Statistieken gemeente Deventer

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Deventer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Deventer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Deventer telt 103.405 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Deventer.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Deventer:

JaarAantal inwoners de gemeente Deventer% verschil
2024103.4050,61%
2023102.7811,32%
2022101.4460,21%
2021101.2360,51%
2020100.7190,76%
201999.9570,31%
201899.6530,36%
201799.2950,43%
201698.8690,33%
201598.5400,22%
201498.322-0,26%
201398.581-0,09%
201298.672-0,07%
201198.7370,22%
201098.5230,64%
200997.8920,57%
200897.3420,75%
200796.6170,08%
200696.5400,96%
200595.6207,3%
200489.1421,85%
200387.5261,69%
200286.0721,25%
200185.0081,25%
200083.9561,62%
199982.62117%
199870.6652,22%
199769.1310,16%
199669.023-0,04%
199569.054geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Deventer is met 34.351 personen gegroeid van 69.054 personen in 1995 tot 103.405 personen in 2024 (dat is een zeer grote toename van 50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 1.185 personen (1,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Deventer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Deventer:

In 1995 telde de gemeente Deventer 69.054 inwoners. In 1996 is het aantal gedaald tot 69.023 personen. Dit is een daling van 31 (-0,04%) ten opzichte van 1995. Het aantal van 69.023 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 103.405 personen. De stijging ten opzichte van 1996 is 34.382 (50%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 624 (0,61%). Het aantal van 103.405 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Deventer

De gemeente Deventer is een gemeente in de provincie Overijssel. Gemeente Deventer heeft afgerond een totale oppervlakte van 13.433 hectare, waarvan 13.056 land en 377 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.850 adressen per km2. Er wonen 47.961 huishoudens in de gemeente Deventer en de gemeente telt 7 woonplaatsen, 15 wijken en 69 buurten.

De naam Deventer wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Deventer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Deventer

Vlag van de gemeente Deventer

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Deventer
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Deventer met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Okkenbroek, 2: Diepenveen, 3: Schalkhaar, 4: Lettele, 5: Borgele en Platvoet ...Toon meer... Kaart van de gemeente Deventer met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Okkenbroek, 2: Diepenveen, 3: Schalkhaar, 4: Lettele, 5: Borgele en Platvoet, 6: Keizerslanden, 7: Zandweerd, 8: Voorstad, 9: Colmschate-Vijfhoek, 10: Colmschate-Noord, 11: Binnenstad, 12: Bathmen, 13: Colmschate-Zuid, 14: De Hoven, 15: Rivierenwijk en Bergweide ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 47.015 woningen in de gemeente Deventer.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Deventer in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Deventer was €324.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Deventer.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Deventer:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Deventer% verschil
2023€324.00019%
2022€272.00012%
2021€242.0007,6%
2020€225.0007,1%
2019€210.0008,2%
2018€194.0003,74%
2017€187.0002,19%
2016€183.000-0,54%
2015€184.000-3,66%
2014€191.000-4,50%
2013€200.000-2,91%
2012€206.000-1,90%
2011€210.000-0,94%
2010€212.0001,92%
2009€208.0004,52%
2008€199.0004,19%
2007€191.0007,3%
2006€178.0000,56%
2005€177.00059%
2004€111.0000%
2003€111.0001,83%
2002€109.0000,93%
2001€108.00054%
2000€70.0000%
1999€70.00011%
1998€63.0006,8%
1997€59.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Deventer is met €265.000 gestegen van €59.000 in 1997 tot €324.000 in 2023 (dat is een toename van 449%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.192 (7,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Deventer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Deventer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Deventer is €324.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 47.015 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), 7 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 67 buurten (blauw). De gemeente Deventer wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Deventer: er zijn 17.109 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Deventer.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 54.869 totaal in de gemeente Deventer

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Deventer telt in totaal 54.869 adressen, met 54.710 verblijfsobjecten, 108 standplaatsen en 51 ligplaatsen. 97% van de adressen in gemeente Deventer ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Deventer
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Deventer zijn er 49.001 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Deventer.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 7.182 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Deventer. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Deventer

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Deventer. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Deventer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Deventer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Deventer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Deventer per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Deventer:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202377.6977.25217.832
202278.3866.66716.393
202178.3286.62316.285
202078.2406.49915.980
201977.9516.36215.644
201877.9336.27915.441
201777.9666.16615.163
201677.8126.08814.969
201577.6926.02714.821
201477.6265.98314.713
201377.7196.03114.831
201277.8346.02414.814
201177.8956.02614.816
201077.7566.00414.763
200977.5235.88914.480
200877.0995.85214.391
200776.4645.82614.327
200676.1975.88114.462
200575.5915.79114.238
200469.8115.58913.742
200369.1695.30713.050
200268.4245.10212.546
200168.1664.86911.973
200067.8034.67011.483
199967.1324.47811.011
199856.3784.13010.157
199755.3763.9779.778
199655.4723.9189.633

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Deventer als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 7,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 5,7% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Deventer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Deventer
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Deventer in 2022 zijn Westers (9.511 inwoners) en Turkije (6.819 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Deventer: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Deventer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Deventer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Deventer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Deventer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Deventer zijn A (12.453 adressen) en C (10.996 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Deventer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Deventer: 12.453 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Deventer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 536 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Deventer. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Deventer vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Deventer.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Deventer voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Deventer ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

119 stembureaus

Er zijn 119 stembureaus in de gemeente Deventer. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Deventer
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Deventer over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Deventer.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Deventer het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Deventer van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Deventer
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Deventer:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA13.28521%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV11.26018%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD7.48112%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC7.32412%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB6.0549,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D664.5057,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2.1573,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK2.1443,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1.7872,85%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1.4542,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.4012,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1.1941,91%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1.0661,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA213240,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS2720,43%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL2510,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2070,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ11930,31%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter840,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten500,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF450,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport270,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN260,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP200,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN190,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB12.98527%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks6.39813%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA4.7759,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.9988,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3.2646,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662.9286,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2.3494,89%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.2924,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.9554,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.6063,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.5843,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.2562,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1.0692,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6811,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2820,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Samen Lokaal Twente2170,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP1800,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie1720,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft230,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB13.12528%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk11.30224%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5.81012%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.5719,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel3.2596,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.4975,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.9764,20%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.6273,46%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.0102,15%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL7761,65%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA5081,08%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP3680,78%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Vrienden van de Berkel840,18%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
OndernemendWater800,17%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer420,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water130,03%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Gemeentebelang8.61021%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks6.01014%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA5.44913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663.9059,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.7098,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Deventer Belang2.9247%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.7456,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.6824,04%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.5453,71%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DeventerNu1.3733,29%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK1.3363,20%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Deventer Sociaal1.2192,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Rietman A)6201,49%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
ASP (Atheïstisch Seculiere Partij)5581,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA7.80523%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks4.89015%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD4.45913%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA3.45510%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D662.7618,3%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.6367,9%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.5144,55%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP1.0483,15%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.0463,15%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.0033,02%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK8552,57%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV8552,57%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt7422,23%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten750,23%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen700,21%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft370,11%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Deventer op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Deventer. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.000) gemeente Deventer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Deventer.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Graveland heeft met €51.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Deventer. En buurt Kloosterlanden heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Deventer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Deventer is €29.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.200. Gemeente Deventer telt 82.000 inkomensontvangers op 103.405 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7% procent van de huishoudens in gemeente Deventer heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Overijssel gemeente Deventer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Overijssel (gemeente Deventer is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Overijssel. De positie van gemeente Deventer is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Deventer. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Deventer
Er zijn 1.657 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Deventer op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.657 elektrische auto’s in de gemeente Deventer. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Deventer die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 48.510 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Deventer in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Deventer geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 65.645 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Deventer (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 48.854 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Deventer in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Deventer geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Deventer. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 4.777 misdrijven in de gemeente Deventer geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Deventer, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Deventer zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 63.238 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Deventer 4.777 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Deventer in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (683 delicten) en Horizontale fraude (571 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Deventer.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 363 misdrijven in de gemeente Deventer geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Deventer met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Deventer over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Deventer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,34 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Deventer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Deventer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Deventer
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Deventer dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Deventer.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Deventer genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Deventer.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk nog veel meer de data op de aparte pagina met meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid in de gemeente Deventer.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Deventer ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Deventer per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Deventer geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Deventer. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Deventer is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Deventer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal11.965Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij295Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.260Aantal2023
G+I Handel en horeca2.165Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie805Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed780Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2.890Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.395Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.365Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners103.405Aantal2024
Mannen51.246Aantal2024
Vrouwen52.159Aantal2024
0 tot 15 jaar15.693Aantal2024
15 tot 25 jaar12.448Aantal2024
25 tot 45 jaar26.968Aantal2024
45 tot 65 jaar28.386Aantal2024
65 jaar of ouder19.910Aantal2024
Ongehuwd52.517Aantal2024
Gehuwd37.507Aantal2024
Gescheiden8.590Aantal2024
Verweduwd4.791Aantal2024
Geboorte totaal1.025Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.024Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid792Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag19.870Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar32.060Aantal2022
Opleidingsniveau hoog25.990Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura2.390Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2022
WMO cliënten8.270Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.110Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2022
Adressen zonder energielabel5.765Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel15.947Aantal2024
Adressen met definitief energielabel33.157Aantal2024
Energielabels A+++++13Aantal2024
Energielabels A++++123Aantal2024
Energielabels A+++531Aantal2024
Energielabels A++272Aantal2024
Energielabels A+505Aantal2024
Energielabels A12.453Aantal2024
Energielabels B7.843Aantal2024
Energielabels C10.996Aantal2024
Energielabels D4.082Aantal2024
Energielabels E4.075Aantal2024
Energielabels F3.883Aantal2024
Energielabels G4.328Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Roker19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2022
Lopen naar school of werk19%percentage2022
Fietsen naar school of werk40%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Mist emotionele steun6%percentage2022
Eenzaam48%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam30%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven0%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren0%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten22%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie0%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking0%percentage2020
Gezichtsbeperking0%percentage2020
Mobiliteitsbeperking0%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen0%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal47.961Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens19.132Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen13.323Aantal2023
Huishoudens met kinderen15.506Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,11Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers82.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€110x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand2.740Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO5.480Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW780Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW17.540Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland77.697Aantal2023
Herkomst buiten Nederland25.084Aantal2023
Herkomst Europa7.252Aantal2023
Herkomst buiten Europa17.832Aantal2023
Geboren in Nederland77.697Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa3.034Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa8.675Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa4.218Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa9.157Aantal2023
Autochtoon78.386Aantal2022
Westers totaal9.511Aantal2022
Niet-westers totaal13.549Aantal2022
Marokko406Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba590Aantal2022
Suriname653Aantal2022
Turkije6.819Aantal2022
Overig niet-westers5.081Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.310Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven468Aantal2023
Milieu overtredingen8Aantal2023
Oplichting642Aantal2023
Verkeersovertredingen584Aantal2023
Vernieling460Aantal2023
Overige misdrijven305Aantal2023
Totaal misdrijven4.777Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand17,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand9,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand15,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0150Code2023
RegionaamDeventerNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode01500000Code2023
Oppervlakte totaal13.433Aantal hectaren2024
Oppervlakte land13.056Aantal hectaren2024
Oppervlakte water377Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.850Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal54.869Aantal2024
Adressen met postcode52.534Aantal2024
Adressen met woonfunctie49.001Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie466Aantal2024
Adressen met celfunctie3Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie642Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.333Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie927Aantal2024
Adressen met logiesfunctie39Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie85Aantal2024
Adressen met sportfunctie50Aantal2024
Adressen met winkelfunctie987Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2.382Aantal2024
Verblijfsobjecten54.710Aantal2024
Ligplaatsen51Aantal2024
Standplaatsen108Aantal2024
Panden met adres38.260Aantal2024
Adressen met pand54.599Aantal2024
Percelen met adres30.763Aantal2024
Adressen met perceel54.869Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom53.127Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.742Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom47.547Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.454Aantal2024
Panden met adres voor 1700220Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.907Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252.900Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19504.905Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19707.182Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.863Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19904.847Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.741Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103.818Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202.564Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.313Aantal2024
Adressen met pand voor 1700437Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003.281Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19253.435Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19505.566Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197012.623Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804.970Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19906.091Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20006.709Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20105.820Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203.555Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.112Aantal2024
Postcodegebied7411AA-7437ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode7415Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode13%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk4Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade51Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade481Aantal2022
Verkeersongevallen totaal536Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal46.961Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine37.420Aantal2023
Personenautos - overige brandstof9.540Aantal2023
Personenautos per huishouden0,98Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte360Aantal2023
Motorfietsen3.518Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad47.015Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€324.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning67%Percentage2023
Percentage meergezinswoning33%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal45%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement16.332Aantal2024
Tussen of geschakelde woning17.109Aantal2024
Hoekwoning7.192Aantal2024
Tweeonder1kap3.772Aantal2024
Vrijstaande woning4.596Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.5.709Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Deventer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Deventer
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Deventer: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 811 patiënten in de gemeente Deventer met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Deventer
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Deventer.

Gemiddeld overleden 17,98 personen per week in de gemeente Deventer. Het aantal sterftes in de gemeente Deventer is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Deventer: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (11.965 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Deventer (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Deventer zijn in totaal 11.965 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 11.965 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 11.955 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 92 wijken en buurten in gemeente Deventer. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Deventer als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Deventer als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities