Statistieken gemeente Zoetermeer

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Zoetermeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Zoetermeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Zoetermeer telt 128.434 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Zoetermeer.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Zoetermeer:

JaarAantal inwoners de gemeente Zoetermeer% verschil
2024128.4341,13%
2023126.9980,98%
2022125.7670,40%
2021125.267-0,01%
2020125.2850,27%
2019124.9440,20%
2018124.695-0,05%
2017124.7630,53%
2016124.1070,07%
2015124.0250,38%
2014123.5610,38%
2013123.0920,62%
2012122.3310,34%
2011121.9110,31%
2010121.5320,54%
2009120.8811,15%
2008119.5041,25%
2007118.0240,89%
2006116.9791,03%
2005115.7921,38%
2004114.2161,44%
2003112.5941,90%
2002110.5000,34%
2001110.1290,17%
2000109.9410,96%
1999108.8990,65%
1998108.1990,56%
1997107.5970,95%
1996106.5811,50%
1995105.009geen data

De bevolking van de gemeente Zoetermeer is met 23.425 personen toegenomen van 105.009 personen in 1995 tot 128.434 personen in 2024 (dat is een grote groei van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 808 personen (0,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zoetermeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Zoetermeer:

In 1995 waren er 105.009 inwoners in de gemeente Zoetermeer. Het aantal van 105.009 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 128.434 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 23.425 (22%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 1.436 (1,13%). Het aantal van 128.434 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Zoetermeer heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.705 hectare, waarvan 3.443 land en 262 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.529 adressen per km2. Er wonen 56.966 huishoudens in de gemeente Zoetermeer en de gemeente telt 1 woonplaats, 9 wijken en 26 buurten.

De naam Zoetermeer wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Zoetermeer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Zoetermeer

Vlag van de gemeente Zoetermeer

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zoetermeer
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zoetermeer met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Noordhove, 2: Buytenwegh de Leyens, 3: Buitengebied, 4: Seghwaert, 5: Oosterheem, 6: Meerzicht, 7: Centrum, 8: Industriegebied, 9: Rokkeveen.

Woningkenmerken
Er zijn 56.991 woningen in de gemeente Zoetermeer.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zoetermeer in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Zoetermeer was €357.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Zoetermeer.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Zoetermeer:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Zoetermeer% verschil
2023€357.00023%
2022€290.00013%
2021€257.0006,2%
2020€242.00010%
2019€220.00010%
2018€200.0004,71%
2017€191.0002,69%
2016€186.0001,09%
2015€184.000-2,13%
2014€188.000-5,5%
2013€199.000-3,40%
2012€206.000-1,44%
2011€209.000-1,88%
2010€213.0000,95%
2009€211.0002,43%
2008€206.0004,57%
2007€197.0005,3%
2006€187.0000,54%
2005€186.00039%
2004€134.0001,52%
2003€132.0000,76%
2002€131.0000,77%
2001€130.00035%
2000€96.0000%
1999€96.0001,05%
1998€95.000-1,04%
1997€96.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Zoetermeer is met €261.000 gestegen van €96.000 in 1997 tot €357.000 in 2023 (dat is een stijging van 272%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.038 (5,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zoetermeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zoetermeer.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zoetermeer is €357.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 56.991 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 9 wijken (oranje) en 23 buurten (blauw). De gemeente Zoetermeer wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Zoetermeer: er zijn 26.199 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Zoetermeer.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 65.099 totaal in de gemeente Zoetermeer

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Zoetermeer telt in totaal 65.099 adressen, met 65.039 verblijfsobjecten en 60 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in gemeente Zoetermeer liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zoetermeer
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Zoetermeer zijn er 59.270 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Zoetermeer.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 10.233 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Zoetermeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Zoetermeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Zoetermeer

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Zoetermeer. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Zoetermeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zoetermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Zoetermeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Zoetermeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Zoetermeer per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Zoetermeer:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202381.8778.47336.648
202283.5897.92034.258
202184.2757.69833.294
202085.1027.54632.637
201985.6247.38431.936
201886.0737.25331.369
201786.6407.15930.964
201686.7677.01230.328
201587.0906.93629.999
201487.1876.83029.544
201387.1556.74829.189
201287.0926.61728.622
201187.2976.50028.114
201087.3066.42727.799
200987.4106.28527.186
200887.0516.09426.359
200786.5215.91625.587
200686.1905.78225.007
200585.6915.65224.449
200484.9985.48723.731
200384.4055.29322.896
200283.4865.07321.941
200183.6914.96521.473
200083.8054.90821.228
199983.3214.80320.775
199883.4234.65320.123
199783.1664.58819.843
199682.5284.51719.536

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Zoetermeer als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europese landen: 6,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 29% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europa: 4,24% en herkomst van buiten Europa: 18%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zoetermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Zoetermeer
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Zoetermeer in 2022 zijn Westers (13.716 inwoners) en Overig (12.297 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Zoetermeer: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Zoetermeer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Zoetermeer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zoetermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Zoetermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Zoetermeer.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Zoetermeer:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.120650
Tussenwoning2.920790
Hoekwoning3.090980
Twee onder één kap woning3.9001.150
Vrijstaande woning4.5101.490
Huurwoning2.240700
Eigen woning2.980840

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Zoetermeer zijn C (21.382 adressen) en A (14.718 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Zoetermeer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Zoetermeer: 21.382 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zoetermeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Zoetermeer voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Zoetermeer voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Zoetermeer
Bevolking5333.730
Adressen2.0552.529
Autos2651.695

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Zoetermeer ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 776 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Zoetermeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Zoetermeer. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Zoetermeer vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

142 stembureaus

Er zijn 142 stembureaus in de gemeente Zoetermeer. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Zoetermeer
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Zoetermeer over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Zoetermeer.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Zoetermeer het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zoetermeer van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Zoetermeer
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Zoetermeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Zoetermeer:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV9.25423%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA7.42219%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD5.30913%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA3.6289,1%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D663.1798%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD1.6254,09%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC1.5613,92%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt1.4893,74%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1.3583,41%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1.0812,72%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP9482,38%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU9282,33%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP7181,81%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS4521,14%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA213430,86%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten1610,40%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL1450,36%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN980,25%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD690,17%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio60,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV20.38129%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD12.21217%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA9.40513%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC8.90213%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D664.0665,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2.4733,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2.0722,91%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1.8952,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.7652,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.7172,41%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1.4792,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1.1561,62%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt8601,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP6990,98%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA215680,80%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS4650,65%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL3790,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ12850,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter1220,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten670,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN530,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF350,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport320,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN310,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP270,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen90,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD7.00914%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB6.89114%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks4.3798,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV4.3258,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3.7327,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D663.5307,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213.4086,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.5865,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2.4354,91%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2.1574,35%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.1464,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2.1244,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.5763,18%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt9501,91%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP6911,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5561,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP4450,90%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD3750,76%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK3110,63%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB7.69816%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD6.81614%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk6.47613%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6.14513%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4.1328,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP3.2836,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA213.2266,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2.9446%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.4725,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP2.4284,97%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1.5383,15%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD1.0042,05%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water5421,11%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ons-Platteland1580,32%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD6.80313%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
LHN6.06412%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks4.6309%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PDvZ (Partij Democratie voor Zoetermeer)4.6139%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Zó! Zoetermeer4.5088,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Zoetermeer Vooruit3.9197,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663.8097,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA3.4086,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV3.1846,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.7975,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.6555,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP2.2734,42%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.9093,71%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GOED8401,63%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Zoetermeer. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Zoetermeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Zoetermeer is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Zoetermeer is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Zoetermeer is €30.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.000. Gemeente Zoetermeer telt 100.800 inkomensontvangers op 128.434 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de gemeente Zoetermeer heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Zoetermeer.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.800) gemeente Zoetermeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Zoetermeer.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Buitengebied-West heeft met €45.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zoetermeer. En buurt Meerpolder heeft met €2.904 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zoetermeer.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Zoetermeer. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Zoetermeer
Er zijn 2.416 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Zoetermeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Zoetermeer op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2.416 elektrische auto’s in de gemeente Zoetermeer. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Zoetermeer die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 59.773 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Zoetermeer in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Zoetermeer geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 77.707 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Zoetermeer (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 60.136 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Zoetermeer in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Zoetermeer geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Zoetermeer. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 5.533 misdrijven in de gemeente Zoetermeer geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Zoetermeer, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Zoetermeer zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 77.092 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Zoetermeer 5.533 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Zoetermeer in 2023 zijn Horizontale fraude (609 delicten) en Ongevallen (weg) (586 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Zoetermeer.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 449 misdrijven in de gemeente Zoetermeer geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Zoetermeer met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Zoetermeer over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zoetermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,56 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Zoetermeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Zoetermeer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Zoetermeer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Zoetermeer
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Zoetermeer dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Zoetermeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Zoetermeer.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Zoetermeer genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Zoetermeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Zoetermeer.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
67% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Zoetermeer ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Zoetermeer per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Zoetermeer geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Zoetermeer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Zoetermeer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Zoetermeer.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zoetermeer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal13.625Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij100Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.855Aantal2023
G+I Handel en horeca2.215Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.270Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed700Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening3.225Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.875Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.390Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners128.434Aantal2024
Mannen62.865Aantal2024
Vrouwen65.569Aantal2024
0 tot 15 jaar21.439Aantal2024
15 tot 25 jaar14.648Aantal2024
25 tot 45 jaar32.399Aantal2024
45 tot 65 jaar33.048Aantal2024
65 jaar of ouder26.900Aantal2024
Ongehuwd62.146Aantal2024
Gehuwd48.691Aantal2024
Gescheiden12.131Aantal2024
Verweduwd5.466Aantal2024
Geboorte totaal1.218Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.066Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.730Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag24.250Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar41.560Aantal2022
Opleidingsniveau hoog28.870Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura4.685Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten7.820Aantal2022
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning840Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2022
Adressen zonder energielabel5.604Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel16.614Aantal2024
Adressen met definitief energielabel42.881Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++417Aantal2024
Energielabels A+++724Aantal2024
Energielabels A++298Aantal2024
Energielabels A+685Aantal2024
Energielabels A14.718Aantal2024
Energielabels B10.596Aantal2024
Energielabels C21.382Aantal2024
Energielabels D3.907Aantal2024
Energielabels E3.575Aantal2024
Energielabels F1.897Aantal2024
Energielabels G1.293Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2022
Drinker76%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht54%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters50%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk22%percentage2022
Fietsen naar school of werk33%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam32%percentage2022
Sociaal eenzaam38%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten23%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal56.966Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens20.067Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen15.940Aantal2023
Huishoudens met kinderen20.959Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,21Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers100.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€124x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand3.000Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO5.340Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW800Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW23.310Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland81.877Aantal2023
Herkomst buiten Nederland45.121Aantal2023
Herkomst Europa8.473Aantal2023
Herkomst buiten Europa36.648Aantal2023
Geboren in Nederland81.877Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa4.015Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa18.101Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa4.458Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa18.547Aantal2023
Autochtoon83.589Aantal2022
Westers totaal13.716Aantal2022
Niet-westers totaal28.462Aantal2022
Marokko2.586Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3.024Aantal2022
Suriname8.934Aantal2022
Turkije1.621Aantal2022
Overig niet-westers12.297Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.998Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven587Aantal2023
Milieu overtredingen12Aantal2023
Oplichting714Aantal2023
Verkeersovertredingen1.273Aantal2023
Vernieling494Aantal2023
Overige misdrijven455Aantal2023
Totaal misdrijven5.533Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km164Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km39Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0637Code2023
RegionaamZoetermeerNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode06370000Code2023
Oppervlakte totaal3.705Aantal hectaren2024
Oppervlakte land3.443Aantal hectaren2024
Oppervlakte water262Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.529Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal65.099Aantal2024
Adressen met postcode65.040Aantal2024
Adressen met woonfunctie59.270Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie478Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie745Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.036Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.042Aantal2024
Adressen met logiesfunctie9Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie111Aantal2024
Adressen met sportfunctie84Aantal2024
Adressen met winkelfunctie904Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2.798Aantal2024
Verblijfsobjecten65.039Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen60Aantal2024
Panden met adres36.730Aantal2024
Adressen met pand64.993Aantal2024
Percelen met adres29.311Aantal2024
Adressen met perceel65.099Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom64.985Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom114Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom59.178Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom92Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900135Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925200Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950407Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.147Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198010.233Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199010.205Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.848Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20105.879Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.667Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.005Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900181Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925236Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950439Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.446Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198020.699Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199015.470Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20008.351Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20109.204Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203.337Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.626Aantal2024
Postcodegebied2711AA-2729RHNaam2024
Meest voorkomende postcode2716Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode9%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade307Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade467Aantal2022
Verkeersongevallen totaal776Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal58.372Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine48.145Aantal2023
Personenautos - overige brandstof10.230Aantal2023
Personenautos per huishouden1,02Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.695Aantal2023
Motorfietsen4.244Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad56.991Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€357.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning57%Percentage2023
Percentage meergezinswoning43%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal45%Percentage2023
In bezit woningcorporatie35%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200078%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement26.199Aantal2024
Tussen of geschakelde woning23.194Aantal2024
Hoekwoning7.156Aantal2024
Tweeonder1kap1.331Aantal2024
Vrijstaande woning1.390Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.5.769Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zoetermeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Zoetermeer: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (13.625 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Zoetermeer (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Zoetermeer voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Zoetermeer zijn in totaal 13.625 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 13.625 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 13.630 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 37 wijken en buurten in gemeente Zoetermeer. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Zoetermeer als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Zoetermeer als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities