Statistieken gemeente Groningen

Aantal inwoners per jaar
(grote groei van 40% naar 238.147 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Groningen. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Groningen is met 67.489 personen gestegen van 170.658 in 1995 tot 238.147 in 2023 (dat is 40%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Groningen

De gemeente Groningen is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Groningen heeft afgerond een totale oppervlakte van 19.796 hectare, waarvan 18.553 land en 1.244 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.373 adressen per km2. Er wonen 138.499 huishoudens in de gemeente Groningen en de gemeente telt 16 woonplaatsen, 20 wijken en 150 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2019 van de gemeenten Haren en Ten Boer aan de gemeente Groningen.

De naam Groningen wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Groningen. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan.

Vlag van de gemeente Groningen

Vlag van de gemeente Groningen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Groningen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ten Post en omgeving, 2: Ten Boer en omgeving, 3: Noordoost, 4: Noordwest, 5: Noorddijk en omgeving ...Toon meer... Kaart van de gemeente Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ten Post en omgeving, 2: Ten Boer en omgeving, 3: Noordoost, 4: Noordwest, 5: Noorddijk en omgeving, 6: Oud-Noord, 7: Nieuw-West, 8: Meerstad en omgeving, 9: Oosterparkwijk, 10: Oud-West, 11: Centrum, 12: Hoogkerk en omgeving, 13: Meerdorpen, 14: Oud-Zuid, 15: Zuidoost, 16: Helpman en omgeving, 17: Zuidwest, 18: Haren-Oost en omgeving, 19: Haren-West en omgeving, 20: Glimmen-Onnen-Noordlaren ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 122.715 woningen in de gemeente Groningen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote groei van 97% naar €252.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Groningen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Groningen, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Groningen is met €124.000 gestegen van €128.000 in 2005 tot €252.000 in 2022 (dat is 97%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Groningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 144.011 totaal in de gemeente Groningen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Groningen telt in totaal 144.011 adressen, met 143.193 verblijfsobjecten, 225 standplaatsen en 593 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Groningen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Groningen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Groningen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Groningen, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Groningen is met 29.148 personen toegenomen van 145.017 in 1996 tot 174.165 in 2022 (dat is 20%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Groningen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Groningen in 2022 zijn Westers (31.307 inwoners) en Overig (18.886 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Groningen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Groningen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Groningen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Groningen zijn A (33.107 adressen) en C (28.832 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Groningen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Groningen: 33.107 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Groningen
Er waren 1.410 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Groningen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Groningen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Groningen.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Groningen voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Groningen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Groningen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Groningen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GroenLinks18.66918%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA12.43412%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6610.98610%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD9.7309,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Stadspartij 100% voor Groningen9.6899,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP8.6318,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.8607,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Student en Stad6.6076,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU5.3445,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA5.2434,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij voor het Noorden4.2824,07%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV2.2342,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.7511,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)8440,80%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij van de Zuinigheid7060,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Dokter T.)1000,10%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6633.44223%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD19.89714%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks15.27810%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA12.1648,3%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP11.0767,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD8.7446%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV8.2545,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA8.1555,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt8.0425,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU5.7623,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD5.4013,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212.2001,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11.7021,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS7940,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK7190,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP6680,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB5880,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten5790,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter5310,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje4190,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG2830,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2140,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1940,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter1320,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP1110,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol1000,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht650,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP620,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft560,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland440,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu380,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks18.82522%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA18.31722%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD9.34711%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667.9129,4%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA5.4286,4%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD5.3886,4%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4.7795,7%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP4.3165,1%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3.8604,57%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2.2662,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.6801,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.5281,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio2670,32%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen2160,26%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK2050,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft1170,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks20.94020%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA12.89413%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D6611.16311%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD9.8239,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD7.9557,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP7.8217,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU7.5597,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD6.0695,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA5.4315,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groninger Belang3.6363,56%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV3.6343,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Partij voor het Noorden3.2963,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.6281,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK3980,39%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk37.69939%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA20.10521%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD9.91910%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU7.9728,2%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA6.4806,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP5.6845,8%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water5.1765,3%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4.3984,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Groningen op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Groningen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Groningen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Groningen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Groningen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.700) gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Groningen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Villabuurt heeft met €51.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Groningen. En buurt De Kring heeft met €12.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Groningen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Groningen is €26.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.900. Gemeente Groningen telt 187.700 inkomensontvangers op 238.147 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in gemeente Groningen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Groningen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Groningen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Groningen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Groningen
Er zijn 5.059 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Groningen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 5.059 elektrische auto’s in de gemeente Groningen. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Groningen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 91.975 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Groningen in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Groningen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 130.872 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Groningen (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 94.786 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Groningen in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Groningen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Groningen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 13.375 misdrijven in de gemeente Groningen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Groningen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Groningen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 168.217 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 168.217 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 164.634 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Groningen 13.375 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Groningen in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (2.626 delicten) en Overige vermogensdelicten (1.544 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Groningen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 1.225 misdrijven in de gemeente Groningen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Groningen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Groningen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,87 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Groningen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Groningen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Groningen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Groningen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Groningen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Groningen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Groningen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Groningen heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
64% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Groningen gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Groningen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Groningen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Groningen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Groningen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Groningen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Groningen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Groningen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal28.265Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij215Aantal2022
B-F Nijverheid en energie2.230Aantal2022
G+I Handel en horeca4.580Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie2.480Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.935Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening7.060Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5.520Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten4.245Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners238.147Aantal2023
Mannen118.198Aantal2023
Vrouwen119.949Aantal2023
0 tot 15 jaar28.475Aantal2023
15 tot 25 jaar50.903Aantal2023
25 tot 45 jaar72.284Aantal2023
45 tot 65 jaar49.865Aantal2023
65 jaar of ouder36.620Aantal2023
Ongehuwd158.148Aantal2023
Gehuwd55.656Aantal2023
Gescheiden16.328Aantal2023
Verweduwd8.015Aantal2023
Westers totaal31.307Aantal2022
Geboorte totaal2.233Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal1.846Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.266Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag31.590Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar74.950Aantal2021
Opleidingsniveau hoog84.970Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura4.805Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,4%Percentage2020
WMO cliënten16.610Aantal2021
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.250Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.740Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.170Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.740Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.550Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.750Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.400Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.490Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2021
Energielabels Definitief89.403Aantal2023
Energielabels Voorlopig29.221Aantal2023
Energielabels Onbepaald18.386Aantal2023
Energielabels A+++++6Aantal2023
Energielabels A++++270Aantal2023
Energielabels A+++1.130Aantal2023
Energielabels A++768Aantal2023
Energielabels A+1.270Aantal2023
Energielabels A33.107Aantal2023
Energielabels B17.903Aantal2023
Energielabels C28.832Aantal2023
Energielabels D11.287Aantal2023
Energielabels E8.948Aantal2023
Energielabels F6.366Aantal2023
Energielabels G8.737Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht56%percentage2020
Overgewicht41%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk64%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk56%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal138.499Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens82.237Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen30.761Aantal2022
Huishoudens met kinderen25.501Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers187.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen59%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€11x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand10.100Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO8.890Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW2.100Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW32.730Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon174.165Aantal2022
Niet-westers totaal29.478Aantal2022
Marokko1.295Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba4.116Aantal2022
Suriname3.333Aantal2022
Turkije1.848Aantal2022
Overig niet-westers18.886Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal7.113Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1.294Aantal2022
Milieu overtredingen18Aantal2022
Oplichting1.397Aantal2022
Verkeersovertredingen1.652Aantal2022
Vernieling1.267Aantal2022
Overige misdrijven340Aantal2022
Totaal misdrijven13.375Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km68Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km114Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km61Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km95Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km82Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km132Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km23Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km144Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km231Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km18,20Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km65Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km45Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0014Code2022
RegionaamGroningenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode00140000Code2022
Oppervlakte totaal19.796Aantal hectaren2023
Oppervlakte land18.553Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1.244Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.373Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal143.488Aantal2023
Adressen met postcode137.010Aantal2023
Adressen met woonfunctie127.112Aantal2023
Panden71.107Aantal2023
Percelen57.140Aantal2023
Panden voor 1700163Aantal2023
Panden 1700 tot 19007.685Aantal2023
Panden 1900 tot 192515.013Aantal2023
Panden 1925 tot 195017.387Aantal2023
Panden 1950 tot 197026.454Aantal2023
Panden 1970 tot 198015.811Aantal2023
Panden 1980 tot 199014.427Aantal2023
Panden 1990 tot 200010.603Aantal2023
Panden 2000 tot 201010.406Aantal2023
Panden 2010 tot 202012.898Aantal2023
Panden 2020 en later4.902Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade330Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1.079Aantal2021
Verkeersongevallen totaal1.410Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal96.410Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine73.210Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof23.200Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte520Aantal2022
Motorfietsen6.280Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad122.715Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€252.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning39%Percentage2022
Percentage meergezinswoning61%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen40%Percentage2022
Huurwoningen totaal60%Percentage2022
In bezit woningcorporatie32%Percentage2022
In bezit overige verhuurders27%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Groningen
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Groningen: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 994 patiënten in de gemeente Groningen met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Groningen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Groningen.

Gemiddeld overleden 34,05 personen per week in de gemeente Groningen. Het aantal sterftes in de gemeente Groningen is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Groningen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (28.265 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Groningen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Groningen zijn in totaal 28.265 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 187 wijken en buurten in gemeente Groningen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Groningen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Groningen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities