Statistieken gemeente Tytsjerksteradiel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Tytsjerksteradiel telt 32.595 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Tytsjerksteradiel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Tytsjerksteradiel:

JaarAantal inwoners de gemeente Tytsjerksteradiel% verschil
202432.5950,58%
202332.4080,39%
202232.2820,69%
202132.0600,02%
202032.0520,86%
201931.780-0,28%
201831.870-0,29%
201731.963-0,36%
201632.0770,38%
201531.957-0,05%
201431.973-0,02%
201331.979-0,58%
201232.164-0,04%
201132.178-0,18%
201032.2370,08%
200932.211-0,10%
200832.243-0,24%
200732.3220,56%
200632.1420,39%
200532.0160,17%
200431.9630,84%
200331.6960,90%
200231.4131,17%
200131.0490,04%
200031.037-0,24%
199931.1110,16%
199831.062-0,37%
199731.1770,48%
199631.0290,54%
199530.862geen data

De bevolking van de gemeente Tytsjerksteradiel is met 1.733 inwoners gegroeid van 30.862 inwoners in 1995 tot 32.595 inwoners in 2024 (dat is een toename van 5,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 60 inwoners (0,19%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel:

In 1995 telde de gemeente Tytsjerksteradiel 30.862 inwoners. Het aantal van 30.862 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 32.595 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 1.733 (5,6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 187 (0,58%). Het aantal van 32.595 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Tytsjerksteradiel heeft afgerond een totale oppervlakte van 16.141 hectare, waarvan 14.863 land en 1.277 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 487 adressen per km2. Er wonen 13.828 huishoudens in de gemeente Tytsjerksteradiel en de gemeente telt 16 woonplaatsen, 10 wijken en 31 buurten.

Vlag van de gemeente Tytsjerksteradiel

Vlag van de gemeente Tytsjerksteradiel

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Tytsjerksteradiel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Tytsjerksteradiel met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Aldtsjerk, 2: Mûnein, 3: Ryptsjerk, 4: Noordburgum, 5: Hurdegaryp, 6: Burgum, 7: Tytsjerk, 8: Eastermar, 9: Sumar, 10: Earnewâld.

Woningkenmerken
Er zijn 14.211 woningen in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Tytsjerksteradiel was €283.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Tytsjerksteradiel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Tytsjerksteradiel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Tytsjerksteradiel% verschil
2023€283.00014%
2022€248.0009,7%
2021€226.0005,6%
2020€214.0005,4%
2019€203.0005,7%
2018€192.0004,92%
2017€183.0000%
2016€183.000-0,54%
2015€184.000-4,17%
2014€192.000-6,8%
2013€206.000-3,74%
2012€214.000-1,83%
2011€218.000-1,80%
2010€222.0000,45%
2009€221.0004,74%
2008€211.0008,8%
2007€194.00011%
2006€174.0000%
2005€174.00053%
2004€114.0000,88%
2003€113.0000%
2002€113.0000%
2001€113.00049%
2000€76.0000%
1999€76.0001,33%
1998€75.0000%
1997€75.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Tytsjerksteradiel is met €208.000 gegroeid van €75.000 in 1997 tot €283.000 in 2023 (dat is een toename van 277%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.000 (6%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tytsjerksteradiel.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Tytsjerksteradiel is €283.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 14.211 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), 16 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De gemeente Tytsjerksteradiel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Tytsjerksteradiel: er zijn 5.631 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Tytsjerksteradiel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 16.938 totaal in de gemeente Tytsjerksteradiel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Tytsjerksteradiel telt in totaal 16.938 adressen, met 16.903 verblijfsobjecten, 6 standplaatsen en 29 ligplaatsen. 84% van de adressen in gemeente Tytsjerksteradiel ligt binnen de bebouwde kom en 16% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Tytsjerksteradiel
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Tytsjerksteradiel zijn er 14.510 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.106 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Tytsjerksteradiel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Tytsjerksteradiel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Tytsjerksteradiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tytsjerksteradiel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Tytsjerksteradiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Tytsjerksteradiel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Tytsjerksteradiel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202329.7529141.742
202229.9687961.518
202129.9787161.366
202029.9697171.366
201929.7746901.316
201829.8536941.323
201729.9127061.345
201630.0317041.342
201530.0316631.263
201430.0646571.252
201330.1756211.183
201230.2826481.234
201130.3046451.229
201030.3446511.242
200930.4436081.160
200830.3656461.232
200730.4386481.236
200630.3636121.167
200530.3225831.111
200430.3045711.088
200330.0825551.059
200229.8795281.006
200129.678472899
200029.633483921
199929.702485924
199829.740455867
199729.851456870
199629.743443843

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 2,82% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,4% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europa: 1,43% en herkomst van buiten Europa: 2,72%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tytsjerksteradiel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Tytsjerksteradiel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Tytsjerksteradiel in 2022 zijn Westers (1.085 inwoners) en Overig (1.038 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Tytsjerksteradiel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Tytsjerksteradiel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tytsjerksteradiel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Tytsjerksteradiel.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Tytsjerksteradiel:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.760740
Tussenwoning2.0601.060
Hoekwoning2.1901.130
Twee onder één kap woning2.7201.150
Vrijstaande woning3.2801.520
Huurwoning1.830960
Eigen woning2.9401.330

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Tytsjerksteradiel zijn C (3.733 adressen) en A (2.891 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Tytsjerksteradiel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Tytsjerksteradiel: 3.733 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Tytsjerksteradiel voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Tytsjerksteradiel voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Tytsjerksteradiel
Bevolking533219
Adressen2.055487
Autos265118

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Tytsjerksteradiel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 124 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Tytsjerksteradiel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

58 stembureaus

Er zijn 58 stembureaus in de gemeente Tytsjerksteradiel. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1989-2023 voor de gemeente Tytsjerksteradiel
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Tytsjerksteradiel over de jaren 1989-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1989-2023 voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tytsjerksteradiel van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1989 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 11 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Tytsjerksteradiel
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Tytsjerksteradiel:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA2.39719%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV2.15217%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.94315%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1.0728,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU1.0638,4%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD8196,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D666915,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC5764,55%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD3873,06%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD3652,88%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt3192,52%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP3102,45%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP2872,27%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS900,71%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL730,58%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21570,45%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten390,31%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD150,12%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN50,04%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio40,03%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV5.16424%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC4.04719%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.78013%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.0289,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.7638,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.5147,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668383,91%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU7003,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6893,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD5052,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3511,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2901,35%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL2281,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211570,73%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1470,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS940,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK360,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1250,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten200,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter170,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN140,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen100,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF90,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB4.67726%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FNP1.99211%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.90211%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.6849,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.1006,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.0435,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD9645,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV7364,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL7154,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP5613,15%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5322,98%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4982,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D664882,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA214512,53%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Provinciaal Belang Fryslân2431,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1630,91%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP800,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.97023%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP2.49814%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk2.49714%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.17112%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1.4238,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.3948%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.0736,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD7914,52%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7054,03%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lagere Lasten Burger5032,88%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP4612,64%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP3.01520%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.80719%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BVNL2.22115%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.82112%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.57210%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.4119,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.3368,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D668875,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Tytsjerksteradiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Tytsjerksteradiel is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Tytsjerksteradiel is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Tytsjerksteradiel is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.000. Gemeente Tytsjerksteradiel telt 25.600 inkomensontvangers op 32.595 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de gemeente Tytsjerksteradiel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Tytsjerksteradiel.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100) gemeente Tytsjerksteradiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Tytsjerksteradiel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Gytsjerk heeft met €32.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Tytsjerksteradiel. En buurt Verspreide huizen Suwâld heeft met €16.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Tytsjerksteradiel.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Tytsjerksteradiel
Er zijn 434 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Tytsjerksteradiel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 434 elektrische auto’s in de gemeente Tytsjerksteradiel. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Tytsjerksteradiel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 18.514 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Tytsjerksteradiel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Tytsjerksteradiel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 27.942 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Tytsjerksteradiel (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 18.406 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Tytsjerksteradiel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Tytsjerksteradiel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Tytsjerksteradiel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 704 misdrijven in de gemeente Tytsjerksteradiel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Tytsjerksteradiel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Tytsjerksteradiel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 8.855 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Tytsjerksteradiel 704 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Tytsjerksteradiel in 2023 zijn Horizontale fraude (126 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (65 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Tytsjerksteradiel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 59 misdrijven in de gemeente Tytsjerksteradiel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Tytsjerksteradiel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Tytsjerksteradiel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,24 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Tytsjerksteradiel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Tytsjerksteradiel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Tytsjerksteradiel
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Tytsjerksteradiel dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Tytsjerksteradiel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Tytsjerksteradiel ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Tytsjerksteradiel per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Tytsjerksteradiel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Tytsjerksteradiel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.505Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij285Aantal2023
B-F Nijverheid en energie635Aantal2023
G+I Handel en horeca605Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie190Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed205Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening680Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg535Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten375Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners32.595Aantal2024
Mannen16.264Aantal2024
Vrouwen16.331Aantal2024
0 tot 15 jaar5.182Aantal2024
15 tot 25 jaar3.700Aantal2024
25 tot 45 jaar6.855Aantal2024
45 tot 65 jaar8.767Aantal2024
65 jaar of ouder8.091Aantal2024
Ongehuwd14.526Aantal2024
Gehuwd13.991Aantal2024
Gescheiden2.152Aantal2024
Verweduwd1.926Aantal2024
Geboorte totaal264Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal379Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid219Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag6.080Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar11.260Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.120Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura820Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,8%Percentage2022
WMO cliënten1.925Aantal2022
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.330Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.899Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel7.038Aantal2024
Adressen met definitief energielabel8.001Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++22Aantal2024
Energielabels A+++152Aantal2024
Energielabels A++63Aantal2024
Energielabels A+89Aantal2024
Energielabels A2.891Aantal2024
Energielabels B2.767Aantal2024
Energielabels C3.733Aantal2024
Energielabels D1.667Aantal2024
Energielabels E624Aantal2024
Energielabels F846Aantal2024
Energielabels G2.185Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters45%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk30%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.828Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.415Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.659Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.754Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,27Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers25.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€190x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand500Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.200Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW260Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW7.260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland29.752Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.656Aantal2023
Herkomst Europa914Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.742Aantal2023
Geboren in Nederland29.752Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa414Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa669Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa500Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.073Aantal2023
Autochtoon29.968Aantal2022
Westers totaal1.085Aantal2022
Niet-westers totaal1.229Aantal2022
Marokko33Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba49Aantal2022
Suriname89Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers1.038Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal236Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven84Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting151Aantal2023
Verkeersovertredingen124Aantal2023
Vernieling69Aantal2023
Overige misdrijven40Aantal2023
Totaal misdrijven704Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand14,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0737Code2023
RegionaamTytsjerksteradielNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode07370000Code2023
Oppervlakte totaal16.141Aantal hectaren2024
Oppervlakte land14.863Aantal hectaren2024
Oppervlakte water1.277Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid487Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal16.938Aantal2024
Adressen met postcode16.230Aantal2024
Adressen met woonfunctie14.510Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie200Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie89Aantal2024
Adressen met industriefunctie979Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie135Aantal2024
Adressen met logiesfunctie544Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie38Aantal2024
Adressen met sportfunctie35Aantal2024
Adressen met winkelfunctie194Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie711Aantal2024
Verblijfsobjecten16.903Aantal2024
Ligplaatsen29Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres14.443Aantal2024
Adressen met pand16.577Aantal2024
Percelen met adres13.452Aantal2024
Adressen met perceel16.938Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom14.284Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2.654Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom12.698Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.812Aantal2024
Panden met adres voor 170011Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900295Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925645Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.925Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.943Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.106Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.680Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.789Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010964Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020767Aantal2024
Panden met adres 2020 en later318Aantal2024
Adressen met pand voor 170011Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900326Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925721Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.012Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.088Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.146Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.952Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.103Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.524Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.041Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later653Aantal2024
Postcodegebied9061AA-9265XNNaam2024
Meest voorkomende postcode9251Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode32%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade37Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade87Aantal2022
Verkeersongevallen totaal124Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal17.575Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine13.205Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.370Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte118Aantal2023
Motorfietsen1.734Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14.211Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€283.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement1.809Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.962Aantal2024
Hoekwoning1.869Aantal2024
Tweeonder1kap2.239Aantal2024
Vrijstaande woning5.631Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.393Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tytsjerksteradiel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Tytsjerksteradiel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (3.505 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Tytsjerksteradiel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Tytsjerksteradiel voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Tytsjerksteradiel zijn in totaal 3.505 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.505 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.510 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 58 wijken en buurten in gemeente Tytsjerksteradiel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Tytsjerksteradiel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Tytsjerksteradiel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities