Statistieken gemeente Winterswijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Winterswijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Winterswijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Winterswijk telt 29.231 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Winterswijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Winterswijk:

JaarAantal inwoners de gemeente Winterswijk% verschil
202429.231-0,08%
202329.2530,23%
202229.1850,56%
202129.0220,58%
202028.854-0,17%
201928.903-0,29%
201828.9870,26%
201728.912-0,09%
201628.939-0,13%
201528.9770,33%
201428.881-0,30%
201328.9670,07%
201228.946-0,28%
201129.026-0,09%
201029.0510,08%
200929.028-0,53%
200829.182-0,23%
200729.2490,38%
200629.137-0,47%
200529.275-0,08%
200429.2991,12%
200328.9750,78%
200228.7500,27%
200128.6720,39%
200028.5610,28%
199928.481-0,12%
199828.5160,06%
199728.5001,09%
199628.1920,41%
199528.077geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Winterswijk is met 1.154 inwoners toegenomen van 28.077 inwoners in 1995 tot 29.231 inwoners in 2024 (dat is een kleine toename van 4,11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 40 inwoners (0,14%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Winterswijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Winterswijk:

In 1995 telde de gemeente Winterswijk 28.077 inwoners. Het aantal van 28.077 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2004 is het aantal gestegen tot 29.299 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 1.222 (4,35%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2003) is 324 (1,12%). Het aantal van 29.299 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 waren er 29.231 inwoners in de gemeente Winterswijk.

Over de gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Winterswijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 13.882 hectare, waarvan 13.813 land en 69 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.212 adressen per km2. Er wonen 13.070 huishoudens in de gemeente Winterswijk en de gemeente telt 10 woonplaatsen, 2 wijken en 17 buurten.

De naam Winterswijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Winterswijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Winterswijk

Vlag van de gemeente Winterswijk

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Winterswijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Winterswijk met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Stad, 2: Land.

Woningkenmerken
Er zijn 13.375 woningen in de gemeente Winterswijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Winterswijk in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Winterswijk was €286.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Winterswijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Winterswijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Winterswijk% verschil
2023€286.00013%
2022€253.00011%
2021€227.0006,1%
2020€214.0007%
2019€200.00012%
2018€179.0004,07%
2017€172.0001,78%
2016€169.000-1,74%
2015€172.000-4,44%
2014€180.000-6,2%
2013€192.000-5,4%
2012€203.000-3,33%
2011€210.000-3,23%
2010€217.000-1,36%
2009€220.0001,38%
2008€217.0004,83%
2007€207.0005,6%
2006€196.0000,51%
2005€195.00046%
2004€134.0000,75%
2003€133.0000,76%
2002€132.0000,76%
2001€131.00090%
2000€69.0000%
1999€69.0001,47%
1998€68.0000%
1997€68.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Winterswijk is met €218.000 gegroeid van €68.000 in 1997 tot €286.000 in 2023 (dat is een stijging van 321%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.384 (7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Winterswijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Winterswijk.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Winterswijk is €286.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 13.375 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 10 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 17 buurten (blauw). De gemeente Winterswijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Winterswijk: er zijn 3.276 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Winterswijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 15.998 totaal in de gemeente Winterswijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Winterswijk telt in totaal 15.998 adressen, met 15.985 verblijfsobjecten en 13 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 79% van de adressen in gemeente Winterswijk ligt binnen de bebouwde kom en 21% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Winterswijk
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Winterswijk zijn er 13.663 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Winterswijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.805 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Winterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Winterswijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Winterswijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Winterswijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Winterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Winterswijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Winterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Winterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Winterswijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Winterswijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202324.3232.2872.643
202224.5892.1322.464
202124.6272.0392.356
202024.5481.9982.308
201924.5802.0052.318
201824.6142.0292.344
201724.6681.9692.275
201624.7341.9512.254
201524.7661.9532.258
201424.7371.9222.222
201324.8681.9022.197
201224.9251.8652.156
201124.9791.8772.170
201025.0421.8602.149
200925.1051.8202.103
200825.1171.8862.179
200725.1191.9162.214
200625.0781.8832.176
200525.1641.9072.204
200425.1671.9172.215
200325.1221.7872.066
200225.1051.6911.954
200125.0491.6811.942
200025.0031.6511.907
199925.0021.6141.865
199825.0381.6131.865
199725.0061.6211.873
199624.8011.5731.818

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Winterswijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 7,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 9% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 5,6% en herkomst van buiten Europa: 6,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Winterswijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Winterswijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Winterswijk in 2022 zijn Westers (2.500 inwoners) en Overig (1.307 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Winterswijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Winterswijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Winterswijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Winterswijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Winterswijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Winterswijk.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Winterswijk:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.180820
Tussenwoning2.5401.020
Hoekwoning2.6501.160
Twee onder één kap woning3.1401.350
Vrijstaande woning3.8801.730
Huurwoning2.290970
Eigen woning3.1001.300

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Winterswijk zijn C (3.282 adressen) en G (2.538 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Winterswijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Winterswijk: 3.282 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Winterswijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Winterswijk voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Winterswijk voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Winterswijk
Bevolking533212
Adressen2.0551.212
Autos265107

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Winterswijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 176 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Winterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Winterswijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Winterswijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

47 stembureaus

Er zijn 47 stembureaus in de gemeente Winterswijk. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Winterswijk
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Winterswijk over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Winterswijk.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Winterswijk het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Winterswijk van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Winterswijk
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Winterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Winterswijk:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA2.07618%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1.63114%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD1.61214%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.58714%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.26311%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC7306,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D666265,6%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt3793,36%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD3152,80%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD2762,45%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP2702,40%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU1551,38%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21770,68%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS750,67%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP730,65%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten500,44%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL470,42%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN140,12%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD70,06%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio60,05%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC3.95521%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV3.64120%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.47913%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.47513%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.41913%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668994,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6193,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA5773,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4222,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2211,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1690,91%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1610,86%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1600,86%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211080,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1040,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP600,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS560,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN250,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter200,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1160,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten160,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF90,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP60,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN50,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB6.00840%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.62011%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.4689,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.1307,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks7104,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D666764,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP5263,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV4242,83%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3992,66%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213932,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD3742,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt3122,08%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3002,0%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2891,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland1771,18%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL800,53%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP560,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland520,35%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB5.05035%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.14115%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.86413%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.79212%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Vrienden van de Berkel1.45710%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.2398,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
OndernemendWater4302,95%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3622,48%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2611,79%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Voor Winterswijk3.05322%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.24716%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Morgen2.04115%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.97114%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.60812%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Winterswijks Belang1.58711%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.2128,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Heming O.)1110,80%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Winterswijk. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Winterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Winterswijk is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Winterswijk is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Winterswijk is €27.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.400. Gemeente Winterswijk telt 24.100 inkomensontvangers op 29.231 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de gemeente Winterswijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Winterswijk.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.400) gemeente Winterswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Winterswijk.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen ten noorden van Winterswijk heeft met €32.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Winterswijk. En buurt Miste heeft met €23.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Winterswijk.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Winterswijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Winterswijk
Er zijn 315 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Winterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Winterswijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 315 elektrische auto’s in de gemeente Winterswijk. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Winterswijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 15.507 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Winterswijk in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Winterswijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 21.678 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Winterswijk (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 15.194 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Winterswijk in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Winterswijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Winterswijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 997 misdrijven in de gemeente Winterswijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Winterswijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Winterswijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 13.357 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Winterswijk 997 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Winterswijk in 2023 zijn Horizontale fraude (149 delicten) en Ongevallen (weg) (108 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Winterswijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 73 misdrijven in de gemeente Winterswijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Winterswijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Winterswijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Winterswijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,89 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Winterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Winterswijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Winterswijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Winterswijk
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Winterswijk dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Winterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Winterswijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Winterswijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Winterswijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Winterswijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Winterswijk ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Winterswijk per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Winterswijk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Winterswijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Winterswijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Winterswijk.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Winterswijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.500Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij310Aantal2023
B-F Nijverheid en energie500Aantal2023
G+I Handel en horeca800Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie145Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed265Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening585Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg550Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten340Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners29.231Aantal2024
Mannen14.644Aantal2024
Vrouwen14.587Aantal2024
0 tot 15 jaar4.060Aantal2024
15 tot 25 jaar3.316Aantal2024
25 tot 45 jaar6.264Aantal2024
45 tot 65 jaar8.235Aantal2024
65 jaar of ouder7.356Aantal2024
Ongehuwd12.937Aantal2024
Gehuwd12.442Aantal2024
Gescheiden2.050Aantal2024
Verweduwd1.802Aantal2024
Geboorte totaal207Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal372Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid212Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag6.600Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar10.310Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.970Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura855Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten1.985Aantal2022
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.350Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.300Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.100Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.629Aantal2024
Adressen met definitief energielabel7.269Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++9Aantal2024
Energielabels A+++133Aantal2024
Energielabels A++36Aantal2024
Energielabels A+104Aantal2024
Energielabels A2.088Aantal2024
Energielabels B1.915Aantal2024
Energielabels C3.282Aantal2024
Energielabels D1.484Aantal2024
Energielabels E1.006Aantal2024
Energielabels F1.302Aantal2024
Energielabels G2.538Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk45%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam27%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.070Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.452Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.344Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.274Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers24.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€160x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand590Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.360Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.520Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland24.323Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.930Aantal2023
Herkomst Europa2.287Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.643Aantal2023
Geboren in Nederland24.323Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.162Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.084Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.125Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.559Aantal2023
Autochtoon24.589Aantal2022
Westers totaal2.500Aantal2022
Niet-westers totaal2.096Aantal2022
Marokko171Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba57Aantal2022
Suriname84Aantal2022
Turkije477Aantal2022
Overig niet-westers1.307Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal289Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven121Aantal2023
Milieu overtredingen13Aantal2023
Oplichting186Aantal2023
Verkeersovertredingen172Aantal2023
Vernieling102Aantal2023
Overige misdrijven114Aantal2023
Totaal misdrijven997Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand38,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand38,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand40Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0294Code2023
RegionaamWinterswijkNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02940000Code2023
Oppervlakte totaal13.882Aantal hectaren2024
Oppervlakte land13.813Aantal hectaren2024
Oppervlakte water69Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.212Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal15.998Aantal2024
Adressen met postcode15.445Aantal2024
Adressen met woonfunctie13.663Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie148Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie62Aantal2024
Adressen met industriefunctie612Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie127Aantal2024
Adressen met logiesfunctie758Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie30Aantal2024
Adressen met sportfunctie38Aantal2024
Adressen met winkelfunctie387Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie638Aantal2024
Verblijfsobjecten15.985Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen13Aantal2024
Panden met adres12.853Aantal2024
Adressen met pand15.939Aantal2024
Percelen met adres11.986Aantal2024
Adressen met perceel15.998Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom12.654Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3.344Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom11.236Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2.427Aantal2024
Panden met adres voor 170022Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.127Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.030Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.880Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.805Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.038Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.180Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.091Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010878Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020417Aantal2024
Panden met adres 2020 en later385Aantal2024
Adressen met pand voor 170025Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.400Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.187Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.148Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.059Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.446Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.850Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.423Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.252Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020616Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later533Aantal2024
Postcodegebied7101AA-7119CENaam2024
Meest voorkomende postcode7101Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode45%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade37Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade137Aantal2022
Verkeersongevallen totaal176Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal14.749Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine12.545Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.205Aantal2023
Personenautos per huishouden1,13Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte107Aantal2023
Motorfietsen1.229Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.375Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€286.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement3.089Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.276Aantal2024
Hoekwoning2.143Aantal2024
Tweeonder1kap2.148Aantal2024
Vrijstaande woning3.007Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.322Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Winterswijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Winterswijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (3.500 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Winterswijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Winterswijk voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Winterswijk zijn in totaal 3.500 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.500 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.495 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 30 wijken en buurten in gemeente Winterswijk. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Winterswijk als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Winterswijk als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities