Statistieken gemeente Borne

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Borne. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Borne. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Borne telt 24.639 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Borne.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Borne:

JaarAantal inwoners de gemeente Borne% verschil
202424.6390,47%
202324.5242,15%
202224.0071,43%
202123.6681,53%
202023.3120,44%
201923.2100,37%
201823.1241,44%
201722.7952,02%
201622.3431,60%
201521.9920,49%
201421.8840,52%
201321.7700,85%
201221.5860,13%
201121.5571,06%
201021.3301,06%
200921.1061,65%
200820.7641,18%
200720.521-0,13%
200620.5470,21%
200520.503-0,47%
200420.600-0,25%
200320.651-0,38%
200220.7290,06%
200120.717-7,2%
200022.3160,22%
199922.2680,98%
199822.0510,12%
199722.0241,13%
199621.7780,36%
199521.700geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Borne is met 2.939 inwoners gegroeid van 21.700 inwoners in 1995 tot 24.639 inwoners in 2024 (dat is een grote stijging van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 101 inwoners (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Borne.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Borne:

In 1995 telde de gemeente Borne 21.700 inwoners. In 2005 is het aantal gedaald tot 20.503 inwoners. Dit is een daling van 1.197 (-5,5%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2004) is het verschil -97 (-0,47%). Het aantal van 20.503 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 24.639 inwoners. De stijging ten opzichte van 2005 is 4.136 (20%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 115 (0,47%). Het aantal van 24.639 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Borne

De gemeente Borne is een gemeente in de provincie Overijssel. Gemeente Borne heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.616 hectare, waarvan 2.599 land en 17 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.245 adressen per km2. Er wonen 10.298 huishoudens in de gemeente Borne en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 2 wijken en 15 buurten.

De naam Borne wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Borne en voor de wijk Borne. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Borne

Vlag van de gemeente Borne

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Borne
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Borne met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Buitengebied Borne, 2: Borne.

Woningkenmerken
Er zijn 10.307 woningen in de gemeente Borne.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Borne in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Borne was €370.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Borne.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Borne:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Borne% verschil
2023€370.00018%
2022€313.00012%
2021€280.0007,3%
2020€261.0006,1%
2019€246.0009,3%
2018€225.0007,7%
2017€209.0002,45%
2016€204.000-0,49%
2015€205.000-1,44%
2014€208.000-5,5%
2013€220.000-1,79%
2012€224.000-3,45%
2011€232.000-2,52%
2010€238.000-0,83%
2009€240.0002,13%
2008€235.0003,52%
2007€227.0008,6%
2006€209.0000,48%
2005€208.00050%
2004€139.0000%
2003€139.0000,72%
2002€138.0000%
2001€138.00050%
2000€92.0000%
1999€92.0000%
1998€92.0001,10%
1997€91.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Borne is met €279.000 gegroeid van €91.000 in 1997 tot €370.000 in 2023 (dat is een toename van 307%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.730 (6,3%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Borne.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Borne.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Borne is €370.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 10.307 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 15 buurten (blauw). De gemeente Borne wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Borne: er zijn 3.025 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Borne.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 11.840 totaal in de gemeente Borne

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Borne telt in totaal 11.840 adressen, met 11.836 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 97% van de adressen in gemeente Borne ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Borne
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Borne zijn er 10.601 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Borne.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.962 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Borne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Borne. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Borne

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Borne. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Borne


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Borne bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Borne


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Borne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Borne per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Borne:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202321.2261.4631.835
202221.2811.2091.517
202121.0361.1681.464
202020.7371.1421.433
201920.6801.1221.408
201820.6321.1051.387
201720.2271.1391.429
201619.8761.0941.373
201519.7311.0031.258
201419.6201.0041.260
201319.5439881.239
201219.2251.0471.314
201119.0981.0911.368
201018.9231.0681.339
200918.7651.0381.303
200818.5199961.249
200718.2571.0041.260
200618.3059951.247
200518.2769881.239
200418.3979771.226
200318.4919581.202
200218.6349291.166
200118.7328811.104
200020.3508721.094
199920.3218641.083
199820.1518431.057
199720.1628261.036
199619.9468131.019

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Borne als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 6% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,5% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 3,73% en herkomst van buiten Europa: 4,68%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Borne naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Borne
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Borne in 2022 zijn Westers (1.500 inwoners) en Overig (749 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Borne: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Borne.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Borne. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Borne:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Borne. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Borne zijn C (2.976 adressen) en A (2.718 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Borne. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Borne: 2.976 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Borne bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 171 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Borne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Borne. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Borne vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Borne.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Borne voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Borne ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

31 stembureaus

Er zijn 31 stembureaus in de gemeente Borne. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Borne
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Borne over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Borne.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Borne het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Borne van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Borne
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Borne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Borne:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
NSC5.43633%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV3.52122%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.15713%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.6159,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB8315,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668145,0%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA4352,67%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3832,35%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2871,76%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1600,98%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1520,93%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1370,84%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21810,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK800,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL650,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP380,23%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS260,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter180,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1140,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN100,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN60,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF50,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.85930%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.39711%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.29110%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.0037,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9857,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV5974,71%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA215564,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665434,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP4023,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Samen Lokaal Twente3762,96%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3412,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt3092,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2822,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2672,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2311,82%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1110,87%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie1050,83%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP260,20%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft60,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.88831%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk3.76230%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.61413%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.0618,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP7506,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4433,58%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4033,25%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU2962,39%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderenpartij1080,87%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP630,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GB’902.55225%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.00020%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.53715%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Borne-Nu1.38814%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GL-PvdA1.30213%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP8087,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D666626,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.24029%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.43518%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.16715%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD7319,4%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks6037,7%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D664605,9%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP3154,03%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2533,24%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV1642,10%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1622,07%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1501,92%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt781,00%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK310,40%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen130,17%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft60,08%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten50,06%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Borne op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Borne. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.200) gemeente Borne


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Borne.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Zenderen heeft met €34.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Borne. En buurt ’t Wensink Zuid heeft met €23.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Borne.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Borne is €30.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.100. Gemeente Borne telt 19.300 inkomensontvangers op 24.639 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in gemeente Borne heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Overijssel gemeente Borne


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Overijssel (gemeente Borne is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Overijssel. De positie van gemeente Borne is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Borne. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Borne
Er zijn 408 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Borne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Borne op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 408 elektrische auto’s in de gemeente Borne. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Borne die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.040 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Borne in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Borne geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 17.877 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Borne (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 13.100 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Borne in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Borne geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Borne. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 704 misdrijven in de gemeente Borne geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Borne, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Borne zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 7.950 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Borne 704 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Borne in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (100 delicten) en Horizontale fraude (97 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Borne.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 51 misdrijven in de gemeente Borne geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Borne met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Borne over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Borne.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,69 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Borne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Borne.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Borne. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Borne
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Borne dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Borne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Borne.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Borne genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Borne.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Borne.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Borne ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Borne per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Borne geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Borne. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Borne is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Borne.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Borne voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.525Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2023
B-F Nijverheid en energie320Aantal2023
G+I Handel en horeca485Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie115Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed250Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening535Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg500Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten270Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.639Aantal2024
Mannen12.249Aantal2024
Vrouwen12.390Aantal2024
0 tot 15 jaar4.250Aantal2024
15 tot 25 jaar2.567Aantal2024
25 tot 45 jaar5.746Aantal2024
45 tot 65 jaar6.450Aantal2024
65 jaar of ouder5.626Aantal2024
Ongehuwd11.016Aantal2024
Gehuwd10.700Aantal2024
Gescheiden1.581Aantal2024
Verweduwd1.342Aantal2024
Geboorte totaal266Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal265Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid948Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag3.930Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.510Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.260Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura650Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten2.030Aantal2022
WMO cliënten relatief85Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.270Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Adressen zonder energielabel1.518Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4.675Aantal2024
Adressen met definitief energielabel5.647Aantal2024
Energielabels A+++++5Aantal2024
Energielabels A++++68Aantal2024
Energielabels A+++181Aantal2024
Energielabels A++94Aantal2024
Energielabels A+106Aantal2024
Energielabels A2.718Aantal2024
Energielabels B1.756Aantal2024
Energielabels C2.976Aantal2024
Energielabels D1.070Aantal2024
Energielabels E215Aantal2024
Energielabels F414Aantal2024
Energielabels G719Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht54%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk44%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk29%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.298Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.964Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.433Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.901Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,35Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers19.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€204x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand300Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.010Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW4.950Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland21.226Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.298Aantal2023
Herkomst Europa1.463Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.835Aantal2023
Geboren in Nederland21.226Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa772Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa874Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa691Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa961Aantal2023
Autochtoon21.281Aantal2022
Westers totaal1.500Aantal2022
Niet-westers totaal1.226Aantal2022
Marokko8Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba52Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije377Aantal2022
Overig niet-westers749Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal288Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven60Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting117Aantal2023
Verkeersovertredingen81Aantal2023
Vernieling92Aantal2023
Overige misdrijven65Aantal2023
Totaal misdrijven704Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km23Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0147Code2023
RegionaamBorneNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode01470000Code2023
Oppervlakte totaal2.616Aantal hectaren2024
Oppervlakte land2.599Aantal hectaren2024
Oppervlakte water17Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.245Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal11.840Aantal2024
Adressen met postcode11.836Aantal2024
Adressen met woonfunctie10.601Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie97Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie74Aantal2024
Adressen met industriefunctie467Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie120Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie20Aantal2024
Adressen met sportfunctie17Aantal2024
Adressen met winkelfunctie276Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie360Aantal2024
Verblijfsobjecten11.836Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres9.836Aantal2024
Adressen met pand11.833Aantal2024
Percelen met adres8.526Aantal2024
Adressen met perceel11.840Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom11.508Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom332Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.341Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom260Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900152Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925436Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950684Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.744Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.962Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.654Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000857Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010741Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.191Aantal2024
Panden met adres 2020 en later411Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900197Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925475Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950794Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.799Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.121Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.047Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.295Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.106Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.417Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later577Aantal2024
Postcodegebied7621AA-7626NGNaam2024
Meest voorkomende postcode7622Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode40%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade27Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade144Aantal2022
Verkeersongevallen totaal171Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal12.525Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine10.140Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.385Aantal2023
Personenautos per huishouden1,22Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte482Aantal2023
Motorfietsen1.181Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.307Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€370.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement1.556Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.025Aantal2024
Hoekwoning1.771Aantal2024
Tweeonder1kap2.348Aantal2024
Vrijstaande woning1.901Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.235Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Borne. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Borne
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Borne: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 185 patiënten in de gemeente Borne met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Borne
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Borne.

Gemiddeld overleden 4,21 personen per week in de gemeente Borne. Het aantal sterftes in de gemeente Borne is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Borne: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (2.525 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Borne (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Borne zijn in totaal 2.525 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.525 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.535 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 21 wijken en buurten in gemeente Borne. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Borne als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Borne als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities