Statistieken woonplaats Doetinchem

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Doetinchem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Doetinchem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Doetinchem telt 46.410 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Doetinchem.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Doetinchem:

JaarAantal inwoners de woonplaats Doetinchem% verschil
202346.4101,09%
202245.9100,56%
202145.6550,48%
202045.4350,89%
201945.0350,30%
201844.9000,67%
201744.6000,34%
201644.4500,92%
201544.0450,30%
201443.9150,06%
201343.890geen data

De bevolking van de woonplaats Doetinchem is met 2.520 inwoners toegenomen van 43.890 inwoners in 2013 tot 46.410 inwoners in 2023 (dat is een groei van 5,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 252 inwoners (0,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Doetinchem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Doetinchem:

In 2013 telde de woonplaats Doetinchem 43.890 inwoners. Het aantal van 43.890 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 46.410 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 2.520 (5,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 500 (1,09%). Het aantal van 46.410 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Doetinchem

Woonplaats Doetinchem heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.690 hectare, waarvan 4.641 land en 49 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Doetinchem telt 25.323 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 919 adressen per km2. Er wonen 21.160 huishoudens en er zijn in totaal 21.358 woningen. De woonplaats telt 24.080 auto's en 5.810 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Doetinchem ligt in de gemeente Doetinchem.

De brondata voor woonplaats Doetinchem is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Doetinchem zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Doetinchem valt samen met 9 wijken. Dit zijn: wijk Doetinchem Centrum, Wijk 02, Wijk 03, Wijk 04, Wijk 05, Wijk 06, Wijk 07, Wijk 08 en Wijk 09. De cijfers voor de woonplaats Doetinchem zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Doetinchem zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Doetinchem. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Doetinchem
Kaart van de woonplaats Doetinchem. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Doetinchem binnen de gemeente Doetinchem.

Woningkenmerken
Er zijn 21.358 woningen in de woonplaats Doetinchem.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Doetinchem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Doetinchem was €297.645 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Doetinchem.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Doetinchem:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Doetinchem% verschil
2023€297.64517%
2022€253.48510%
2021€230.1166,8%
2020€215.4675,6%
2019€204.0067,9%
2018€189.0812,66%
2017€184.1861,72%
2016€181.0660,91%
2015€179.428-5,2%
2014€189.356-6,6%
2013€202.707geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Doetinchem is met €94.938 toegenomen van €202.707 in 2013 tot €297.645 in 2023 (dat is een toename van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.493 (4,14%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Doetinchem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Doetinchem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Doetinchem is €297.645, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 21.358 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Doetinchem (geel), 2 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 77 buurten (blauw). De woonplaats Doetinchem wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Doetinchem: er zijn 7.198 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Doetinchem.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 25.323 totaal in de woonplaats Doetinchem

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Doetinchem telt in totaal 25.323 adressen, met 25.313 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 2 ligplaatsen. 97% van de adressen in woonplaats Doetinchem ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Doetinchem
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Doetinchem zijn er 22.171 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Doetinchem.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.856 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Doetinchem. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Doetinchem

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Doetinchem. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Doetinchem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Doetinchem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Doetinchem


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Doetinchem per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Doetinchem:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202337.8452.9955.560
202238.1352.7225.053
202137.9952.6824.978
202037.9252.6294.881
201937.7902.5364.709
201837.8302.4754.595
201737.5702.4614.569
201637.4552.4494.546
201537.4002.3264.319
201437.4682.2574.190
201337.4082.2694.213

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Doetinchem als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 6,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 5,2% en herkomst van buiten Europa: 9,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Doetinchem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Doetinchem
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Doetinchem in 2022 zijn Westers (3.675 inwoners) en Overig (2.155 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Doetinchem: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Doetinchem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Doetinchem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Doetinchem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Doetinchem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Doetinchem zijn C (6.520 adressen) en A (5.776 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Doetinchem. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Doetinchem: 6.520 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Doetinchem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 281 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Doetinchem. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Doetinchem vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Doetinchem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 24 stembureaus in de woonplaats Doetinchem. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 24 stembureaus in de woonplaats Doetinchem. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Doetinchem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 24 stembureaus in de woonplaats Doetinchem.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 133 stembureaus in de gemeente Doetinchem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Doetinchem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Doetinchem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.306)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Doetinchem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Doetinchem was in 2022 €27.306.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (5.810 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Doetinchem (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Doetinchem zijn in totaal 5.810 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5.810 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.825 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Doetinchem. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Doetinchem
Er zijn 787 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Doetinchem op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 787 elektrische auto’s in de woonplaats Doetinchem. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Doetinchem die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 24.699 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Doetinchem in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Doetinchem geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 33.101 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Doetinchem (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 24.620 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Doetinchem in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Doetinchem geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Doetinchem. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.929 misdrijven in de woonplaats Doetinchem geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Doetinchem, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Doetinchem zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 26.647 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Doetinchem 1.929 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Doetinchem in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (267 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (231 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Doetinchem.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 146 misdrijven in de woonplaats Doetinchem geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Doetinchem met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Doetinchem over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Doetinchem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 16,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Doetinchem.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Doetinchem. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Doetinchem.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Doetinchem genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Doetinchem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Doetinchem.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Doetinchem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.810Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2023
B-F Nijverheid en energie790Aantal2023
G+I Handel en horeca1.230Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie325Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed535Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.185Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.105Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten580Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners46.410Aantal2023
Mannen22.915Aantal2023
Vrouwen23.500Aantal2023
0 tot 15 jaar7.145Aantal2023
15 tot 25 jaar5.460Aantal2023
25 tot 45 jaar10.880Aantal2023
45 tot 65 jaar12.925Aantal2023
65 jaar of ouder10.005Aantal2023
Ongehuwd22.090Aantal2023
Gehuwd17.855Aantal2023
Gescheiden4.070Aantal2023
Verweduwd2.395Aantal2023
Geboorte totaal415Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal455Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.000Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag9.090Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar15.920Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.830Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.005Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,8%Percentage2022
WMO cliënten3.545Aantal2022
WMO cliënten relatief77Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.613Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.862Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.469Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.681Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.116Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.029Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.056Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.046Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.029Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement702Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.088Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.328Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.768Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning828Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.198Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.698Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel7.480Aantal2024
Adressen met definitief energielabel15.145Aantal2024
Energielabels A+++++4Aantal2024
Energielabels A++++139Aantal2024
Energielabels A+++220Aantal2024
Energielabels A++127Aantal2024
Energielabels A+193Aantal2024
Energielabels A5.776Aantal2024
Energielabels B4.347Aantal2024
Energielabels C6.520Aantal2024
Energielabels D1.696Aantal2024
Energielabels E1.234Aantal2024
Energielabels F863Aantal2024
Energielabels G1.506Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.160Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.865Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.310Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.990Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers37.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.976Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.306Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,43%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€111x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.060Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.770Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW300Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW9.020Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland37.845Aantal2023
Herkomst buiten Nederland8.555Aantal2023
Herkomst Europa2.995Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.560Aantal2023
Geboren in Nederland37.860Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.670Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.495Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.320Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.075Aantal2023
Autochtoon38.135Aantal2022
Westers totaal3.675Aantal2022
Niet-westers totaal4.100Aantal2022
Marokko145Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba230Aantal2022
Suriname155Aantal2022
Turkije1.430Aantal2022
Overig niet-westers2.155Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal788Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven194Aantal2023
Milieu overtredingen6Aantal2023
Oplichting257Aantal2023
Verkeersovertredingen258Aantal2023
Vernieling257Aantal2023
Overige misdrijven169Aantal2023
Totaal misdrijven1.929Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,74Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,34Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,43Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,79Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,98Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,01Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,61Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,61Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,11Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,31Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,05Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,47Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,42Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,49Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,44Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,94Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,14Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,77Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,12Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,53Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,56Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,07Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand25,11Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,37Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,88Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand39,43Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,52Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand31Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,31Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,44Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3246Code2024
RegionaamDoetinchemNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal4.690Aantal hectaren2023
Oppervlakte land4.641Aantal hectaren2023
Oppervlakte water49Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid919Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal25.323Aantal2024
Adressen met postcode24.399Aantal2024
Adressen met woonfunctie22.171Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie228Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie101Aantal2024
Adressen met industriefunctie863Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie496Aantal2024
Adressen met logiesfunctie65Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie64Aantal2024
Adressen met sportfunctie49Aantal2024
Adressen met winkelfunctie591Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.019Aantal2024
Verblijfsobjecten25.313Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen8Aantal2024
Panden met adres18.272Aantal2024
Adressen met pand25.226Aantal2024
Percelen met adres16.110Aantal2024
Adressen met perceel25.323Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom24.646Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom677Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom21.638Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom533Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900121Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925576Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.703Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.856Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.144Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.884Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.589Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.501Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.229Aantal2024
Panden met adres 2020 en later664Aantal2024
Adressen met pand voor 17006Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900162Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925644Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.926Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19705.331Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804.157Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.787Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003.869Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.381Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.862Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.101Aantal2024
Postcodegebied7001AA-7009ZENaam2024
Meest voorkomende postcode7006Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode19%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk4Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade33Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade244Aantal2022
Verkeersongevallen totaal281Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal24.080Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine19.785Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.285Aantal2023
Personenautos per huishouden1,14Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte519Aantal2023
Motorfietsen1.800Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad21.358Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€297.645Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen57%Percentage2023
Huurwoningen totaal43%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement6.229Aantal2024
Tussen of geschakelde woning7.198Aantal2024
Hoekwoning3.467Aantal2024
Tweeonder1kap2.556Aantal2024
Vrijstaande woning2.721Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.142Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!