Informatie gemeente Groningen:

Informatie gemeente Groningen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Groningen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote groei van 39% naar 234.977 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Groningen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Groningen, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Groningen is met 65.350 personen gestegen van 169.627 in 1996 tot 234.977 in 2022 (dat is 39%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Groningen
Kaart van de gemeente Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ten Post en omgeving, 2: Ten Boer en omgeving, 3: Noordoost, 4: Noordwest, 5: Noorddijk en omgeving ...Toon meer... Kaart van de gemeente Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ten Post en omgeving, 2: Ten Boer en omgeving, 3: Noordoost, 4: Noordwest, 5: Noorddijk en omgeving, 6: Oud-Noord, 7: Nieuw-West, 8: Meerstad en omgeving, 9: Oosterparkwijk, 10: Oud-West, 11: Centrum, 12: Hoogkerk en omgeving, 13: Meerdorpen, 14: Oud-Zuid, 15: Zuidoost, 16: Helpman en omgeving, 17: Zuidwest, 18: Haren-Oost en omgeving, 19: Haren-West en omgeving, 20: Glimmen-Onnen-Noordlaren ...Toon minder...

Over de gemeente Groningen

De gemeente Groningen is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Groningen heeft afgerond een totale oppervlakte van 19.796 hectare, waarvan 18.560 land en 1.236 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.312 adressen per km2. Er wonen 136.508 huishoudens in de gemeente Groningen en de gemeente telt 16 woonplaatsen, 20 wijken en 150 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2019 van de gemeenten Haren en Ten Boer aan de gemeente Groningen.

De naam Groningen wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Groningen. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan.

Kenmerken van de 118.922 woningen in de gemeente Groningen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

118.922 woningen & 141.631 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 62% naar €208.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Groningen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Groningen, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Groningen is met €80.000 gestegen van €128.000 in 2005 tot €208.000 in 2020 (dat is 62%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 141.631 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Groningen telt in totaal 141.631 adressen, met 140.813 verblijfsobjecten, 223 standplaatsen en 595 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

118.922 woningen & 141.631 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Groningen
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Groningen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 103.876 personen uit de gemeente Groningen positief op Corona getest, er zijn 733 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 74 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 24 mei 2022, week 21 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Groningen
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Groningen.

Gemiddeld overleden 34,72 personen per week uit de gemeente Groningen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 18 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.500) gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Groningen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Villabuurt heeft met €51.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Groningen. En buurt De Kring heeft met €11.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Groningen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Groningen is €25.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.700. Gemeente Groningen telt 184.600 inkomensontvangers op 234.977 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11,40% procent van de huishoudens in gemeente Groningen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Groningen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Groningen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Groningen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Groningen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Groningen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Groningen. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Groningen, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Groningen is met 31.514 personen toegenomen van 143.481 in 1997 tot 174.995 in 2021 (dat is 22%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Groningen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Groningen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Groningen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GroenLinks18.66917,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA12.43411,83%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6610.98610,45%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD9.7309,26%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Stadspartij 100% voor Groningen9.6899,22%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP8.6318,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.8607,48%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Student en Stad6.6076,29%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU5.3445,08%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA5.2434,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij voor het Noorden4.2824,07%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV2.2342,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.7511,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)8440,80%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij van de Zuinigheid7060,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Dokter, T.)1000,10%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6633.44222,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD19.89713,65%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks15.27810,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA12.1648,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP11.0767,60%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD8.7446,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV8.2545,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA8.1555,60%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt8.0425,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU5.7623,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD5.4013,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212.2001,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11.7021,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS7940,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK7190,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP6680,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB5880,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten5790,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter5310,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje4190,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG2830,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2140,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1940,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter1320,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP1110,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol1000,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht650,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP620,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft560,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland440,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu380,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks18.82522,29%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA18.31721,69%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD9.34711,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667.9129,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA5.4286,43%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD5.3886,38%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4.7795,66%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP4.3165,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3.8604,57%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2.2662,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.6801,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.5281,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio2670,32%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen2160,26%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK2050,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft1170,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks20.94020,48%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA12.89412,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D6611.16310,92%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD9.8239,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD7.9557,78%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP7.8217,65%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU7.5597,39%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD6.0695,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA5.4315,31%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groninger Belang3.6363,56%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV3.6343,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Partij voor het Noorden3.2963,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.6281,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK3980,39%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk37.69938,69%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA20.10520,63%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD9.91910,18%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU7.9728,18%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA6.4806,65%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP5.6845,83%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water5.1765,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4.3984,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Groningen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Groningen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Groningen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Groningen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (20.360 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Groningen.

Gemeente Groningen telt in totaal 20.360 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Groningen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Groningen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Groningen, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Groningen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 144.007 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 144.007 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 141.005 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Groningen 12.371 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Groningen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Groningen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 187 wijken en buurten in gemeente Groningen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Groningen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Groningen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Groningen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Groningen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal20.360Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij195Aantal2020
B-F Nijverheid en energie1.915Aantal2020
G+I Handel en horeca3.995Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie2.300Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.745Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening6.410Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten3.790Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners234.977Aantal2022
Mannen116.177Aantal2021
Vrouwen117.096Aantal2021
0 tot 15 jaar28.437Aantal2021
15 tot 25 jaar49.538Aantal2021
25 tot 45 jaar69.799Aantal2021
45 tot 65 jaar50.403Aantal2021
65 jaar of ouder35.096Aantal2021
Ongehuwd153.241Aantal2021
Gehuwd55.478Aantal2021
Gescheiden16.374Aantal2021
Verweduwd8.180Aantal2021
Westers totaal29.771Aantal2021
Geboorte totaal2.078Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal1.805Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.257Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag32.650Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar75.600Aantal2020
Opleidingsniveau hoog82.210Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura4.805Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,40%Percentage2020
WMO cliënten17.055Aantal2020
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.550Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.700Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.870Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.180Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.070Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht56%percentage2020
Overgewicht41%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk64%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk56%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam32%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal136.508Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens80.059Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen30.882Aantal2021
Huishoudens met kinderen25.567Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers184.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen46,20%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen17,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar25,60%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen59,40%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen11,70%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen12,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16,60%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19,70%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€7x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10.840Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO8.790Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW3.600Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW31.380Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon174.995Aantal2021
Niet-westers totaal28.507Aantal2021
Marokko1.278Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba4.077Aantal2021
Suriname3.367Aantal2021
Turkije1.771Aantal2021
Overig niet-westers18.014Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km35Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km21Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km74Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km123Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km12Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km75Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km116Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km14Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km85Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km135Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km24Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km145Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km228Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km19,60Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km38Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km77Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km21Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km47Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0014Code2021
RegionaamGroningenNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode00140000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal19.796Aantal hectaren2021
Oppervlakte land18.560Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1.236Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid3.312Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode135.227Aantal2021
Adressen totaal141.631Aantal2021
Panden70.699Aantal2021
Percelen56.859Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal93.750Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine69.760Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof23.990Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte505Aantal2020
Motorfietsen6.200Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad118.922Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€208.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning40%Percentage2020
Percentage meergezinswoning60%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen40%Percentage2021
Huurwoningen totaal60%Percentage2021
In bezit woningcorporatie33%Percentage2020
In bezit overige verhuurders25%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200084%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Groningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!