Statistieken gemeente Nijkerk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Nijkerk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Nijkerk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Nijkerk telt 45.358 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Nijkerk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Nijkerk:

JaarAantal inwoners de gemeente Nijkerk% verschil
202445.3580,85%
202344.9751,50%
202244.3111,63%
202143.6000,99%
202043.1710,53%
201942.9431,50%
201842.3071,27%
201741.7751,40%
201641.1990,80%
201540.8700,57%
201440.6380,70%
201340.3550,57%
201240.1260,85%
201139.7880,63%
201039.5381,17%
200939.0800,25%
200838.9820,26%
200738.8790,48%
200638.6950,72%
200538.4191,15%
200437.9830,94%
200337.6310,81%
200237.3271,65%
200136.7211,12%
200036.31533%
199927.3670,75%
199827.1640,46%
199727.0400,31%
199626.9570,60%
199526.796geen data

De bevolking van de gemeente Nijkerk is met 18.562 inwoners gestegen van 26.796 inwoners in 1995 tot 45.358 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote toename van 69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 640 inwoners (1,97%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nijkerk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Nijkerk:

In 1995 telde de gemeente Nijkerk 26.796 inwoners. Het aantal van 26.796 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 45.358 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 18.562 (69%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 383 (0,85%). Het aantal van 45.358 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Nijkerk heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.204 hectare, waarvan 6.932 land en 272 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.140 adressen per km2. Er wonen 18.370 huishoudens in de gemeente Nijkerk en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 5 wijken en 33 buurten.

De naam Nijkerk wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Nijkerk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Nijkerk

Vlag van de gemeente Nijkerk

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Nijkerk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Nijkerk met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Arkemheen Achterhoek De Veenhuis, 2: Nijkerk-stad, 3: Appel Driedorp Kruishaar Prinsenkamp en Slichtenhorst, 4: Nijkerkerveen en Holkerveen, 5: Hoevelaken.

Woningkenmerken
Er zijn 18.072 woningen in de gemeente Nijkerk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nijkerk in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Nijkerk was €442.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Nijkerk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Nijkerk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Nijkerk% verschil
2023€442.00014%
2022€387.0008,4%
2021€357.0007,2%
2020€333.0006,7%
2019€312.0009,5%
2018€285.0006,3%
2017€268.0002,68%
2016€261.0000,38%
2015€260.000-1,14%
2014€263.000-6,4%
2013€281.000-2,09%
2012€287.000-3,69%
2011€298.000-1,32%
2010€302.0003,42%
2009€292.0002,46%
2008€285.0005,2%
2007€271.0005,9%
2006€256.0000,79%
2005€254.00049%
2004€171.0000,59%
2003€170.000-0,58%
2002€171.0000,59%
2001€170.00068%
2000€101.0009,8%
1999€92.0001,10%
1998€91.0000%
1997€91.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Nijkerk is met €351.000 gegroeid van €91.000 in 1997 tot €442.000 in 2023 (dat is een groei van 386%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.500 (7,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nijkerk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nijkerk.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Nijkerk is €442.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 18.072 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De gemeente Nijkerk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Nijkerk: er zijn 6.789 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Nijkerk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 22.219 totaal in de gemeente Nijkerk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Nijkerk telt in totaal 22.219 adressen, met 21.763 verblijfsobjecten, 448 standplaatsen en 8 ligplaatsen. 91% van de adressen in gemeente Nijkerk ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Nijkerk
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Nijkerk zijn er 18.696 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Nijkerk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.895 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Nijkerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Nijkerk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Nijkerk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Nijkerk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Nijkerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nijkerk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Nijkerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Nijkerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Nijkerk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Nijkerk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202338.5172.0324.426
202238.6721.7743.865
202138.2231.6923.685
202037.9511.6423.578
201937.8581.6003.485
201837.4301.5353.342
201737.0191.4963.260
201636.6141.4433.142
201536.4571.3893.024
201436.2581.3783.002
201336.1721.3162.867
201236.0361.2872.803
201135.8691.2332.686
201035.7391.1952.604
200935.4201.1522.508
200835.3671.1372.478
200735.2981.1272.454
200635.1541.1142.427
200534.9071.1052.407
200434.5351.0852.363
200334.2411.0672.323
200234.0161.0422.269
200133.5669932.162
200033.2619612.093
199924.9867491.632
199824.8577261.581
199724.7957061.539
199624.7716881.498

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Nijkerk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 4,52% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,8% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 2,55% en herkomst van buiten Europa: 5,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nijkerk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Nijkerk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Nijkerk in 2022 zijn Westers (2.492 inwoners) en Overig (1.496 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Nijkerk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Nijkerk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Nijkerk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nijkerk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nijkerk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Nijkerk zijn A (5.482 adressen) en C (4.940 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Nijkerk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Nijkerk: 5.482 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nijkerk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 225 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Nijkerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Nijkerk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Nijkerk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Nijkerk.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Nijkerk voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Nijkerk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

59 stembureaus

Er zijn 59 stembureaus in de gemeente Nijkerk. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Nijkerk
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Nijkerk over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Nijkerk.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Nijkerk het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nijkerk van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Nijkerk
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Nijkerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Nijkerk:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV6.97924%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD4.57616%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.74413%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.4078,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1.9986,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.8126,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1.7976,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.6485,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.1784,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD5772,0%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP4751,65%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK3991,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3501,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt3291,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212330,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1220,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1110,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1300,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten200,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter180,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN120,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN110,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF80,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP70,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB5.31824%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2.91713%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.43511%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.0239,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP1.6507,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.0824,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.0204,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA219464,24%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks8773,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D668283,71%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD6092,73%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt5622,52%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5032,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4682,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP4421,98%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland3671,65%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1640,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland890,40%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB5.68026%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU2.74913%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.35211%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.0779,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP1.8958,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.5927,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.4776,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.0074,60%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7903,61%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer7853,59%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS7223,30%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4962,27%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water2681,22%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA4.50824%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP4.35223%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PROgressief 21 (D66 Groen Links PvdA)3.83020%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
De Lokale Partij3.76520%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.55513%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP3.29026%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA2.49320%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV1.58012%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD1.42811%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D661.2559,8%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA6895,4%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP6054,75%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks4243,33%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS3802,98%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD3252,55%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten730,57%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50590,46%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft590,46%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij480,38%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu140,11%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen110,09%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij70,05%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud50,04%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij50,04%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Nijkerk: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100) gemeente Nijkerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Nijkerk.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Appel/’t Woud heeft met €36.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Nijkerk. En buurt De Flier/Arkerpoort heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Nijkerk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Nijkerk is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.500. Gemeente Nijkerk telt 35.200 inkomensontvangers op 45.358 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,50% procent van de huishoudens in gemeente Nijkerk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Nijkerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Nijkerk is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Nijkerk is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Nijkerk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Nijkerk
Er zijn 755 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Nijkerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Nijkerk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 755 elektrische auto’s in de gemeente Nijkerk. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Nijkerk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 24.390 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Nijkerk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Nijkerk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 35.182 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Nijkerk (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 23.862 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Nijkerk in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Nijkerk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Nijkerk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.227 misdrijven in de gemeente Nijkerk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Nijkerk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Nijkerk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 16.098 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Nijkerk 1.227 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Nijkerk in 2023 zijn Ongevallen (weg) (192 delicten) en Horizontale fraude (191 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Nijkerk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 85 misdrijven in de gemeente Nijkerk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Nijkerk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Nijkerk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nijkerk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,04 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Nijkerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Nijkerk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Nijkerk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Nijkerk
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Nijkerk dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Nijkerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Nijkerk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Nijkerk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Nijkerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Nijkerk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Nijkerk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Nijkerk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nijkerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nijkerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Nijkerk heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nijkerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nijkerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Nijkerk voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nijkerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nijkerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Nijkerk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nijkerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nijkerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Nijkerk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nijkerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nijkerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Nijkerk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nijkerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nijkerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Nijkerk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nijkerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nijkerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Nijkerk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nijkerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nijkerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Nijkerk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Nijkerk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Nijkerk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Nijkerk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.200Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij210Aantal2023
B-F Nijverheid en energie960Aantal2023
G+I Handel en horeca1.190Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie405Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed575Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.365Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg870Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten620Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45.358Aantal2024
Mannen22.436Aantal2023
Vrouwen22.539Aantal2023
0 tot 15 jaar8.031Aantal2023
15 tot 25 jaar5.491Aantal2023
25 tot 45 jaar10.466Aantal2023
45 tot 65 jaar12.243Aantal2023
65 jaar of ouder8.744Aantal2023
Ongehuwd19.793Aantal2023
Gehuwd20.190Aantal2023
Gescheiden2.844Aantal2023
Verweduwd2.148Aantal2023
Geboorte totaal452Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal359Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid649Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag8.790Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar14.830Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.160Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.195Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2022
WMO cliënten2.485Aantal2022
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.210Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel3.627Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.918Aantal2024
Adressen met definitief energielabel11.674Aantal2024
Energielabels A+++++13Aantal2024
Energielabels A++++220Aantal2024
Energielabels A+++317Aantal2024
Energielabels A++119Aantal2024
Energielabels A+157Aantal2024
Energielabels A5.482Aantal2024
Energielabels B3.120Aantal2024
Energielabels C4.940Aantal2024
Energielabels D1.594Aantal2024
Energielabels E609Aantal2024
Energielabels F951Aantal2024
Energielabels G1.070Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal18.370Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.424Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.566Aantal2023
Huishoudens met kinderen7.380Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,43Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers35.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€266x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand470Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.600Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW250Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW7.940Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland38.517Aantal2023
Herkomst buiten Nederland6.458Aantal2023
Herkomst Europa2.032Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.426Aantal2023
Geboren in Nederland38.517Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa803Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.201Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.229Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.225Aantal2023
Autochtoon38.672Aantal2022
Westers totaal2.492Aantal2022
Niet-westers totaal3.147Aantal2022
Marokko961Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba126Aantal2022
Suriname216Aantal2022
Turkije348Aantal2022
Overig niet-westers1.496Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal410Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven88Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting230Aantal2023
Verkeersovertredingen303Aantal2023
Vernieling124Aantal2023
Overige misdrijven71Aantal2023
Totaal misdrijven1.227Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand34,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0267Code2023
RegionaamNijkerkNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02670000Code2023
Oppervlakte totaal7.204Aantal hectaren2023
Oppervlakte land6.932Aantal hectaren2023
Oppervlakte water272Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.140Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal22.219Aantal2024
Adressen met postcode21.437Aantal2024
Adressen met woonfunctie18.696Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie131Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie43Aantal2024
Adressen met industriefunctie941Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie479Aantal2024
Adressen met logiesfunctie376Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie36Aantal2024
Adressen met sportfunctie26Aantal2024
Adressen met winkelfunctie403Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie973Aantal2024
Verblijfsobjecten21.763Aantal2024
Ligplaatsen8Aantal2024
Standplaatsen448Aantal2024
Panden met adres17.693Aantal2024
Adressen met pand21.753Aantal2024
Percelen met adres15.416Aantal2024
Adressen met perceel22.219Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom20.149Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2.070Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom17.467Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.229Aantal2024
Panden met adres voor 170022Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900212Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925543Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.050Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.895Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.094Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.211Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.118Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.613Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.815Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.120Aantal2024
Adressen met pand voor 170029Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900294Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925626Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.183Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.395Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.468Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.490Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.825Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.475Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202.363Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.605Aantal2024
Postcodegebied3861AA-3871XTNaam2024
Meest voorkomende postcode3862Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode30%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade29Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade195Aantal2022
Verkeersongevallen totaal225Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal23.026Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine18.680Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.350Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte332Aantal2023
Motorfietsen2.067Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad18.072Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€442.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200073%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200027%Percentage2023
Appartement3.286Aantal2024
Tussen of geschakelde woning6.789Aantal2024
Hoekwoning3.698Aantal2024
Tweeonder1kap1.944Aantal2024
Vrijstaande woning2.979Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.067Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nijkerk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Nijkerk
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Nijkerk: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 350 patiënten in de gemeente Nijkerk met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Nijkerk
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Nijkerk.

Gemiddeld overleden 6,09 personen per week in de gemeente Nijkerk. Het aantal sterftes in de gemeente Nijkerk is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Nijkerk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (6.200 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Nijkerk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Nijkerk zijn in totaal 6.200 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 6.200 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 6.195 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 42 wijken en buurten in gemeente Nijkerk. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Nijkerk als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Nijkerk als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities