Statistieken gemeente Laren

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Laren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Laren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Laren telt 11.439 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Laren.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Laren:

JaarAantal inwoners de gemeente Laren% verschil
202411.439-2,33%
202311.7121,60%
202211.5281,14%
202111.3981,05%
202011.2800,76%
201911.1950,44%
201811.1460,52%
201711.0881,20%
201610.9560,91%
201510.857-0,05%
201410.862-0,25%
201310.889-4,15%
201211.360-0,51%
201111.4180,84%
201011.323-2,26%
200911.5855,7%
200810.958-0,19%
200710.979-0,24%
200611.005-4,20%
200511.488-0,88%
200411.590-0,72%
200311.674-1,58%
200211.8622,86%
200111.532-0,41%
200011.5800,35%
199911.540-1,06%
199811.664-1,90%
199711.8901,98%
199611.6590,20%
199511.636geen data

De bevolking van de gemeente Laren is met 197 inwoners afgenomen van 11.636 inwoners in 1995 tot 11.439 inwoners in 2024 (dat is een kleine afname van 1,69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -7 inwoners (-0,04%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Laren.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Laren:

In 1995 telde de gemeente Laren 11.636 inwoners. In 1997 is het aantal gestegen tot 11.890 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 254 (2,18%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (1996) is 231 (1,98%). Het aantal van 11.890 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2015 is het aantal gedaald tot 10.857 inwoners. Dit is een daling van 1.033 (-8,7%) ten opzichte van 1997, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -5 (-0,05%). Het aantal van 10.857 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 telde de gemeente Laren 11.439 inwoners.

Over de gemeente Laren

De gemeente Laren is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Laren heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.241 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.112 adressen per km2. Er wonen 5.256 huishoudens in de gemeente Laren en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 10 buurten.

De naam Laren wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Laren en voor de wijk Laren. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Laren

Vlag van de gemeente Laren

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Laren
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Laren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zwarte Berg, 2: Steenbergen, 3: Omloop, 4: Laren-Centrum, 5: Rijksweg-Noord, 6: Zevenend, 7: Oostereng, 8: Postiljon, 9: Rijksweg-Zuid, 10: Laren-Natuurgebied.

Woningkenmerken
Er zijn 5.474 woningen in de gemeente Laren.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Laren in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Laren was €893.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Laren.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Laren:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Laren% verschil
2023€893.00014%
2022€781.0009,8%
2021€711.0007,7%
2020€660.0008,2%
2019€610.0009,1%
2018€559.0000%
2017€559.0004,29%
2016€536.0000,37%
2015€534.0000%
2014€534.000-5,7%
2013€566.000-5,5%
2012€599.000-2,60%
2011€615.000-2,07%
2010€628.0001,62%
2009€618.0006%
2008€583.0006,2%
2007€549.0009,1%
2006€503.0000,20%
2005€502.00039%
2004€361.0000,28%
2003€360.0000%
2002€360.000-0,55%
2001€362.00095%
2000€186.0001,09%
1999€184.0000,55%
1998€183.0000%
1997€183.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Laren is met €710.000 gegroeid van €183.000 in 1997 tot €893.000 in 2023 (dat is een stijging van 388%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €27.307 (7,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Laren.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Laren.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Laren is €893.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 32% en er zijn 5.474 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin) en 10 buurten (blauw). De gemeente Laren wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de gemeente Laren: er zijn 1.519 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Laren.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.287 totaal in de gemeente Laren

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Laren telt in totaal 6.287 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in gemeente Laren liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Laren
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Laren zijn er 5.534 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Laren.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.566 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Laren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Laren. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Laren

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Laren. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Laren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Laren bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Laren


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Laren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Laren per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Laren:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.7131.3281.671
20229.0401.1021.386
20219.0121.0571.329
20208.9541.0301.296
20198.9589911.246
20188.9889561.202
20178.9869311.171
20168.9149041.138
20158.8818751.101
20148.9158621.085
20138.9808451.064
20129.0141.0391.307
20119.0151.0641.339
20109.0541.0051.264
20099.1661.0711.348
20089.1328091.017
20079.195790994
20069.1718121.022
20059.2609871.241
20049.1911.0621.337
20039.2021.0951.377
20029.2711.1471.444
20019.3609621.210
20009.4919251.164
19999.5198951.126
19989.5829221.160
19979.6739821.235
19969.7978251.037

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Laren als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 74%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 8,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Laren naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Laren
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Laren in 2022 zijn Westers (1.650 inwoners) en Overig (635 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Laren: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Laren.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Laren. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Laren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Laren. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Laren.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Laren:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.190890
Tussenwoning2.7201.200
Hoekwoning3.1501.430
Twee onder één kap woning3.8101.860
Vrijstaande woning5.3602.680
Huurwoning2.3601.030
Eigen woning4.0501.940

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Laren zijn G (1.188 adressen) en C (1.008 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Laren. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de gemeente Laren: 1.188 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Laren bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Laren voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Laren voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Laren
Bevolking533922
Adressen2.0551.112
Autos265553

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Laren ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 138 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Laren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Laren. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Laren vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

24 stembureaus

Er zijn 24 stembureaus in de gemeente Laren. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Laren
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Laren over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Laren.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Laren het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Laren van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Laren
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Laren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Laren:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD1.60431%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV72114%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA65713%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D665019,7%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA4528,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt3576,9%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD1963,81%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC1482,88%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1422,76%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1172,28%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21470,91%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP460,89%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU370,72%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS360,70%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL310,60%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD200,39%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP160,31%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten60,12%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN50,10%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio30,06%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD3.04041%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV1.06715%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA7179,8%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC6879,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D666518,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA2253,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1732,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1642,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1522,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1341,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1091,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL480,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU420,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21310,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK200,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS170,23%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1130,18%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter110,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN80,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP40,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.91532%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB62611%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665339%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA214487,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks3305,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA3145,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3135,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3095,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2464,15%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2333,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1783,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1091,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1001,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP901,52%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL681,15%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP350,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH260,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)110,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten110,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.100,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje90,15%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK80,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.20737%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB76313%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk63611%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4978,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA4437,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA4137%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP3355,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1813,06%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1432,42%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1422,40%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen1372,32%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
DRPP110,19%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Larens Behoud1.66030%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.39725%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Liberaal Laren79614%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Groen Laren67312%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6659111%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3967,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Laren. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Laren


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Laren is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Laren is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Laren is €48.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €60.900. Gemeente Laren telt 8.700 inkomensontvangers op 11.439 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de gemeente Laren heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Laren.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€48.300) gemeente Laren


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Laren.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Rijksweg-Noord heeft met €71.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Laren. En buurt Laren-Natuurgebied heeft met €37.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Laren.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Laren. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Laren
Er zijn 381 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Laren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Laren op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 381 elektrische auto’s in de gemeente Laren. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Laren die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.240 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Laren in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Laren geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 8.592 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Laren (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.907 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Laren in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Laren geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Laren. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 479 misdrijven in de gemeente Laren geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Laren, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Laren zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.039 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Voor 14% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 6.039 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Laren 479 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Laren in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (71 delicten) en Ongevallen (weg) (62 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Laren.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 35 misdrijven in de gemeente Laren geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Laren met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Laren over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Laren.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 16,96 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Laren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Laren.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Laren. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Laren
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Laren dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Laren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Laren.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Laren genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 23 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Laren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Laren.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Laren ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Laren per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Laren geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Laren. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Laren is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Laren.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Laren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.625Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie175Aantal2023
G+I Handel en horeca345Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie150Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed485Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening835Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg390Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten235Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.439Aantal2024
Mannen5.415Aantal2024
Vrouwen6.024Aantal2024
0 tot 15 jaar1.742Aantal2024
15 tot 25 jaar1.030Aantal2024
25 tot 45 jaar1.716Aantal2024
45 tot 65 jaar3.266Aantal2024
65 jaar of ouder3.685Aantal2024
Ongehuwd4.692Aantal2024
Gehuwd4.674Aantal2024
Gescheiden1.118Aantal2024
Verweduwd955Aantal2024
Geboorte totaal86Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal265Aantal2022
Sterfte relatief23Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid922Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag1.430Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.570Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.680Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura275Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten680Aantal2022
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.940Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel818Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.983Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.486Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++28Aantal2024
Energielabels A++27Aantal2024
Energielabels A+34Aantal2024
Energielabels A1.000Aantal2024
Energielabels B553Aantal2024
Energielabels C1.008Aantal2024
Energielabels D573Aantal2024
Energielabels E428Aantal2024
Energielabels F629Aantal2024
Energielabels G1.188Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker12%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht54%percentage2022
Overgewicht45%percentage2022
Ernstig overgewicht12%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2022
Wekelijkse sporters61%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk33%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht58%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie33%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.256Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.009Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.556Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.691Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers64%Percentage2022
Percentage zelfstandigen36%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€60.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€48.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar63%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen38%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€640x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO300Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.450Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.713Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.999Aantal2023
Herkomst Europa1.328Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.671Aantal2023
Geboren in Nederland8.713Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa631Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa757Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa697Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa914Aantal2023
Autochtoon9.040Aantal2022
Westers totaal1.650Aantal2022
Niet-westers totaal838Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba62Aantal2022
Suriname59Aantal2022
Turkije42Aantal2022
Overig niet-westers635Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal194Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven29Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting75Aantal2023
Verkeersovertredingen125Aantal2023
Vernieling39Aantal2023
Overige misdrijven16Aantal2023
Totaal misdrijven479Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0417Code2023
RegionaamLarenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode04170000Code2023
Oppervlakte totaal1.241Aantal hectaren2024
Oppervlakte land1.241Aantal hectaren2024
Oppervlakte water0Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.112Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.287Aantal2024
Adressen met postcode6.209Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.534Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie56Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie40Aantal2024
Adressen met industriefunctie33Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie126Aantal2024
Adressen met logiesfunctie8Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie17Aantal2024
Adressen met sportfunctie10Aantal2024
Adressen met winkelfunctie215Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie316Aantal2024
Verblijfsobjecten6.287Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres5.190Aantal2024
Adressen met pand6.281Aantal2024
Percelen met adres4.405Aantal2024
Adressen met perceel6.287Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.260Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom27Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.514Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom20Aantal2024
Panden met adres voor 170010Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900134Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925904Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.236Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.566Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980439Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990292Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000160Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010240Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020147Aantal2024
Panden met adres 2020 en later62Aantal2024
Adressen met pand voor 170011Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900140Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.091Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.320Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.682Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980519Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990466Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000282Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010352Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020328Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later90Aantal2024
Postcodegebied1251AA-1261RBNaam2024
Meest voorkomende postcode1251Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode98%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade132Aantal2022
Verkeersongevallen totaal138Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal6.859Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.350Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.510Aantal2023
Personenautos per huishouden1,30Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte553Aantal2023
Motorfietsen394Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.474Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€893.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning81%Percentage2023
Percentage meergezinswoning19%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement981Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.100Aantal2024
Hoekwoning764Aantal2024
Tweeonder1kap1.519Aantal2024
Vrijstaande woning1.170Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.753Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Laren. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Laren: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (2.625 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Laren (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Laren voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Laren zijn in totaal 2.625 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 13 wijken en buurten in gemeente Laren. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Laren als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Laren als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities