Statistieken gemeente Schiermonnikoog

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Schiermonnikoog. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Schiermonnikoog. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Schiermonnikoog telt 972 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Schiermonnikoog.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Schiermonnikoog:

JaarAantal inwoners de gemeente Schiermonnikoog% verschil
2024972-1,02%
20239824,03%
20229441,40%
2021931-1,69%
20209471,18%
20199360,43%
2018932-0,96%
20179412,39%
2016919-0,76%
2015926-1,70%
2014942-1,88%
20139603,0%
2012932-2,61%
20119571,59%
2010942-0,42%
2009946-0,53%
20089510,53%
2007946-4,06%
2006986-1,10%
20059970,50%
2004992-0,80%
20031.000-2,44%
20021.0250,79%
20011.0171,70%
20001.000-0,40%
19991.0040,10%
19981.003-0,20%
19971.0053,40%
1996972-3,28%
19951.005geen data

De bevolking van de gemeente Schiermonnikoog is met 33 inwoners gedaald van 1.005 inwoners in 1995 tot 972 inwoners in 2024 (dat is een afname van 3,28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -1 inwoner (-0,10%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Schiermonnikoog.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Schiermonnikoog:

In 1995 waren er 1.005 inwoners in de gemeente Schiermonnikoog. In 2002 is het aantal gestegen tot 1.025 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 20 (1,99%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2001) is 8 (0,79%). Het aantal van 1.025 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2016 is het aantal gedaald tot 919 inwoners. Dit is een daling van 106 (-10%) ten opzichte van 2002, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -7 (-0,76%). Het aantal van 919 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 waren er 972 inwoners in de gemeente Schiermonnikoog.

Over de gemeente Schiermonnikoog

De gemeente Schiermonnikoog is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Schiermonnikoog heeft afgerond een totale oppervlakte van 20.356 hectare, waarvan 4.293 land en 16.063 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 325 adressen per km2. Er wonen 581 huishoudens in de gemeente Schiermonnikoog en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 2 buurten.

De naam Schiermonnikoog wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Schiermonnikoog en voor de buurt Schiermonnikoog. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Schiermonnikoog

Vlag van de gemeente Schiermonnikoog

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Schiermonnikoog
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Schiermonnikoog met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Schiermonnikoog, 2: Schiermonnikoog.

Woningkenmerken
Er zijn 612 woningen in de gemeente Schiermonnikoog.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Schiermonnikoog in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Schiermonnikoog was €383.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Schiermonnikoog.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Schiermonnikoog:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Schiermonnikoog% verschil
2023€383.00015%
2022€333.00018%
2021€282.00010%
2020€256.0003,64%
2019€247.0000%
2018€247.0004,66%
2017€236.0001,29%
2016€233.000-1,69%
2015€237.000-5,2%
2014€250.000-7,4%
2013€270.000-3,91%
2012€281.000-2,43%
2011€288.0001,05%
2010€285.000-5,9%
2009€303.0003,77%
2008€292.00012%
2007€261.0007,4%
2006€243.0000%
2005€243.00060%
2004€152.0000,66%
2003€151.0000%
2002€151.0000%
2001€151.00074%
2000€87.0000%
1999€87.0001,16%
1998€86.0000%
1997€86.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Schiermonnikoog is met €297.000 gestegen van €86.000 in 1997 tot €383.000 in 2023 (dat is een groei van 345%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.423 (7,1%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Schiermonnikoog.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Schiermonnikoog.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Schiermonnikoog is €383.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 612 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin) en 2 buurten (blauw). De gemeente Schiermonnikoog wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Schiermonnikoog: er zijn 219 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Schiermonnikoog.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.554 totaal in de gemeente Schiermonnikoog

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Schiermonnikoog telt in totaal 1.554 adressen, met 1.550 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 74% van de adressen in gemeente Schiermonnikoog ligt binnen de bebouwde kom en 26% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Schiermonnikoog
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Schiermonnikoog zijn er 893 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel logiesfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Schiermonnikoog.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 385 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Schiermonnikoog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Schiermonnikoog. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Schiermonnikoog

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Schiermonnikoog. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Schiermonnikoog


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Schiermonnikoog bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Schiermonnikoog


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Schiermonnikoog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Schiermonnikoog per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Schiermonnikoog:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202381411652
20228238437
20218307031
20208447132
20198426529
20188485826
20178565926
20168425324
20158475524
20148595726
20138815524
20128634821
20118775525
20108685123
20098774821
20088844621
20078864119
20069204620
20059364219
20049264620
20039344620
20029554822
20019494721
20009324721
19999364721
19989315022
19979364821
19969114219

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Schiermonnikoog als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,3% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 4,32% en herkomst van buiten Europa: 1,95%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Schiermonnikoog naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Schiermonnikoog
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Schiermonnikoog in 2022 zijn Westers (94 inwoners) en Overig (24 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Schiermonnikoog: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Schiermonnikoog.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Schiermonnikoog. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Schiermonnikoog:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schiermonnikoog. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Schiermonnikoog zijn A (206 adressen) en G (203 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Schiermonnikoog. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Schiermonnikoog: 206 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Schiermonnikoog bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Schiermonnikoog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Schiermonnikoog. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Schiermonnikoog vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Schiermonnikoog.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Schiermonnikoog voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Schiermonnikoog ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

6 stembureaus

Er zijn 6 stembureaus in de gemeente Schiermonnikoog. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Schiermonnikoog
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Schiermonnikoog over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Schiermonnikoog.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Schiermonnikoog het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Schiermonnikoog van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Schiermonnikoog
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Schiermonnikoog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Schiermonnikoog:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA24026%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD14415%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC12513%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV10511%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D66697,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB616,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD555,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA404,29%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP343,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU171,82%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt161,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD80,86%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA2150,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten30,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP30,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL20,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK20,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS10,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF10,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP10,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN10,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ100%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB14124%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9216%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks569,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD549,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD539%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA457,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D66366,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU233,89%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP213,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA21193,21%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FNP172,88%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV152,54%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Provinciaal Belang Fryslân101,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS40,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL30,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD20,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP00%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA17028%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB12020%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk9215%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD488%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA457,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD355,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP213,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU213,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP213,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lagere Lasten Burger193,17%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL71,17%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ons Belang29345%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SAMEN21433%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Schiermonnikoogs Belang14823%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA15925%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks10016%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD7312%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA568,9%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD447%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D66436,8%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD426,7%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP406,4%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS253,98%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP193,03%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV111,75%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt91,43%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten40,64%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen20,32%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft10,16%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK00%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Schiermonnikoog op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Schiermonnikoog. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.000) gemeente Schiermonnikoog


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Schiermonnikoog.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Schiermonnikoog heeft met €29.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Schiermonnikoog. En buurt Schiermonnikoog heeft met €29.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Schiermonnikoog.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Schiermonnikoog is €29.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.900. Gemeente Schiermonnikoog telt 800 inkomensontvangers op 972 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,2% procent van de huishoudens in gemeente Schiermonnikoog heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Schiermonnikoog


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Schiermonnikoog is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Schiermonnikoog is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Schiermonnikoog. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Schiermonnikoog
Er zijn 10 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Schiermonnikoog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Schiermonnikoog op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 10 elektrische auto’s in de gemeente Schiermonnikoog. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Schiermonnikoog die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 393 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Schiermonnikoog in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Schiermonnikoog geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 571 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Schiermonnikoog (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 362 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Schiermonnikoog in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Schiermonnikoog geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Schiermonnikoog. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 38 misdrijven in de gemeente Schiermonnikoog geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Schiermonnikoog, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Schiermonnikoog zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 405 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Voor 0,29% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 405 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Schiermonnikoog 38 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Schiermonnikoog in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (14 delicten) en Horizontale fraude (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Schiermonnikoog.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 is er één misdrijf in de gemeente Schiermonnikoog geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Schiermonnikoog met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Schiermonnikoog over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Schiermonnikoog.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Schiermonnikoog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Schiermonnikoog.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Schiermonnikoog. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Schiermonnikoog
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Schiermonnikoog dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Schiermonnikoog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Schiermonnikoog.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Schiermonnikoog genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Schiermonnikoog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Schiermonnikoog.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Schiermonnikoog ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Schiermonnikoog per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Schiermonnikoog geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Schiermonnikoog. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Schiermonnikoog is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Schiermonnikoog.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Schiermonnikoog voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal180Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners972Aantal2024
Mannen512Aantal2024
Vrouwen460Aantal2024
0 tot 15 jaar86Aantal2024
15 tot 25 jaar98Aantal2024
25 tot 45 jaar208Aantal2024
45 tot 65 jaar282Aantal2024
65 jaar of ouder298Aantal2024
Ongehuwd437Aantal2024
Gehuwd374Aantal2024
Gescheiden101Aantal2024
Verweduwd60Aantal2024
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal7Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid23Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag140Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar330Aantal2022
Opleidingsniveau hoog280Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,1%Percentage2022
WMO cliënten45Aantal2022
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.450Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel359Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel596Aantal2024
Adressen met definitief energielabel599Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++23Aantal2024
Energielabels A++7Aantal2024
Energielabels A+9Aantal2024
Energielabels A206Aantal2024
Energielabels B141Aantal2024
Energielabels C197Aantal2024
Energielabels D201Aantal2024
Energielabels E41Aantal2024
Energielabels F166Aantal2024
Energielabels G203Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker17%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht50%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn72%percentage2022
Wekelijkse sporters41%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk72%percentage2022
Lopen naar school of werk30%percentage2022
Fietsen naar school of werk54%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam40%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk46%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten53%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal581Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens329Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen160Aantal2023
Huishoudens met kinderen92Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,67Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers73%Percentage2022
Percentage zelfstandigen27%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€176x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland814Aantal2023
Herkomst buiten Nederland168Aantal2023
Herkomst Europa116Aantal2023
Herkomst buiten Europa52Aantal2023
Geboren in Nederland814Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa31Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa81Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa21Aantal2023
Autochtoon823Aantal2022
Westers totaal94Aantal2022
Niet-westers totaal27Aantal2022
Marokko1Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1Aantal2022
Suriname1Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers24Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal20Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven38Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand34,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand57,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand57,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand33,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Café afstand23,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand34,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand28,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand35,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand29,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand39,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand57,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand34,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand57,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand24,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand27,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand56Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand56,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand26Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand39Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand32,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km3Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0088Code2023
RegionaamSchiermonnikoogNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode00880000Code2023
Oppervlakte totaal20.356Aantal hectaren2024
Oppervlakte land4.293Aantal hectaren2024
Oppervlakte water16.063Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid325Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.554Aantal2024
Adressen met postcode1.553Aantal2024
Adressen met woonfunctie616Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie36Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie43Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie11Aantal2024
Adressen met logiesfunctie893Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie36Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie58Aantal2024
Verblijfsobjecten1.550Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres1.111Aantal2024
Adressen met pand1.547Aantal2024
Percelen met adres955Aantal2024
Adressen met perceel1.554Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.145Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom409Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom588Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom28Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190066Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192565Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950145Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970385Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980103Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199097Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200093Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201083Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202044Aantal2024
Panden met adres 2020 en later30Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190094Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192587Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950197Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970447Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980131Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990154Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000222Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201098Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202078Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later39Aantal2024
Postcodegebied9166LA-9166TANaam2024
Meest voorkomende postcode9166Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal364Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine300Aantal2023
Personenautos - overige brandstof65Aantal2023
Personenautos per huishouden0,63Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte8Aantal2023
Motorfietsen20Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad612Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€383.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning73%Percentage2023
Percentage meergezinswoning27%Percentage2023
Percentage bewoond77%Percentage2023
Percentage onbewoond23%Percentage2023
Koopwoningen53%Percentage2023
Huurwoningen totaal46%Percentage2023
In bezit woningcorporatie26%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement102Aantal2024
Tussen of geschakelde woning60Aantal2024
Hoekwoning31Aantal2024
Tweeonder1kap204Aantal2024
Vrijstaande woning219Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.934Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Schiermonnikoog. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Schiermonnikoog
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Schiermonnikoog: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 4 patiënten in de gemeente Schiermonnikoog met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Schiermonnikoog
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Schiermonnikoog.

Gemiddeld overleden 0,18 personen per week in de gemeente Schiermonnikoog. Het aantal sterftes in de gemeente Schiermonnikoog is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Schiermonnikoog: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (180 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Schiermonnikoog (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Schiermonnikoog zijn in totaal 180 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 5 wijken en buurten in gemeente Schiermonnikoog. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Schiermonnikoog als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Schiermonnikoog als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities