Statistieken gemeente Eindhoven

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Eindhoven. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Eindhoven. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Eindhoven telt 246.417 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eindhoven.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eindhoven:

JaarAantal inwoners de gemeente Eindhoven% verschil
2024246.4171,10%
2023243.7302,27%
2022238.3261,12%
2021235.6910,55%
2020234.3941,19%
2019231.6421,10%
2018229.1261,00%
2017226.8680,94%
2016224.7550,69%
2015223.2091,04%
2014220.9201,14%
2013218.4330,56%
2012217.2250,55%
2011216.0361,04%
2010213.8090,73%
2009212.2690,92%
2008210.3330,30%
2007209.6990,25%
2006209.1720,34%
2005208.4550,28%
2004207.8700,85%
2003206.1180,66%
2002204.7760,68%
2001203.3970,83%
2000201.7280,93%
1999199.8770,78%
1998198.3390,29%
1997197.7660,20%
1996197.3740,21%
1995196.963geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Eindhoven is met 49.454 personen gegroeid van 196.963 personen in 1995 tot 246.417 personen in 2024 (dat is een zeer grote groei van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 1.705 personen (0,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eindhoven.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Eindhoven:

In 1995 waren er 196.963 inwoners in de gemeente Eindhoven. Het aantal van 196.963 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 246.417 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 49.454 (25%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 2.687 (1,10%). Het aantal van 246.417 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Eindhoven heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.936 hectare, waarvan 8.802 land en 135 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.831 adressen per km2. Er wonen 126.791 huishoudens in de gemeente Eindhoven en de gemeente telt 1 woonplaats, 20 wijken en 116 buurten.

De naam Eindhoven wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Eindhoven. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Eindhoven

Vlag van de gemeente Eindhoven

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Eindhoven
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Eindhoven met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Aanschot, 2: Dommelbeemd, 3: Achtse Molen, 4: Ontginning, 5: Begijnenbroek ...Toon meer... Kaart van de gemeente Eindhoven met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Aanschot, 2: Dommelbeemd, 3: Achtse Molen, 4: Ontginning, 5: Begijnenbroek, 6: Erp, 7: Halve Maan, 8: Meerhoven, 9: Oud-Tongelre, 10: Oud-Woensel, 11: Centrum, 12: Oud-Strijp, 13: De Laak, 14: Doornakkers, 15: Rozenknopje, 16: Oud-Stratum, 17: Putten, 18: Gestelse Ontginning, 19: Oud-Gestel, 20: Kortonjo ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 118.333 woningen in de gemeente Eindhoven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eindhoven in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Eindhoven was €360.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Eindhoven.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eindhoven:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Eindhoven% verschil
2023€360.00015%
2022€314.0009,4%
2021€287.0008,3%
2020€265.0007,7%
2019€246.0008,8%
2018€226.0007,6%
2017€210.0001,94%
2016€206.0000%
2015€206.000-0,96%
2014€208.000-6,3%
2013€222.000-3,06%
2012€229.000-2,97%
2011€236.000-3,28%
2010€244.0000,83%
2009€242.0005,2%
2008€230.0008,5%
2007€212.0007,6%
2006€197.000-0,51%
2005€198.00052%
2004€130.0000,78%
2003€129.0000,78%
2002€128.0000%
2001€128.00097%
2000€65.0000%
1999€65.0001,56%
1998€64.0000%
1997€64.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Eindhoven is met €296.000 toegenomen van €64.000 in 1997 tot €360.000 in 2023 (dat is een groei van 462%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.384 (8,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eindhoven.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eindhoven.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Eindhoven is €360.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 118.333 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin) en 20 wijken (oranje). De gemeente Eindhoven wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Eindhoven: er zijn 54.428 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Eindhoven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 143.027 totaal in de gemeente Eindhoven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Eindhoven telt in totaal 143.027 adressen, met 142.849 verblijfsobjecten, 167 standplaatsen en 11 ligplaatsen. Alle adressen in gemeente Eindhoven liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Eindhoven
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Eindhoven zijn er 125.533 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Eindhoven.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 26.521 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Eindhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Eindhoven. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Eindhoven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Eindhoven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Eindhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eindhoven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Eindhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Eindhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Eindhoven per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eindhoven:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023138.94033.94570.845
2022142.83930.93164.556
2021144.90329.40961.379
2020146.44328.49059.461
2019148.13527.05156.456
2018149.68625.73353.707
2017150.89024.61251.366
2016151.48023.73649.539
2015152.30722.96847.934
2014152.07322.30246.545
2013151.55821.66345.212
2012151.82221.18644.217
2011152.16320.69143.182
2010152.26319.93741.609
2009152.25819.44040.571
2008152.58318.70739.043
2007153.12218.32738.250
2006153.67417.97837.520
2005154.11917.60136.735
2004154.13317.40736.330
2003153.47417.05335.591
2002153.69816.54634.532
2001154.22515.92833.244
2000154.32815.35432.046
1999154.28014.77030.827
1998154.39814.23429.707
1997155.28613.76128.719
1996156.08513.37527.914

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Eindhoven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 57%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 29% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europa: 6,8% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eindhoven naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Eindhoven
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Eindhoven in 2022 zijn Westers (38.815 inwoners) en Overig (31.207 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Eindhoven: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Eindhoven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Eindhoven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eindhoven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Eindhoven. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Eindhoven.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Eindhoven:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.820630
Tussenwoning2.610990
Hoekwoning2.8001.160
Twee onder één kap woning3.4201.470
Vrijstaande woning4.4501.740
Huurwoning2.020790
Eigen woning2.9001.070

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Eindhoven zijn C (30.775 adressen) en A (29.773 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Eindhoven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Eindhoven: 30.775 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eindhoven bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Eindhoven voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Eindhoven voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Eindhoven
Bevolking5332.800
Adressen2.0552.831
Autos2651.181

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Eindhoven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2.351 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Eindhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Eindhoven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Eindhoven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

213 stembureaus

Er zijn 213 stembureaus in de gemeente Eindhoven. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Eindhoven
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Eindhoven over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Eindhoven.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Eindhoven het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eindhoven van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Eindhoven
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Eindhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Eindhoven:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA19.26429%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV8.64313%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D667.81012%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD7.34911%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt5.9598,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA4.8317,2%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD3.5315,2%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC2.1533,19%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP1.9422,88%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1.6652,47%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1.0451,55%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS9411,39%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU7881,17%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten4130,61%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA213410,51%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP2970,44%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL2020,30%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN1550,23%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD1440,21%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio240,04%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA24.88121%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV24.06620%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD16.86114%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC13.63912%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D6610.1528,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP5.0614,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK4.3873,72%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt3.9253,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3.2992,80%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2.6922,29%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA2.6352,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.7541,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU9560,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS7530,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA216490,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ15640,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL4940,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2450,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter1790,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten1550,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN1210,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF870,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport620,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP600,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN590,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen380,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GroenLinks11.14414%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD9.71612%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA8.83111%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D667.3279%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB6.8008,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP6.6948,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt5.1146,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV4.7815,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4.7145,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.5104,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212.7173,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2.5533,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Brabant2.1842,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.7552,16%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP1.2691,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL6870,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant6330,78%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP3660,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie3600,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft970,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk17.60422%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA12.86716%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD11.41314%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD9.26412%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB7.8099,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP6.0717,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA5.5636,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3.5474,43%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2.6123,26%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Water1.6082,01%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Werken aan Water1.4961,87%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Bedrijfsbelangen2980,37%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks14.36719%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA9.23212%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD8.95112%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA8.39011%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D667.5209,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP4.5845,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Volt4.3485,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven4.3255,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD3.6334,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
LPF Eindhoven2.6313,39%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD2.3242,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS1.7742,29%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK1.4321,84%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.4081,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gewoon Eindhoven1.2751,64%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Piraten1.0641,37%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DFP3760,48%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Eindhoven. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Eindhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Eindhoven is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Eindhoven is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Eindhoven is €31.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.200. Gemeente Eindhoven telt 193.800 inkomensontvangers op 246.417 inwoners totaal.
8% van de huishoudens in de gemeente Eindhoven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Eindhoven.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.900) gemeente Eindhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Eindhoven.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Wielewaal heeft met €87.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Eindhoven. En buurt Castiliëlaan heeft met €9.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Eindhoven.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Eindhoven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Eindhoven
Er zijn 5.193 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Eindhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Eindhoven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 5.193 elektrische auto’s in de gemeente Eindhoven. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Eindhoven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 106.511 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Eindhoven in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Eindhoven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 151.380 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Eindhoven (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 107.476 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Eindhoven in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Eindhoven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Eindhoven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 18.705 misdrijven in de gemeente Eindhoven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Eindhoven, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Eindhoven zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 236.391 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Eindhoven 18.705 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Eindhoven in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (2.520 delicten) en Overige vermogensdelicten (1.924 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Eindhoven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 1.602 misdrijven in de gemeente Eindhoven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Eindhoven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Eindhoven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eindhoven.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 39,61 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Eindhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Eindhoven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Eindhoven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Eindhoven
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Eindhoven dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Eindhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Eindhoven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Eindhoven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Eindhoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Eindhoven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
67% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Eindhoven ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Eindhoven per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Eindhoven geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eindhoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eindhoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Eindhoven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Eindhoven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal31.150Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2023
B-F Nijverheid en energie3.440Aantal2023
G+I Handel en horeca5.435Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie3.270Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed2.295Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening8.310Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg4.835Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten3.500Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners246.417Aantal2024
Mannen127.981Aantal2024
Vrouwen118.436Aantal2024
0 tot 15 jaar33.549Aantal2024
15 tot 25 jaar34.932Aantal2024
25 tot 45 jaar80.276Aantal2024
45 tot 65 jaar57.173Aantal2024
65 jaar of ouder40.487Aantal2024
Ongehuwd140.030Aantal2024
Gehuwd77.213Aantal2024
Gescheiden19.460Aantal2024
Verweduwd9.714Aantal2024
Geboorte totaal2.212Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal2.126Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.800Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag45.890Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar66.480Aantal2022
Opleidingsniveau hoog77.710Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura5.200Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2022
WMO cliënten18.070Aantal2022
WMO cliënten relatief76Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.070Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2022
Adressen zonder energielabel19.526Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel28.661Aantal2024
Adressen met definitief energielabel94.840Aantal2024
Energielabels A+++++19Aantal2024
Energielabels A++++349Aantal2024
Energielabels A+++1.466Aantal2024
Energielabels A++1.520Aantal2024
Energielabels A+3.230Aantal2024
Energielabels A29.773Aantal2024
Energielabels B18.073Aantal2024
Energielabels C30.775Aantal2024
Energielabels D14.484Aantal2024
Energielabels E11.745Aantal2024
Energielabels F7.200Aantal2024
Energielabels G4.867Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht50%percentage2022
Overgewicht48%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters54%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2022
Lopen naar school of werk26%percentage2022
Fietsen naar school of werk50%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2022
Emotioneel eenzaam37%percentage2022
Sociaal eenzaam39%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun9%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht19%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal126.791Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens62.405Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen31.630Aantal2023
Huishoudens met kinderen32.756Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers193.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,4%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€37x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand6.590Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10.000Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.980Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW36.300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland138.940Aantal2023
Herkomst buiten Nederland104.790Aantal2023
Herkomst Europa33.945Aantal2023
Herkomst buiten Europa70.845Aantal2023
Geboren in Nederland138.940Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10.045Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa25.524Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa23.900Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa45.321Aantal2023
Autochtoon142.839Aantal2022
Westers totaal38.815Aantal2022
Niet-westers totaal56.672Aantal2022
Marokko6.753Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3.110Aantal2022
Suriname3.783Aantal2022
Turkije11.819Aantal2022
Overig niet-westers31.207Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9.760Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1.683Aantal2023
Milieu overtredingen10Aantal2023
Oplichting1.594Aantal2023
Verkeersovertredingen2.459Aantal2023
Vernieling1.531Aantal2023
Overige misdrijven1.668Aantal2023
Totaal misdrijven18.705Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km113Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km91Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km79Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km186Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km97Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km224Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km15,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0772Code2023
RegionaamEindhovenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode07720000Code2023
Oppervlakte totaal8.936Aantal hectaren2024
Oppervlakte land8.802Aantal hectaren2024
Oppervlakte water135Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.831Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal143.027Aantal2024
Adressen met postcode134.549Aantal2024
Adressen met woonfunctie125.533Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1.167Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie435Aantal2024
Adressen met industriefunctie2.324Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3.047Aantal2024
Adressen met logiesfunctie71Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie238Aantal2024
Adressen met sportfunctie150Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2.228Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie8.677Aantal2024
Verblijfsobjecten142.849Aantal2024
Ligplaatsen11Aantal2024
Standplaatsen167Aantal2024
Panden met adres86.281Aantal2024
Adressen met pand142.678Aantal2024
Percelen met adres63.294Aantal2024
Adressen met perceel143.027Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom142.808Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom219Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom125.389Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom144Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900311Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19253.194Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195014.835Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197026.521Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198012.463Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19909.068Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20007.791Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20105.225Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204.588Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2.284Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900519Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254.858Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195018.608Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197038.639Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198020.434Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199015.183Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200012.734Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201010.918Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202011.230Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later9.554Aantal2024
Postcodegebied5611AA-5658SRNaam2024
Meest voorkomende postcode5611Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode9%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk7Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade167Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2.177Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2.351Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal103.963Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine83.945Aantal2023
Personenautos - overige brandstof20.020Aantal2023
Personenautos per huishouden0,82Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.181Aantal2023
Motorfietsen6.869Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad118.333Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€360.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning59%Percentage2023
Percentage meergezinswoning41%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen43%Percentage2023
Huurwoningen totaal56%Percentage2023
In bezit woningcorporatie37%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement54.428Aantal2024
Tussen of geschakelde woning47.338Aantal2024
Hoekwoning15.931Aantal2024
Tweeonder1kap3.031Aantal2024
Vrijstaande woning4.805Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.17.316Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eindhoven. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Eindhoven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (31.150 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Eindhoven (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Eindhoven voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Eindhoven zijn in totaal 31.150 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 31.150 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 31.145 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 138 wijken en buurten in gemeente Eindhoven. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Eindhoven als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Eindhoven als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities