Informatie gemeente Oldambt:

Informatie gemeente Oldambt:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Oldambt! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Oldambt!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine daling van 2,48% naar 38.507 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Oldambt. Gegevens voor de jaren 2010 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Oldambt, 2010 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Oldambt is met 979 personen afgenomen van 39.486 in 2010 tot 38.507 in 2022 (dat is 2,48%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Oldambt
Kaart van de gemeente Oldambt met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Oldambt met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Nieuwolda, 2: Drieborg, 3: Finsterwolde, 4: Midwolda, 5: Noord ...Toon meer... Kaart van de gemeente Oldambt met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Nieuwolda, 2: Drieborg, 3: Finsterwolde, 4: Midwolda, 5: Noord, 6: Nieuw-Beerta, 7: Nieuweschans, 8: Beerta, 9: Scheemda-Heiligerlee, 10: Westerlee, 11: Winschoten ...Toon minder...

Over de gemeente Oldambt

De gemeente Oldambt is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Oldambt heeft afgerond een totale oppervlakte van 29.596 hectare, waarvan 22.666 land en 6.930 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 831 adressen per km2. Er wonen 18.200 huishoudens in de gemeente Oldambt en de gemeente telt 16 woonplaatsen, 11 wijken en 50 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2010 van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten tot de gemeente Oldambt.

De gemeente Oldambt (gemeentecode GM1895) is in 2010 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Oldambt overgegaan.

Kenmerken van de 18.648 woningen in de gemeente Oldambt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oldambt in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

18.648 woningen & 21.983 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine toename van 2,55% naar €161.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Oldambt. Gegevens voor de jaren 2010 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Oldambt, 2010 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Oldambt is met €4.000 toegenomen van €157.000 in 2010 tot €161.000 in 2020 (dat is 2,55%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 21.983 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Oldambt telt in totaal 21.983 adressen, met 21.934 verblijfsobjecten, 33 standplaatsen en 16 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Oldambt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Oldambt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

18.648 woningen & 21.983 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Oldambt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Oldambt bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Oldambt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Oldambt
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Oldambt: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 14.606 personen uit de gemeente Oldambt positief op Corona getest, er zijn 249 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 40 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 25 mei 2022, week 21 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Oldambt
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Oldambt.

Gemiddeld overleden 9,79 personen per week uit de gemeente Oldambt (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 18 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.300) gemeente Oldambt


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Oldambt.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Nieuwolda heeft met €37.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Oldambt. En buurt Finsterwolde nieuwbouw heeft met €18.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Oldambt.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Oldambt is €23.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.200. Gemeente Oldambt telt 31.000 inkomensontvangers op 38.507 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,30% procent van de huishoudens in gemeente Oldambt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Oldambt


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Oldambt is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Oldambt is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Oldambt voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Oldambt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Oldambt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Oldambt. Gegevens voor de jaren 2010 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Oldambt, 2010 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Oldambt is met 1.685 personen gedaald van 35.592 in 2010 tot 33.907 in 2021 (dat is 4,73%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Oldambt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Oldambt
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019) en de Provinciale Staten (2019) in de gemeente Oldambt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019 en de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Oldambt:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PvdA2.16114,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen Oldambt1.96713,40%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij voor het Noorden1.54710,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Verenigde Communistische Partij1.4429,82%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.4309,74%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.3479,18%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.0006,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV8595,85%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D668185,57%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU7345,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks6284,28%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Oldambt Aktief4973,39%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)1661,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Oosterhoff, B.)810,55%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.84316,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.73616,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP3.07713,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.53211,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.1109,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.7507,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.5036,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU8383,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD7843,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks7193,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB3771,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213651,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2711,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2040,90%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1080,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje820,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots640,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter600,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten460,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK310,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter300,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1280,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP250,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG230,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol220,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht130,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA110,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft80,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu10,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.72625,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.50613,92%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.16210,74%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.11810,33%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP9148,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks7006,47%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6405,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP5995,54%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS4484,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4454,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D663653,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1030,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio440,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft250,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen150,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK120,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.27413,97%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.15313,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.98112,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.5539,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.4028,62%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Partij voor het Noorden1.3538,31%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groninger Belang1.1527,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA9896,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU9545,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks8755,38%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D665993,68%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5073,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4642,85%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK170,10%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Oldambt. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Oldambt: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Oldambt.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Oldambt het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oldambt van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (2.810 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Oldambt.

Gemeente Oldambt telt in totaal 2.810 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Oldambt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Oldambt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Oldambt, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Oldambt zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 15.780 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 15.780 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 15.390 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Oldambt 1.448 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Oldambt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Oldambt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Oldambt. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 78 wijken en buurten in gemeente Oldambt. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Oldambt als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Oldambt als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Oldambt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Oldambt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.810Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij230Aantal2020
B-F Nijverheid en energie455Aantal2020
G+I Handel en horeca785Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie215Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed220Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening490Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten415Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners38.507Aantal2022
Mannen19.129Aantal2021
Vrouwen19.148Aantal2021
0 tot 15 jaar5.119Aantal2021
15 tot 25 jaar4.065Aantal2021
25 tot 45 jaar7.616Aantal2021
45 tot 65 jaar11.836Aantal2021
65 jaar of ouder9.641Aantal2021
Ongehuwd15.990Aantal2021
Gehuwd15.933Aantal2021
Gescheiden3.746Aantal2021
Verweduwd2.608Aantal2021
Westers totaal2.759Aantal2021
Geboorte totaal291Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal495Aantal2020
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid169Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag10.380Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar13.680Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.920Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.110Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13,00%Percentage2020
WMO cliënten4.730Aantal2020
WMO cliënten relatief124Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.370Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.490Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.760Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.450Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.130Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.090Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.500Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.320Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.490Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.210Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.660Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht37%percentage2020
Overgewicht62%percentage2020
Ernstig overgewicht24%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2020
Wekelijkse sporters35%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal18.200Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens6.821Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen5.977Aantal2021
Huishoudens met kinderen5.402Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers31.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.200Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen46,90%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen12,40%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar27,70%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen47,30%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen11,20%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen8,40%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13,50%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€39x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.480Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.390Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW560Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW8.780Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon33.907Aantal2021
Niet-westers totaal1.611Aantal2021
Marokko53Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba178Aantal2021
Suriname223Aantal2021
Turkije82Aantal2021
Overig niet-westers1.075Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand7,30Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand4,60Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand4,50Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand36,90Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand34,80Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand36Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand4,50Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand10,70Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1895Code2021
RegionaamOldambtNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode18950000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal29.596Aantal hectaren2021
Oppervlakte land22.666Aantal hectaren2021
Oppervlakte water6.930Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid831Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode20.546Aantal2021
Adressen totaal21.983Aantal2021
Panden18.353Aantal2021
Percelen14.916Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal20.560Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine16.560Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.000Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte91Aantal2020
Motorfietsen2.145Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad18.648Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€161.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning82%Percentage2020
Percentage meergezinswoning18%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen64%Percentage2021
Huurwoningen totaal36%Percentage2021
In bezit woningcorporatie27%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200088%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oldambt. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Oldambt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Oldambt. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oldambt. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!