Statistieken gemeente Capelle aan den IJssel

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 12% naar 67.552 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is met 7.052 personen gestegen van 60.500 in 1995 tot 67.552 in 2023 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Capelle aan den IJssel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.540 hectare, waarvan 1.414 land en 126 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.324 adressen per km2. Er wonen 31.556 huishoudens in de gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente telt 1 woonplaats, 9 wijken en 79 buurten.

De naam Capelle aan den IJssel wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Capelle aan den IJssel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Capelle aan den IJssel

Vlag van de gemeente Capelle aan den IJssel

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Capelle aan den IJssel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Capelle aan den IJssel met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Schollevaar Noord, 2: Schollevaar Zuid, 3: Oostgaarde Noord, 4: Schenkel, 5: Oostgaarde Zuid, 6: Middelwatering Oost, 7: Middelwatering West, 8: Capelle West en ’s Gravenland, 9: Rivium.

Woningkenmerken
Er zijn 31.488 woningen in de gemeente Capelle aan den IJssel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Capelle aan den IJssel in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 51% naar €270.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Capelle aan den IJssel, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Capelle aan den IJssel is met €91.000 gestegen van €179.000 in 2005 tot €270.000 in 2022 (dat is 51%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 35.889 totaal in de gemeente Capelle aan den IJssel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Capelle aan den IJssel telt in totaal 35.889 adressen, met 35.878 verblijfsobjecten, 6 standplaatsen en 5 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Capelle aan den IJssel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Capelle aan den IJssel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Capelle aan den IJssel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Capelle aan den IJssel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Capelle aan den IJssel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Capelle aan den IJssel, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is met 7.575 personen afgenomen van 49.108 in 1996 tot 41.533 in 2022 (dat is 15%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Capelle aan den IJssel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Capelle aan den IJssel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Capelle aan den IJssel in 2022 zijn Overig (8.034 inwoners) en Westers (7.750 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Capelle aan den IJssel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Capelle aan den IJssel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Capelle aan den IJssel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Capelle aan den IJssel zijn C (11.045 adressen) en A (6.990 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Capelle aan den IJssel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Capelle aan den IJssel: 11.045 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Capelle aan den IJssel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Capelle aan den IJssel
Er waren 284 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Capelle aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Capelle aan den IJssel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Capelle aan den IJssel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Capelle aan den IJssel.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Capelle aan den IJssel voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Capelle aan den IJssel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Capelle aan den IJssel
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Capelle aan den IJssel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Capelle aan den IJssel:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Leefbaar Capelle6.72629%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.86612%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.50411%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.9928,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Capels Bewoners Belang1.6357,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.4696,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.4356,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.2575,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.2145,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.0714,63%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)9474,10%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.72121%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D665.10214%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV4.18911%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2.3036,2%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.2376,1%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.2106%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.9665,3%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1.8795,1%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.7134,65%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.5184,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.4323,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.3423,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK7041,91%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt5831,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ15631,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS4841,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje2300,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1470,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten890,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter880,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht640,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG570,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB520,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst490,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol340,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter340,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft310,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP160,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Modern Nederland150,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu130,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.06516%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.83815%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.75914%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2.46213%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.4647,7%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.4327,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661.1786,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.0775,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV8344,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD7273,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP7093,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt3241,70%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1300,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft480,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio270,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen220,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.95819%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.66114%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.0968,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.9947,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.8507,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.8127,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.7636,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.5416%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.4965,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.3575,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.2354,84%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.0894,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2701,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
LPZH2571,01%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje700,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA570,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk6.20225%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD4.40618%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3.29813%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP3.26713%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3.22613%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.6626,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.6596,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland1.0094,08%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Capelle aan den IJssel op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Capelle aan den IJssel: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Capelle aan den IJssel.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Capelle aan den IJssel het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Capelle aan den IJssel van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.700) gemeente Capelle aan den IJssel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Capelle aan den IJssel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt ’s-Gravenweg/Alexanderlaan heeft met €60.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Capelle aan den IJssel. En buurt Schermerhoek heeft met €13.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Capelle aan den IJssel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Capelle aan den IJssel is €28.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.500. Gemeente Capelle aan den IJssel telt 53.500 inkomensontvangers op 67.552 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,7% procent van de huishoudens in gemeente Capelle aan den IJssel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Capelle aan den IJssel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Capelle aan den IJssel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Capelle aan den IJssel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Capelle aan den IJssel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Capelle aan den IJssel
Er zijn 1.093 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente Capelle aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Capelle aan den IJssel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.093 elektrische auto’s in de gemeente Capelle aan den IJssel. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Capelle aan den IJssel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 32.337 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Capelle aan den IJssel in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Capelle aan den IJssel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 41.651 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Capelle aan den IJssel (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 31.234 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Capelle aan den IJssel in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Capelle aan den IJssel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Capelle aan den IJssel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 2.708 misdrijven in de gemeente Capelle aan den IJssel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Capelle aan den IJssel, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Capelle aan den IJssel zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 36.439 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 36.439 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 35.675 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Capelle aan den IJssel 2.708 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Capelle aan den IJssel in 2022 zijn Horizontale fraude (382 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (356 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Capelle aan den IJssel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 200 misdrijven in de gemeente Capelle aan den IJssel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Capelle aan den IJssel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Capelle aan den IJssel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Capelle aan den IJssel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,05 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Capelle aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Capelle aan den IJssel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Capelle aan den IJssel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Capelle aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Capelle aan den IJssel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Capelle aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Capelle aan den IJssel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Capelle aan den IJssel heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Capelle aan den IJssel sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Capelle aan den IJssel heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
52% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Capelle aan den IJssel voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Capelle aan den IJssel heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Capelle aan den IJssel doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Capelle aan den IJssel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal8.120Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2022
B-F Nijverheid en energie995Aantal2022
G+I Handel en horeca1.395Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie815Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed695Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening2.005Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.475Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten715Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners67.552Aantal2023
Mannen32.695Aantal2023
Vrouwen34.857Aantal2023
0 tot 15 jaar10.699Aantal2023
15 tot 25 jaar7.583Aantal2023
25 tot 45 jaar16.714Aantal2023
45 tot 65 jaar17.910Aantal2023
65 jaar of ouder14.646Aantal2023
Ongehuwd33.228Aantal2023
Gehuwd24.652Aantal2023
Gescheiden6.237Aantal2023
Verweduwd3.435Aantal2023
Westers totaal7.750Aantal2022
Geboorte totaal702Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal689Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid4.751Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag13.530Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar21.880Aantal2021
Opleidingsniveau hoog15.030Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.860Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten4.790Aantal2021
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.760Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.350Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.130Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.290Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement650Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning850Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning680Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning920Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming29%Percentage2021
Energielabels Definitief22.884Aantal2023
Energielabels Voorlopig9.855Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.747Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++89Aantal2023
Energielabels A+++28Aantal2023
Energielabels A++49Aantal2023
Energielabels A+338Aantal2023
Energielabels A6.990Aantal2023
Energielabels B6.613Aantal2023
Energielabels C11.045Aantal2023
Energielabels D2.986Aantal2023
Energielabels E2.643Aantal2023
Energielabels F1.084Aantal2023
Energielabels G872Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal31.556Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens12.355Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen8.603Aantal2022
Huishoudens met kinderen10.598Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers53.500Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,3%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,7%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€65x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.850Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO2.400Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW710Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW13.100Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon41.533Aantal2022
Niet-westers totaal17.905Aantal2022
Marokko1.111Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba2.751Aantal2022
Suriname4.696Aantal2022
Turkije1.313Aantal2022
Overig niet-westers8.034Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal949Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven303Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting456Aantal2022
Verkeersovertredingen483Aantal2022
Vernieling369Aantal2022
Overige misdrijven75Aantal2022
Totaal misdrijven2.708Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km79Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km66Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km70Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km41Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km94Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km61Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km41Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km32Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand9,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,80Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km28Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0502Code2022
RegionaamCapelle aan den IJsselNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode05020000Code2022
Oppervlakte totaal1.540Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.414Aantal hectaren2023
Oppervlakte water126Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.324Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal35.745Aantal2023
Adressen met postcode35.486Aantal2023
Adressen met woonfunctie32.216Aantal2023
Panden16.870Aantal2023
Percelen14.402Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 190064Aantal2023
Panden 1900 tot 192545Aantal2023
Panden 1925 tot 1950863Aantal2023
Panden 1950 tot 19706.786Aantal2023
Panden 1970 tot 19809.530Aantal2023
Panden 1980 tot 19908.822Aantal2023
Panden 1990 tot 20005.047Aantal2023
Panden 2000 tot 20102.753Aantal2023
Panden 2010 tot 2020755Aantal2023
Panden 2020 en later767Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade46Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade238Aantal2021
Verkeersongevallen totaal284Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal31.110Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine26.020Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof5.090Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.200Aantal2022
Motorfietsen1.915Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad31.488Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€270.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning44%Percentage2022
Percentage meergezinswoning56%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen53%Percentage2022
Huurwoningen totaal46%Percentage2022
In bezit woningcorporatie35%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200088%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Capelle aan den IJssel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Capelle aan den IJssel
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Capelle aan den IJssel: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 812 patiënten in de gemeente Capelle aan den IJssel met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Capelle aan den IJssel
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Gemiddeld overleden 12,25 personen per week in de gemeente Capelle aan den IJssel. Het aantal sterftes in de gemeente Capelle aan den IJssel is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Capelle aan den IJssel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (8.120 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Capelle aan den IJssel (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Capelle aan den IJssel zijn in totaal 8.120 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 90 wijken en buurten in gemeente Capelle aan den IJssel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Capelle aan den IJssel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Capelle aan den IJssel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities