Statistieken gemeente Hengelo

Aantal inwoners per jaar
(groei van 6,3% naar 82.311 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Hengelo. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Hengelo is met 4.902 personen gestegen van 77.409 in 1995 tot 82.311 in 2023 (dat is 6,3%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo is een gemeente in de provincie Overijssel. Gemeente Hengelo heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.183 hectare, waarvan 6.084 land en 99 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.860 adressen per km2. Er wonen 38.777 huishoudens in de gemeente Hengelo en de gemeente telt 1 woonplaats, 10 wijken en 62 buurten.

De naam Hengelo wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Hengelo. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Hengelo

Vlag van de gemeente Hengelo

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Hengelo
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hengelo met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Slangenbeek, 2: Hasseler Es, 3: Woolde, 4: Hengelose Es, 5: Noord, 6: Binnenstad, 7: Groot Driene, 8: Wilderinkshoek, 9: Berflo Es, 10: Buitengebied.

Woningkenmerken
Er zijn 39.523 woningen in de gemeente Hengelo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hengelo in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 49% naar €243.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Hengelo. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Hengelo, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Hengelo is met €80.000 toegenomen van €163.000 in 2005 tot €243.000 in 2022 (dat is 49%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hengelo.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 48.231 totaal in de gemeente Hengelo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Hengelo telt in totaal 48.231 adressen, met 48.203 verblijfsobjecten en 28 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Hengelo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Hengelo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Hengelo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Hengelo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Hengelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hengelo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Hengelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Hengelo. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Hengelo, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Hengelo is met 1.915 personen afgenomen van 63.602 in 1996 tot 61.687 in 2022 (dat is 3,01%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hengelo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Hengelo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Hengelo in 2022 zijn Westers (8.032 inwoners) en Overig (5.646 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Hengelo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Hengelo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Hengelo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hengelo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hengelo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Hengelo zijn C (11.376 adressen) en A (8.336 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Hengelo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Hengelo: 11.376 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hengelo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Hengelo
Er waren 575 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Hengelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Hengelo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Hengelo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Hengelo.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Hengelo voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Hengelo ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Hengelo
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), het waterschap (2019) en de Provinciale Staten (2015) in de gemeente Hengelo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Hengelo:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Burger Belangen5.39316%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.85312%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP3.1709,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.0569,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.6858,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks2.5387,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.5197,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
LokaalHengelo2.3057%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Pro Hengelo2.2216,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.6164,90%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hengelose Burgers (VPOR)1.4554,41%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU9652,93%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD8102,46%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
R32460,75%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft1530,46%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD9.75920%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D667.14314%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA6.98914%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV5.29611%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP3.9718%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.2216,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.7835,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2.3034,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.6373,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.1662,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.1392,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.1272,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK8641,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS4360,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB4150,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11880,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1800,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1640,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1360,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten1070,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots800,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG560,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA360,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft340,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst310,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol280,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter250,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht230,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP210,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu50,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland50,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.94920%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA4.47018%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD3.04212%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.64611%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2.3269,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661.5646,4%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.5136,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD8373,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS7983,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV7783,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP7082,88%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK4131,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt3671,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen520,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio510,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft340,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Water Natuurlijk10.79833%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP5.59517%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA5.07715%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD4.72114%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.2206,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij1.7805,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1.5944,83%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 88772,66%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP3391,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SP5.68319%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
CDA5.47719%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
D663.71413%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
VVD3.56812%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PvdA3.41412%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PVV3.09911%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
GroenLinks1.4054,77%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PvdD8903,02%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
CU8853,0%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
50PLUS7882,68%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
Lokaal Overijssel3801,29%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
SGP1520,52%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Hengelo op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Hengelo. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Hengelo: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Hengelo.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Hengelo het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hengelo van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100) gemeente Hengelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Hengelo.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Oele heeft met €38.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hengelo. En buurt Klein Driene heeft met €18.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Hengelo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Hengelo is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.600. Gemeente Hengelo telt 66.300 inkomensontvangers op 82.311 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,1% procent van de huishoudens in gemeente Hengelo heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Overijssel gemeente Hengelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Overijssel (gemeente Hengelo is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Overijssel. De positie van gemeente Hengelo is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Hengelo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Hengelo
Er zijn 3.044 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente Hengelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Hengelo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 3.044 elektrische auto’s in de gemeente Hengelo. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Hengelo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 47.814 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Hengelo in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Hengelo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 64.830 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Hengelo (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 49.291 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Hengelo in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Hengelo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Hengelo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 3.886 misdrijven in de gemeente Hengelo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Hengelo, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Hengelo zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 47.957 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 47.957 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 46.881 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Hengelo 3.886 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Hengelo in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (678 delicten) en Ongevallen (weg) (464 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Hengelo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 333 misdrijven in de gemeente Hengelo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Hengelo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Hengelo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hengelo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,39 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Hengelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Hengelo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Hengelo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Hengelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Hengelo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Hengelo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Hengelo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Hengelo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Hengelo. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hengelo geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hengelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hengelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Hengelo heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hengelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hengelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hengelo voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hengelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hengelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hengelo heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hengelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hengelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Hengelo heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hengelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hengelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hengelo heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hengelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hengelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Hengelo voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hengelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hengelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Hengelo heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hengelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hengelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Hengelo doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Hengelo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Hengelo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Hengelo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal9.250Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij100Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.010Aantal2022
G+I Handel en horeca1.995Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie700Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed830Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening2.020Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.600Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten990Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners82.311Aantal2023
Mannen41.544Aantal2023
Vrouwen40.767Aantal2023
0 tot 15 jaar11.509Aantal2023
15 tot 25 jaar10.472Aantal2023
25 tot 45 jaar20.425Aantal2023
45 tot 65 jaar22.835Aantal2023
65 jaar of ouder17.070Aantal2023
Ongehuwd40.008Aantal2023
Gehuwd31.405Aantal2023
Gescheiden6.627Aantal2023
Verweduwd4.271Aantal2023
Westers totaal8.032Aantal2022
Geboorte totaal707Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal852Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.339Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag15.160Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar27.460Aantal2021
Opleidingsniveau hoog19.530Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.995Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,8%Percentage2020
WMO cliënten7.375Aantal2021
WMO cliënten relatief91Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.340Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.300Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.510Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.680Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.630Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief22.759Aantal2023
Energielabels Voorlopig18.335Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.488Aantal2023
Energielabels A+++++3Aantal2023
Energielabels A++++19Aantal2023
Energielabels A+++239Aantal2023
Energielabels A++155Aantal2023
Energielabels A+424Aantal2023
Energielabels A8.336Aantal2023
Energielabels B6.524Aantal2023
Energielabels C11.376Aantal2023
Energielabels D3.052Aantal2023
Energielabels E3.318Aantal2023
Energielabels F2.891Aantal2023
Energielabels G4.757Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk44%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam30%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal38.777Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens15.740Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen11.034Aantal2022
Huishoudens met kinderen12.003Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers66.300Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,6%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€57x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand2.290Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO4.240Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW880Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW15.430Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon61.687Aantal2022
Niet-westers totaal11.757Aantal2022
Marokko266Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba559Aantal2022
Suriname515Aantal2022
Turkije4.771Aantal2022
Overig niet-westers5.646Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.843Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven335Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting456Aantal2022
Verkeersovertredingen676Aantal2022
Vernieling345Aantal2022
Overige misdrijven126Aantal2022
Totaal misdrijven3.886Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km58Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km32Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km64Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km6,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand7,10Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km21Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0164Code2022
RegionaamHengeloNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode01640000Code2022
Oppervlakte totaal6.183Aantal hectaren2023
Oppervlakte land6.084Aantal hectaren2023
Oppervlakte water99Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.860Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal48.011Aantal2023
Adressen met postcode44.582Aantal2023
Adressen met woonfunctie40.639Aantal2023
Panden34.429Aantal2023
Percelen27.516Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 1900400Aantal2023
Panden 1900 tot 19253.244Aantal2023
Panden 1925 tot 19505.682Aantal2023
Panden 1950 tot 19708.879Aantal2023
Panden 1970 tot 19807.378Aantal2023
Panden 1980 tot 19905.098Aantal2023
Panden 1990 tot 20005.800Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.786Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.509Aantal2023
Panden 2020 en later1.708Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade95Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade477Aantal2021
Verkeersongevallen totaal575Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal49.265Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine38.865Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof10.400Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte810Aantal2022
Motorfietsen3.695Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad39.523Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€243.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning70%Percentage2022
Percentage meergezinswoning30%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen56%Percentage2022
Huurwoningen totaal44%Percentage2022
In bezit woningcorporatie31%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200085%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hengelo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Hengelo
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Hengelo: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 599 patiënten in de gemeente Hengelo met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Hengelo
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Hengelo.

Gemiddeld overleden 15,37 personen per week in de gemeente Hengelo. Het aantal sterftes in de gemeente Hengelo is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Hengelo: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (9.250 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Hengelo (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Hengelo zijn in totaal 9.250 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 9.250 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 9.245 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 74 wijken en buurten in gemeente Hengelo. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Hengelo als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Hengelo als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities