Statistieken wijk Begijnenbroek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Begijnenbroek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Begijnenbroek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Begijnenbroek telt 11.920 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Begijnenbroek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Begijnenbroek:

JaarAantal inwoners de wijk Begijnenbroek% verschil
202311.9201,27%
202211.7700,34%
202111.730-0,80%
202011.8250,42%
201911.7750,04%
201811.7701,03%
201711.6500%
201611.650-0,77%
201511.7401,60%
201411.5550,39%
201311.510geen data

De bevolking van de wijk Begijnenbroek is met 410 inwoners gegroeid van 11.510 inwoners in 2013 tot 11.920 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 3,56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 41 inwoners (0,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eindhoven.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Begijnenbroek:

In 2013 telde de wijk Begijnenbroek 11.510 inwoners. Het aantal van 11.510 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 11.920 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 410 (3,56%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 150 (1,27%). Het aantal van 11.920 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Begijnenbroek

Wijk Begijnenbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 298 hectare, waarvan 295 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.824 adressen per km2. De wijk Begijnenbroek ligt in de gemeente Eindhoven.

De gegevens van de wijk Begijnenbroek voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Begijnenbroek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Begijnenbroek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Eckartdal, 2: Oude Gracht-Oost, 3: Generalenbuurt, 4: Oude Gracht-West, 5: Oude Toren, 6: Hondsheuvels.

Woningkenmerken
Er zijn 5.984 woningen in de wijk Begijnenbroek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eindhoven in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Begijnenbroek was €321.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Begijnenbroek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Begijnenbroek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Begijnenbroek% verschil
2023€321.00014%
2022€281.0008,1%
2021€260.0008,3%
2020€240.0008,6%
2019€221.0009,2%
2018€202.3916,5%
2017€189.9533,13%
2016€184.1950,32%
2015€183.616-1,73%
2014€186.854-8,3%
2013€203.710geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Begijnenbroek is met €117.290 gestegen van €203.710 in 2013 tot €321.000 in 2023 (dat is een groei van 58%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.729 (4,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eindhoven.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eindhoven.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Begijnenbroek is €321.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 5.984 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Eindhoven (geel) en 19 wijken (oranje). De wijk Begijnenbroek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Begijnenbroek: er zijn 3.057 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Begijnenbroek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 7.033 totaal in de wijk Begijnenbroek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Begijnenbroek telt in totaal 7.033 adressen, met 7.020 verblijfsobjecten en 13 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in wijk Begijnenbroek liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Eindhoven
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Begijnenbroek zijn er 6.123 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Begijnenbroek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.748 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Begijnenbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Begijnenbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Begijnenbroek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Begijnenbroek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Begijnenbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eindhoven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Begijnenbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Begijnenbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Begijnenbroek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Begijnenbroek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.9301.5553.430
20227.1751.4333.162
20217.3751.3582.997
20207.6001.3182.907
20197.7651.2512.759
20187.9201.2012.649
20177.9751.1462.529
20168.0551.1212.474
20158.2451.0902.405
20148.1641.0582.333
20138.2231.0252.262

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Begijnenbroek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 58%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 29% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europa: 8,9% en herkomst van buiten Europa: 20%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eindhoven naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Begijnenbroek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Begijnenbroek in 2022 zijn Westers (1.780 inwoners) en Overig (1.380 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Begijnenbroek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Begijnenbroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Begijnenbroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eindhoven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eindhoven. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Begijnenbroek zijn E (1.316 adressen) en C (1.306 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Begijnenbroek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de wijk Begijnenbroek: 1.316 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eindhoven bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 92 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Begijnenbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Begijnenbroek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Begijnenbroek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Begijnenbroek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Begijnenbroek voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Begijnenbroek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Begijnenbroek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de wijk Begijnenbroek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 9 stembureaus in de wijk Begijnenbroek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Eindhoven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de wijk Begijnenbroek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 221 stembureaus in de gemeente Eindhoven en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eindhoven. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eindhoven.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Begijnenbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Eindhoven (wijk Begijnenbroek is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Begijnenbroek is €29.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.700. Wijk Begijnenbroek telt 9.500 inkomensontvangers op 11.920 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,2% procent van de huishoudens in wijk Begijnenbroek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Eindhoven (wijk Begijnenbroek is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (950 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Begijnenbroek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Begijnenbroek zijn in totaal 950 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Begijnenbroek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Begijnenbroek
Er zijn 118 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Begijnenbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Begijnenbroek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 118 elektrische auto’s in de wijk Begijnenbroek. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Begijnenbroek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.949 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Begijnenbroek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Begijnenbroek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.158 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Begijnenbroek (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.858 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Begijnenbroek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Begijnenbroek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Begijnenbroek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 554 misdrijven in de wijk Begijnenbroek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Begijnenbroek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Begijnenbroek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 7.797 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Begijnenbroek 554 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Begijnenbroek in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (74 delicten) en Horizontale fraude (74 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Begijnenbroek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 46 misdrijven in de wijk Begijnenbroek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Begijnenbroek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Begijnenbroek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eindhoven.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 23,41 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Begijnenbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Begijnenbroek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Begijnenbroek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Begijnenbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Begijnenbroek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Begijnenbroek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 21 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Begijnenbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Begijnenbroek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
64% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Begijnenbroek ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Begijnenbroek per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Begijnenbroek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Begijnenbroek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Begijnenbroek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Begijnenbroek.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Begijnenbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal950Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie120Aantal2023
G+I Handel en horeca135Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening240Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg205Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.920Aantal2023
Mannen6.070Aantal2023
Vrouwen5.845Aantal2023
0 tot 15 jaar1.425Aantal2023
15 tot 25 jaar1.390Aantal2023
25 tot 45 jaar3.560Aantal2023
45 tot 65 jaar2.740Aantal2023
65 jaar of ouder2.805Aantal2023
Ongehuwd6.215Aantal2023
Gehuwd3.805Aantal2023
Gescheiden1.100Aantal2023
Verweduwd800Aantal2023
Geboorte totaal85Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal250Aantal2022
Sterfte relatief21Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.041Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.030Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.790Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.000Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura205Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2022
WMO cliënten1.525Aantal2022
WMO cliënten relatief130Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.100Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.001Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.582Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.450Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++22Aantal2024
Energielabels A+228Aantal2024
Energielabels A998Aantal2024
Energielabels B889Aantal2024
Energielabels C1.306Aantal2024
Energielabels D750Aantal2024
Energielabels E1.316Aantal2024
Energielabels F425Aantal2024
Energielabels G95Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2022
Drinker75%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht49%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters50%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2022
Lopen naar school of werk25%percentage2022
Fietsen naar school of werk48%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2022
Emotioneel eenzaam37%percentage2022
Sociaal eenzaam40%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid64%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.185Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.150Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.625Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.410Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers9.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€58x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand360Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO740Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.600Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.930Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.985Aantal2023
Herkomst Europa1.555Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.430Aantal2023
Geboren in Nederland6.930Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa530Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.300Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.025Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.130Aantal2023
Autochtoon7.175Aantal2022
Westers totaal1.780Aantal2022
Niet-westers totaal2.815Aantal2022
Marokko420Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba165Aantal2022
Suriname210Aantal2022
Turkije645Aantal2022
Overig niet-westers1.380Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal279Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven33Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting82Aantal2023
Verkeersovertredingen87Aantal2023
Vernieling53Aantal2023
Overige misdrijven20Aantal2023
Totaal misdrijven554Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km140Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km112Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km82Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km225Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km81Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km280Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km19,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,88Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,13Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,14Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,79Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,14Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,05Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,88Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,44Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,89Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,84Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK077243Code2023
RegionaamBegijnenbroekNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode07724300Code2023
Oppervlakte totaal298Aantal hectaren2023
Oppervlakte land295Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.824Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.033Aantal2024
Adressen met postcode6.285Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.123Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie27Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie37Aantal2024
Adressen met industriefunctie20Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie40Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie15Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie29Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie752Aantal2024
Verblijfsobjecten7.020Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen13Aantal2024
Panden met adres3.940Aantal2024
Adressen met pand7.019Aantal2024
Percelen met adres2.949Aantal2024
Adressen met perceel7.033Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7.033Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.123Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192533Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950159Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.748Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980404Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990264Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000192Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201056Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202075Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192536Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950188Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.691Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.174Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990630Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000573Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010311Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020244Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later171Aantal2024
Postcodegebied5623GA-5632EENaam2024
Meest voorkomende postcode5623Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode63%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade86Aantal2022
Verkeersongevallen totaal92Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.865Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.130Aantal2023
Personenautos - overige brandstof730Aantal2023
Personenautos per huishouden0,79Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.649Aantal2023
Motorfietsen285Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.984Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€321.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning51%Percentage2023
Percentage meergezinswoning49%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen47%Percentage2023
Huurwoningen totaal53%Percentage2023
In bezit woningcorporatie39%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement3.057Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.196Aantal2024
Hoekwoning713Aantal2024
Tweeonder1kap68Aantal2024
Vrijstaande woning89Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.897Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eindhoven. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Begijnenbroek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!