Statistieken gemeente Noardeast-Fryslân

Aantal inwoners per jaar
(bijna gelijk gebleven: 45.812 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is met 45.812 personen in 2023 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Noardeast-Fryslân heeft afgerond een totale oppervlakte van 51.645 hectare, waarvan 37.922 land en 13.723 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 467 adressen per km2. Er wonen 19.816 huishoudens in de gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente telt 52 woonplaatsen, 15 wijken en 97 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2019 van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland tot de gemeente Noardeast-Fryslân.

De gemeente Noardeast-Fryslân (gemeentecode GM1970) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland en Ferwerderadiel. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân overgegaan. De gegevens van de gemeente Noardeast-Fryslân voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Vlag van de gemeente Noardeast-Fryslân

Vlag van de gemeente Noardeast-Fryslân

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Noardeast-Fryslân
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Noardeast-Fryslân met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ternaard, 2: Oosternijkerk - Noordwest, 3: Anjum - Noordoost, 4: Hantum, 5: Holwerd ...Toon meer... Kaart van de gemeente Noardeast-Fryslân met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ternaard, 2: Oosternijkerk - Noordwest, 3: Anjum - Noordoost, 4: Hantum, 5: Holwerd, 6: Metslawier, 7: Bouwstreek, 8: Ee - Zuidoost, 9: Dokkum, 10: Zuidwest, 11: Oost, 12: Wijk 10, 13: Noordwest, 14: Kollum, 15: Zuidwest ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 20.965 woningen in de gemeente Noardeast-Fryslân.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noardeast-Fryslân in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 44% naar €232.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Noardeast-Fryslân, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Noardeast-Fryslân is met €71.099 toegenomen van €160.900 in 2013 tot €232.000 in 2022 (dat is 44%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 24.973 totaal in de gemeente Noardeast-Fryslân

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Noardeast-Fryslân telt in totaal 24.973 adressen, met 24.935 verblijfsobjecten, 29 standplaatsen en 9 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Noardeast-Fryslân

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Noardeast-Fryslân. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Noardeast-Fryslân


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noardeast-Fryslân bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Noardeast-Fryslân


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Noardeast-Fryslân, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is met 42.763 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Noardeast-Fryslân naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Noardeast-Fryslân
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Noardeast-Fryslân in 2022 zijn Westers (1.551 inwoners) en Overig (1.036 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Noardeast-Fryslân: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Noardeast-Fryslân.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Noardeast-Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn G (4.935 adressen) en C (4.685 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Noardeast-Fryslân. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de gemeente Noardeast-Fryslân: 4.935 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noardeast-Fryslân bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Noardeast-Fryslân
Er waren 160 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Noardeast-Fryslân.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Noardeast-Fryslân. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Noardeast-Fryslân vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Noardeast-Fryslân.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Noardeast-Fryslân voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Noardeast-Fryslân ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Noardeast-Fryslân
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Noardeast-Fryslân.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Noardeast-Fryslân:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
FNP4.64324%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
S!N - Sociaal in Noardeast-Fryslân4.29922%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.76914%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.28612%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)1.6608,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.4367,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân1.1215,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD9094,60%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Actief Lokaal3211,63%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Waddenpartij2961,50%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA6.18522%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD3.90314%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.32812%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.4508,8%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.2197,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2.1927,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.7716,3%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.5105,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB9583,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD7972,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks7072,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215441,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP4421,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2600,93%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2040,73%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje840,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter710,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten600,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter400,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots400,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1350,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft270,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG200,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK190,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol130,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA80,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij voor de Republiek60,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht40,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
De Groenen20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.07723%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2.27717%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.11516%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.64112%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.44911%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks7485,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV4643,43%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4513,33%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4133,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D663782,79%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3212,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1180,87%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft460,34%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio180,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen140,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK20,01%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA4.74324%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.90915%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FNP2.22911%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2.01510%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.6128,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.3706,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.1535,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks9464,79%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP8124,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4682,37%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D664232,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3531,79%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Provinciaal Belang Fryslân2801,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP2781,41%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk Fryslân1380,70%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK60,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA4.99626%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP2.95516%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk2.23312%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2.07011%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.7759,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger1.7359,2%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.6538,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD8894,69%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6463,41%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water10,01%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Noardeast-Fryslân op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Noardeast-Fryslân: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Noardeast-Fryslân.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Noardeast-Fryslân het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noardeast-Fryslân van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.700) gemeente Noardeast-Fryslân


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Noardeast-Fryslân.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Kollumerpomp heeft met €32.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Noardeast-Fryslân. En buurt Lichtaard heeft met €16.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Noardeast-Fryslân.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Noardeast-Fryslân is €23.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.500. Gemeente Noardeast-Fryslân telt 35.900 inkomensontvangers op 45.812 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,2% procent van de huishoudens in gemeente Noardeast-Fryslân heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Noardeast-Fryslân


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Noardeast-Fryslân is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Noardeast-Fryslân is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Noardeast-Fryslân. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Noardeast-Fryslân
Er zijn 247 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente Noardeast-Fryslân.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Noardeast-Fryslân op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 247 elektrische auto’s in de gemeente Noardeast-Fryslân. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Noardeast-Fryslân die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 25.871 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Noardeast-Fryslân in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Noardeast-Fryslân geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 39.054 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Noardeast-Fryslân (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 25.001 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Noardeast-Fryslân in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Noardeast-Fryslân geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Noardeast-Fryslân. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.041 misdrijven in de gemeente Noardeast-Fryslân geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Noardeast-Fryslân, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 11.524 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 11.524 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 11.175 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Noardeast-Fryslân 1.041 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Noardeast-Fryslân in 2022 zijn Horizontale fraude (213 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (136 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Noardeast-Fryslân.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 83 misdrijven in de gemeente Noardeast-Fryslân geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Noardeast-Fryslân met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Noardeast-Fryslân over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Noardeast-Fryslân.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,35 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de gemeente Noardeast-Fryslân.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Noardeast-Fryslân.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Noardeast-Fryslân. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Noardeast-Fryslân.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Noardeast-Fryslân genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Noardeast-Fryslân.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Noardeast-Fryslân geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Noardeast-Fryslân heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Noardeast-Fryslân voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Noardeast-Fryslân heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Noardeast-Fryslân heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Noardeast-Fryslân heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
43% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Noardeast-Fryslân voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Noardeast-Fryslân heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Noardeast-Fryslân doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Noardeast-Fryslân voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.100Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij670Aantal2022
B-F Nijverheid en energie955Aantal2022
G+I Handel en horeca970Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie235Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed265Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening730Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg740Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten535Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45.812Aantal2023
Mannen23.070Aantal2023
Vrouwen22.742Aantal2023
0 tot 15 jaar7.426Aantal2023
15 tot 25 jaar5.458Aantal2023
25 tot 45 jaar9.909Aantal2023
45 tot 65 jaar12.808Aantal2023
65 jaar of ouder10.211Aantal2023
Ongehuwd21.160Aantal2023
Gehuwd18.955Aantal2023
Gescheiden3.129Aantal2023
Verweduwd2.568Aantal2023
Westers totaal1.551Aantal2022
Geboorte totaal453Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal514Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid120Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag10.260Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar16.640Aantal2021
Opleidingsniveau hoog6.620Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.095Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,1%Percentage2020
WMO cliënten3.490Aantal2021
WMO cliënten relatief77Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.680Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.460Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.390Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.610Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.450Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.770Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming18%Percentage2017
Energielabels Definitief10.898Aantal2023
Energielabels Voorlopig11.042Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.149Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++17Aantal2023
Energielabels A+++53Aantal2023
Energielabels A++102Aantal2023
Energielabels A+97Aantal2023
Energielabels A3.882Aantal2023
Energielabels B3.598Aantal2023
Energielabels C4.685Aantal2023
Energielabels D2.149Aantal2023
Energielabels E984Aantal2023
Energielabels F1.437Aantal2023
Energielabels G4.935Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters38%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk33%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal19.816Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens6.728Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen6.255Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.833Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers35.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,2%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,2%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,6%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€94x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand930Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.950Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW380Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW9.130Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon42.763Aantal2022
Niet-westers totaal1.279Aantal2022
Marokko36Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba97Aantal2022
Suriname86Aantal2022
Turkije24Aantal2022
Overig niet-westers1.036Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal226Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven141Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting245Aantal2022
Verkeersovertredingen212Aantal2022
Vernieling147Aantal2022
Overige misdrijven38Aantal2022
Totaal misdrijven1.041Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand9,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand25,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand25,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,88Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,15Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,46Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,68Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,83Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand13,58Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,83Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,97Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,85Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,03Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,29Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand11,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand25,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand26,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand13,10Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand23,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand12,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1970Code2022
RegionaamNoardeast-FryslânNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode19700000Code2022
Oppervlakte totaal51.645Aantal hectaren2023
Oppervlakte land37.922Aantal hectaren2023
Oppervlakte water13.723Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid467Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal24.899Aantal2023
Adressen met postcode24.089Aantal2023
Adressen met woonfunctie21.083Aantal2023
Panden21.603Aantal2023
Percelen18.701Aantal2023
Panden voor 1700158Aantal2023
Panden 1700 tot 19003.004Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.847Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.930Aantal2023
Panden 1950 tot 19704.615Aantal2023
Panden 1970 tot 19803.765Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.278Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.221Aantal2023
Panden 2000 tot 20102.046Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.242Aantal2023
Panden 2020 en later624Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade32Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade126Aantal2021
Verkeersongevallen totaal160Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal24.345Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine17.980Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof6.365Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte64Aantal2022
Motorfietsen2.220Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad20.965Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€232.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning89%Percentage2022
Percentage meergezinswoning11%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie24%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200088%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Noardeast-Fryslân. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Noardeast-Fryslân
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Noardeast-Fryslân: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 369 patiënten in de gemeente Noardeast-Fryslân met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Noardeast-Fryslân
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Gemiddeld overleden 8,80 personen per week in de gemeente Noardeast-Fryslân. Het aantal sterftes in de gemeente Noardeast-Fryslân is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Noardeast-Fryslân: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (5.100 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Noardeast-Fryslân (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn in totaal 5.100 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 165 wijken en buurten in gemeente Noardeast-Fryslân. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Noardeast-Fryslân als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Noardeast-Fryslân als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities