Statistieken gemeente Doetinchem

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Doetinchem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Doetinchem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Doetinchem telt 59.623 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Doetinchem.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Doetinchem:

JaarAantal inwoners de gemeente Doetinchem% verschil
202459.6230,72%
202359.1951,11%
202258.5460,47%
202158.2700,46%
202058.0010,77%
201957.5550,30%
201857.3820,55%
201757.0680,42%
201656.8270,61%
201556.4840,25%
201456.344-0,12%
201356.4140,29%
201256.2520,38%
201156.037-0,13%
201056.108-0,05%
200956.136-0,21%
200856.2530,03%
200756.238-0,91%
200656.7550,00%
200556.75415%
200449.5030,82%
200349.0990,82%
200248.7012,01%
200147.7421,65%
200046.9671,56%
199946.2462,07%
199845.3101,70%
199744.5511,14%
199644.0500,19%
199543.968geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Doetinchem is met 15.655 inwoners gestegen van 43.968 inwoners in 1995 tot 59.623 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote toename van 36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 540 inwoners (1,09%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Doetinchem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Doetinchem:

In 1995 telde de gemeente Doetinchem 43.968 inwoners. Het aantal van 43.968 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 59.623 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 15.655 (36%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 428 (0,72%). Het aantal van 59.623 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Doetinchem heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.966 hectare, waarvan 7.904 land en 61 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.163 adressen per km2. Er wonen 26.579 huishoudens in de gemeente Doetinchem en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 11 wijken en 84 buurten.

De naam Doetinchem wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Doetinchem. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Doetinchem

Vlag van de gemeente Doetinchem

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Doetinchem
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Doetinchem met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijk 09, 2: Wijk 02, 3: Wijk 08, 4: Wijk 06, 5: Doetinchem Centrum ...Toon meer... Kaart van de gemeente Doetinchem met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijk 09, 2: Wijk 02, 3: Wijk 08, 4: Wijk 06, 5: Doetinchem Centrum, 6: Wijk 03, 7: Wehl, 8: Wijk 04, 9: Wijk 07, 10: Wijk 05, 11: Buitengebied Doetinchem ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 26.836 woningen in de gemeente Doetinchem.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Doetinchem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Doetinchem was €303.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Doetinchem.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Doetinchem:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Doetinchem% verschil
2023€303.00017%
2022€259.00010%
2021€235.0006,8%
2020€220.0005,3%
2019€209.0007,7%
2018€194.0002,65%
2017€189.0001,61%
2016€186.0001,64%
2015€183.000-5,7%
2014€194.000-7,2%
2013€209.000-5,4%
2012€221.000-3,49%
2011€229.000-3,38%
2010€237.0000%
2009€237.0002,16%
2008€232.0005,9%
2007€219.0009%
2006€201.0000%
2005€201.00055%
2004€130.0000%
2003€130.0000,78%
2002€129.0001,57%
2001€127.00048%
2000€86.0000%
1999€86.0000%
1998€86.0001,18%
1997€85.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Doetinchem is met €218.000 gegroeid van €85.000 in 1997 tot €303.000 in 2023 (dat is een stijging van 256%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.384 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Doetinchem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Doetinchem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Doetinchem is €303.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 26.836 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 77 buurten (blauw). De gemeente Doetinchem wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Doetinchem: er zijn 8.328 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Doetinchem.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 31.552 totaal in de gemeente Doetinchem

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Doetinchem telt in totaal 31.552 adressen, met 31.540 verblijfsobjecten, 10 standplaatsen en 2 ligplaatsen. 95% van de adressen in gemeente Doetinchem ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Doetinchem
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Doetinchem zijn er 27.708 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Doetinchem.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 5.114 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Doetinchem. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Doetinchem

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Doetinchem. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Doetinchem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Doetinchem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Doetinchem


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Doetinchem per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Doetinchem:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202349.3253.6406.230
202249.6983.2635.585
202149.5743.2075.489
202049.4623.1495.390
201949.3163.0385.201
201849.3602.9585.064
201749.1312.9275.010
201648.9282.9134.986
201548.9272.7874.770
201448.8992.7464.699
201348.9612.7494.704
201248.8542.7284.670
201148.7072.7034.627
201048.8422.6804.586
200948.8982.6694.569
200849.0522.6564.545
200749.0322.6584.548
200649.1042.8224.829
200549.0832.8294.842
200442.2372.6804.586
200341.9842.6244.491
200241.7062.5804.415
200141.3152.3704.057
200040.7682.2863.913
199940.2322.2183.796
199839.5422.1273.641
199739.0662.0233.462
199638.7081.9703.372

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Doetinchem als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 4,47% en herkomst van buiten Europa: 7,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Doetinchem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Doetinchem
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Doetinchem in 2022 zijn Westers (4.318 inwoners) en Overig (2.377 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Doetinchem: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Doetinchem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Doetinchem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Doetinchem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Doetinchem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Doetinchem zijn C (7.918 adressen) en A (6.800 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Doetinchem. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Doetinchem: 7.918 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Doetinchem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 337 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Doetinchem. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Doetinchem vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Doetinchem.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Doetinchem voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Doetinchem ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

133 stembureaus

Er zijn 133 stembureaus in de gemeente Doetinchem. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Doetinchem
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Doetinchem over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Doetinchem.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Doetinchem het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Doetinchem van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Doetinchem
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Doetinchem:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV9.12225%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC5.77816%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD5.47415%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA5.14014%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.5666,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662.1195,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.4323,87%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.1923,22%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD9602,59%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD5751,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK5551,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU4811,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt4461,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP4041,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212530,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1760,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1390,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1530,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten350,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter330,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN240,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN210,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP130,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF100,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7.23627%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.97411%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.6159,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.6119,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.7246,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661.3675,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.2014,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.1994,47%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD9133,40%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA219023,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD8783,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt7852,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU7632,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4981,86%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland4881,82%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP3741,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland1520,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1400,52%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB7.31628%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk4.80719%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA4.37017%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.92011%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.3869,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
OndernemendWater1.7996,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS8883,42%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP7512,89%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Vrienden van de Berkel7122,74%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.39015%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.82012%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.80712%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij voor Lokaal Maatwerk (PvLM)2.44011%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GemeenteBelangen Doetinchem (GBD)2.2789,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.9428,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.9018,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.8868,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal Belang Doetinchem1.4876,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP1.0374,51%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD9894,30%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA3.91322%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.70215%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.40614%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.91311%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.6289,2%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D661.1866,7%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP9325,2%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP7624,29%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6793,82%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD5873,31%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV5783,25%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt2431,37%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK1580,89%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten410,23%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft160,09%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen150,08%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Doetinchem op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Doetinchem. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.600) gemeente Doetinchem


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Doetinchem.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Langerak - zuid heeft met €43.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Doetinchem. En buurt De IJkenberg heeft met €18.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Doetinchem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Doetinchem is €28.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.300. Gemeente Doetinchem telt 47.500 inkomensontvangers op 59.623 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,9% procent van de huishoudens in gemeente Doetinchem heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Doetinchem


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Doetinchem is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Doetinchem is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Doetinchem. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Doetinchem
Er zijn 945 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Doetinchem op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 945 elektrische auto’s in de gemeente Doetinchem. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Doetinchem die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 32.008 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Doetinchem in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Doetinchem geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 43.435 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Doetinchem (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 31.759 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Doetinchem in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Doetinchem geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Doetinchem. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2.144 misdrijven in de gemeente Doetinchem geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Doetinchem, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Doetinchem zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 29.844 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Doetinchem 2.144 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Doetinchem in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (283 delicten) en Horizontale fraude (279 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Doetinchem.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 166 misdrijven in de gemeente Doetinchem geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Doetinchem met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Doetinchem over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Doetinchem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,46 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Doetinchem.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Doetinchem. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Doetinchem
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Doetinchem dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Doetinchem.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Doetinchem genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Doetinchem.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Doetinchem. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Doetinchem geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Doetinchem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Doetinchem heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Doetinchem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Doetinchem voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Doetinchem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Doetinchem heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Doetinchem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Doetinchem heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Doetinchem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Doetinchem heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Doetinchem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Doetinchem voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Doetinchem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Doetinchem heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Doetinchem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Doetinchem doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Doetinchem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Doetinchem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7.175Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij190Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.005Aantal2023
G+I Handel en horeca1.465Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie375Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed635Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.445Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.315Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten745Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners59.623Aantal2024
Mannen29.675Aantal2024
Vrouwen29.948Aantal2024
0 tot 15 jaar8.734Aantal2024
15 tot 25 jaar7.042Aantal2024
25 tot 45 jaar13.761Aantal2024
45 tot 65 jaar16.738Aantal2024
65 jaar of ouder13.348Aantal2024
Ongehuwd28.198Aantal2024
Gehuwd23.400Aantal2024
Gescheiden4.864Aantal2024
Verweduwd3.161Aantal2024
Geboorte totaal505Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal599Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid754Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag11.830Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar20.470Aantal2022
Opleidingsniveau hoog12.310Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.530Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten4.900Aantal2022
WMO cliënten relatief84Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Adressen zonder energielabel3.361Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel10.345Aantal2024
Adressen met definitief energielabel17.846Aantal2024
Energielabels A+++++8Aantal2024
Energielabels A++++141Aantal2024
Energielabels A+++248Aantal2024
Energielabels A++176Aantal2024
Energielabels A+219Aantal2024
Energielabels A6.800Aantal2024
Energielabels B5.227Aantal2024
Energielabels C7.918Aantal2024
Energielabels D2.419Aantal2024
Energielabels E1.476Aantal2024
Energielabels F1.360Aantal2024
Energielabels G2.199Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal26.579Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens9.558Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen8.136Aantal2023
Huishoudens met kinderen8.885Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers47.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€128x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO3.690Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW390Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW11.770Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland49.325Aantal2023
Herkomst buiten Nederland9.870Aantal2023
Herkomst Europa3.640Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.230Aantal2023
Geboren in Nederland49.325Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.043Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.779Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.597Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.451Aantal2023
Autochtoon49.698Aantal2022
Westers totaal4.318Aantal2022
Niet-westers totaal4.530Aantal2022
Marokko149Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba267Aantal2022
Suriname174Aantal2022
Turkije1.563Aantal2022
Overig niet-westers2.377Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal862Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven213Aantal2023
Milieu overtredingen6Aantal2023
Oplichting323Aantal2023
Verkeersovertredingen285Aantal2023
Vernieling270Aantal2023
Overige misdrijven185Aantal2023
Totaal misdrijven2.144Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand25,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand39,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand31Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0222Code2023
RegionaamDoetinchemNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02220000Code2023
Oppervlakte totaal7.966Aantal hectaren2024
Oppervlakte land7.904Aantal hectaren2024
Oppervlakte water61Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.163Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal31.552Aantal2024
Adressen met postcode30.471Aantal2024
Adressen met woonfunctie27.708Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie270Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie185Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.146Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie556Aantal2024
Adressen met logiesfunctie72Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie72Aantal2024
Adressen met sportfunctie59Aantal2024
Adressen met winkelfunctie706Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.218Aantal2024
Verblijfsobjecten31.540Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen10Aantal2024
Panden met adres23.624Aantal2024
Adressen met pand31.441Aantal2024
Percelen met adres20.930Aantal2024
Adressen met perceel31.552Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom29.990Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.562Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom26.439Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.269Aantal2024
Panden met adres voor 17009Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900230Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925811Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.287Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19705.114Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804.263Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903.483Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.249Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.773Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.644Aantal2024
Panden met adres 2020 en later761Aantal2024
Adressen met pand voor 170014Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900285Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925919Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.598Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19706.656Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805.402Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19904.423Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004.634Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.828Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202.396Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.286Aantal2024
Postcodegebied7001AA-7031ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode7006Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode16%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk4Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade41Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade292Aantal2022
Verkeersongevallen totaal337Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal31.027Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine25.680Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5.350Aantal2023
Personenautos per huishouden1,17Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte393Aantal2023
Motorfietsen2.410Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad26.836Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€303.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning75%Percentage2023
Percentage meergezinswoning25%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement7.019Aantal2024
Tussen of geschakelde woning8.328Aantal2024
Hoekwoning4.274Aantal2024
Tweeonder1kap3.566Aantal2024
Vrijstaande woning4.521Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.832Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Doetinchem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Doetinchem
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Doetinchem: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 472 patiënten in de gemeente Doetinchem met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Doetinchem
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Doetinchem.

Gemiddeld overleden 11,34 personen per week in de gemeente Doetinchem. Het aantal sterftes in de gemeente Doetinchem is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 20 (13 tot en met 19 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Doetinchem: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (7.175 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Doetinchem (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Doetinchem zijn in totaal 7.175 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 99 wijken en buurten in gemeente Doetinchem. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Doetinchem als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Doetinchem als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities