Statistieken gemeente De Bilt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente De Bilt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente De Bilt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente De Bilt telt 43.709 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente De Bilt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente De Bilt:

JaarAantal inwoners de gemeente De Bilt% verschil
202443.709-0,40%
202343.8840,86%
202243.5080,29%
202143.3840,57%
202043.1370,73%
201942.824-0,05%
201842.8460,22%
201742.7540,89%
201642.3750,49%
201542.1690,32%
201442.0360,01%
201342.032-0,11%
201242.0790,07%
201142.0490,08%
201042.0170,08%
200941.984-0,03%
200841.998-0,04%
200742.016-0,05%
200642.037-0,37%
200542.195-0,03%
200442.208-0,24%
200342.308-0,00%
200242.3090,60%
200142.05629%
200032.662-0,41%
199932.7970,29%
199832.7030,83%
199732.433-0,40%
199632.562-0,78%
199532.817geen data

Het aantal inwoners in de gemeente De Bilt is met 10.892 personen gestegen van 32.817 personen in 1995 tot 43.709 personen in 2024 (dat is een zeer grote groei van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 376 personen (1,11%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente De Bilt.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente De Bilt:

In 1995 telde de gemeente De Bilt 32.817 inwoners. In 1997 is het aantal gedaald tot 32.433 personen. Dit is een daling van 384 (-1,17%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (1996) is het verschil -129 (-0,40%). Het aantal van 32.433 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 43.884 personen. De stijging ten opzichte van 1997 is 11.451 (35%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 376 (0,86%). Het aantal van 43.884 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 waren er 43.709 inwoners in de gemeente De Bilt.

Over de gemeente De Bilt

De gemeente De Bilt is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente De Bilt heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.713 hectare, waarvan 6.619 land en 94 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.284 adressen per km2. Er wonen 19.494 huishoudens in de gemeente De Bilt en de gemeente telt 6 woonplaatsen, 10 wijken en 24 buurten.

De naam De Bilt wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats De Bilt. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente De Bilt

Vlag van de gemeente De Bilt

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente De Bilt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente De Bilt met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Hollandsche Rading, 2: Maartensdijk, 3: Westbroek, 4: Bilthoven Noord, 5: De Leijen, 6: Groenekan, 7: Bilthoven Zuid Oost, 8: Bilthoven Zuid West, 9: De Bilt West, 10: De Bilt Oost.

Woningkenmerken
Er zijn 19.884 woningen in de gemeente De Bilt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente De Bilt in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente De Bilt was €580.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente De Bilt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente De Bilt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente De Bilt% verschil
2023€580.00023%
2022€473.0006,1%
2021€446.0005,9%
2020€421.0006,9%
2019€394.0009,7%
2018€359.0005,6%
2017€340.0003,98%
2016€327.0000,62%
2015€325.000-3,56%
2014€337.000-6,6%
2013€361.000-4,50%
2012€378.000-1,56%
2011€384.000-2,29%
2010€393.0000,26%
2009€392.0004,81%
2008€374.0008,7%
2007€344.0005,5%
2006€326.0000,62%
2005€324.00048%
2004€219.0000%
2003€219.0000,46%
2002€218.0000%
2001€218.00073%
2000€126.0000%
1999€126.0000,80%
1998€125.0000%
1997€125.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente De Bilt is met €455.000 gegroeid van €125.000 in 1997 tot €580.000 in 2023 (dat is een groei van 364%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €17.500 (7,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente De Bilt.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente De Bilt.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente De Bilt is €580.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 19.884 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), 6 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 24 buurten (blauw). De gemeente De Bilt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente De Bilt: er zijn 7.050 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente De Bilt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 23.476 totaal in de gemeente De Bilt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente De Bilt telt in totaal 23.476 adressen, met 23.464 verblijfsobjecten en 12 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 93% van de adressen in gemeente De Bilt ligt binnen de bebouwde kom en 7% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen De Bilt
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente De Bilt zijn er 20.169 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente De Bilt.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.781 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente De Bilt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente De Bilt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente De Bilt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente De Bilt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente De Bilt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente De Bilt bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente De Bilt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente De Bilt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente De Bilt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente De Bilt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202334.4003.0656.419
202235.1462.7025.660
202135.2932.6155.476
202035.2602.5465.331
201935.1822.4705.172
201835.3422.4255.079
201735.4332.3664.955
201635.2812.2934.801
201535.1922.2554.722
201435.2432.1954.598
201335.3492.1604.523
201235.4942.1284.457
201135.5762.0924.381
201035.6662.0524.299
200935.7092.0284.247
200835.8701.9804.148
200735.9361.9654.115
200635.9731.9604.104
200536.1101.9674.118
200436.1501.9584.100
200336.1791.9814.148
200236.2511.9584.100
200136.2191.8863.951
200027.7881.5753.299
199927.9371.5713.289
199827.9311.5423.230
199727.7551.5123.166
199627.9311.4973.134

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente De Bilt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europese landen: 7% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 4,60% en herkomst van buiten Europa: 9,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in De Bilt naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente De Bilt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente De Bilt in 2022 zijn Westers (4.231 inwoners) en Overig (2.122 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente De Bilt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente De Bilt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente De Bilt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente De Bilt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Bilt. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente De Bilt zijn C (4.944 adressen) en A (3.424 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente De Bilt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente De Bilt: 4.944 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente De Bilt bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 249 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente De Bilt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente De Bilt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente De Bilt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente De Bilt.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente De Bilt voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente De Bilt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

50 stembureaus

Er zijn 50 stembureaus in de gemeente De Bilt. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente De Bilt
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente De Bilt over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente De Bilt.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente De Bilt het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente De Bilt van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente De Bilt
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente De Bilt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente De Bilt:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA6.19722%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD5.63220%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV3.64513%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662.92511%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.6909,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA9583,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD8963,25%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP7862,85%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt7152,59%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6362,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU6002,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB5642,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4791,74%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK3861,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211490,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS900,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL830,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1580,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter250,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport230,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten200,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN100,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF80,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP80,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GroenLinks3.58516%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.57516%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662.62611%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.0859,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.6597,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.5526,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.5186,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt9764,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA219164,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU9003,94%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP8833,87%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV6522,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP6522,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD4211,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2991,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
U26 GEMEENTEN2381,04%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1400,61%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK1400,61%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ZWARTE PIET IS ZWART260,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk5.04722%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.29215%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.66112%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.52711%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.1079,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.8638,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.4446,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU9764,32%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP8233,64%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4401,95%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen4181,85%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4141,83%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water3531,56%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterschap@inwonersbelangen2531,12%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
DRPP00%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer00%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks4.73322%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.81013%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.69712%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Forza De Bilt2.63412%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Beter De Bilt en Bilts Belang2.47611%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.5457,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.4586,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.1875,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.0314,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.0104,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663.53321%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD2.59016%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA2.04212%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks1.6099,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV1.4348,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA1.4048,5%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP1.2797,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP1.2277,4%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD7234,37%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS3862,33%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten840,51%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50710,43%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen490,30%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft280,17%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij230,14%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij190,11%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu150,09%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij120,07%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud100,06%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente De Bilt: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38.100) gemeente De Bilt


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente De Bilt.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Bilthoven Noord I heeft met €64.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente De Bilt. En buurt Industrieweg-Tolakkerweg heeft met €25.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente De Bilt.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente De Bilt is €38.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €47.400. Gemeente De Bilt telt 34.300 inkomensontvangers op 43.709 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,70% procent van de huishoudens in gemeente De Bilt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente De Bilt


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente De Bilt is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente De Bilt is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente De Bilt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente De Bilt
Er zijn 929 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente De Bilt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente De Bilt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 929 elektrische auto’s in de gemeente De Bilt. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente De Bilt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 20.398 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente De Bilt in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente De Bilt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 28.673 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente De Bilt (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 21.716 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente De Bilt in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente De Bilt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente De Bilt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.708 misdrijven in de gemeente De Bilt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente De Bilt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente De Bilt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 20.543 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente De Bilt 1.708 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente De Bilt in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (266 delicten) en Horizontale fraude (228 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente De Bilt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 118 misdrijven in de gemeente De Bilt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente De Bilt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente De Bilt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente De Bilt.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,96 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente De Bilt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente De Bilt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente De Bilt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente De Bilt
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente De Bilt dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente De Bilt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente De Bilt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente De Bilt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente De Bilt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente De Bilt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente De Bilt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente De Bilt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente De Bilt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente De Bilt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente De Bilt heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente De Bilt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente De Bilt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente De Bilt sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente De Bilt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente De Bilt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente De Bilt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente De Bilt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente De Bilt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente De Bilt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente De Bilt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente De Bilt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente De Bilt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente De Bilt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente De Bilt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente De Bilt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente De Bilt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente De Bilt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente De Bilt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente De Bilt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente De Bilt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente De Bilt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente De Bilt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente De Bilt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente De Bilt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.940Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij120Aantal2023
B-F Nijverheid en energie600Aantal2023
G+I Handel en horeca705Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie480Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed715Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2.125Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.530Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten665Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners43.709Aantal2024
Mannen21.121Aantal2023
Vrouwen22.763Aantal2023
0 tot 15 jaar7.605Aantal2023
15 tot 25 jaar4.666Aantal2023
25 tot 45 jaar8.920Aantal2023
45 tot 65 jaar12.058Aantal2023
65 jaar of ouder10.635Aantal2023
Ongehuwd20.775Aantal2023
Gehuwd17.080Aantal2023
Gescheiden3.359Aantal2023
Verweduwd2.670Aantal2023
Geboorte totaal400Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal533Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid663Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag6.150Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar9.990Aantal2022
Opleidingsniveau hoog14.760Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.550Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten2.715Aantal2022
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.330Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.480Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.768Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel8.376Aantal2024
Adressen met definitief energielabel12.332Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++6Aantal2024
Energielabels A+++62Aantal2024
Energielabels A++43Aantal2024
Energielabels A+60Aantal2024
Energielabels A3.424Aantal2024
Energielabels B2.501Aantal2024
Energielabels C4.944Aantal2024
Energielabels D2.161Aantal2024
Energielabels E2.443Aantal2024
Energielabels F2.118Aantal2024
Energielabels G2.946Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht54%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht11%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal19.494Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.233Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.471Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.790Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,21Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen22%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers34.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€47.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€38.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar44%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€314x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand630Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.540Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW280Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW9.730Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland34.400Aantal2023
Herkomst buiten Nederland9.484Aantal2023
Herkomst Europa3.065Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.419Aantal2023
Geboren in Nederland34.400Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.533Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.253Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.532Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.166Aantal2023
Autochtoon35.146Aantal2022
Westers totaal4.231Aantal2022
Niet-westers totaal4.131Aantal2022
Marokko1.269Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba160Aantal2022
Suriname356Aantal2022
Turkije224Aantal2022
Overig niet-westers2.122Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal916Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven90Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting281Aantal2023
Verkeersovertredingen224Aantal2023
Vernieling150Aantal2023
Overige misdrijven45Aantal2023
Totaal misdrijven1.708Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km83Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km55Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0310Code2023
RegionaamDe BiltNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode03100000Code2023
Oppervlakte totaal6.713Aantal hectaren2023
Oppervlakte land6.619Aantal hectaren2023
Oppervlakte water94Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.284Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal23.476Aantal2024
Adressen met postcode23.379Aantal2024
Adressen met woonfunctie20.169Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie136Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie712Aantal2024
Adressen met industriefunctie485Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie270Aantal2024
Adressen met logiesfunctie474Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie36Aantal2024
Adressen met sportfunctie43Aantal2024
Adressen met winkelfunctie351Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.692Aantal2024
Verblijfsobjecten23.464Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen12Aantal2024
Panden met adres16.038Aantal2024
Adressen met pand23.451Aantal2024
Percelen met adres13.081Aantal2024
Adressen met perceel23.476Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom21.904Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.572Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom19.279Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom890Aantal2024
Panden met adres voor 170016Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900332Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.726Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.851Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704.781Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.496Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.809Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000700Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010587Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020509Aantal2024
Panden met adres 2020 en later231Aantal2024
Adressen met pand voor 170022Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900408Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.885Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19503.191Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19707.562Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804.108Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.698Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.184Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.017Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020983Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later393Aantal2024
Postcodegebied3615AA-3739NGNaam2024
Meest voorkomende postcode3723Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode22%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade53Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade194Aantal2022
Verkeersongevallen totaal249Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal21.420Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine16.770Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.650Aantal2023
Personenautos per huishouden1,10Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte324Aantal2023
Motorfietsen1.456Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad19.884Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€580.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning65%Percentage2023
Percentage meergezinswoning35%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie27%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement7.050Aantal2024
Tussen of geschakelde woning5.205Aantal2024
Hoekwoning2.620Aantal2024
Tweeonder1kap2.609Aantal2024
Vrijstaande woning2.685Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.295Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente De Bilt. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente De Bilt
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente De Bilt: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 349 patiënten in de gemeente De Bilt met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente De Bilt
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente De Bilt.

Gemiddeld overleden 10,25 personen per week in de gemeente De Bilt. Het aantal sterftes in de gemeente De Bilt is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente De Bilt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (6.940 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente De Bilt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente De Bilt zijn in totaal 6.940 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 41 wijken en buurten in gemeente De Bilt. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in De Bilt als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in De Bilt als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities