%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA4.64313%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.92511%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662.7527,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.3894,0%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.0603,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP7132,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD6691,93%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt6271,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU6211,79%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD6071,75%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK5001,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA213240,93%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2660,77%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1970,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1380,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1770,22%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter570,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN350,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport320,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten270,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF120,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN80,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP70,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen50,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD4.24416%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.05115%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662.5299,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks2.4349,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.1028%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.6366,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.4635,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.4215,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.1154,25%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU9163,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS8543,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD8243,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt7412,82%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP7042,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP3281,25%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP2961,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2891,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD1850,71%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK1020,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.71718%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.57114%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk3.26413%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.10912%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2.90011%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.9597,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.9457,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA211.3875,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP1.2154,66%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL8413,23%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6942,66%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD4631,78%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Eerlijk Alternatief5.21522%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664.25918%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.19914%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Progressief PN / P.v.d.A. / GROENLINKS2.93913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.51411%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Trots Pijnacker-Nootdorp1.4226,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen1.3845,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD1.2725,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP1.0764,62%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.09722%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.89015%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.50613%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.24612%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.6558,7%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D661.5988,4%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP8814,65%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS8024,24%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD7503,96%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV6243,30%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP3782,00%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt3782,00%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK480,25%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen290,15%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten270,14%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft170,09%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.700) gemeente Pijnacker-Nootdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Noordpolder Pijnacker heeft met €43.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. En buurt Tuindershof heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Pijnacker-Nootdorp is €34.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.200. Gemeente Pijnacker-Nootdorp telt 43.800 inkomensontvangers op 57.932 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,80% procent van de huishoudens in gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Pijnacker-Nootdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Pijnacker-Nootdorp is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Pijnacker-Nootdorp is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
Er zijn 1.339 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.339 elektrische auto’s in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Pijnacker-Nootdorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 27.445 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 37.646 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 26.589 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.643 misdrijven in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 21.510 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 1.643 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (255 delicten) en Horizontale fraude (222 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 173 misdrijven in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Pijnacker-Nootdorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,15 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.950Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij290Aantal2023
B-F Nijverheid en energie970Aantal2023
G+I Handel en horeca940Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie550Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed530Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.835Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.250Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten590Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners57.932Aantal2024
Mannen28.814Aantal2024
Vrouwen29.118Aantal2024
0 tot 15 jaar10.557Aantal2024
15 tot 25 jaar7.725Aantal2024
25 tot 45 jaar13.166Aantal2024
45 tot 65 jaar17.169Aantal2024
65 jaar of ouder9.315Aantal2024
Ongehuwd28.147Aantal2024
Gehuwd24.126Aantal2024
Gescheiden3.567Aantal2024
Verweduwd2.092Aantal2024
Geboorte totaal506Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal344Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.571Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag9.820Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar16.440Aantal2022
Opleidingsniveau hoog16.350Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.640Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2022
WMO cliënten2.315Aantal2022
WMO cliënten relatief41Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning890Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming10%Percentage2022
Adressen zonder energielabel2.995Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel9.121Aantal2024
Adressen met definitief energielabel13.847Aantal2024
Energielabels A+++++12Aantal2024
Energielabels A++++23Aantal2024
Energielabels A+++497Aantal2024
Energielabels A++243Aantal2024
Energielabels A+698Aantal2024
Energielabels A9.123Aantal2024
Energielabels B4.859Aantal2024
Energielabels C4.149Aantal2024
Energielabels D1.074Aantal2024
Energielabels E808Aantal2024
Energielabels F785Aantal2024
Energielabels G697Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters56%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal22.680Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.898Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.378Aantal2023
Huishoudens met kinderen10.404Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,51Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers43.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen36%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,50%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€301x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand560Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.790Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW300Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW8.090Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland43.279Aantal2023
Herkomst buiten Nederland14.393Aantal2023
Herkomst Europa4.068Aantal2023
Herkomst buiten Europa10.325Aantal2023
Geboren in Nederland43.279Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.885Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5.283Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.183Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5.042Aantal2023
Autochtoon43.517Aantal2022
Westers totaal5.075Aantal2022
Niet-westers totaal7.980Aantal2022
Marokko730Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba618Aantal2022
Suriname2.019Aantal2022
Turkije747Aantal2022
Overig niet-westers3.866Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal704Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven153Aantal2023
Milieu overtredingen9Aantal2023
Oplichting262Aantal2023
Verkeersovertredingen280Aantal2023
Vernieling151Aantal2023
Overige misdrijven84Aantal2023
Totaal misdrijven1.643Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km200Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km36Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1926Code2023
RegionaamPijnacker-NootdorpNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode19260000Code2023
Oppervlakte totaal3.862Aantal hectaren2024
Oppervlakte land3.687Aantal hectaren2024
Oppervlakte water174Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.580Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal25.963Aantal2024
Adressen met postcode25.745Aantal2024
Adressen met woonfunctie23.525Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie198Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie180Aantal2024
Adressen met industriefunctie912Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie390Aantal2024
Adressen met logiesfunctie16Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie40Aantal2024
Adressen met sportfunctie29Aantal2024
Adressen met winkelfunctie338Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie939Aantal2024
Verblijfsobjecten25.960Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen3Aantal2024
Panden met adres19.258Aantal2024
Adressen met pand25.946Aantal2024
Percelen met adres17.221Aantal2024
Adressen met perceel25.963Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom24.922Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.041Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom22.635Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom890Aantal2024
Panden met adres voor 170017Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190047Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925322Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950946Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.008Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.709Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.908Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.368Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104.695Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202.148Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.090Aantal2024
Adressen met pand voor 170017Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190054Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925362Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.031Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.889Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.832Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.259Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004.226Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107.347Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203.036Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.893Aantal2024
Postcodegebied2631AA-2645NXNaam2024
Meest voorkomende postcode2641Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode30%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade129Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade115Aantal2022
Verkeersongevallen totaal244Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal26.126Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine21.280Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.845Aantal2023
Personenautos per huishouden1,15Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte709Aantal2023
Motorfietsen2.309Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad22.451Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€482.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning76%Percentage2023
Percentage meergezinswoning24%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200053%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200047%Percentage2023
Appartement6.013Aantal2024
Tussen of geschakelde woning9.985Aantal2024
Hoekwoning3.904Aantal2024
Tweeonder1kap1.478Aantal2024
Vrijstaande woning2.145Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.435Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 381 patiënten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Gemiddeld overleden 6,19 personen per week in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het aantal sterftes in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Pijnacker-Nootdorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (6.950 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn in totaal 6.950 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 6.950 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 6.955 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 39 wijken en buurten in gemeente Pijnacker-Nootdorp. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Pijnacker-Nootdorp als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Pijnacker-Nootdorp als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities