Statistieken gemeente Renkum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Renkum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Renkum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Renkum telt 31.419 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Renkum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Renkum:

JaarAantal inwoners de gemeente Renkum% verschil
202431.419-0,13%
202331.4610,33%
202231.358-0,19%
202131.417-0,01%
202031.4190,37%
201931.302-0,11%
201831.338-0,17%
201731.3910,44%
201631.254-0,49%
201531.408-0,54%
201431.5800,05%
201331.565-0,21%
201231.6300,22%
201131.559-0,31%
201031.656-0,30%
200931.7520,10%
200831.7190,25%
200731.6400,12%
200631.603-0,94%
200531.903-0,02%
200431.908-0,59%
200332.098-0,47%
200232.2500,04%
200132.2360,25%
200032.1550,25%
199932.0760,02%
199832.070-0,64%
199732.278-0,54%
199632.453-0,26%
199532.536geen data

De bevolking van de gemeente Renkum is met 1.117 inwoners gedaald van 32.536 inwoners in 1995 tot 31.419 inwoners in 2024 (dat is een kleine afname van 3,43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -39 inwoners (-0,12%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Renkum.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Renkum:

In 1995 waren er 32.536 inwoners in de gemeente Renkum. Het aantal van 32.536 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2016 is het aantal gedaald tot 31.254 inwoners. Dit is een daling van 1.282 (-3,94%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -154 (-0,49%). Het aantal van 31.254 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 telde de gemeente Renkum 31.419 inwoners.

Over de gemeente Renkum

De gemeente Renkum is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Renkum heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.723 hectare, waarvan 4.596 land en 128 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 925 adressen per km2. Er wonen 14.853 huishoudens in de gemeente Renkum en de gemeente telt 6 woonplaatsen, 12 wijken en 54 buurten.

De naam Renkum wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Renkum. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Renkum

Vlag van de gemeente Renkum

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Renkum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Renkum met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wolfheze ten noorden van het spoor, 2: Wolfheze ten zuiden van het spoor, 3: Renkum Noord, 4: Oosterbeek Noordoost, 5: Oosterbeek West ...Toon meer... Kaart van de gemeente Renkum met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wolfheze ten noorden van het spoor, 2: Wolfheze ten zuiden van het spoor, 3: Renkum Noord, 4: Oosterbeek Noordoost, 5: Oosterbeek West, 6: Heelsum ten westen van de rijksweg, 7: Heelsum ten oosten van de rijksweg, 8: Bebouwde kom Doorwerth, 9: Oosterbeek Zuidoost, 10: Heveadorp, 11: Buitengebied Doorwerth, 12: Renkum Zuid ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 15.102 woningen in de gemeente Renkum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Renkum in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Renkum was €403.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Renkum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Renkum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Renkum% verschil
2023€403.00019%
2022€339.0007,6%
2021€315.0005,4%
2020€299.0006%
2019€282.0008,9%
2018€259.0004,86%
2017€247.0001,65%
2016€243.000-1,22%
2015€246.000-2,38%
2014€252.000-6%
2013€268.000-4,63%
2012€281.000-1,75%
2011€286.000-2,39%
2010€293.000-0,68%
2009€295.0003,87%
2008€284.0005,2%
2007€270.0006,7%
2006€253.0000%
2005€253.00044%
2004€176.0000,57%
2003€175.0000%
2002€175.000-0,57%
2001€176.00091%
2000€92.0000%
1999€92.0001,10%
1998€91.0000%
1997€91.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Renkum is met €312.000 toegenomen van €91.000 in 1997 tot €403.000 in 2023 (dat is een stijging van 343%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €12.000 (7,2%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Renkum.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Renkum.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Renkum is €403.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 15.102 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 6 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 46 buurten (blauw). De gemeente Renkum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Renkum: er zijn 4.679 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Renkum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 17.250 totaal in de gemeente Renkum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Renkum telt in totaal 17.250 adressen, met 17.202 verblijfsobjecten, 20 standplaatsen en 28 ligplaatsen. 97% van de adressen in gemeente Renkum ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Renkum
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Renkum zijn er 15.448 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Renkum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.520 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Renkum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Renkum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Renkum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Renkum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Renkum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Renkum bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Renkum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Renkum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Renkum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Renkum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202325.8122.1313.518
202226.3671.8833.108
202126.4591.8703.088
202026.5161.8503.053
201926.5131.8072.982
201826.5991.7882.951
201726.6731.7802.938
201626.6581.7342.862
201526.9211.6932.794
201427.0301.7162.834
201327.1731.6572.735
201227.2181.6642.748
201127.1951.6462.718
201027.3111.6392.706
200927.4341.6292.689
200827.4291.6182.672
200727.4701.5732.597
200627.3701.5972.636
200527.4721.6722.759
200427.5231.6542.731
200327.7121.6552.731
200227.9471.6232.680
200128.0141.5932.629
200028.0831.5362.536
199928.0411.5222.513
199828.1271.4872.456
199728.3531.4812.444
199628.5831.4602.410

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Renkum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 6,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 4,50% en herkomst van buiten Europa: 7,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Renkum naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Renkum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Renkum in 2022 zijn Westers (3.081 inwoners) en Overig (1.244 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Renkum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Renkum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Renkum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Renkum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Renkum. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Renkum.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Renkum:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.870850
Tussenwoning2.4801.020
Hoekwoning2.5501.210
Twee onder één kap woning3.0001.440
Vrijstaande woning4.1902.080
Huurwoning2.010930
Eigen woning3.1101.450

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Renkum zijn C (3.722 adressen) en A (2.335 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Renkum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Renkum: 3.722 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Renkum bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Renkum voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Renkum voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Renkum
Bevolking533684
Adressen2.055925
Autos265366

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Renkum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 164 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Renkum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Renkum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Renkum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

40 stembureaus

Er zijn 40 stembureaus in de gemeente Renkum. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Renkum
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Renkum over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Renkum.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Renkum het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Renkum van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Renkum
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Renkum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Renkum:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA4.47130%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD1.79612%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.62011%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D661.53410%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.2278,3%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt1.1067,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD7875,3%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC5013,38%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB3532,38%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU3472,34%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD3202,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP3002,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP1350,91%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS1000,67%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21970,65%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten570,38%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD550,37%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL250,17%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio50,03%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN40,03%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA5.04724%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD3.58717%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV3.29616%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.46012%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.9569,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD7743,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA7653,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6603,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB4922,35%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt4692,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD3981,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU3511,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211190,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1180,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1140,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL840,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS800,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter450,22%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1390,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten170,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF100,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP100,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN80,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GroenLinks2.50815%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.08312%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.07712%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.81811%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661.5829,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.2417,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA9945,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt8645,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU7404,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP6083,61%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV5253,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA215042,99%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD4112,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3782,24%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland2821,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP980,58%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL830,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland660,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk3.99824%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.08513%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.85011%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.66510%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.5709,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.5339,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.0586,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer9705,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU7374,43%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6223,74%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2541,53%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP1480,89%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water1380,83%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GemeenteBelangen Renkum5.28834%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks2.96119%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.29015%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.04413%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.89812%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.1717,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Renkum. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Renkum


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Renkum is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Renkum is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Renkum is €34.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.100. Gemeente Renkum telt 25.500 inkomensontvangers op 31.419 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de gemeente Renkum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Renkum.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.600) gemeente Renkum


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Renkum.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Doorwerthsestraat heeft met €62.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Renkum. En buurt Wilhelminapark heeft met €12.734 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Renkum.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Renkum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Renkum
Er zijn 699 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Renkum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Renkum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 699 elektrische auto’s in de gemeente Renkum. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Renkum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 17.018 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Renkum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Renkum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 22.780 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Renkum (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 17.273 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Renkum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Renkum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Renkum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 967 misdrijven in de gemeente Renkum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Renkum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Renkum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 14.080 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Renkum 967 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Renkum in 2023 zijn Horizontale fraude (143 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (95 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Renkum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 97 misdrijven in de gemeente Renkum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Renkum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Renkum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Renkum.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,96 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Renkum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Renkum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Renkum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Renkum
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Renkum dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Renkum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Renkum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Renkum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Renkum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Renkum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Renkum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Renkum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Renkum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Renkum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Renkum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Renkum.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Renkum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.380Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2023
B-F Nijverheid en energie375Aantal2023
G+I Handel en horeca515Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie250Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed450Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.285Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg960Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten500Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners31.419Aantal2024
Mannen15.402Aantal2024
Vrouwen16.017Aantal2024
0 tot 15 jaar4.049Aantal2024
15 tot 25 jaar2.955Aantal2024
25 tot 45 jaar5.633Aantal2024
45 tot 65 jaar9.536Aantal2024
65 jaar of ouder9.246Aantal2024
Ongehuwd13.433Aantal2024
Gehuwd13.015Aantal2024
Gescheiden2.886Aantal2024
Verweduwd2.085Aantal2024
Geboorte totaal210Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal482Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid684Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag4.700Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.750Aantal2022
Opleidingsniveau hoog10.330Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura835Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten2.555Aantal2022
WMO cliënten relatief81Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.450Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.900Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.160Aantal2024
Adressen met definitief energielabel9.190Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++46Aantal2024
Energielabels A++24Aantal2024
Energielabels A+124Aantal2024
Energielabels A2.335Aantal2024
Energielabels B1.610Aantal2024
Energielabels C3.722Aantal2024
Energielabels D1.776Aantal2024
Energielabels E1.648Aantal2024
Energielabels F1.793Aantal2024
Energielabels G2.268Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk30%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.853Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.658Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.995Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.200Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,05Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers25.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€213x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand500Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.430Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW220Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW8.340Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland25.812Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.649Aantal2023
Herkomst Europa2.131Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.518Aantal2023
Geboren in Nederland25.812Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.109Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.667Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.022Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.851Aantal2023
Autochtoon26.367Aantal2022
Westers totaal3.081Aantal2022
Niet-westers totaal1.910Aantal2022
Marokko56Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba132Aantal2022
Suriname154Aantal2022
Turkije324Aantal2022
Overig niet-westers1.244Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal313Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven94Aantal2023
Milieu overtredingen4Aantal2023
Oplichting177Aantal2023
Verkeersovertredingen209Aantal2023
Vernieling104Aantal2023
Overige misdrijven66Aantal2023
Totaal misdrijven967Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand27,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km41Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0274Code2023
RegionaamRenkumNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02740000Code2023
Oppervlakte totaal4.723Aantal hectaren2024
Oppervlakte land4.596Aantal hectaren2024
Oppervlakte water128Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid925Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal17.250Aantal2024
Adressen met postcode16.519Aantal2024
Adressen met woonfunctie15.448Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie127Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie163Aantal2024
Adressen met industriefunctie213Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie159Aantal2024
Adressen met logiesfunctie47Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie29Aantal2024
Adressen met sportfunctie14Aantal2024
Adressen met winkelfunctie244Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.010Aantal2024
Verblijfsobjecten17.202Aantal2024
Ligplaatsen28Aantal2024
Standplaatsen20Aantal2024
Panden met adres12.407Aantal2024
Adressen met pand17.146Aantal2024
Percelen met adres9.994Aantal2024
Adressen met perceel17.250Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom16.776Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom474Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom15.084Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom364Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900457Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.478Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.061Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.520Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.060Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.307Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000499Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010373Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020457Aantal2024
Panden met adres 2020 en later192Aantal2024
Adressen met pand voor 17006Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900540Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.578Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.329Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.867Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.556Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.536Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000825Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010814Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020709Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later386Aantal2024
Postcodegebied6861AA-6874NENaam2024
Meest voorkomende postcode6871Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode27%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade28Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade135Aantal2022
Verkeersongevallen totaal164Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal16.837Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine13.345Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.495Aantal2023
Personenautos per huishouden1,13Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte366Aantal2023
Motorfietsen1.425Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15.102Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€403.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning70%Percentage2023
Percentage meergezinswoning30%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement4.679Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.973Aantal2024
Hoekwoning2.020Aantal2024
Tweeonder1kap3.225Aantal2024
Vrijstaande woning2.551Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.754Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Renkum. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Renkum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (4.380 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Renkum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Renkum voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Renkum zijn in totaal 4.380 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.380 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.375 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 73 wijken en buurten in gemeente Renkum. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Renkum als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Renkum als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities