Statistieken gemeente Rheden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Rheden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Rheden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Rheden telt 43.661 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Rheden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Rheden:

JaarAantal inwoners de gemeente Rheden% verschil
202443.6610,21%
202343.5700,31%
202243.435-0,21%
202143.525-0,54%
202043.7610,28%
201943.6400,26%
201843.527-0,27%
201743.645-0,41%
201643.8240,46%
201543.625-0,03%
201443.640-0,09%
201343.6790,15%
201243.612-0,84%
201143.9820,59%
201043.7240,10%
200943.679-0,19%
200843.763-0,43%
200743.950-0,54%
200644.189-1,30%
200544.773-0,25%
200444.886-0,28%
200345.0120,40%
200244.8311,00%
200144.3860,16%
200044.313-0,02%
199944.3200,02%
199844.311-0,74%
199744.642-0,74%
199644.975-0,35%
199545.131geen data

De bevolking van de gemeente Rheden is met 1.470 inwoners afgenomen van 45.131 inwoners in 1995 tot 43.661 inwoners in 2024 (dat is een kleine afname van 3,26%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -51 inwoners (-0,11%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rheden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Rheden:

In 1995 telde de gemeente Rheden 45.131 inwoners. Het aantal van 45.131 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2022 is het aantal gedaald tot 43.435 inwoners. Dit is een daling van 1.696 (-3,76%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -90 (-0,21%). Het aantal van 43.435 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 telde de gemeente Rheden 43.661 inwoners.

Over de gemeente Rheden

De gemeente Rheden is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Rheden heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.435 hectare, waarvan 8.177 land en 257 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.469 adressen per km2. Er wonen 21.185 huishoudens in de gemeente Rheden en de gemeente telt 7 woonplaatsen, 3 wijken en 23 buurten.

De naam Rheden wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Rheden, voor de buurt Rheden en voor de wijk Rheden. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Rheden

Vlag van de gemeente Rheden

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Rheden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Rheden met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Dieren, 2: Rheden, 3: Velp.

Woningkenmerken
Er zijn 21.327 woningen in de gemeente Rheden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rheden in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Rheden was €346.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Rheden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Rheden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Rheden% verschil
2023€346.00024%
2022€280.00012%
2021€251.0006,4%
2020€236.0007,3%
2019€220.0004,76%
2018€210.0003,45%
2017€203.0002,01%
2016€199.0001,53%
2015€196.000-3,92%
2014€204.000-6,4%
2013€218.000-4,80%
2012€229.000-2,14%
2011€234.000-2,90%
2010€241.000-2,43%
2009€247.0001,65%
2008€243.0006,6%
2007€228.0007,5%
2006€212.0000%
2005€212.00046%
2004€145.0000%
2003€145.0000,69%
2002€144.0000%
2001€144.00089%
2000€76.0000%
1999€76.0000%
1998€76.0000%
1997€76.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Rheden is met €270.000 gegroeid van €76.000 in 1997 tot €346.000 in 2023 (dat is een groei van 355%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.384 (7,3%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rheden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rheden.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Rheden is €346.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 21.327 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 7 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 18 buurten (blauw). De gemeente Rheden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Rheden: er zijn 5.884 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Rheden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 24.922 totaal in de gemeente Rheden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Rheden telt in totaal 24.922 adressen, met 24.880 verblijfsobjecten, 25 standplaatsen en 17 ligplaatsen. 97% van de adressen in gemeente Rheden ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Rheden
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Rheden zijn er 21.591 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Rheden.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 7.785 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Rheden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Rheden. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Rheden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Rheden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Rheden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rheden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Rheden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Rheden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Rheden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Rheden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202335.2852.8565.429
202235.8732.6074.955
202136.1052.5584.862
202036.2362.5944.931
201936.4162.4904.734
201836.4802.4294.618
201736.6852.3994.561
201636.8692.3984.557
201537.0472.2684.310
201437.1122.2504.278
201337.2742.2084.197
201237.3232.1684.121
201137.6272.1914.164
201037.5742.1204.030
200937.6012.0953.983
200837.7342.0783.951
200737.9222.0783.950
200638.0542.1154.020
200538.4512.1794.143
200438.6532.1494.084
200338.5802.2174.215
200238.6432.1334.055
200138.6731.9693.744
200038.7991.9013.613
199938.8821.8753.563
199838.9501.8483.513
199739.3441.8263.472
199639.6271.8443.504

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Rheden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 6,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 4,10% en herkomst van buiten Europa: 7,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rheden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Rheden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Rheden in 2022 zijn Westers (4.031 inwoners) en Overig (1.706 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Rheden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Rheden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Rheden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rheden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Rheden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Rheden.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Rheden:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.840780
Tussenwoning2.4701.040
Hoekwoning2.6501.210
Twee onder één kap woning2.9401.410
Vrijstaande woning4.0702.070
Huurwoning2.100940
Eigen woning2.9801.360

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Rheden zijn C (5.033 adressen) en A (3.214 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Rheden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Rheden: 5.033 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rheden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Rheden voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Rheden voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Rheden
Bevolking533534
Adressen2.0551.469
Autos265272

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Rheden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 266 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Rheden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Rheden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Rheden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

64 stembureaus

Er zijn 64 stembureaus in de gemeente Rheden. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Rheden
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Rheden over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Rheden.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Rheden het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rheden van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Rheden
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Rheden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Rheden:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA4.66627%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV2.48814%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD1.89211%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D661.6169,3%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.5919,1%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt1.0526%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD9335,4%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC6273,60%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB6183,55%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP5283,03%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD4342,49%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU3782,17%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS1741,00%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP1310,75%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21940,54%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten650,37%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL630,36%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD250,14%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN240,14%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio90,05%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV5.96822%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA5.61320%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD4.02415%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.57313%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662.0587,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.0553,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA9673,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB9543,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD8723,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD5862,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt4791,73%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU4541,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK3681,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211590,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1380,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1340,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1160,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1710,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter320,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten260,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF220,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN120,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP100,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN100,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.45416%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.77913%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.38911%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks2.29111%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661.5817,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.3596,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.3386,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.0134,76%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.0134,76%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt9004,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU8083,80%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA216723,16%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5792,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4542,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland2931,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1400,66%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP1260,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland940,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk4.78923%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA4.23521%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.00519%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.10110%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.8318,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.2075,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS8594,18%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
OndernemendWater7583,69%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Vrienden van de Berkel5682,76%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD840,41%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU400,19%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer350,17%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water210,10%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL170,08%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP80,04%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks3.07717%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663.01016%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.89316%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.80115%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GPR Burgerbelangen2.47813%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.85310%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Volkspartij Politiek Rheden1.3807,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU8814,80%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Rheden. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Rheden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Rheden is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Rheden is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Rheden is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.700. Gemeente Rheden telt 35.700 inkomensontvangers op 43.661 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de gemeente Rheden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Rheden.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100) gemeente Rheden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Rheden.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Rheden heeft met €41.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Rheden. En buurt Verspreide huizen Spankeren heeft met €24.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Rheden.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Rheden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Rheden
Er zijn 869 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Rheden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Rheden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 869 elektrische auto’s in de gemeente Rheden. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Rheden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 23.141 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Rheden in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Rheden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 30.820 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Rheden (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 23.366 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Rheden in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Rheden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Rheden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.466 misdrijven in de gemeente Rheden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Rheden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Rheden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 21.850 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Rheden 1.466 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Rheden in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (220 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (192 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Rheden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 145 misdrijven in de gemeente Rheden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Rheden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Rheden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rheden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Rheden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Rheden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Rheden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Rheden
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Rheden dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Rheden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Rheden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Rheden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Rheden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Rheden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
68% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Rheden ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Rheden per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Rheden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Rheden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Rheden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Rheden.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Rheden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.120Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2023
B-F Nijverheid en energie680Aantal2023
G+I Handel en horeca795Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie275Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed370Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.200Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.135Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten605Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners43.661Aantal2024
Mannen21.398Aantal2024
Vrouwen22.263Aantal2024
0 tot 15 jaar5.881Aantal2024
15 tot 25 jaar4.619Aantal2024
25 tot 45 jaar9.236Aantal2024
45 tot 65 jaar12.137Aantal2024
65 jaar of ouder11.788Aantal2024
Ongehuwd19.680Aantal2024
Gehuwd16.841Aantal2024
Gescheiden4.105Aantal2024
Verweduwd3.035Aantal2024
Geboorte totaal320Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal622Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid534Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag8.740Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar12.850Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.950Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.135Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten3.710Aantal2022
WMO cliënten relatief85Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Adressen zonder energielabel4.316Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel8.039Aantal2024
Adressen met definitief energielabel12.567Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++9Aantal2024
Energielabels A+++59Aantal2024
Energielabels A++49Aantal2024
Energielabels A+102Aantal2024
Energielabels A3.214Aantal2024
Energielabels B1.911Aantal2024
Energielabels C5.033Aantal2024
Energielabels D2.644Aantal2024
Energielabels E2.679Aantal2024
Energielabels F1.885Aantal2024
Energielabels G3.019Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk37%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam29%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.185Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens8.844Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.358Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.983Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,01Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers35.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€109x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand980Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.470Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW320Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW10.730Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland35.285Aantal2023
Herkomst buiten Nederland8.285Aantal2023
Herkomst Europa2.856Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.429Aantal2023
Geboren in Nederland35.285Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.475Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.603Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.381Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.826Aantal2023
Autochtoon35.873Aantal2022
Westers totaal4.031Aantal2022
Niet-westers totaal3.531Aantal2022
Marokko249Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba267Aantal2022
Suriname218Aantal2022
Turkije1.091Aantal2022
Overig niet-westers1.706Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal658Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven109Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting218Aantal2023
Verkeersovertredingen212Aantal2023
Vernieling200Aantal2023
Overige misdrijven66Aantal2023
Totaal misdrijven1.466Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0275Code2023
RegionaamRhedenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02750000Code2023
Oppervlakte totaal8.435Aantal hectaren2024
Oppervlakte land8.177Aantal hectaren2024
Oppervlakte water257Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.469Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal24.922Aantal2024
Adressen met postcode24.889Aantal2024
Adressen met woonfunctie21.591Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie206Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie426Aantal2024
Adressen met industriefunctie510Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie276Aantal2024
Adressen met logiesfunctie118Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie41Aantal2024
Adressen met sportfunctie41Aantal2024
Adressen met winkelfunctie385Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.988Aantal2024
Verblijfsobjecten24.880Aantal2024
Ligplaatsen17Aantal2024
Standplaatsen25Aantal2024
Panden met adres18.867Aantal2024
Adressen met pand24.775Aantal2024
Percelen met adres14.690Aantal2024
Adressen met perceel24.922Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom24.071Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom851Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom20.980Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom611Aantal2024
Panden met adres voor 170020Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.481Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.471Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.342Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19707.785Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.465Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.347Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000593Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010517Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020680Aantal2024
Panden met adres 2020 en later166Aantal2024
Adressen met pand voor 170023Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.683Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.633Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.477Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19709.419Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.981Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.869Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.449Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010992Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020994Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later255Aantal2024
Postcodegebied6881AA-6994JHNaam2024
Meest voorkomende postcode6881Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode18%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade24Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade241Aantal2022
Verkeersongevallen totaal266Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal22.241Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine18.145Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.095Aantal2023
Personenautos per huishouden1,05Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte272Aantal2023
Motorfietsen1.691Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad21.327Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€346.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning74%Percentage2023
Percentage meergezinswoning26%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement5.711Aantal2024
Tussen of geschakelde woning5.884Aantal2024
Hoekwoning3.671Aantal2024
Tweeonder1kap4.165Aantal2024
Vrijstaande woning2.160Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.289Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rheden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Rheden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (5.120 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Rheden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Rheden voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Rheden zijn in totaal 5.120 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 34 wijken en buurten in gemeente Rheden. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Rheden als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Rheden als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities